การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบทำความเย็น - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 41

  • 234 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบทำความเย็น. การปรับอากาศในอาคารมีจุดประสงค์ที่สำคัญดังนี้.   1. เพื่อควบคุมอุณหภูมิของอากาศให้มีค่าคงที่ตามที่ต้องการตลอดเวลา   2. เพื่อควบคุมความชื้นของอากาศไม่ให้ชื้นหรือแห้งเกินไป   3. เพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศให้มีความเร็วลมตามต้องการ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การอนุรักษ์พลังงาน ในระบบทำความเย็น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5020638


5020638

1.

2.

3.

4.

5.


5020638

2

1.

2.


5020638

1. (Compressor)

2. (Condenser

3. (Expansion Valve)

4. (Evaporator)


5020638

1. (All-Air System)

2. (Water-Air System)

3. (All Water System)

4. (Unitary Air Conditioning System)


5020638


5020638


5020638


5020638


5020638


5020638


5020638

2

1. (Chilled Water System)

2.


5020638

(Water Chiller)

(Air Cooled Water Chiller)

1.

2. (Chilled Water Air Handling Unit or Fan Coil Unit)

3. (Chilled Water Pump)


5020638

(Water Cooled Water Chiller)

1. (Centrifugal Compressor)

2.

3.

4. (Condenser Water Pump)

5. (Cooling Tower)


5020638

1. (Coefficient of Performance)

2. (Energy Efficiency Ratio)


5020638

4

1.

2. Cooling Tower

3.

4.


5020638

1.

2.


5020638

1.

2.

3.

4. ,

5.

6.

7.

8.

9.

10.


5020638

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. (VWV)


5020638

1.1

1.2 1.1

1.3

1.4


5020638

1.Room air conditioners

(Windows Unit)

2. Split System Units

3. Packaged Cooling Units

4. Chillers


5020638

Metering Device

Metring Device


5020638

()

Window Unit Split System Unit

Packaged Cooling Unit

Chiller

500


5020638


5020638

/

. (centrifugal chiller)()

250 0.75 0.90

250 500 0.70 0.84

500 0.67 0.80

. (reciprocation chiller)

35 0.98 1.18

35 0.91 1.10

. (package unit)0.88 1.06

. 0.70 0.84


5020638

/

. (centrifugal chiller) ()

250 1.40 1.61

250 1.20 1.38

. (reciprocation chiller)

50 1.30 1.50

50 1.25 1.44

. (package unit) 1.37 1.58

. / 1.40 1.61

(window/split type)


5020638

1. 25

2.

45 ()

55 ()


5020638

1.

( 250C 770 F)

1.1

1.2

1.3


5020638

1.1 Thermostat

1.2

1.3 Chiller

0.5 - 10C


5020638

2. 2 - 3.50 C

3. Thermostat

1 - 20C

Double Diaphragm

Heat anticipator


5020638

1.

2.

3.

- Air Cooled Condenser

- Water Cooled Condenser

4. Nozzle Cooling Tower


5020638

()

5. Cooling Tower

6. Air Cooled Condenser , Cooling Tower Air Cooled Condenser Cooling Tower

7. Air Cooled Condenser , Cooling Tower

8.


5020638

()

9. Cooling Tower

10.

11.

12. Chiller Water Pump , Condenser Water Pump

13. Gland Chilled Water Pump

14.


5020638

Chiller

1. Chiller

Chiller 0.50C

Chiller


Chiller

Chiller ()

2. Cooling Tower Condenser

0.50C Chiller 1.5-2%

3. (Electric Demand) Chiller

Chiller Inlet Vanes

Centrifugal Chiller

4. Chiller


5020638

ASHRAE

CO2


5020638

2

1. Centrifugal Fans

- Forward Curved Fans

- Backward Curved Fans

- Air Foil Fans

2. Axial Fans

- Tube Axial Fans

- Vane Axial Fans

- Propeller Fans


5020638

CO2Sensor


5020638

CO2Sensor

Air to Air Total Heat Exchanger

Electronic Air Cleaner ,

Exhaust Hood


5020638


  • Login