ob ansk nauka st tov da politick ideologie
Download
Skip this Video
Download Presentation
OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE. IDEOLOGIE. Soustava teorií a názorů soustřeďujících se na problematiku společnosti, jejich cílů a konfliktů Prezentace politických cílů a směrů jimiž by se měla společnost ubírat, aby všichni uspokojili své potřeby a dosáhli štěstí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE' - palani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ideologie
IDEOLOGIE
 • Soustava teorií a názorů soustřeďujících se na problematiku společnosti, jejich cílů a konfliktů
 • Prezentace politických cílů a směrů jimiž by se měla společnost ubírat, aby všichni uspokojili své potřeby a dosáhli štěstí
 • Státní ideologie – ideologie přijatá státem za svou

Stát se chová vystupuje v souladu s danou ideologií

liberalizmus
LIBERALIZMUS
 • Demokratický, pravicový směr
 • Ústřední hodnoty liberalizmu
  • Svoboda jednotlivce
  • Společnost svobodných individuí
  • Omezení státní moci a regulace, stát plní pouze funkci ochránce svobody a majetku občanů a dbá na zachování právního řádu
  • Odstranění bariér a regulací
  • Volná ruka trhu
  • Rovnost příležitostí
konzervatizmus
KONZERVATIZMUS
 • Demokratická pravo-středová ideologie
 • Hodnoty a principy konzervatizmu
  • Zachování přítomného stavu společnosti ve všech oblastech
  • Tradiční hodnoty
  • Pozvolný vývoj bez prudkých obratů
  • Sociální tržní hospodářství
socialismus
SOCIALISMUS
 • Levicová ideologie
 • Ústřední hodnoty socialismu
  • Podřízení individua společnosti
  • Zaměstnanost a sociální jistoty
  • Sociální spravedlnost a rovnost
  • Ideál spravedlnosti a bratrství
  • Odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků
  • Ke změnám ve společnosti má dojít nenásilnou cestou
soci ln demokracie
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
 • Levicová demokratická ideologie
 • Ústřední hodnoty sociální demokracie
  • Umírněná verze socialismu
  • Respektuje soukromé vlastnictví
  • Soc. dem. získala vliv díky prohlubujícím se sociálním rozdílům, garantovala sociální jistoty
  • Ve 20. století působí jako silná strana => reformy => dosáhli zlepšení postavení a soc. jistot pro nižší vrstvy společnosti
  • Klade důraz na demokracii a od konce 2.WW se definitivně odpoutává od Marxistické tradice
komunismus
KOMUNISMUS
 • Levicová ideologie
 • Ústřední hodnoty socialismu
  • Beztřídní společnost sociální rovnosti, jež nepotřebuje stát jako utlačovatelskou instituci
  • Jeho budování je možné až po vybudování socialismu
  • Odsuzuje kapitalismus
  • Hlásá rovnost a sociální spravedlnost
  • Ke změně má dojít revolucí vedenou komunisty, po revoluci má být zničena veškerá opozice
  • Centrální řízení společnosti a ekonomiky
nacionalismus
NACIONALISMUS
 • Ideologie hlásající výjimečnost vlastního národa
 • Ústřední hodnoty nacionalismu
  • Upřednostňování vlastního národa
  • Národní hrdost a sebevědomí
 • Přeroste-li do extrémních rozměrů může být nebezpečný
  • Vede k netoleranci vůči jiným národům či menšinám
  • Podporuje rasistické a xenofobní předsudky
  • Extrémní forma dává vzniknout nacismu
nacismus
NACISMUS
 • Nacionální Socialismus
 • Ústřední hodnoty nacismu
  • Vychází z vypjatého nacionalismu a rasismu
  • Má prvky socialismu – kolektivismus
  • Absolutizace moci státu a vůdce
  • Odmítá demokracii, likviduje lidská práva a svobody
  • Důraz na psychologii davu
  • Jedinec musí přinášet oběti pro úspěch a štěstí národa
  • Vytváří národní stát a národní vědomí
rasismus
RASISMUS
 • Ideologie ,,vyšší rasy“
 • Ústřední hodnoty Rasismu
  • Poukazuje na biologické nerovnosti mezi lidmi
  • Snaží se dosáhnout společenského a právního zvýhodnění jedné rasy
  • ,,Nižší rasa“ je znevýhodněna před zákonem, nemá hlasovací právo, nižší mzdy za stejnou práci
  • Příklady:
   • USA – potlačování práv černošského obyvatelstva
   • JAR – Apartheidy
   • Antisemitismus za 2. světové války
  • 21.3. den boje proti rasismu
fa ismus
FAŠISMUS
 • Extrémně pravicová ideologie
 • Ústřední hodnoty fašismu
  • Nacionálně rasistické hnutí
  • Diktátorská forma vlády
  • Vyústil v agresivní politiku, útočné války a genocidu
  • Celek je důležitější než část
  • Přísná hierarchizace společnosti
anarchismus
ANARCHISMUS
 • Ideologie bezvládí
 • Ústřední hodnoty anarchismu
  • Odmítá jakoukoli politickou autoritu, státní moc či právní řád
  • Hlásá neomezenou svobodu jednotlivce a dobrovolné rozhodování
  • Spravedlivé dělení hmotných statků
  • K dosažení svých cílů používá i násilné prostředky – terorismus, atentáty
enviromentalismus
ENVIROMENTALISMUS
 • Ideologie založená na vztahu člověka a jeho životního prostředí
 • Ústřední hodnoty enviromentalismu
  • Usiluje o změnu politických, společenských a ekonomických mechanizmů, které brání ochraně životního prostředí
  • Je zastřešující filozofií ekologických hnutí, včetně radikálních ekoteroristů
  • Řeší vztahy mezi přírodou a společností
  • Snaha o vzdělávání a zvýšení informovanosti široké veřejnosti
feminismus
FEMINISMUS
 • Ideologie ženského hnutí
 • Ústřední hodnoty feminismu
  • Zrovnoprávnění žen s muži v oblasti společenské, politické a ekonomické
  • Kritika vžitých sexuálních stereotypů
  • Organizace kampaní na ochranu práv žen v současné společnosti
  • Řeší problematiku stejných mezd, rovných příležitostí, potraty, domácí násilí atd.
n m ty k diskuzi
NÁMĚTY K DISKUZI
 • Kterou z uvedených politických ideologií považujete za svou? A proč?
 • Které z těchto politických ideologií naopak rezolutně odmítáte a z jakých důvodů?
 • Měl by být podle Vás enviromentalismu v budoucnu přikládán větší význam?
 • Rozdělte probrané politické ideologie na demokratické a nedemokratické?
 • Myslíte si, že je naše politické spektrum dostatečně pestré? Pokud ne jaké strany Vám v něm chybí?
ad