f rdtj nsten och tillg nglighetsarbete
Download
Skip this Video
Download Presentation
Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete. Tommie Åkerström 2008. Allmänna uppgifter om Färdtjänst. Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten. 7 av 10 resenärer är kvinnor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete' - paiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
allm nna uppgifter om f rdtj nst
Allmänna uppgifter om Färdtjänst

Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten

SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten

 • 7 av 10 resenärer är kvinnor
 • Medelålder för resenärer är 77 år
 • 40 % av resenärerna reser med S L
slide3

Omfattar hela Stockholms län

1,9 miljoner invånare

26 kommuner

6.500 kvadratkilometer

f rdtj nsten administrerar t landstinget
Färdtjänsten administrerar åt Landstinget…

Olika typer av resor :

 • Närtrafik
 • Färdtjänstresor
 • Sjukresor
 • Tjänsteresor
f rdtj nstens budget 2007
Färdtjänstens budget 2007

Omslutning 1 132 milj kronor

 • C:a 2,0 % av landstingets budget
 • Drygt 22 öre på skatten
hur f r f rdtj nsten sitt f rdtj nstuppdrag
Hur får Färdtjänsten sitt färdtjänstuppdrag?
 • Avtal skrivs mellan länets kommuner och landstinget som reglerar uppdrag, beslut och utredningar.
vergripande intentioner i avtal mellan f rdtj nsten och kommunerna ksl
Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna (KSL).

Överlåtelse av ansvaret för FÄRDTJÄNST

Hela ansvaret enligt lagen (med undantag för avtalade avsteg)

 • Ökat ansvar
 • Ökade kostnader (redan tidigare skatteväxlat)
vergripande intentioner i avtal mellan f rdtj nsten och kommunerna ksl1
Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna ( KSL).

Motprestation kommunen

Tillgänglighet

 • Närmiljö
 • Tillgänglighet till kollektivtrafik
 • Snabbare ansökningsprocess
 • Utredarnas kompetens
resultat ofta sn mos eller orsakompani lovar inget best mt
Resultat ofta snömos eller Orsakompani lovar inget bestämt
den positiva spiralen
Den positiva spiralen
 • Tillgänglighets arbetet möjliggör friställande av resurser.
 • Färre resor med särskild kollektivtrafik till förmån för allmän kollektivtrafik ger ett ekonomiskt utrymme. ( 230 kr taxifärdtjänst – 16 kr i allmän kollektivtrafik )
 • Utrymmet utnyttjas till ytterliggare tillgänglighets åtgärder
 • Större individuell frihet
sl f rdtj nst arbetsgruppen
SL/Färdtjänst - arbetsgruppen
 • Busshållplatser
 • Låggolvade busslinjer
 • Samverkan linjetrafik – närtrafik
 • Spårbunden trafik
 • Projekt Roslagsbanan
 • Dialog och Informationsutbyte
just nu projektet
Just Nu Projektet

Reseplaneraren

 • Linjer med låggolvade bussar ( Fas 1 )
 • Närtrafik in i tidtabell
 • Information om tillgång på hissar och rulltrappor ( Fas 2 )
 • Olika former av informationssystem
 • Planering av hela resan via reseplaneraren
gemensamt resekort
Gemensamt resekort

Från Färdtjänstkort Till Gemensamt resekort

 • Närmande allmän kollektivtrafik
 • Lätt att få statistik på antal färdtjänst berättigade i allmän kollektivtrafik
 • Snabbare resande
ota k tillg nglighet
OTA(K)Tillgänglighet

Hur når vi dit och vilka metoder krävs?

Offensiv

I varje enskild kommun eller stadsdel!

ota k o ffensivt t illg nglighets a rbete k ommun
OTA(K) Offensivt Tillgänglighets Arbete (K)ommun

* Tillgänglig närmiljö * Handläggning utredningar

* Tillgänglig kollektivtrafik * Stadsplanering

vad kan vi eventuellt erbjuda utanf r avtal
Vad kan vi eventuellt erbjuda? (utanför avtal)
 • Närtrafik som gör medborgarna glada och möjliggör för kommunpolitiker att få en fjäder i hatten
n rtrafiken i rsta som exempel
Närtrafiken i Årsta som exempel
 • Trafikerar alla gator som SL inte trafikerar.
 • Vi använder ett låggolvat specialfordon.
 • Trafiken är anropsstyrd.
 • Avgångar varje timme.
 • Vi kör portnära
 • Resenärerna är mycket nöjda i synnerhet färdtjänstresenärerna
slide24

A

C

B

D

vad kan vi beg ra som motprestation
Vad kan vi begära som motprestation
 • Tillgänglighet i närmiljön

(gångvägar, snöröjning, höjdskillnader m.m.).

 • Tillgänglighet till kollektivtrafik.

(busshållplatser, stationer m.m).

 • Krav på olika insatser för att förbättra färdtjänstutredningarna
slide26
2010

SL är klar med anpassningen av sin trafik

VEM STÅR DÅ DÄR MED SVARTEPETTER

strategi
Strategi
 • En kommun/stadsdel i sänder
 • Presenteras som erbjudande/möjlighet
 • Varje kommun/stadsdel är ett särskilt projekt
 • Projektledning, Närtrafik och Tillstånd ingår
 • Gemensamma mätbara mål fastställs för varje projekt
 • Fastställd tidsram för varje projekt
slide28
MÅL
 • Minskning av antalet färdtjänstresenärer
 • God tillgänglighet till kollektivtrafik
 • Ökad kvalité på färdtjänstutredningar
 • Ökat samarbete med kommun/stadsdel
 • Bidrag till måluppfyllelse avseende miljön
vad tittar vi p vad jobbar vi med vad tydligg rs
Vad tittar vi påVad jobbar vi medVad tydliggörs
 • Utbildning
 • Utredarkompetens
 • Lokaltrafik/Planer Tillstånd
 • Handläggning
 • Information/kontakt
 • Webbhandläggning
 • Trafik/Närmiljö
 • Adressinformation/Koordinater
 • Kollektivkörfält Miljö
 • Hinder (Gupp, bommar etc)
 • Hållplatsstandard
 • Snöröjningsprioritering
slide30

Vilka kommuner/stadsdelar är på ”G” Arbetsmetod ”Gräv där Du står”

 • Danderydskommun
 • Enskede/Vantör/Årsta
 • Spånga/Tensta
 • Nynäshamn
 • Järfälla
 • Sigtuna
 • Vaxholm
 • Sollentuna
 • Upplands Bro
 • Botkyrka
vad blir vinsten av allt arbete med tillg nglighet
Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet
 • Kommunmedborgarna får tillgängligare kommunikationer
 • Större utbud av kollektivtrafik
 • Billigare och effektivare kollektivtrafik (en taxi färdtjänstresa kostar 230 kr medan en resa med allmänna kommunikationer kostar 16 kr)
 • Endast Färdtjänst till personer som inte har något alternativ
vad blir vinsten av allt arbete med tillg nglighet1
Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet
 • Bättre och säkrare utredningar (kommunen utreder färdtjänsten beslutar)

Målen för tillgänglighet 2010 uppnås i större utsträckning

 • Miljöpåverkan minskar radikalt
 • Närmare samarbete SL/Färdtjänsten och kommunerna
ad