F retagskultur
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

FÖRETAGSKULTUR PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FÖRETAGSKULTUR. KONKURRENSKRAFT. VIKTIGA BESTÅNDSDELAR I ALL VERKSAMHET. FÖRETAGSKULTUR. En organisations formella och informella värderingar, attityder, synsätt samt bruk och vanor. How the job gets done. KULTUREN MANIFESTERAS I. Sättet att driva verksamheten Hur arbetet organiseras

Download Presentation

FÖRETAGSKULTUR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F retagskultur

FÖRETAGSKULTUR

KONKURRENSKRAFT


Viktiga best ndsdelar i all verksamhet

VIKTIGA BESTÅNDSDELAR I ALL VERKSAMHET


F retagskultur1

FÖRETAGSKULTUR

En organisations formella och informella värderingar, attityder, synsätt samt bruk och vanor.

How the job gets done.


Kulturen manifesteras i

KULTUREN MANIFESTERAS I

 • Sättet att driva verksamheten

 • Hur arbetet organiseras

 • Hur kunder och anställda bemöts

 • Förmåga att rekrytera/behålla talanger

 • Innovationsklimat

 • Stolthet och passion för produkt/tjänst


Resultat och engagemang f ruts tter varandra

RESULTAT OCH ENGAGEMANGFÖRUTSÄTTER VARANDRA

Viktigare och viktigare konkurrensmedel:

Ledtider, informationssystem, varumärke, innovationsförmåga samt kapacitet att lära och förändra.

Engagemang, motivation och kompetens blir då avgörande.


Vinnande kultur

VINNANDE KULTUR

DE SJU DÖDSSYNDERNA

 • Oklara förväntningar

 • Ej produktiva möten

 • Låg kvalitet accepteras

 • Undanhållande av information

 • Ständig förändring

 • Politik

 • Hyckleri/skenhelighet


Vinnande kultur1

VINNANDE KULTUR

SILENT KILLERS

 • Otydlighet avseende strategi, värderingar och prioriteringar.

 • En chef som är antingen top-down eller laissez-faire.

 • Ineffektiv ledning.

 • Dålig koordination mellan funktioner/enheter.

 • Ingen relevant ledarutveckling

 • Stängd vertikal kommunikation – förhindrar sanningen att tala med makten


Innovation och kultur the global innovation 100

INNOVATION OCH KULTURThe global innovation 100

The innovation top

R&D as a % of sales

The most innovative companies

R&D as a % of sales

Apple2,7

Google 12,8

3M5.4

GE2,6

Microsoft 14,0

IBM6,0

Samsung5,9

P&G2,5

Toyota3,9

 • Roche Holding 21,1

 • Merck 18,7

 • Novartis 17,9

 • Microsoft 14,0

 • Pfizer 13,9


Anv nt kapital och skapat aktiev rde under f retagets livsl ngd i miljarder dollar

Använt kapital och skapat aktievärde under företagets livslängd i miljarder dollar


Competence and motvation

COMPETENCE and MOTVATION


F retagskultur skapa och utveckla

FöretagskulturSkapa och utveckla

Att arbeta med

 • Den mest obesvarade frågan?

 • Risk-matris.

 • Korrelation mellan performance-ratings och beslut i kompensationsfrågor.

 • Pygmalion.

 • Ta hand om dina anställda så tar de hand om kunderna som tar hand om bottenraden.


Humor som organisatorisk resurs

Humorsom organisatorisk resurs

 • Humor underlättar – kritik ”uppåt”

 • Erkänna misstag/skratta åt sig själv – chefer mer mänskliga

 • Humor kan bryta ner barriärer mellan anställda

 • Minskar stress

 • Humor är en ”low-risk channel” för att lansera nya vilda idéer

 • Ha roligt - arbetsglädje


Den informella organisationen

DEN INFORMELLA ORGANISATIONEN

Beskrivs genom att svara på frågorna:

 • Vem har inflytande (oavsett titel)?

 • Vem lyssnar på vem?

 • Vilka talar med vilka?

 • Vem fattar egentligen de viktiga besluten?

 • Vem känner till de senaste skvallret?

 • Vilka vet hur man genomför det omöjliga, även när den formella organisationen säger nej?


 • Login