slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Claes & van de Ven (2008). Ageing & Society, 28, 1093-1112

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Claes & van de Ven (2008). Ageing & Society, 28, 1093-1112 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Determinants of older and younger workers’ job satisfaction and organisational commitment in Belgium and Sweden. Claes & van de Ven (2008). Ageing & Society, 28, 1093-1112. Inleiding. Timing studie: European Year of Equal Opportunities for All

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Claes & van de Ven (2008). Ageing & Society, 28, 1093-1112' - palani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Determinants of older and younger workers’ job satisfaction and organisational commitment in Belgium and Sweden

Claes & van de Ven (2008).

Ageing & Society, 28, 1093-1112

inleiding
Inleiding
 • Timing studie:
  • European Year of Equal Opportunities for All
  • Lage werkzaamheidsgraad ouderen België  retentie tevreden en betrokken ouderen zoals in conservation model
 • Contrast jongeren en ouderen:
  • 2 doelgroepen leeftijd-divers personeelsbestand
  • Ouderen  50 (waarom?)
  • Jongeren < 25 (waarom?)
 • Contrast België en Zweden (zie Figure 1):
  • Werkzaamheidsgraad ouderen en jongeren: Zweden gunstiger
  • Meer investeringen in human capital in Zweden
research model
Research model
 • Job satisfaction en organisation commitment?
  • Werknemerswelzijn; link met prestatie en retentie (org); gunstig voor maatschappij
 • Waarom deze predictoren?
  • Good practice ( discriminatie;  diversiteit)
  • Wns’ percepties 3 verantwoordelijkheden (eigen, organisatie, maatschappij)
 • Hs (zie Figure 2) en controle var vanuit literatuur (meta-analyses, reviews, landspecifieke)
methode steekproef en procedure
Methode Steekproef en procedure
 • Inzameling 2003-4 PSYCONES project
 • Vragenlijsten
 • Geen response rate
 • Vrijwillige deelname  niet random, noch representatief
 • Geselecteerd ouderen en jongeren
 • Verschillen (Table 1)  zeker controle var
methode meetinstrumenten
MethodeMeetinstrumenten
 • Backtranslation; 1-5; bron; beschrijving; aantal items; kwaliteit via literatuur en alpha’s
 • Controle variabelen:
  • 0= België,ongunstig 1= Zweden, gunstig
  • 0 = vrouw 1= man
  • 0 = lagere opleiding ( sec) 1 = hogere
  • Sector: dummy met retail & sales als referentiegroep
  • 0 = geen supervisor positie 1 = wel
  • 0 = < 50% fin. bijdrage huishouden 1=  50%
methode statistische analyse
MethodeStatistische analyse
 • Cross tabs met chi-kwadraat Table 1
 • Gemiddelden en correlaties Table 2
 • T-tests jongeren vs. ouderen:
  • JS & OC
  • Skill discretion, org fairness, job insecurity
 • 4 hiërarchische regressies (JS en OC voor jongeren, voor ouderen) met 2 stappen: controle var en dan predictoren
gemiddelden in table 2
Gemiddelden in Table 2
 • JS en OC: ouderen > jongeren; >3
 • Skill discretion ouderen > jongeren (hogere opleiding? Andere factoren?); >3
 • Org fairness ouderen < jongeren (hogere positie? Eigen verantwoordelijkheid? Meer kritische kijk?); >3
 • Perceived job insecurity jongeren > ouderen; <3; (loopbaanstart? Sector?)
correlaties in table 2
Correlaties in Table 2
 • + verband tussen leeftijd, JS, OC  potentieel oudere wns
 • Genoeg correlaties voor HMR
 • Verschillend patroon correlaties voor jongeren en ouderen  aparte HMRs
 • Hoge correlatie tussen JS en OC: positief gerelateerd maar verschillende concepten
resultaten omtrent jobsatisfaction table 3
Resultaten omtrent jobsatisfaction (Table 3)
 • Cross-age:
  • Veel verklaard (totaal, controle,predictoren)
  • Skill discretion en org fairness: + effect (Hs)
 • Jongeren:
  • Country: – effect = België met ongunstige arbeidsmarkt toch hogere job satisfaction
 • Ouderen:
  • Perceived job insecurity: – effect (Hs)
resultaten omtrent organisational commitment table 3
Resultaten omtrent organisational commitment (Table 3)
 • Cross-age:
  • Veel verklaarde variantie (totaal,controle,predictoren)
  • Skill discretion en org fairness: + effect
 • Jongeren:
  • Country: – effect = België ongunstige arbeidsmarkt toch hogere job satisfaction
 • Ouderen:
  • Supervisor positie: + effect
  • Perceived job insecurity: – effect (Hs)
discussie beperkingen van de studie
Discussie:Beperkingen van de studie
 • Gemeenschappelijk met andere studies:
  • Cross-sectioneel onderzoek
  • Common mehod bias
  • Zelfrapportering
  • Klein aantal landen
 • Specifieke beperkingen:
  • Weinig predictoren  vrij goede effect sizes
  • Geen opsplitsing leeftijdsgroepen
discussie van cross age en country resultaten
Discussie van cross-age en -country resultaten
 • Skill discretion & org fairness voorspellen JS en OC
  • Hoge correlatie tussen JS en OC
  • Meer dan bevestiging vroegere research:
   • Want zowel bij jongeren als ouderen
   • Want in 2 contrasterende arbeidsmarkten
 • Implicaties:
  • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • Skill discretion effect vanwege HR (vbn p 1106-7)
  • Nog steeds leeftijdsdiscriminatie in 2 landen  HR praktijken die org. fairness promoten
discussie van cross country resultaten voor ouderen
Discussie van cross-country resultaten voor ouderen
 • Perceived job insecurity voorspelt lage JS en OC:
  • Hoge correlatie tussen JS en OC
  • Meer dan bevestiging vroegere research:
   • 2 landen (effecten maatsch. maatregelen?)
   • Verandert verouderen bronnen van satisfactie?
  • Implicaties:
   • Organisaties via psychologisch contract
   • Wns door « active crafters » en control-oriented coping
 • Logisch dat supervisory OC voorspelt
discussie van verrassende resultaten voor jongeren in belgi
Discussie van verrassende resultaten voor jongeren in België
 • In ongunstige arbeidsmarkt hogere JS en OC dan in Zweden:
  • Zweden goed ingeburgerd « Youth Guarantee Agreement » ( voltijdse tewerkstelling)
  • België zeer recent « First Job Agreement »; jongeren hebben geluk gehad  vinden werk  tevreden en betrokken
algemeen besluit
Algemeen besluit
 • Bepalen andere factoren JS en OC jongere vs. oudere wns? Zelfde model?
  • « neen » want cross-age resultaten (+ effect skill discretion en org fairness)
  • « ja » want - effect perceived job insecurity enkel bij ouderen en vanwege verrassende effect ongunstige arbeidsmarkt bij jongeren
ad