Stroje a zařízení - PowerPoint PPT Presentation

Stroje a
Download
1 / 13

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stroje a zařízení. Zdroje elektrického světla (EL9). Ing. Ludmila Nevařilová. ELEKTrotechnika. Zdroje elektrického světla. Rozdělení elektrických zdrojů světla. Elektrické zdroje světla můžeme rozdělit podle principu vzniku světla. Rozdělení elektrických zdrojů světla. T eplotní zdroje

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stroje a zařízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stroje a za zen

 • Stroje a zařízení

 • Zdroje elektrického světla (EL9)

 • Ing. Ludmila Nevařilová

 • ELEKTrotechnika


Zdroje elektrick ho sv tla

Zdroje elektrického světla


Rozd len elektrick ch zdroj sv tla

Rozdělení elektrických zdrojů světla

 • Elektrické zdroje světla můžeme rozdělit podle principu vzniku světla.


Rozd len elektrick ch zdroj sv tla1

Rozdělení elektrických zdrojů světla

 • Teplotní zdroje

  • klasická žárovka

  • halogenová žárovka

 • Záření elektrického výboje

  • lineární zářivka

  • kompaktní zářivka

 • Elektroluminiscenční zdroje

  • LED


Klasick rovka

Klasická Žárovka

 • Výhody

  • okamžitý start

  • příjemné světlo

  • nízké pořizovací náklady

  • snadná výměna a údržba

 • Nevýhody

  • účinnost pouze 92 %

  • vysoká povrchová teplota

  • životnost pouze 1 000 h


Halogenov rovka

Halogenová Žárovka

 • Výhody

  • okamžitý start

  • spotřeba nižší o 20–30 %

  • příjemné bílé světlo

  • životnost 2 000 h

  • možnost stmívání

 • Nevýhody

  • náročná výroba

  • nutný transformátor

  • vyšší pořizovací cena


Line rn z ivka

lineární zářivka

 • Nevýhody

  • zpožděný start

  • škodí rychlé zapínání a vypínání

  • ekologická zátěž

 • Výhody

  • úspora energie

  • vysoká životnost 16 000 h


Kompaktn z ivka

Kompaktní zářivka

 • Výhody

  • úspora energie

  • příjemné bílé světlo

  • životnost 12 000–16 000 h

 • Nevýhody

  • vyšší pořizovací náklady

  • pomalejší náběh

  • ekologická zátěž


Stroje a za zen

LED

 • Výhody

  • životnost až 100 000 h

  • minimální údržba

  • ekologicky nezávadné

  • nízká spotřeba

  • Nevýhody

  • vyšší pořizovací cena


Nejpou van j typy patic

Nejpoužívanější Typy patic

GU10

G9

GX53

Malý Edisonův závit (E14)

 • Edisonův závit E (27)

 • Bajonetový uzávěr (B22)


Rozd len podle stupn kryt

rozdělení podle stupně krytí

Krytí IP _X

IP 0X – bez ochrany

IP 1X – ochrana před vniknutím pevných cizích těles větších než 50 mm

IP 2X – ochrana před vniknutím pevných cizích těles větších než 12,5 mm

IP 3X – ochrana před vniknutím pevných cizích těles větších než 2,5 mm

IP 4X – ochrana před vniknutím pevných cizích těles větších než 1 mm

IP 5X – ochrana před prachem

IP 6X – prachotěsné


Rozd len podle stupn kryt1

rozdělení podle stupně krytí

Krytí IP X_

IP X0 – bez ochrany

IP X1 – ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle

IP X2 – ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15°

IP X3 – ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice

IP X4 – ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru

IP X5 – ochrana před tryskající vodou v libovolném směru

IP X6 – ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím

IP X7 – ochrana před dočasným ponořením do vody

IP X8 – ochrana při trvalém ponoření do vody


Seznam pou it literatury

Seznam použité literatury

 • Elektro: odborný časopis pro elektrotechniku [online]. Praha: FCC PUBLIC, s. r. o., 2011, roč. 2011, 4 a 5 [cit. 2014-01-06]. ISSN 1210-0889. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/43546.pdfhttp://www.odbornecasopisy.cz/vyhledavani-vysledek/vnejsi-vlivy-jejich-urcovani-a-protokol-o-urceni-vnejsich-vlivu-1-cast-43345.html

 • HABEL, Jiří. Světlo a osvětlování. Praha: FCC PUBLIC, 2013. ISBN 978-80-86534-21-3.

 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Elektrické instalace nízkého napětí: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.


 • Login