H pertans f hastada kl n k de erlend rme
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME. Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı. HİPERTANSİYON: Yüzyılın epidemisi. Hipertansiyon önemlidir. Yaygın bir hastalıktır (prevalansı % 30) Miyokart infarktüsü, kalp yetmezliği, inme ve

Download Presentation

HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME

Dr. Kenan ATEŞ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefroloji Bilim Dalı


HİPERTANSİYON: Yüzyılın epidemisi


Hipertansiyon önemlidir

 • Yaygın bir hastalıktır (prevalansı % 30)

 • Miyokart infarktüsü, kalp yetmezliği, inme ve

  böbrek hastalığı için önemli bir risk faktörüdür

 • Önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir

 • Maliyeti yüksektir


Oran/1.000 kadın

Oran/1.000 erkek

Kadınlarda olaylar (%)

Erkeklerde olaylar (%)

Sistolik kan basıncı ve kardiyovasküler risk

Framingham Çalışması

35-64 yaşında KVH bulunmayan bireyler; 38 yıllık izlem

50

50

40

40

30

30

Olayların yüzdesi

Yaşa uyarlanmış yıllık oran

20

20

10

10

0

0

< 119

120 - 139

140 - 159

160 - 179

> 180

Sistolik kan basıncı (mmHg)

Kannel WB. Am J Cardiol 2000;85:251-5


Framingham Çalışması

35-64 yaşında KVH bulunmayanbireyler; 38 yıllık izlem

50

50

Oran/1.000 kadın

Oran/1.000 erkek

Kadınlarda olaylar (%)

Erkeklerde olaylar (%)

40

40

Yaşa uyarlanmış yıllık oran

30

30

Olayların yüzdesi

20

20

10

10

0

0

< 74

75 - 84

85 - 94

95 - 104

105 - 160

Diyastolik kan basıncı (mmHg)

Diyastolik kan basıncı ve kardiyovasküler risk

Kannel WB. Am J Cardiol 2000;85:251-5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MRFIT: Kan basıncı düzeyine göre kardiyovasküler hastalık ölüm riski

Sistolik kan basıncı (SKB)

Diyastolik kan basıncı (DKB)

KKH mortalitesinin rölatif riski

Decile

(en az 10%)

(en yüksek 10%)

<112<71

112-71-

118-76-

121-79-

125-81-

129-84-

132-86-

137-89-

142-92-

>151>98

SKB

DKB

350.000 hasta,11.6 yıl izlem

He J, et at. Am Heart J 1999;138:211-219


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MRFİT: Kan basıncı düzeyine göre inmeye bağlı ölüm riski

Sistolik kan basıncı (SKB)

Diyastolik kan basıncı (DKB)

İnme ölümlerinin rölatif riski

Decile

(en az 10%)

(en yüksek 10%)

<112<71

112-71-

118-76-

121-79-

125-81-

129-84-

132-86-

137-89-

142-92-

>151>98

SKB

DKB

350.000 hasta,11.6 yıl izlem

He J, et at. Am Heart J. 1999;138:211-219.


Kan basıncı düzeyi son dönem böbrek yetersizliği gelişimini anlamlı olarak etkilerMRFIT Çalışması:Multiple Risk Factor Intervention Trial

332.544 erkek; 6 yıl izlem

* p<0.001

*

*

*

*

*

Klag et al. N Engl J Med 1996;334:13-18


Kan basıncı düzeyi ve son dönem böbrek yetersizliği riski

46.881 erkek ve 51.878 kadın

17 yıllık izlem

Tozawa M, et al. Hypertension 2003;41:1341-5


“It is generally forgetten that hypertensive

vascular disease kills more people than

cancer and AIDS combined.

But hypertension is a dull disease to most

of us, and its cure does not excite as that

of cancer does”

Page IH, Mod Med, 1988


Aktif antihipertansif tedavinin risk azalması üzerine etkisi

Sistolik-DiyastolikHT

İzoleSistolikHT

Fatal ve

non-fatal olaylar

Fatal ve

non-fatal olaylar

Mortalite

Mortalite

Non

KV

Non

KV

İnme

KAH

Tüm

KV

İnme

KAH

Tüm

KV

NS

NS

<0.01

0.02

<0.01

0.01

(%)

<0.001

(%)

<0.001

<0.001

<0.001

ESH-ESC Hypertension Guidelines. J Hypertens 2003


HİPERTANSİYON NEDİR?

KAN BASINCI:Kanın damar duvarına yaptığı basınç.

HİPERTANSİYON:Kan basıncının normal olarak kabul edilen

sınırların üstüne çıkması.

ERİŞKİNLERDE KAN BASINCI SINIFLAMASI (JNC 6)


Kan basıncı ve iskemik kalp hastalığına bağlı mortalite riski

1 milyon bireyi kapsayan 61 prospektif çalışmanın meta-analizi

Lewington S, et al. Lancet 2002;360:1903-13


Kan basıncı ve inmeye bağlı mortalite riski

1 milyon bireyi kapsayan 61 prospektif çalışmanın meta-analizi

Lewington S, et al. Lancet 2002;360:1903-13


Kan basıncı ve son dönem böbrek yetersizliği riski

17 yıllık izlem

Tozawa M, et al. Hypertension 2003;41:1341-5


HİPERTANSİYON NEDİR?

HİPERTANSİYON:Kan basıncının kalp, beyin, böbrek ve retina

gibi hedef organlarda hasar oluşturma riskini

arttıracak düzeylere yükselmesi.

“Yüksek kan basıncı için kesin bir sınır yoktur. Arter basıncı

ve mortalite arasındaki ilişki kantitatiftir, basınç yükseldikçe

prognoz kötüleşir.” Sir Thomas Pickering, 1972

“Hipertansiyonun başladığı nokta, kan basıncını düşürmenin

yararının düşürmemenin yararından fazla olmaya başladığı

noktadır.”Rose, 1981


MÜDAHALE

ÖNCESİ

MÜDAHALE

SONRASI

KB’ında

azalma

SKB’nda Azalma Mortalitede Azalma (%)

mmHgİnmeKKHToplam

2 -6 -4 -3

3 -8 -5 -4

5 -14 -9 -7

Whelton PK, et al. JAMA 2002;288:1882-8


Birleşik Ulusal Komitenin (JNC) Erişkinlerde Kan Basıncı Sınıflaması


4 yıllık izlemde hipertansiyon gelişme oranları

Vasan RS, et al. Lancet 2001;358:1682-6


Yüksek-normal kan basıncının kardiyovasküler hastalık riskine etkisi

2.5 KAT 

1.6 KAT 

Vasan RS, et al. N Engl J Med 2001;345:1291-7


Kan basıncı ve son dönem böbrek yetersizliği riski

17 yıllık izlem

Tozawa M, et al. Hypertension 2003;41:1341-5


ABD ve Türkiye’de hipertansif hastaların durumu

Burt VL, et al. Hypertension 1995;26:60-9

Arch Intern Med 1997;157:2413-46

JAMA 2003;289:2560-71

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması


Hipertansif hastanın değerlendirilmesi

Kronik kan basıncı yüksekliğinin doğrulanması ve düzeyinin

belirlenmesi

ANAMNEZ

FİZİK MUAYENE

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

1. Hipertansiyonun etyolojisinin araştırılması

2. Hedef organ hasarının varlığının ve yaygınlığının

değerlendirilmesi

3. Diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile eşlik eden

hastalıkların araştırılması


Kan basıncı ölçümü

UYGUN ZAMAN:En az 30 dk öncesinde kafein, sigara içmemiş,

yemek yememiş ve egzersiz yapmamış olmalı

UYGUN MEKAN:Serin ve rahat bir odada en az 5 dk dinlenmiş

olmalı

UYGUN POZİSYON:Oturur durumda, sırtını yaslamış, ayaklar

yerde ve kol kalp hizasında destekli olmalı

UYGUN ALET:Civalılar en doğru, anoroidler aralıklı ayarlanmalı,

osilometrikler kolay ancak hatalara açık

Manşon kola uygun olmalı

UYGUN TEKNİK:Doğru ölçüm tekniği tam olarak uygulanmalı


Kan basıncı ölçüm teknikleri

Uygun zaman

Uygun mekan

OFİSTE ÖLÇÜM: Uygun pozisyon

Uygun alet

Uygun teknik

GÜNDÜZ >135/85 mmHg

GECE >120/75 mmHg

HT

Beyaz önlük hipertansiyonu

İlaç direnci

Antihipertansif tedavi altında hipotansif semptomlar

AMBULATUAR ÖLÇÜM:Sınırda hipertansiyon

Epizodik hipertansiyon (nokturnal HT gibi)

Otonomik disfonksiyon

Dipper – Non-dipper tanımlaması (% 10-20 azalma)

EVDE ÖLÇÜM:Beyaz önlük hipertansiyonu

Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi


Beyaz önlük hipertansiyonu

Kan basıncının hekim tarafından yapılan ölçümlerde ≥140/90 mmHg,

gündüz ambulatuvar ölçümlerde <135/85 mmHg bulunması

GENEL POPÜLASYONDAKİ ORANI % 15-30

 • BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU MASUM BİR DURUM MU?

 • Hipertansiyonun erken evresindeki hastaları andırırlar; insülin direncinde

 • artma vardır ve lipid düzeyleri yüksek olma eğilimindedir.

 • Damar direnci yüksek olma eğilimindedir.

 • Sol ventrikül diyastolik işlev bozukluğu kanıtları bulunabilir.


Hipertansiyonun etyolojisi

HİPERTANSİYON

PRİMER

(% 90-95)

SEKONDER

(% 5-10)

 • Büyük kısmı

 • Renal parankimal HT

 • Renovasküler HT


Sekonder hipertansiyon nedenleri

 • RENAL

 • Renal parankimal

  • Akut glomerülonefrit

  • Kronik glomerülonefrit

  • Kronik tübülointerstisyel nefrit

  • Diyabetik nefropati

  • Polikistik böbrek hastalığı

  • Obstrüktif nefropati

 • Renovasküler

  • Renal arter stenozu

  • İntrarenal vaskülit

 • Renin üreten tümörler

 • Renoprival

 • Pr. sodyum retansiyonu

  • Liddle sendromu

  • Gordon sendromu


Sekonder hipertansiyon nedenleri

ENDOKRİN

 • Akromegali

 • Tiroid hastalıkları

  • Hipotiroidizm

  • Hipertiroidizm

 • Adrenal hastalıklar

  • Cushing sendromu

  • Primer aldosteronizm

  • Kon. adrenal hiperplazi

  • Feokromositoma

 • Adrenal dışı kromaffin tm

 • 11--hidroksisteroid

  dehidrogenaz eksikliği

 • Hiperparatiroidizm

 • Ekzojen Hormonlar

  • Östrojen

  • Glukokortikoid

  • Mineralokortikoid

  • Eritropoetin


Sekonder hipertansiyon nedenleri

 • Besinler

  • Tiramin

  • Monamin oksidaz inhib.

 • Vasküler

  • Aort koarktasyonu

  • Aortitis

 • Gebelik

 • Alkol

 • Nikotin

 • Nörolojik hastalıklar

  • Kafa içi basınç artışı

  • Sleep apne

  • Guillain-Barre sendromu

  • Quadripleji

  • Akut porfiri

 • Akut stress

 • İntravasküler volüm artışı

 • Diğer ilaçlar


Sekonder hipertansiyon nedenleri

SİSTOLİK HİPERTANSİYON

 • Kardiyak output artışı

  • Aort yetmezliği

  • Arteriovenöz fistül

  • Patent duktus arteriozus

  • Tirotoksikoz

  • Beriberi

  • Paget hastalığı

 • Aortun rijiditesi


Hipertansif popülasyonda etyolojik nedenlerin dağılımı


 • KARDİYOVASKÜLER

 • RİSK FAKTÖRLERİ

 • Kan basıncı düzeyi

 • Yaş: E >55, K >65

 • Fiziksel inaktivite

 • Sigara içimi

 • Dislipidemi

 • Diyabetes mellitus

 • Aile öyküsü

 • Obezite

 • Sedanter yaşam

 • Aşırı alkol tüketimi

 • Psikososyal stres

 • Riskli ırklar

  (Siyah, Aborijin)

 • HEDEF ORGAN HASARI

 • Sol ventrikül hipertrofisi

  (EKG, Tele, EKO)

 • Mikroalbüminüri (>30 mg/gün)

  proteinüri (>200 mg/gün)

  düşük GFH (<60 ml/dk)

 • Aterosklerotik plağın radyolojik

  veya ultrasonografik kanıtları

  (karotis, iliak, femoral, aort)

 • Hipertansif retinopati

  (Grade II ve üzeri)

 • EŞLİK EDEN KLİNİK

 • DURUMLAR

 • Diyabetes mellitus

 • Serebrovasküler hastalık

 • İskemik inme

 • Serebral hemoraji

 • Geçici iskemik atak

 • Kalp hastalığı

 • Miyokart infarktüsü

 • Anjina

 • Koroner revaskülarizasyon

 • Konjestif kalp yetmezliği

 • Böbrek hastalığı

 • Diyabetik nefropati

 • Hipertansif nefroskleroz

 • Aortik hastalık

 • Dissekan anevrizma

 • Fuziform aort anevrizması

 • Periferik arter hastalığı

JNC 6


 • KARDİYOVASKÜLER

 • RİSK FAKTÖRLERİ

 • Kan basıncı düzeyi

 • Yaş: E >55, K >65

 • Fiziksel inaktivite

 • Sigara içimi

 • Dislipidemi

 • Diyabetes mellitus

 • Aile öyküsü

 • Obezite

 • Düşük GFH (<60 ml/dk)

 • Mikroalbüminüri (>30 mg/gün)

 • HEDEF ORGAN HASARI

 • Kalp

 • Sol ventrikül hipertrofisi

 • Anjina

 • Miyokart infarktüsü

 • Koroner revaskülarizasyon

 • Konjestif kalp yetmezliği

 • Beyin

 • İnme

 • Geçici iskemik atak

 • Demans

 • Kronik böbrek hastalığı

 • Periferik arter hastalığı

 • Retinopati

JNC 7


Hipertansif bireylerde mikroalbüminürinin iskemik kalp hastalığı riskine etkisi

Tedavi almayan 204 hipertansif birey

İskemik kalp hastalığı, diyabetes mellitus ve böbrek hastalığı yok

İzlem süresi 10 yıl

Normoalbüminürik

p<0.003

Mikroalbüminürik

Jensen JS, et al. Hypertension 2000;35:898-903


Mikroalbüminüri ve GFH düşüklüğünün kardiyovasküler prognoz üzerine etkisiHOPE Study

9297 birey – 4.5 yıl izlem

Gerstein HC, et al. JAMA 2001;286:421-6

Mann JF, et al. Ann Intern Med 2001;134:629-36


Türk popülasyonunda hipertansiyona eşlik eden diğer risk faktörlerinin sıklığı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması


Sistolik kan basıncı ve diğer risk faktörlerinin varlığına göre koroner kalp hastalığı riski

Anderson KM, et al. Circulation 1991;83:356-62


Kan basıncı ve eşlik eden risk faktörlerinin prognoza etkisi

8 YILLIK İZLEMDE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE

Castelli, 1984


Kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi


Öykü

 • Kan basıncı yüksekliğinin süresi ve düzeyi

 • Risk faktörleri

 • Aile hikayesi

 • Diyet alışkanlıkları

 • Fiziksel aktivite

 • Sigara, alkol, kafein kullanımı

 • Kullanılan ilaçlar

 • Psikososyal ve çevresel faktörler


Sorgulamada dikkat edilecek noktalar

Psikososyal faktörler

İş ve aile yaşamı

Eğitim durumu

Hipertansiyonun süresi

Bilinen son normal KB düzeyi

Kan basıncı yüksekliğinin seyri

Sekonder nedenlerin semptomları

Hematüri, ödem

Kas güçsüzlüğü

Kilo kaybı

Çarpıntı, titreme, terleme

Uyku apnesi ile ilgili sorgulama

Hipertansiyonun önceki tedavisi

İlaçların tipi, etkinliği, yan etkisi

Diyet alışkanlıkları

Tuz, alkol, beslenme tipi

Diğer risk faktörlerinin varlığı

Sigara

Diyabet

Dislipidemi

Hedef organ hasarı bulguları

Baş ağrısı

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Kladikasyo

Görme bozukluğu

Aile öyküsü

Hipertansiyon

Prematüre KVH ve ölüm

Ailesel hastalıklar


Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar

Kortikosteroidler ve anabolik steroidler

Oral kontraseptifler ve seks hormonları

Vazokonstriktör/sempatomimetik dekonjestanlar

Kalsinörin inhibitörleri (siklosporin, tacrolimus)

Eritropoetin ve analogları

Monoamin oksidaz inhibitörleri

Midodrin

Tiroid hormonu

KAN BASINCI 

Meyan kökü

Kokain benzeri uyarıcılar

Tuz

Aşırı alkol


Fizik Muayene - Kan basıncı ölçümü

En az 5 dk dinlenmeden

sonra oturur durumda ölç

Yaşlılarda uygunsuz

olarak yüksek SKB

Psödohipertansiyon

2 dk sonra tekrar ölç

İki kol arasında 15 mmHg

veya daha fazla fark

Aort koarktasyonu

Tıkayıcı hastalıklar

Her iki koldan ölç

Yaşlılar

Hiperaldosteronizm

Feokromositoma

Renin bağımlı HT

Sistolik KB’ında 20 mmHg

veya daha fazla düşme

Ayakta ölç

Femoral nabızın gecikmesi

veya alınamaması

Nabızları değerlendir

Düşük kan basıncı

Gerekirse bacaktan ölç

Aort koarktasyonu


Fizik muayene

Kan basıncı ölçümüVücut kitle indeksi, bel çevresi

Nabız sayısıGöz dibi

Vücut ağırlığı, uzunlukAyrıntılı sistemik muayene

KALP:Güçlü ve kalıcı apikal vuru

Kalp tepe atımının sola ve aşağıya kayması

S4, S3

S2’de şiddetlenme ve AY üfürümü

Prekordiumda ve sırtta kaba sistolik üfürüm

VASKÜLER SİSTEM:Karotis, renal ve femoral arterlerin oskültasyonu

Abdominal aortun oskültasyonu

Periferik arter muayenesi

ABDOMEN:Abdominal üfürümler

Pulsatil kitle

Böbrek lojunda kitle

NÖROLOJİK SİSTEM:Duyusal ve motor işlevler

Mental ve duygulanım durumları

Otonom nöropati


Laboratuvar incelemeleri

HER HASTADA YAPILMASI

GEREKEN İNCELEMELER

YAPILMASI YARARLI OLAN

İNCELEMELER

 • Elektrokardiyogram

 • Telekardiyogram

 • İdrar analizi

 • Hemoglobin

 • Glukoz

 • Kreatinin veya GFH

 • Potasyum

 • Kalsiyum

 • Lipoprotein profili

 • HDL-Kolesterol

 • LDL-Kolesterol

 • Trigliserid

 • Albüminüri – Albümin/Kreatinin

 • hs-CRP

 • Homosistein

 • Ürik asit

 • TSH

EKOKARDİYOGRAFİ RUTİN DEĞİL

Sol ventrikül disfonksiyonu

İskemik kalp hastalığı


Yaş, öykü, fizik muayene ve ilk laboratuvar incelemelerinin

spesifik bir patolojiyi işaret ettiği durumlarda

İlaç tedavisine iyi yanıt alınamadığında

Daha önce iyi kontrol sağlanmasına karşın son zamanlarda

kontrolsüzleşen hipertansiyonda

Ani başlayan hipertansiyonda

Şiddetli (evre 3) hipertansiyonda

SEKONDER NEDENLER DÜŞÜNÜLMELİ

İLERİ İNCELEMELER YAPILMALIDIR


Hipopotasemik hipertansif hastaya yaklaşım

Primer hiperaldosteronizm

Cushing sendromu

Konjenital adrenal hiperplazi

Renal arter darlığı

Renin salgılayan tümörler

Diüretik kullanımı


Sekonder hipertansiyonlar için tarama testleri


Renovasküler hipertansiyonu düşündüren bulgular

Aile öyküsü bulunmayan 30 yaşın altındaki bireylerde veya 55

yaşın üzerindeki bireylerde ortaya çıkan ciddi hipertansiyon

Diyastolik komponenti de bulunan abdominal üfürüm

Akselere hipertansiyon

Önceleri kolay kontrol edilmesine karşın dirençli hale gelen

hipertansiyon

Provake edilmemiş hipopotasemi

Tekrarlayan akciğer ödemi atakları

Etyolojisi saptanamayan böbrek yetmezliği

ACE inhibitörleri veya ARB ile tedavi sırasında gelişen akut

böbrek yetersizliği


Altta yatan olası nedenler

Sekonder HT’u düşündüren ipuçları

(hipopotasemi gibi)

Yüksek kreatinin düzeyi

Proteinüri ve/veya hematüri

Genç yaş (<20)

Ani başlayan veya kontrolsüzleşen HT

Dirençli hipertansiyon

Acil tedavi gereksinimi

Akselere hipertansiyon

Şiddetli hipertansiyon

Komplikasyonlu hipertansiyon

İLERİ MERKEZE

SEVK

Tedavi sorunları

Çoklu ilaç intoleransı

Çoklu ilaç kontrendikasyonu

Tedaviye uyumsuzluk

Diğer

Yüksek kan basıncı değişkenliği

Beyaz önlük hipertansiyonu

Gebede hipertansiyon


Başlangıç kan basıncına göre izlem önerileri

* Yaşam tarzı değişikliği ile ilgili önerilerde bulun


Hedef kan basıncı

JNC 7, 2003

ESH/ESC, 2003


Hastaların izlemi

HİPERTANSİYON

1-2 ay arayla izlem

Evre 2 HT veya eşlik eden hastalığı olanlarda daha sık izlem

gerekebilir

HEDEF KAN BASINCI

Kalp hastalığı veya diyabet gibi eşlik eden hastalıklar veya

laboratuvar testlerine gereksinim izlem sıklığını etkileyebilir

Kreatinin, potasyum, glukoz ve lipid düzeyi ölçümleri ile hedef

organ hasarına yönelik değerlendirmeler yılda 1-2 kez yapılmalı

3-6 AYLIK ARALIKLARLA

DÜZENLİ İZLEM


SONUÇLAR

Kan basıncı ile morbidite ve mortalite arasındaki ilişki doğrusaldır.

115/75 mmHg’dan başlayarak kan basıncındaki her 20/10 mmHg

yükselme kardiyovasküler riski 2 kat arttırır.

Kan basıncı 120-139/80-89 mmHg olan kişiler prehipertansif olarak

değerlendirilmeli ve yaşam tarzı değişiklikleri uygulanmalıdır.

Hipertansiyona bağlı morbidite ve mortalite kan basıncı düzeyinden

başka hipertansiyonun nedeni, eşlik eden diğer risk faktörleri ve

hedef organ hasarı varlığından önemli ölçüde etkilenir.

Hipertansif hastaların bu amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi

gerekir.

Hastalar klinik durumlarına göre belirli aralıklarla izlenmeli ve kan

basıncı hedefine ulaşılmalıdır.


MESAJLAR

120-139/80-89 MMHG ARASINDAKİ KAN BASINÇLARINA

TAMAMEN NORMAL GÖZÜYLE BAKMA

HİPERTANSİF BİREYİ ETYOLOJİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE HEDEF

ORGAN HASARI BAKIMINDAN MUTLAKA DEĞERLENDİR

DEĞERLENDİRME YAPMADAN ASLA TEDAVİ BAŞLAMA

HEDEF KAN BASINÇLARINA ULAŞMAK İÇİN ÇABA GÖSTER


 • Login