legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu
Download
Skip this Video
Download Presentation
LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU. Univerzitet u Sarajevu. Prof. dr. Faruk Čaklovica. Međunarodni dokumenti. M agna C harta U niversitatum -Bologna 1988 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU' - palani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu

Prof. dr. Faruk Čaklovica

me unarodni dokumenti
Međunarodni dokumenti
 • Magna Charta Universitatum-Bologna 1988.
 • Bolonjska deklaracija je zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bolonji 19.06.1999.

3. Lisabonska konvencija o priznavanju kvalifikacija - potpisana 11. aprila 1997.

stanje u bih
Stanje u BiH
 • Ne postoji državna strategija.
 • Ne postoje finansijska sredstva sa nivoa države.
 • Ne postoji politička volja za harmoniziran prostor VO u BiH.
 • Univerziteti samostalno vodili reformu.
 • Neki univerziteti obavljali djelatnost po Zakonu iz 1990.
slide4
Legislativni okvir....

A. Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH – 15.08.2007.

B. Kantonalni zakoni o VO u FBiH.

C. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH i Kantona Sarajevo.

D. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005.

slide5

A. Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH –

15.08.2007.

 • Neracionalan i neefikasan sistem visokog obrazovanja u BiH (rascjepkanost na entitete, kantone, distrikt).
 • Nema poglavlje finansiranja
 • Kroz ovaj Zakon BiH prihvata evropske strateške ciljeve u oblasti visokog obrazovanja izražene u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999) kao i kasniji razvoj ovog koncepta.
slide6
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.
 • Agencija stručna, a ne upravna organizacija.
 • Ovakva Agencija nije garant uspostavi osiguranja kvalitete i rezultat je političkog kompromisa, koji ne uvažava stvarne potrebe.
slide7
Centar za informisanje i priznavanje dokumenata.
 • Centar je stručna, a ne upravna organizacija.
 • Ovakav Centar ne može zadovoljiti funkciju obavljanja poslova za koje je i osnovan, a također je rezultat političkog kompromisa, koji ne uvažava stvarne potrebe.
slide8

B. Kantonalni zakoni o VO u FBiH.

 • Zakon o VO KS – (prečišćeni tekst) – 2007.
 • Sa mnogo izmjena je bio djelomično prilagođen BP.
 • Novi Zakon o VO KS u javnoj raspravi.
 • Ne postoji strategija razvoja VO KS.
slide9

C. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH i Kantona Sarajevo

 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH - 2003.
 • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti KS – 2004.
 • Nije donešena strategija, niti zakon na nivou BiH.
slide10
D. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..
 • BiH nema jedinstvene Standarde i normative.
slide11

Provedba Okvirnog zakona kroz podzakonske akte

1. Novi Satut integrisanog UNSA (donosi UNSA).

2. Pravilnik o akademskim i stručnim zvanjima i akademskom stepenu koji se stiče na VŠU (donosi država).

slide12

3. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju VŠU za bolonjske studente (donosi država):

- sadržaj diplome za sve cikluse studija,

- sadržaj dodatka diplome za sve cikluse studija,

- sadržaj uvjerenja o završenom ciklusu studija,

- sadržaj studentske prijave za mobilnost,

-sadržaj ugovora o učenju za mobilnost,

-sadržaj uvjerenja o prepisu ocjena studenata za

mobilnost.

slide13
4. Pravila studiranja za sve cikluse studija (donosi UNSA).

5.Izgled diplome i dodatka diplomi za sve cikluse studija (donosi UNSA).

6. Potrebno uskladiti nomenklaturu klasifikacije zanimanja i novih stručnih zvanja (donosi država).

7. Potrebno je donijeti i veliki broj internih akata za integrisani UNSA.

slide14

Neki od njih su:

 • Pravilnik o radu na UNSA
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na UNSA
 • Pravilnik o plaćama na UNSA
 • Pravilnik o računovodstvu i internoj reviziji na UNSA
 • Pravilnik o javnim nabavkama na UNSA
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja sredstava za nauč.istraž. i umjetnič.istraž. rad na UNSA
 • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UNSA
 • Pravilnik o postupku davanja saglasnosti na UNSA izdanja
 • Pravilnik o kriterijima i načinu izbora članova upravnog odbora UNSA i dr.
slide15

Visoko obrazovanje shodno Okvirnom zakonu se zasniva na

 • Akademskim slobodama,
 • Aakademskoj samoupravi i autonomiji univerziteta,
 • Otvorenosti univerziteta prema javnosti, građanima i lokalnojzajednici,
 • Nedjeljivosti nastavnog rada i naučnog istraživanja,
 • Odnosno umjetničkog stvaralaštva,
slide16
Uvažavanju evropskih humanističkih i demokratskih vrijednosti,
 • Usklađivanju s evropskim sistemom visokog obrazovanja
 • Poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda uključujući zabranu svih oblika diskriminacije,
 • Konceptu cjeloživotnog obrazovanja
 • Interakciji s društvenom zajednicom i obavezi univerziteta da razvije društvenu odgovornost studenata i drugih članova akademske zajednice
slide17

Šta Okvirni zakon nije uspio obezbjediti....

 • Nisu uspostavljeni mehanizmi neophodni za harmonizaciju prostora VO u BiH.
 • Nisu uspostavljeni mehanizmi za stvaranje ambijenta za mobilnost studenata u BiH.
slide18

Strateško opredjeljenje UNSA...

 • A. Integracija u evropski akademski prostor visokog obrazovanja
 • B. Redefiniranje društvene pozicije znanja kroz afirmaciju bosanskohercegovačke tradicije i prihvatanja vrijednosti savremenog svijeta
slide19

A. Integracija u evropski akademski prostor visokog obrazovanja

 • Povečanje međunarodne referentnosti nastavnika i saradnika na UNSA
 • Učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i svijeta
 • Publikovanje zajedničkih naučnih izdanja
 • Otvaranje zajedničkih studija I, II i III ciklusa
 • Razvijanje savremenih informatičkih sistema
 • Razmjena nastavnika i studenata
slide20

B. Redefiniranje društvene pozicije znanja kroz afirmaciju BH tradicije i prihvatanje vrijednosti savremenog svijeta

 • Razvijanje sistema cjeloživotnog učenja
 • Organizovanje referentnih međunarodnih simpozijuma
 • Organizovanje istraživačkih projekata u funkciji afirmacije kulturno-istorijske baštine BiH
 • Jačanje univerzitetskog sporta
 • Organizovanje javnih tribina, predavanja i diskusija
slide21
Evropsku provinijencu UNSA razvija i kroz izgradnju institucije usmjerene na studente što je iskorak u odnosu na dosadašnju praksu
slide22

Razvoj takve kulture institucije zahtijeva od Univerziteta odgovore na pitanja

 • Kako studenti mogu postati partneri?
 • Kako studenti mogu postati institucionalni ulagači ?
 • Da bi se razjasnio ovaj pristup usmjeren na studente, predlažemo da Univerzitet – studenti i profesori zajedno izrade “POVELJU UNSA” koja bi definisala prava i dužnosti studenata kao i odgovornosti i obaveze osoblja ili Univerziteta kao poslodavca nastavnicima u pogledu procesa nastave i obrazovanja.
slide23

Da bi u ovom vremenu UNSA ostvario svoj puni potencijal u obrazovanju mora odlučiti o sljedećem

 • Koje moderne tehnologije koristiti?
 • Kako imati uvida u svjetske zalihe znanja kako bi se najnoviji događaji iz nastave specifičnih disciplina mogli integrirati u nastavu na Univerzitetu?
 • Kako osigurati progresivan i djelotvoran proces učenja?
 • Kako biti inovativan u osmišljavanju programa?
slide24
Iskorištavati pogodnosti integriranog Univerziteta kojeg definiše novi Zakon.
 • Koristiti proces mnogostruke akreditacije kako bi Univerzitet postigao evropski nivo.
 • Univerzitet mora razviti i sprovesti obiman plan razvoja osoblja (nastavničkog i administrativnog)
slide25

Novi Statut Univerziteta mora odgovoriti na određena

strateška pitanja – kakav odnos Univerzitet želi imati u odnosu na

 • Razvoj naučno-istraživačkog potencijala
 • Kvalitet (pogodnost institucije za ispunjenje dogovorene svrhe ili pogodnost svrhe usmjerene na društvene potrebe i obrazovanje studenata).
 • Djelotvornost ( postignuti ciljevi i rentabilnost procesa).
 • Inovaciju ( sistem podrške kreativnosti – lične i kolektivne).
slide26
Interdisciplinarnost kao vodeću silu akademskog razvoja (koja stimulira sposobnost i otvorenost na granicama profesionalnih područja od interesa).
 • Etičnost (što podrazumijeva jasan i precizan sistem nagrada i kazni).
 • Fleksibilnost (otvorenost i tolerancija dijaloga prema neslaganju).
 • Stratešku odgovornost centralnog koordinacionog nivoa.
slide27
Ukratko, Univerzitet bi trebao sebe smatrati organizacijom koja kombinuje profesionalne sposobnosti i djelotvornost u centralno koordiniranoj mreži akademski autonomnih podjedinica.
 • Akademske inicijative bi ostale na nivou organizacionih jedinica –VŠU.
slide28
UNSA bi morao podržavati sve zajedničke funkcije, poput:

-definisanja obrazovnog i istraživačkog profila,

-razvoja studentske politike,

-stimulisanja internacionalne saradnje,

-prijedloga zajedničke nastavne politike,

-garancije jezičke obuke, pružanja sistema publikacija i

informacija,

-organizacije procedura za računovodstvo i raspodjelu resursa,

brige o nabavci i održavanju opreme, uređivanja profesionalne

edukacije i razvoja osoblja.

Ovo nije samo materija za Statut već i za orijentisanje institucionalne dinamike promjena.

ad