Direcci estrat gica
Download
1 / 13

Direcció estratègica - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Direcció estratègica. Dr. Josep Font i Vilalta. 1.1.- Direcció estratègica. 1.1.-Introducci ó 1.2.- Evoluci ó dels sistemes de la direcci ó estrat è gica 1.3.- Elements b à sics Concepte d ’ estrat è gia La direcci ó estrat è gica Nivells d ’ estrat è gia Unitat estrat è gica de negoci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Direcció estratègica' - paco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Direcci estrat gica

Direcció estratègica

Dr. Josep Font i Vilalta


1 1 direcci estrat gica
1.1.- Direcció estratègica

 • 1.1.-Introducció

 • 1.2.- Evolució dels sistemes de la direcció estratègica

 • 1.3.- Elements bàsicsConcepte d’estratègia La direcció estratègica Nivells d’estratègia Unitat estratègica de negoci

 • 1.4.- Fases del procés de direcció estratègica

Dr. Josep Font


1 1 introducci
1.1.- Introducció

 • A la complexitat i organització interna de l’empresa, els darrers anys s’hi ha afegit un entorn canviant al que cal adaptar-se per poder sobreviure i aconseguir ser eficaços.

 • Cal parlar, doncs, de oportunitats i amenaces a més de les fortaleses i debilitats.

 • Una actitud estratègica condiciona l’alta direcció empresarial.

 • Aquestes circumstancies ens porten a parlar de la Direcció Estratègica com un dels paradigmes dels processos directius de l’empresa.

Dr. Josep Font


1 2 1 evoluci dels sistemes de la direcci estrat gica 1
1.2.1.- Evolució dels sistemes de la direcció estratègica (1)

 • Direcció per control

  • pressupostos, control financer

 • Direcció per extrapolació

  • planificació a llarg termini

 • Direcció per anticipació

  • planificació estratègica

  • direcció estratègica

 • Direcció àgil i flexible

 • Direcció per indicis o senyals

 • 1ª època.- fins 1950

  2ª època.- fins 1970

  3ª època.- fins 1980

  4ª època.- anys 1990

  5ª època.- actual

  Dr. Josep Font


  1 2 2 evoluci 2
  1.2.2.- Evolució (2) (1)

  • 1ª època. Direcció per control

   • Pressupost anual, control de desviacions, estudis funcionals, objectius a curt termini. Entorn estable, plantejaments a curt termini, eficiència interna.

 • 2ª època. Direcció per extrapolació

  • Anàlisi de l’entorn, previsions plurianuals, control funcional, planificació i assignació de recursos. Formulació de polítiques com a paradigma. Entorn estable, objectius a llarg termini, planificació clàssica

 • 3ª època. Direcció per anticipació

  • Anàlisi intern i avaluació de la competència, avaluació d'estratègies alternatives, assignació dinàmica de recursos amb previsió de futur. Entorn dinàmic. Anticipar-se a l’evolució de l’entorn

 • 4ª època. Direcció àgil i flexible

  • Coordinació del sistema de direcció, posició competitiva, planificació creativa, generació d’una cultura empresarial. Entorn turbulent, endevinar ràpidament els canvis de l’entorn i donar-hi respostes immediates.

 • 5ª època. Direcció per indicis o senyals

  • Planificació flexible, estudi dels indicis o senyals evolutius, etc. Donar resposta als indicis o senyals de l’evolució de l’entorn.

 • Dr. Josep Font


  1 3 1 elements b sics 1 concepte d estrat gia
  1.3.1.- Elements bàsics (1) (1)Concepte d’estratègia

  • L’estratègia empresarial cerca la forma de vincular i d’integrar l’empresa en el món que l’envolta

  • Per Andrews (1977) és el “Patró dels principals objectius, propòsits o metes i de les polítiques i dels plans essencials per aconseguir-los, establerts de forma que defineixin en quin negoci està l’empresa i en quin vol estar, qui és i qui vol ser.

  • Porter (1982) diu “l’estratègia competitiva es basa en relacionar l’empresa amb el seu mig ambient”, suposa determinar quines accions cal fer davant les cinc forces competitives del sector.

  • Per Hax i Majluf (1997), el concepte és multidimensional i comprèn totes les activitats crítiques de l’empresa, donant un sentit d’unitat, direcció i finalitats al mateix temps que proporciona els canvis induïts per l’entorn.

  Dr. Josep Font


  1 3 2 elements b sics concepte d estrat gia 2
  1.3.2.- Elements bàsics (1)Concepte d’estratègia(2)

  • Hax i Majluf (1997), assenyalen 9 dimensions claus:

   • 1.- sistema per establir objectius a llarg termini, programes i prioritats en l'assignació de recursos.

   • 2.- Definir l'àmbit competitiu.

   • 3.- Aconseguir uns avantatges amb les respostes al DAFO.

   • 4.-Forma de definir les tasques directives.

   • 5.- Patró de decisions integrador i coherent.

   • 6.- Definició de les aportacions als diferents subjectes de l’empresa.

   • 7.- Camí per forçar l’organització cap als objectius.

   • 8.- Sistema per desenvolupar competències essencials.

   • 9.- Forma d'adquirir recursos per assegurar l'avantatge competiu sostenible en el temps.

  • És un procés interactiu entre l’empresa i el seu entorn que implica missions i objectius a llarg termini, integrant polítiques i objectius a curt, per aconseguir la competitivitat de l’empresa.

  Dr. Josep Font


  1 3 3 elements b sics la direcci estrat gica
  1.3.3.- Elements bàsics. La direcció estratègica (1)

  • És una part de la direcció d’empreses. Tracta de formular una estratègia i posar-la en pràctica i es caracteritza per la incertesa de l’entorn, la complexitat d’aquest i els conflictes entre els que prenen les decisions i els afectats per aquestes. Podem assenyalar tres funcions bàsiques:

   • 1.- Desenvolupar i mobilitzar recursos i capacitats.

   • 2.- Coordinar els recursos en la quantitat, temps i lloc.

   • 3.- Buscar la creació de valor o economicitat.

  • Menguzatto i Renau suggereixen quatre components:

   • 1.- Camp d’activitat i la seva delimitació.

   • 2.- Capacitats, que inclouen recursos i habilitats, presents i potencials.

   • 3.- Avantatges competitives respecta als demés.

   • 4.- Efecte sinèrgic entre les habilitats, recursos i activitats.

  • No parlem d’un concepte objectiu i asèptic, doncs els valors i expectatives dels subjectes i el seu entorn es relacionen contínuament i les condicions d’incertesa, complexitat i conflicte afecten el procés d’actuació.

  Dr. Josep Font


  1 3 4 elements b sics
  1.3.4.- Elements bàsics (1)

  Dr. Josep Font


  1 3 5 elements b sics unitat estrat gica de negoci
  1.3.5.- Elements bàsics (1)Unitat estratègica de negoci

  • Generalment indiquem tres nivells:

   • corporatiu,

   • de negoci i

   • funcional

  • A les empreses amb multiactivitats el nivell “de negoci” té molt de relleu i pot fer necessari subdividir l’empresa en unitats estratègiques de negoci (SBU)(“strategic business unit”) per poder desenvolupar millor l’anàlisi i la formulació d'estratègies.

  • Les SBU es basaran en un conjunt homogeni d’activitats o de negoci on sigui possible dissenyar estratègies comunes.

  • Abell (1980) indica per a la segmentació tres dimensions a considerar:

   • grups de clients,

   • funcions o necessitats que cobreixen els productes i

   • tecnologia.

  Dr. Josep Font  Bibliografia recomanada tema 1
  Bibliografia recomanada tema 1 (1)

  • Hax, A.C. i Majluf, N.S., (1997), “Estrategias para el liderazgo competitivo”, Granica, Buenos Aires, Cap. 1.

  • Renau, J.J. i Menguzzato, M., (1995), “La dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management ”, Ariel, Barcelona, cap. 4.3 i 4.4.

  Dr. Josep Font


  Fi del tema 1

  Fi del tema 1 (1)

  Direcció estratègica


  ad