АТМОСФЕРА
Download
1 / 51

АТМОСФЕРА - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

АТМОСФЕРА. - V разред основне школе -. Припремио: проф. Радосав Седларевић. АТМОСФЕРА. АТМОСФЕРА И ЊЕН САСТАВ Састав ваздуха Загревање ваздуха Климатски елементи ПОЈАМ ВРЕМЕНА И КЛИМЕ Време Прогноза времена Клима Заштита Атмосфере од загађености. АТМОСФЕРА.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' АТМОСФЕРА' - paiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
АТМОСФЕРА

- V разред основне школе -

Припремио: проф. Радосав Седларевић


АТМОСФЕРА

 • АТМОСФЕРА И ЊЕН САСТАВ

  • Састав ваздуха

  • Загревање ваздуха

  • Климатски елементи

 • ПОЈАМ ВРЕМЕНА И КЛИМЕ

  • Време

  • Прогноза времена

  • Клима

  • Заштита Атмосфере од загађености


АТМОСФЕРА

 • Атмосфера је танки омотач ваздуха око Земље који гравитација држи уз њу.

 • Атмос – пара ( гас) + Сфера – лопта ( омотач)


СЛОЈЕВИТОСТ АТМОСФЕРЕ

 • ТРОПОСФЕРА- од 9 до 18 км.

  најнижи и најгушћи слој атмосфере ( 80% масе целе атмосфере) у коме се одвијају сви најважнији процеси који одређују временске прилике на Земљи.

 • СТРАТОСФЕРА – до 50 км.

  Озонски омотачизмеђу 22 – 30 км.

 • МЕЗОСФЕРА – до 80 км.

 • ТЕРМОСФЕРА – између 80 – 800 км.

 • ЕГЗОСФЕРА – од 800 – 3000 км.


ШЕМАсЛОЈЕВИТОСТИ

АТМОСФЕРЕ


САСТАВ ВАЗДУХА

 • Ваздух је смеша гасова коју чине претежно азот ( 78%), кисеоник( 21%), и сви остали чине 1%( аргон, угњен-диоксид, водоник, озон, неон, криптон...).

 • Ваздух се у атмосфери не сусреће сув и чист, већ садржи различите примесе као што су: водена пара, аеросоли ( честице прашине, вулкански пепео, чађ, честице соли, бактерије), фитонциди (испарења етеричних уља биљака).


ЗАГРЕВАЊЕ АТМОСФЕРЕ

 • Температура ваздуха зависи од загревања Земљине површине

 • Јачина загревања појединих области Земљине површине и ваздуха изнад њих зависе од:

  • Упадног угла Сунчевог зрачења

  • Подлоге која се загрева

  • Вегетације

  • Надморске висине

 • Температура ваздуха је највећа при површини Земље, а са висином температура опада на сваких 100м. за 0,6°C.


ПРОУЧАВАЊЕ АТМОСФЕРЕ

 • Науке које проучавају Атмосферу су: климатологија и метеорологија.

 • Климатологија – проучава климу на Земљи и њен утицај на живи свет.

 • Метеорологија – проучава време и стање временских елемената.


ПОЈАМ ВРЕМЕНА

 • Време је тренутно стање климаских елемената у атмосфери изнад неког места.

 • Какво ће време бити у некој области зависиће од стања ваздушних маса изнад ње.

 • Ваздушне масе се крећу и са собом носе своје карактеристично време.

 • На основу синоптичких карата прати се кретање ваздишнох маса и предвиђање временских промена, тј. прогноза времена.


Синоптичка карта Карта прогнозе вренена


КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 • ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА се исказује степеном загрејаности ваздуха, мери се термометрима, а изражава у степенима целзијусове скале.

 • Температура ваздуха се мења у ритму смене дана и ноћи и годишњих доба.

 • ВАЗДУШНИ ПРИТИСАК је тежина ваздуха која притискује подлогу копнене или водене површине.

 • Нормалан ваздушни притисак износи 1013 мб ( милибара), а може да буде већи или мањи.

 • Са променом температуре мења се и ваздушни притисак ( веће загревање, нижи притисак – циклон, мање загревање, већи притисак – антициклон).


КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 • ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА– Атмосфера сваког тренутка садржи извесну количину водене паре,која се изражава у процентима (до 80%).Испаравањеје претварање воде из течног у гасовито стање.

 • ОБЛАЧНОСТ-Кондезацијаје претварање воде из гасовитог у течно стање ( облаци). Према облику издвајамо 3 основне врсте облака:

  1. праменасти ( цируси)

  2. слојевити ( стратуси)

  3. гомиласти ( кумулуси)

  Сублимацијајепретварање воде из гасовитог у чврсто стање.КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 • ПАДАВИНЕ– су сви облици кондезоване или сублимиране водене паре које из атмосфере доспевају на Земљину површину. Могу бити:

  1. високе падавине( киша, снег, град...)

  2. ниске падавине( роса, иње, слана ...)

 • Падавине се мере помоћу кишомера или плувиографа.

 • ТРАЈАЊЕ СУНЧЕВОГ СЈАЈА( инсолација)- је дужина сијања Сунцатоком дана, месеца, године. Изражава се у часовима, а мери хелиографом.


КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 • ВЕТАР– Због неравномерног загревања Земљине површине ваздух је у сталном кретању. Његово, претежно хоризонтално струјање из области високог ваздушног притиска (антициклона) ка ниском (циклону) зовемоветром.

 • Правац ветра одређује се ветроказом, док се његова брзина мери анемометром и изражава се м/сек.

 • Према трајању ветрове делимо на:

  • Сталне ветрове ( пасати, западни ветрови и источни ветрови),

  • Периодични ветрови ( монсуни),

  • Локални ветрови ( кошава, бура, југо...).


Шематски приказ сталних ветрова

поларни ветрови

западни ветрови

пасати

пасати

западни ветрови

поларни( (источни) ветровиПОЈАМ КЛИМЕ ВЕТРОВА

 • Просечан вишегодишњи режим времена у некој области на Земљи зове се клима.

 • Најважнији климатски елементи који дају основне одлике климе су температура ваздуха и падавине.

 • Климу својим међудејством одређују климатски чиниоци (фактори), а најважнији су:

  • Географска ширина;

  • Распоред копна и мора;

  • Рељеф ( правац пружања и надморска висина);

  • Ветрови и морске струје.


Климатски фактори ВЕТРОВА

 • Географска ширина – (удањеност од екватора)-узрокује нејднако загревање Земљине површине, а последица је појава топлотних појасева и различитих клима. Са удаљавањем од екватора загревање Земље је мање, зато што Сунчеви зраци падају под мањим углом.

 • Распоред копна и мора– копно се брже загрева од мора али се брже и хлади, зато су климатске промене на копну израженије од клима поред мора (температуре у већем распону, мање падавина, годишња доба израженија...).


Климатски фактори ВЕТРОВА

 • Рељеф и надморска висинаТемпература ваздуха са надморском висином опада за 0,6ºC на 100 м.

 • Рељеф својим правцем пружања спречава продоре ваздушних маса условљавајући различитост клима ( Хималаји, Анди, Кољдиљери, Кавказ, Алпи...).

 • Морске струје и ветрови-Морске струје утичу на загревање, односно хлаћење приобалног дела копна, као и на повећању и смањењу влажности.

 • Ветрови са собом носе влажне и суве ваздушне масе које утичу на поједине типове клима. Највећи утицај имају стални ветрови ( пасати, западни и поларни ветрови) и периодични ветрови ( монсуни).


ВИСИНСКЕ ЗОНЕ ВЕТРОВАМОРСКЕ СТРУЈЕ


ЗАШТИТА АТМОСФЕРЕ ОД ЗАГАЂЕНОСТИ

 • Ваздух се најчешће загађује гасовима и честицама дима, гари и издувним гасовима који се најчешће враћају у виду “ киселих киша”.

 • Пораст количине угљен-диоксида у атмосфери задржава више топлотног зрачења, што доводи до загревања Земље у целини (“ефекат стакленебаште”).

 • Посебан проблем је уништавање озонског омотача, стварајући у атмосфери “ озонске рупе” кроз које продиру ултравиолетни зраци који погубно делују на живи свет.ПИТАЊА ЗАГАЂЕНОСТИ

 • Шта је то ваздих, а шта атмосфера?

 • Како се назива најгушћи слој атмосфере и чиме се све одликује?

 • Како се загрева ваздух?

 • Набројте временске елементе.

 • Како ваздушни притисак зависи од температуре?

 • Каква је веза између ветрова и ваздушног притиска?

 • На основу чега се прави прогноза времена?

 • Шта називамо ефектом “стаклене баште”?

 • Који су узрочници загађивања ваздуха у твом месту?- ЗАГАЂЕНОСТИV РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ-

ОСНОВНИ ТИПОВИ КЛИМЕ

Припремио: проф. Радосав Садларевић


Садржај ЗАГАЂЕНОСТИ

Основни типови клима

Тропски ( жарки) појас

 • Екваторијална клима

 • Тропска клима

 • Пустињска клима

 • Монсунска клима

  Умерени појас

 • Средоземна клима

 • Океанска клима

 • Континентална клима

  Хладни (поларни) појас

 • Субполарна клима

 • Поларна клима

  Остали типови клима

  Загађивање и заштита атмосфере


ОСНОВНИ ТИПОВИ КЛИМЕ ЗАГАЂЕНОСТИ

 • Клима се на Земљиној површини мења у два правца:

  • с порастом географске ширине и

  • с порастом надморске висине.

 • Климатски типови су одређене комбинације временских типова.

 • Идући од екватора ка половима издвајају се 5 пространих климатских појасева: тропски( жарки), два умерена и дваполарна.

 • Унутар сваког појаса има више климатских типова.


 • АНИМИРАНИ ПРИКАЗ РАЗЛИЧИТОГ ЗАГРЕВАЊА ЗЕМЉЕ ( ТОПЛОТНИ ПОЈАСЕВИ)

  • “Кретање” загрејаности Земље, ваздушни притисак и падавине по меридијану у току године.

  23,5ºСГШ

  23,5ºЈГШ


  КЛИМА- ДИЈАГРАМИ ЗАГРЕВАЊА ЗЕМЉЕ

  • Клима – дијаграм показије средње месечне вредности температуре ваздуха и количине падавина изнад неког подручја у току године.

  • Дијаграм температура – дају средње месечне температуре изнад неког подручја.

  • Дијаграм падавина - су средње месечне количине падавина изнад неког подручја.

  • Помоћу клима – дијаграна различитих подручја уочава се разлика климе на Земљи.

  Континентална

  Субполарна

  Медитеранска

  Тропска

  Океанска  ТИПОВИ КЛИМЕ ТРОПСКОГ ПОЈАСА клима

  • Екваторијална климазаступљена је у уском појасу од 5° - 10° северно и јужно од екватора. Високе температуре (од 25 –28 °C) и обилне свакодневне падавине у току целе године ( преко 3 000 mm).

  • Тропска клима ( клима савана) – распрострањена је до 20° северно и јужно. Разликују се два годишња периода, сушни ( зимски) и кишни ( летњи). То је област високих трава- савана.


  ТИПОВИ КЛИМЕ ТРОПСКОГ ПОЈАСА клима

  • Монсунска клима – заступљена је на просторима где дувају монсуни. Одликује се оскудним падавинама у зимском периоду ( 100mm) и великом количином падавина у летњем периоду ( преко 5000 mm). Температуре високе у току целе године.

  • Пустињска клима – заступљена је у пустињама око повратника. То је жарка и сува клима ( испод 100 мм падавина ), уз велике дневне температурне амплитуде ( најчешће преко 40°C).  ТИПОВИ КЛИМЕ УМЕРЕНИХ ПОЈАСЕВА клима

  • Суптропска или средоземна клима – заступљена је у појасевима између 30°- 40° северне и јужне ГШ. Одликује се топлим, дугим и сувим летом , благим, кратким и кишовитим зимама.

  • Океанска ( приморска) клима – лета свежа, а зиме благе, са температуром изнад 0°. Падавине су распоређене равномерно током целе године (2 000 мм). Заступљена је у приморју умереног појаса (Атлантског и Тихог океана).


  ТИПОВИ КЛИМА УМЕРЕНИХ ПОЈАСЕВА клима

  • Континентална клима – заступљена је између 40° - 60° северне и јужне ГШ. Одликује се жарким летом и хладним зимама. Висина падавина од 500 – 1 000 mm и са изражена сва четири годишња доба.

  • Идући ка вишим географским ширинама и ка унутрашности континента клима је све оштрија, а количина падавина мања.

  • У оквиру овог типа разликују се: умерено континентална клима, континентална и оштро континентална клима.  ТИПОВИ КЛИМА ПОЛАРНИХ ПОЈАСЕВА клима

  • Субполарна клима – влада у северном ободу Азије и С. Америке. Зиме дуге и сурове (9 – 10 месеци), а лета кратка и свежа. Падавина има мало (300 мм) у облику снега.

  • Поларна клима ( Антарктичка и Арктичка ) – најсуровија клима на Земљи ( ледене пустиње). Температуре падају од - 40°до - 70°, са малом количином падавина у облику снега ( 100mm).  ОСТАЛИ ТИПОВИ КЛИМА клима

  • Планинска клима – заступљена је на планинама изнад 1 000 метара. Зиме су дуге, снежне и оштре, а лета кратка и свежа. Дању температура брзо расте, а ноћу још брже опада.

  • Градска клима – посебна клима у великим градовима настала због промена природе. Одликује се повишеном температуром, смањеном влажношћу, обилнијим падавинама, честом појавом магле (смога) и већом загађеношћу ваздуха.


  ПИТАЊА клима

  • Шта је то клима?

  • Набројте основне киматске типове.

  • Које су одлике екваторијалне климе?

  • Гре је заступљена монсунска клима?

  • Где влада средоземна клима?

  • Наведи разлике између континенталне и океанске климе умереног појаса.

  • Који су типови климе неповољни за живот људи?
  Магла клима  Дали ће издржати?


  Олуја ће издржати?


  Наилази олуја ће издржати?  Ко је јачи? ће издржати?


  Баш гадно ! ће издржати?