F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete
Download
1 / 33

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete. Tommie Åkerström 2008. Allmänna uppgifter om Färdtjänst. Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten. 7 av 10 resenärer är kvinnor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Färdtjänsten och tillgänglighetsarbete

Tommie Åkerström

2008


Allm nna uppgifter om f rdtj nst

Allmänna uppgifter om Färdtjänst

Färdtjänsten omfattar ½ % av kollektiv-trafiken men står för 20 % av budgeten

SL omfattar 99% av kollektivtrafiken men står för 80% av trafikbudgeten

 • 7 av 10 resenärer är kvinnor

 • Medelålder för resenärer är 77 år

 • 40 % av resenärerna reser med S L


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Omfattar hela Stockholms län

1,9 miljoner invånare

26 kommuner

6.500 kvadratkilometer


F rdtj nsten administrerar t landstinget

Färdtjänsten administrerar åt Landstinget…

Olika typer av resor :

 • Närtrafik

 • Färdtjänstresor

 • Sjukresor

 • Tjänsteresor


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Varje dag görs ca 8 000 – 12 000 resor via färdtjänstens system


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Och lika många reser i den vanliga linjetrafiken…


F rdtj nstens budget 2007

Färdtjänstens budget 2007

Omslutning 1 132 milj kronor

 • C:a 2,0 % av landstingets budget

 • Drygt 22 öre på skatten


Hur f r f rdtj nsten sitt f rdtj nstuppdrag

Hur får Färdtjänsten sitt färdtjänstuppdrag?

 • Avtal skrivs mellan länets kommuner och landstinget som reglerar uppdrag, beslut och utredningar.


Arbetet med nytt avtal f r f rdtj nst mellan l nets kommuner och landstinget

Arbetet med nytt avtal för färdtjänst mellan Länets Kommuner och Landstinget


Vergripande intentioner i avtal mellan f rdtj nsten och kommunerna ksl

Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna (KSL).

Överlåtelse av ansvaret för FÄRDTJÄNST

Hela ansvaret enligt lagen (med undantag för avtalade avsteg)

 • Ökat ansvar

 • Ökade kostnader (redan tidigare skatteväxlat)


Vergripande intentioner i avtal mellan f rdtj nsten och kommunerna ksl1

Övergripande intentioner i avtal mellan färdtjänsten och kommunerna ( KSL).

Motprestation kommunen

Tillgänglighet

 • Närmiljö

 • Tillgänglighet till kollektivtrafik

 • Snabbare ansökningsprocess

 • Utredarnas kompetens


Resultat ofta sn mos eller orsakompani lovar inget best mt

Resultat ofta snömos eller Orsakompani lovar inget bestämt


O ffensivt t illg nglighets a rbete

Offensivt Tillgänglighets Arbete

OTA


Den positiva spiralen

Den positiva spiralen

 • Tillgänglighets arbetet möjliggör friställande av resurser.

 • Färre resor med särskild kollektivtrafik till förmån för allmän kollektivtrafik ger ett ekonomiskt utrymme. ( 230 kr taxifärdtjänst – 16 kr i allmän kollektivtrafik )

 • Utrymmet utnyttjas till ytterliggare tillgänglighets åtgärder

 • Större individuell frihet


Sl f rdtj nst arbetsgruppen

SL/Färdtjänst - arbetsgruppen

 • Busshållplatser

 • Låggolvade busslinjer

 • Samverkan linjetrafik – närtrafik

 • Spårbunden trafik

 • Projekt Roslagsbanan

 • Dialog och Informationsutbyte


Just nu projektet

Just Nu Projektet

Reseplaneraren

 • Linjer med låggolvade bussar ( Fas 1 )

 • Närtrafik in i tidtabell

 • Information om tillgång på hissar och rulltrappor ( Fas 2 )

 • Olika former av informationssystem

 • Planering av hela resan via reseplaneraren


Gemensamt resekort

Gemensamt resekort

Från Färdtjänstkort Till Gemensamt resekort

 • Närmande allmän kollektivtrafik

 • Lätt att få statistik på antal färdtjänst berättigade i allmän kollektivtrafik

 • Snabbare resande


Ota k tillg nglighet

OTA(K)Tillgänglighet

Hur når vi dit och vilka metoder krävs?

Offensiv

I varje enskild kommun eller stadsdel!


Ota k o ffensivt t illg nglighets a rbete k ommun

OTA(K) Offensivt Tillgänglighets Arbete (K)ommun

* Tillgänglig närmiljö * Handläggning utredningar

* Tillgänglig kollektivtrafik * Stadsplanering


Vad kan vi eventuellt erbjuda utanf r avtal

Vad kan vi eventuellt erbjuda? (utanför avtal)

 • Närtrafik som gör medborgarna glada och möjliggör för kommunpolitiker att få en fjäder i hatten


N rtrafik s h r n ra kommer vi

NÄRTRAFIKSå här nära kommer vi


N rtrafiken i rsta som exempel

Närtrafiken i Årsta som exempel

 • Trafikerar alla gator som SL inte trafikerar.

 • Vi använder ett låggolvat specialfordon.

 • Trafiken är anropsstyrd.

 • Avgångar varje timme.

 • Vi kör portnära

 • Resenärerna är mycket nöjda i synnerhet färdtjänstresenärerna


Vi m ste koppla ihop hela resan

Vi måste koppla ihop hela resan


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

A

C

B

D


Vad kan vi beg ra som motprestation

Vad kan vi begära som motprestation

 • Tillgänglighet i närmiljön

  (gångvägar, snöröjning, höjdskillnader m.m.).

 • Tillgänglighet till kollektivtrafik.

  (busshållplatser, stationer m.m).

 • Krav på olika insatser för att förbättra färdtjänstutredningarna


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

2010

SL är klar med anpassningen av sin trafik

VEM STÅR DÅ DÄR MED SVARTEPETTER


Strategi

Strategi

 • En kommun/stadsdel i sänder

 • Presenteras som erbjudande/möjlighet

 • Varje kommun/stadsdel är ett särskilt projekt

 • Projektledning, Närtrafik och Tillstånd ingår

 • Gemensamma mätbara mål fastställs för varje projekt

 • Fastställd tidsram för varje projekt


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

MÅL

 • Minskning av antalet färdtjänstresenärer

 • God tillgänglighet till kollektivtrafik

 • Ökad kvalité på färdtjänstutredningar

 • Ökat samarbete med kommun/stadsdel

 • Bidrag till måluppfyllelse avseende miljön


Vad tittar vi p vad jobbar vi med vad tydligg rs

Vad tittar vi påVad jobbar vi medVad tydliggörs

 • Utbildning

 • Utredarkompetens

 • Lokaltrafik/Planer Tillstånd

 • Handläggning

 • Information/kontakt

 • Webbhandläggning

 • Trafik/Närmiljö

 • Adressinformation/Koordinater

 • Kollektivkörfält Miljö

 • Hinder (Gupp, bommar etc)

 • Hållplatsstandard

 • Snöröjningsprioritering


F rdtj nsten och tillg nglighetsarbete

Vilka kommuner/stadsdelar är på ”G” Arbetsmetod ”Gräv där Du står”

 • Danderydskommun

 • Enskede/Vantör/Årsta

 • Spånga/Tensta

 • Nynäshamn

 • Järfälla

 • Sigtuna

 • Vaxholm

 • Sollentuna

 • Upplands Bro

 • Botkyrka


Vad blir vinsten av allt arbete med tillg nglighet

Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet

 • Kommunmedborgarna får tillgängligare kommunikationer

 • Större utbud av kollektivtrafik

 • Billigare och effektivare kollektivtrafik (en taxi färdtjänstresa kostar 230 kr medan en resa med allmänna kommunikationer kostar 16 kr)

 • Endast Färdtjänst till personer som inte har något alternativ


Vad blir vinsten av allt arbete med tillg nglighet1

Vad blir vinsten av allt arbete med Tillgänglighet

 • Bättre och säkrare utredningar (kommunen utreder färdtjänsten beslutar)

  Målen för tillgänglighet 2010 uppnås i större utsträckning

 • Miljöpåverkan minskar radikalt

 • Närmare samarbete SL/Färdtjänsten och kommunerna


Slut tack f r visat intresse

SLUTTack för visat intresse


ad
 • Login