Pr tnieki
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Prātnieki PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prātnieki. 2013./2014. māc. g. PATRIOSTISMA JŪTU STIPRINĀŠANA. Patriotiskā stūrīša papildināšana. LHI ziemas olimpiskajās spēlēs. Pasaku izmantošana. Lomu rotaļas, izspēlēšana; Izpratnes par labo un slikto veidošana; Pasaku, stāstu nobeigumu izdomāšana, mainīšana; Attēlošana mākslā.

Download Presentation

Prātnieki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pr tnieki

Prātnieki

2013./2014. māc. g.


Patriostisma j tu stiprin ana

PATRIOSTISMA JŪTU STIPRINĀŠANA

Patriotiskā stūrīša papildināšana

LHI ziemas olimpiskajās spēlēs


Pasaku izmanto ana

Pasaku izmantošana

 • Lomu rotaļas, izspēlēšana;

 • Izpratnes par labo un slikto veidošana;

 • Pasaku, stāstu nobeigumu izdomāšana, mainīšana;

 • Attēlošana mākslā.


Pr tnieki

 • Organizēt mācību procesu balstoties uz “Pirmsskolas izglītības mācību satura programmu” un bērnu individuālās attīstības īpatnībām, bagātinot mācību procesu ar jauniem pedagoģiskajiem risinājumiem:

 • Tiflopedagoģisko un rokas sagatavošana rakstītprasmei;

 • Pagrūtinajuma/atvieglojuma piedāvāšana.


Veidot sadarb bu ar vec kiem

Veidot sadarbību ar vecākiem.

 • Izzināt viņu intereses, iespējas prasmes.

 • Rosināt iesaistīties grupas vajadzību apmierināšanā.

 • Vecāku sapulces un individuālās sarunas ar vecākiem .


Grupas materi l s b zes papildin ana

Grupas materiālās bāzes papildināšana.

Apģērbs lellēm.

Sezonāls noformējums nojumei.


Materi li nodarb bu vajadz b m

Materiāli nodarbību vajadzībām.


M c bu materi lu papildin ana

Mācību materiālu papildināšana.

Metamais kauliņš skaitīšanas iemaņu apguvei.

Sensori - taktilo sajūtu stimulējošs materiāls.


Smil ukastes ier ko ana d vanu maisi i ziemassv tkos

Smilšukastes ierīkošana.Dāvanu maisiņi Ziemassvētkos.


Grupas materi l s un m c bu b zes papildin ana

Grupas materiālās un mācību bāzes papildināšana


Stimul t b rnus irot un otrreiz izmantot atkritumus

Stimulēt bērnus šķirot un otrreiz izmantot atkritumus.


Eksperiment j m

eksperimentējām


Domin jo bija vizu li uzskat m metodika

Dominējošā bija vizuāli uzskatāmā metodika 


 • Login