SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA - PowerPoint PPT Presentation

Sre ivanje i grupisanje podataka
Download
1 / 19

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA. POJAM, SVRHA, VRSTE I FAZE SREĐIVANJA PODATAKA. Kada prikupimo podatke dobijamo sirovi materijal koga treba obraditi Poslovi obrade statističke građe obuhvataju: Sređivanje statističkog materijala Sređivanje i grupisanje podataka Njihovu tehničku obradu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sre ivanje i grupisanje podataka

SREĐIVANJE I GRUPISANJE PODATAKA


Pojam svrha vrste i faze sre ivanja podataka

POJAM, SVRHA, VRSTE I FAZE SREĐIVANJA PODATAKA

 • Kada prikupimo podatke dobijamo sirovi materijal koga treba obraditi

 • Poslovi obrade statističke građe obuhvataju:

 • Sređivanje statističkog materijala

 • Sređivanje i grupisanje podataka

 • Njihovu tehničku obradu


Sre ivanje i grupisanje podataka

 • Sređivanjem i grupisanjem od pojedinačnih podataka stvaraju se grupisani podaci po obeležjima posmatranja

 • Sređeni i grupisani podaci se preprebrojavanjem ili sabiranjem razvrstavaju u šeme i tako se od njih stvaraju nizovi grupisanih podataka u vidu statističkih serija

 • Sređeni i grupisani podaci u statističkim serijama brojčano izražavaju pojavu po određenim karakteristikama i utvrđuju njihov značaj


Poslovi sre ivanja i grupisanja obuhvataju

Poslovi sređivanja i grupisanja obuhvataju:

 • Unošenje reda u statistički materijal

 • Grupisanje prema odabranim obeležjima

 • Tehnička obrada podataka, izrada tabela i grafikona


Vrste grupisanja prema zna aju obele ja

Vrste grupisanja prema značaju obeležja:

 • Stvarno grupisanje – grupisanje po atributivnim i numeričkim obeležjima

 • Vremensko grupisanje – grupisanje podataka po momentima vremena i po intervalima vremena

 • Prostorno ili teritorijalno grupisanje – grupisanje prema geografskim prostorima (teritorijalnim)


Statisti ke serije

STATISTIČKE SERIJE

 • Grupisanje podataka po obeležjima može biti jednostavno ili složeno

 • Ako se posmatra pojava prema jednom obeležju onda je to prosto grupisanje

 • Ako se pojava grupiše prema obeležju koje se javlja u više modaliteta, odnosno vrednosti onda je to kombinovanogrupisanje i složeno grupisanje


Prosto grupisanje

Prosto grupisanje


Slo eno grupisanje

Složeno grupisanje


Sre ivanje i grupisanje podataka

 • Statistička serija se definiše kao niz grupisanih podataka prema obeležjima posmatranja, koji brojčano može da izrazi ili sastav pojave prema određenim osobinama, ili njene promene u vremenu ili njen teritorijalni raspored.

 • Statističke serije se formiraju kao celina u vidu dve kolone


Vrste statisti kih serija

Vrste statističkih serija


Serije strukture

SERIJE STRUKTURE

 • Mogu biti :

  1) Atributivne serije

  Atributivna serija se formira grupisanjem jedinica po atributivnom obeležju

  (npr , prema polu- muški, ženski….)

  Atributivne serije se formiraju na osnovu dva grupisanja:

 • Grupisanje prema posebnim pojedinačnim modalitetima i naziva se jednostavno grupisanje

 • Grupisanje prema grupama srodnih modaliteta – klasifikacija i predstavlja složeno grupisanje (npr . Klasifikacija delatnosti, zanimanja , izvoza i uvoza robe u spoljnoj trgovini….)


Sre ivanje i grupisanje podataka

2) Numeričke serije (Serije distribucije frekvencije)

Nastaju grupisanjem jedinica po vrednostima numeričkog obeležja

 • Ako je numeričko obeležje prekidno (celi brojevi) i ima samo nekoliko vrednosti formira se neintervalna serija distribucije frekvencija (npr. posma(tramo na teritoriji opštine Alibunar strukturu porodica prema broju dece: u prvoj koloni broj dece: 0, 1, 2, 3, 4 i više, a u drugoj koloni broj porodica). Prva i druga kolona su numeričke i to se izražavaju celim brojevima.

  2) Ako numeričko obeležje ima veliki broj vrednosti, i celi i delovi celih brojeva onda se pravi intervalna serija distribucije frekvencije (numerička serija) u kojoj se u prvoj koloni nalazi interval posmatranja a u drugoj broj pojave koja se pojavljuje u tom intervalu posmatranja (npr, u preduzeću posmatramo radnike prema godinama starosti pa imamo: od20-30 god, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 i više). U ovom primeru u pitanju je otvoreni interval jer se zadnji interval ne završava nego stoji 70 i više. Da je bilo od 60-70 onda bi bio zatvoreni interval


Osnovne karakteristike serija distribucije frekvencija

Osnovne karakteristike serija distribucije frekvencija:

 • Obe kolone su brojčane

 • Vrednosti obeležja u prvoj koloni idu od najniže do najviše

 • Grupisani podaci u drugoj koloni su frekvencije ili učestalosti pojave

 • Zbir frekvencija, koji se naziva brojnost serije, pokazuje ukupan broj jedinica posmatranja

 • Nazvane su serije distribucije frekvencija jer pokazuju distribuciju frekvencija po vrednostima obeležja


Vremenske serije

Vremenske serije

 • Vremenske serije su nizovi statističkih podataka grupisanih po uzastopnim momentima ili intervalima vremena

 • Mogu biti: momentne i intervalne

 • Momentne serije pokazuju stanje pojave u određenim trenucima vremena (momentima) ( npr. broj nezavršenih stanova po godinama..). Ovi podaci se ne mogu zbrajati

 • Intervalne vremenske serije pokazuju veličinu ili obim pojave u uzastopnim intervalima vremena (npr potrošnja gasa po godinama). Podaci se mogu zbrajati.


Geografske serije

Geografske serije

 • Niz statističkih podataka grupisanih prema geografskom ili prostornom obeležju čini geografsku seriju

 • One se dele na:

 • Geografske serije na nacionalnoj teritoriji

 • Međunarodne geografske serije


 • Login