Методи та алгоритми автоматизованої побудови об’єктн...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Методи та алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Методи та алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища. Гулаков В.В. , студент групи ІС-51 , ФІОТ, АСОІУ Науковий керівник Ковалюк Т.В.  , к.т.н ., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУУ «КПІ ».

Download Presentation

Методи та алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5519840

Методи та алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища

Гулаков В.В., студент групи ІС-51, ФІОТ, АСОІУ

Науковий керівник КовалюкТ.В. , к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУУ «КПІ»


5519840

Мета і завдання дослідження


5519840

Загальна схема


5519840

Етап розбору опису предметного середовища. Синтаксичний аналіз


5519840

Етап розбору опису предметного середовища. Граматика

 • alpha → [A-Za-z]

 • almun → alpha | [0-9]

 • space → [\n \t]+

 • word → alphaalnum*

 • word → alphaspacealnum*

 • words → word % ','

 • empty → ε

 • operationParticipants → ("(" spacewordsspace ")") | ε

 • singleOperation → wordspaceoperationParticipants

 • operations → wordspace "can" space (singleOperation % ',')

 • abstractOperations → wordspace "specify" space (singleOperation % ',')

 • generalization→ word space "is" space word

 • implementation → wordspace "implements" spaceword

 • contains → wordspace ("contains" | "has") spacewords

 • composition → "Composition" spacewordspace "has" spacewordsspace "leafs" space "and" spacewordsspace "composites"

 • sentence → operations | abstractOperations | generalization | implementation| contains| composition | empty

 • start → (sentence % '.') space"."?


5519840

Етап розбору опису предметного середовища. Семантичний аналіз


5519840

Етап розбору опису предметного середовища. Семантичний аналіз


5519840

Представлення об’єктної моделі


5519840

Реалізація алгоритму


5519840

Контрольний приклад

 • Composition mediaItem has audioFile, videoFile leafs and folder, playlist, crate composites. mediaItem specify retriveRate.audioFile has artist, album. videoFile can calculateResolution.


5519840

Контрольний приклад. Семантичний граф


5519840

Результати генерації

 • Клас mediaItem.

  • Чисто віртуальні методи retriveRate(), name().

 • Класи audioFile, videoFileпохідні від mediaItem.

  • Перевизначені усі методи класу mediaItem.

 • Клас mediaItemCompositeпохідний від mediaItem.

  • Методи addChild(), removeChild(), child().

 • Класи folder, playlist, crate похідні від mediaItemComposite.

  • Перевизначені усі методи класу mediaItem.


5519840

Екранні форми


5519840

Висновки

 • Спроектовано алгоритм, що дозволяє отримати на базі предметного середовища об’єктно-орієнтовану модель.

 • У роботі розглянуті алгоритми теорії трансляції в контексті розбору опису предметного середовища.

 • Запропонована структура даних, що дозволяє зберігати опис предметного середовища в пам’яті ЕВМ у вигляді, придатному для аналізу.

 • Розроблено генератор об’єктних моделей.

 • Виконана програмна реалізація.


 • Login