slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki. 9 sierpnia 2005 r. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]. Program posiedzenia. Otwarcie posiedzenia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]' - padma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Małopolski Komitet Monitorujący

Kontrakt Wojewódzki

9 sierpnia 2005 r.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide2

Program posiedzenia

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Zatwierdzenie erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r.
 • Prezentacja Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r. – Dyrektor BZFE MUW w Krakowie
 • Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działań 2.5, 2.6 i 3.4 w województwie małopolskim – Dyrektor DGiI UMWM w Krakowie
 • Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.2 w województwie małopolskim – Z-ca Dyrektora DEiK UMWM w Krakowie
 • Prezentacja dotycząca stanu wdrażania działania 2.1 w województwie małopolskim – Dyrektor WUP w Krakowie
 • Prezentacja realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r.
 • Prezentacja dotycząca stanu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla wojewódzkiego małopolskiego na 2005 r. – Z-ca Dyrektora BZFE MUW w Krakowie
 • Sprawy wniesione.
 • Zakończenie posiedzenia.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide3

Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim

Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r.

A. Ogółem

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide4

Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim

Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r.

A. Ogółem

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide5

Errata do Sprawozdania za I kwartał 2005 roku z realizacji Programu w województwie małopolskim

Tabela VIII Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim za okres sprawozdawczy 01.01. 2005 - 31.03.2005 r.

A. Ogółem

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide6

UCHWAŁA NR 14/2005

 • Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki
 • z dnia 9 sierpnia 2005 r.
 • w sprawie zatwierdzenia Erraty do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r.
 • Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206)
 • § 1
 • Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Erratę do Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za I kwartał 2005 r.
 • Errata zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej.
 • § 2
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide7

Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide8

Projekty realizowane w Województwie Małopolskim

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide9

Stosunek ilości umów podpisanych w II kwartale 2005 roku do ilości umów podpisanych od początku realizacji Programu

21%

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide10

Wartość zakontraktowanych środków z FS w stosunku do całkowitej alokacji dla województwa małopolskiego

54 %

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide11

Suma zawartych umów od początku realizacji Programu (rok 2004 + I i II kwartał 2005 r.)

 • Zawarto łącznie 195 umów, w tym:
 • w ramach priorytetu I zawarto 40 umów o wartości dofinansowania
 • z EFRR 338.634.319,69 zł;
 • w ramach priorytetu II zawarto 85 umów o wartości dofinansowania
 • z EFS 30.995.936,04 zł;
 • w ramach priorytetu III zawarto 37 umów o wartości dofinansowania
 • z EFRR 36.026.328,01 zł;
 • w ramach priorytetu IV zawarto 33 umowy o wartości dofinansowania z EFRR 1.523.347,74 zł;

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide12

Wartość zakontraktowanych środków do II kwartału 2005 r.

w stosunku do alokacji (kurs 4,0521)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide13

Stopień wykorzystania całkowitej alokacji

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide14

Kategorie projektów realizowanych w ramach I i III priorytetu w II kwartale 2005 r.

 • mikroprzedsiębiorstwa - 16 sztuk;
 • obiekty ochrony zdrowia - 14 sztuk;
 • obiekty dydaktyczne - 8 sztuk;
 • drogi i mosty - 19 sztuk;
 • kanalizacja - 8 sztuk;
 • oczyszczalnie ścieków - 3 sztuki;
 • sieci informatyczne - 2 sztuki;
 • obiekty kulturalne – 2 sztuki;
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowe - 2 sztuki;
 • składowisko odpadów komunalnych - 1 sztuka;
 • strefa aktywności gospodarczej - 1 sztuka.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide15

Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I i III priorytetu w II kwartale 2005 r.

 • Gminy – 24 sztuki;
 • Mikroprzedsiębiorstwa – 16 sztuk;
 • Szpitale – 10 sztuk;
 • Starostwa Powiatowe – 8 sztuk;
 • Szkoły Wyższe – 6 sztuk;
 • Samorząd Województwa – 9 sztuk;
 • Ośrodki zdrowia – 1 sztuka;
 • Instytucja Kultury – 1 sztuka;
 • Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne – 1 sztuka.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide16

Stopień wykorzystania pomocy technicznej

 • W II kwartale 2005 r. realizowano13 projektów: 9 projektów kontynuowano z poprzedniego okresu sprawozdawczego, a 4 nowe projekty rozpoczęto. Nowe projekty dotyczą:
 • w Działaniu 4.1- obsługi MKM KW (1)
 • w Działaniu 4.3- administracji strony internetowej dotyczącej ZPORR (1), działań informacyjno – promocyjnych (1), szkoleń dla beneficjentów (1)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide17

Środki wypłacone w I i II kwartale 2005 roku.

 • • Na konta beneficjentów przekazano 9.265.120,30 zł. (z czego
 • w II kwartale 8.008.614,30 zł) z EFRR, w tym:
 • w Priorytecie I 7.750.120,04 zł. z EFRR ( z czego w II kwartale
 • 7.329.824,04 zł)
 • w Priorytecie III 1.515.000,26 zł. z EFRR ( z czego w II kwartale
 • 678.790,26 zł)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide18

Realizacja projektów w II kwartale 2005 r.w stosunku do planowanej realizacji

 • Priorytet I: zawarto 8 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 9 zakładanych;
 • Priorytet II: zawarto 28 umów zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 19 zakładanych;
 • Priorytet III: zawarto 1 umowę zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów spośród 2 zakładanych;
 • Priorytet IV: zawarto 4 nowe umowy o dofinansowanie projektów.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide19

Realizacja projektów w II kwartale 2005 r.

w stosunku do przewidywanej

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide20

Zrealizowane projekty w II kwartale 2005 r.w stosunku do planowanej realizacji

 • W okresie sprawozdawczym zrealizowano 12 projektów, w tym:
 • w Priorytecie III zrealizowano 200% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (2/1)
 • w Priorytecie IV zrealizowano 75% zakładanej ilości umów o dofinansowanie projektów (9/12)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide21

Stopień osiągnięcia wartości wskaźników w II kwartale 2005 roku.

 • Zanotowano następujący przyrost wartości wskaźników:
 • w priorytecie I i III:
 • zakończono realizację 2 projektów
 • planuje się w III kwartale wybudowanie 4,76 km dróg i 3,94 km sieci kanalizacyjnej
 • 2. w ramach Priorytetu II osiągnięto znaczny przyrost wskaźników.Udział w Programie rozpoczęło 2.279 beneficjentów ostatecznych a 315 instytucji zostało objętych wsparciem.W II kwartale beneficjenci ostateczni korzystali przede wszystkim ze stypendiów, szkoleń i kursów, staży w przedsiębiorstwach i usług doradczych.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide22

Planowany przebieg realizacji Programu w III kwartale 2005 r.

 • Planuje się:
 • Zawarcie ok. 29 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; w tym 7 umów w priorytecie I, 17 umów w priorytecie II, 1 umowy w priorytecie III oraz 4 umów w priorytecie IV
 • Zakończenie realizacji 54 projektów w ramach ZPORR; w tym 4 projektów w priorytecie I, 29 projektów w priorytecie II, 14 umów w priorytecie III oraz 7 umów w priorytecie IV
 • 1 Posiedzenie Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz 3 posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide23

Problemy przy realizacji Programu

 • Brak ostatecznych wzorów dokumentów
 • Zmieniające się wytyczne
 • Błędy we wnioskach o płatność
 • Rozwiązania informatyczne
 • Terminy
 • Audyt i przepływ informacji

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide24

UCHWAŁA NR 15/2005

 • Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki
 • z dnia 9 sierpnia 2005 r.
 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r.
 • Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji i Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206)
 • § 1
 • Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za II kwartał 2005 r.
 • Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej.
 • § 2
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide25

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Następne posiedzenie Małopolskiego Komitetu

Monitorującego Kontrakt Wojewódzki

9 listopada 2005 r.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide26

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Małopolski Komitet Monitorujący

Kontrakt Wojewódzki

9 maja 2005 r.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide27

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Zakończenie posiedzenia

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

ad