sre ivanje i grupisanje podataka
Download
Skip this Video
Download Presentation
SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA. POJAM, SVRHA, VRSTE I FAZE SREĐIVANJA PODATAKA. Kada prikupimo podatke dobijamo sirovi materijal koga treba obraditi Poslovi obrade statističke građe obuhvataju: Sređivanje statističkog materijala Sređivanje i grupisanje podataka Njihovu tehničku obradu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA' - pakuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam svrha vrste i faze sre ivanja podataka
POJAM, SVRHA, VRSTE I FAZE SREĐIVANJA PODATAKA
 • Kada prikupimo podatke dobijamo sirovi materijal koga treba obraditi
 • Poslovi obrade statističke građe obuhvataju:
 • Sređivanje statističkog materijala
 • Sređivanje i grupisanje podataka
 • Njihovu tehničku obradu
slide3
Sređivanjem i grupisanjem od pojedinačnih podataka stvaraju se grupisani podaci po obeležjima posmatranja
 • Sređeni i grupisani podaci se preprebrojavanjem ili sabiranjem razvrstavaju u šeme i tako se od njih stvaraju nizovi grupisanih podataka u vidu statističkih serija
 • Sređeni i grupisani podaci u statističkim serijama brojčano izražavaju pojavu po određenim karakteristikama i utvrđuju njihov značaj
poslovi sre ivanja i grupisanja obuhvataju
Poslovi sređivanja i grupisanja obuhvataju:
 • Unošenje reda u statistički materijal
 • Grupisanje prema odabranim obeležjima
 • Tehnička obrada podataka, izrada tabela i grafikona
vrste grupisanja prema zna aju obele ja
Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • Stvarno grupisanje – grupisanje po atributivnim i numeričkim obeležjima
 • Vremensko grupisanje – grupisanje podataka po momentima vremena i po intervalima vremena
 • Prostorno ili teritorijalno grupisanje – grupisanje prema geografskim prostorima (teritorijalnim)
statisti ke serije
STATISTIČKE SERIJE
 • Grupisanje podataka po obeležjima može biti jednostavno ili složeno
 • Ako se posmatra pojava prema jednom obeležju onda je to prosto grupisanje
 • Ako se pojava grupiše prema obeležju koje se javlja u više modaliteta, odnosno vrednosti onda je to kombinovanogrupisanje i složeno grupisanje
slide9
Statistička serija se definiše kao niz grupisanih podataka prema obeležjima posmatranja, koji brojčano može da izrazi ili sastav pojave prema određenim osobinama, ili njene promene u vremenu ili njen teritorijalni raspored.
 • Statističke serije se formiraju kao celina u vidu dve kolone
serije strukture
SERIJE STRUKTURE
 • Mogu biti :

1) Atributivne serije

Atributivna serija se formira grupisanjem jedinica po atributivnom obeležju

(npr , prema polu- muški, ženski….)

Atributivne serije se formiraju na osnovu dva grupisanja:

 • Grupisanje prema posebnim pojedinačnim modalitetima i naziva se jednostavno grupisanje
 • Grupisanje prema grupama srodnih modaliteta – klasifikacija i predstavlja složeno grupisanje (npr . Klasifikacija delatnosti, zanimanja , izvoza i uvoza robe u spoljnoj trgovini….)
slide13
2) Numeričke serije (Serije distribucije frekvencije)

Nastaju grupisanjem jedinica po vrednostima numeričkog obeležja

 • Ako je numeričko obeležje prekidno (celi brojevi) i ima samo nekoliko vrednosti formira se neintervalna serija distribucije frekvencija (npr. posma(tramo na teritoriji opštine Alibunar strukturu porodica prema broju dece: u prvoj koloni broj dece: 0, 1, 2, 3, 4 i više, a u drugoj koloni broj porodica). Prva i druga kolona su numeričke i to se izražavaju celim brojevima.

2) Ako numeričko obeležje ima veliki broj vrednosti, i celi i delovi celih brojeva onda se pravi intervalna serija distribucije frekvencije (numerička serija) u kojoj se u prvoj koloni nalazi interval posmatranja a u drugoj broj pojave koja se pojavljuje u tom intervalu posmatranja (npr, u preduzeću posmatramo radnike prema godinama starosti pa imamo: od20-30 god, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 i više). U ovom primeru u pitanju je otvoreni interval jer se zadnji interval ne završava nego stoji 70 i više. Da je bilo od 60-70 onda bi bio zatvoreni interval

osnovne karakteristike serija distribucije frekvencija
Osnovne karakteristike serija distribucije frekvencija:
 • Obe kolone su brojčane
 • Vrednosti obeležja u prvoj koloni idu od najniže do najviše
 • Grupisani podaci u drugoj koloni su frekvencije ili učestalosti pojave
 • Zbir frekvencija, koji se naziva brojnost serije, pokazuje ukupan broj jedinica posmatranja
 • Nazvane su serije distribucije frekvencija jer pokazuju distribuciju frekvencija po vrednostima obeležja
vremenske serije
Vremenske serije
 • Vremenske serije su nizovi statističkih podataka grupisanih po uzastopnim momentima ili intervalima vremena
 • Mogu biti: momentne i intervalne
 • Momentne serije pokazuju stanje pojave u određenim trenucima vremena (momentima) ( npr. broj nezavršenih stanova po godinama..). Ovi podaci se ne mogu zbrajati
 • Intervalne vremenske serije pokazuju veličinu ili obim pojave u uzastopnim intervalima vremena (npr potrošnja gasa po godinama). Podaci se mogu zbrajati.
geografske serije
Geografske serije
 • Niz statističkih podataka grupisanih prema geografskom ili prostornom obeležju čini geografsku seriju
 • One se dele na:
 • Geografske serije na nacionalnoj teritoriji
 • Međunarodne geografske serije
ad