Pass 13a statistik ur nya enklare och b ttre
Download
1 / 27

Pass 13A Statistik ur NyA – enklare och bättre! - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pass 13A Statistik ur NyA – enklare och bättre!. Andreas Sandberg & Fredrik Lindström. Disposition. Del 1 : Utdata Vilka möjligheter finns idag Vad gör VHS nu Vad gör vi på lång sikt. Del 2: Uppdraget Vad gör statistik och analysfunktionen Statistik och analys med exempel.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Pass 13A Statistik ur NyA – enklare och bättre!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pass 13A Statistik ur NyA – enklare och bättre!

Andreas Sandberg & Fredrik Lindström


Disposition

Del 1: Utdata

Vilka möjligheter finns idag

Vad gör VHS nu

Vad gör vi på lång sikt

Del 2:

Uppdraget

Vad gör statistik och analysfunktionen

Statistik och analys med exempel


Vilka möjligheter finns idag

 • NyA-sidorna


Vilka möjligheter finns idag

 • NyA-sidorna

 • NyA-webben


Vilka möjligheter finns idag

 • NyA-sidorna

 • NyA-webben

 • NyAopen


Vilka möjligheter finns idag

 • NyA-sidorna

 • NyA-webben

 • NyAopen

 • NyAopen webb


 • Gränssnitt NyAopen

 • Färdiga SQL:er

 • Uppdateras dagligen

 • Exportera till Excel


Vad gör vi nu

 • Arbetsgrupp utsedd av SUHF

 • Fortsätter att utveckla statistikapplikationer

 • Fortsatt utveckling av NyA-webben

 • Uppföljningsstatistik


Långsiktigt arbete

 • Arbetsgruppens arbete fortsätter

 • Utveckla och få bättre uppföljningsstatistik på plats

 • Fortsatt utveckling av NyA-webben

 • SQL-Bibliotek vs NyAopen webb

 • Möjliggöra koppling mot externa(CRM) system


Del 2Statistik och analys


Uppdrag

VHS kommer presentera det arbete som genomförts för att förbättra servicen gällande statistik mot lärosätena. VHS fick under 2012 ett utökat uppdrag från utbildningsdepartementet. Som ett led av det nya uppdraget har VHS anställt en statistiker, Fredrik Lindström. Han kommer här presentera sitt arbete och uppdrag.

Uppdrag av Utbildningsdepartementet.

För att avlasta så vi kan ge bättre service.


Statistik och analyser

Varför enklare?

Statistikdatabasen som är bättre lämpad för analys

Varför bättre?

Mer tid för varje fråga med en funktion för detta

Analyser kan utföras

Andra mer avancerade analysverktyg kopplade till databaserna

Totalt sett en bredare kompetens på VHS (Synergieffekter)


Vad gör statistik och analysfunktionen?

Regering &

Riksdag

Media

Myndigheter

Analys

Statistik

VHS

Privatpersoner

Utbildningsdept.

Forskare

Lärosäten

Ingen förändring

mot tidigare


Vad gör statistik och analysfunktionen?

Är gränssnitt utåt då det gäller statistikfrågor

Media; Hemsidan + Press + Statistik och analys

Privatpersoner; Hemsidan

U/H; som tidigare

Myndigheter; Statistik och analys

Forskare; Statistik och analys

Utbildningsdepartementet; Statistik och analys

Regering och Riksdag; Statistik och analys


Vad gör statistik och analysfunktionen?

Vi planerar att

Utföra analyser (egen och kundinitierade)Inom vilka utbildningsområden är antalet obehöriga sökande störst och vad beror detta på?

Svara på regeringsuppdrag”Större förändringar mellan åren ska analyseras och kommenteras”

Utföra kundanalys (lärosäten och sökande)Modellering av kundnöjdhet. Kan Universityadmission.se förbättras enligt studenterna?


Vad gör statistik och analysfunktionen?

Beslutsunderlag (interna)Nyckeltal, hur stora måste skillnader vara innan vi agerar.

Prognoser (ex. sökandevolymer)För bemanning, dimensionering eller beräkning av avgifter.

Analysera effekter av förändringar (regler mm.)Hur påverkas utländska studenters möjlighet att bli antagna till Svensk utbildning när de flyttas från urvalsgrupp BIII till BI eller BII?

Förmedla databeställningar till rätt källa


Vad kan tas fram?

Det mesta från 1997-2007

Från 2000-2007 ingen egentlig begränsning

via NyAOpen & StatDB (från 2008)

”Bara” mängden arbete som hindrar vilken detaljnivå statistik kan tas fram på

Statistikdatabasen

NyA

2008

2000

2008


Källor till statistik

Allmänt tillgängliga

Vhs.se (data fryses efter varje antagning)

Nya-open (data fryses dagligen)

Interna

Vad kan vi får ut av dessa utöver det som finns på nätet


Exempel


Exempel


Exempel

Siffrorna i grafen har inte kvalitetssäkrats och ska därför användas med försiktighet.


Framtiden

VHS + IPKT + HSV → UHR + UKÄ

SOU 2012:1 sid 45

Myndigheten bör vidare ha ansvar för att på regeringens uppdrag tillhandahålla statistik, analys och uppföljning i anslutning till myndighetens ansvarsområde.

Men

Ansvaret för officiell statistik ska ligga hos UKÄ.

(SOU 2012:1)


Framtiden


ad
 • Login