Drogová závislosť kokaínového typu - PowerPoint PPT Presentation

Drogov z vislos koka nov ho typu
Download
1 / 27

  • 268 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Drogová závislosť kokaínového typu. MUDr.R.Michlík. História drogy. 16.storočie,po návratoch dobyvateľov prvé správy o žuvaní listov kokainovníka domorodcami 1750 privezený do Francuzska a pomenovali ju Erythroxylon coca Neskôr izolovaná účinná látka-kokaín

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Drogová závislosť kokaínového typu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Drogov z vislos koka nov ho typu

Drogová závislosť kokaínového typu

MUDr.R.Michlík


Hist ria drogy

História drogy

16.storočie,po návratoch dobyvateľov prvé správy

o žuvaní listov kokainovníka domorodcami

1750 privezený do Francuzska a pomenovali ju

Erythroxylon coca

Neskôr izolovaná účinná látka-kokaín

Zistili psychostimulačný a lokálne anestetický účinok

Sigmund Freud-pokusy s kokaínom,opísal pocity úľavy ,sily,energie,zníženej potreby spánku-bol

Potom veľmi pravdepodobne na droge závislý


Historia drogy

Historia drogy

Zneužívanie kulminovalo medzi dvoma sv.vojnami

Teraz opäť nárast počtu závislých

Plantáže hlavne v Kolumbii,Bolívii,Peru,Brazílii

1886 Coca-Cola-pôvodne aj s kokaínom,neskôr len

aróma a neškodný výťažok z listov

Po zbere listov proces spracovania-benzín,aceton kyselina sírová,šliapači koky,kokaínová pasta,

Kokaín

V 80- rokoch lacnejší ale nebezpečnejší derivát crack


Mechanizmus inku

Mechanizmus účinku

Zvýšenie hladiny neuroprenášača–dopamínu- v mozgu

Ale ovplyvňuje aj iné neuroprenášačové systémy-serotonín,noradrenalín...


Drogov z vislos koka nov ho typu

Aplikácia najčastejšie vdýchnutím nosom

Ale aj injekčne-možná aj smrť

Fajčením-hlavne crack,v sklenených fajkách

Masťou-konečník,vagína

V medicíne bol používaný pre silne znecitlivujúce účinky-operácie oka


Ak tna intoxik cia

Akútna intoxikácia

Lokálne anestetikum,mohutné excitans a stimulans centr.nerv.systému

Nižšie a stredné dávky –pocity euforie,veselosť,

zhovorčivosť,zníženie zábran,stúpanie sebadôvery,znížená potreba spánku,znížená chuť do jedla

Zrýchlené dýchanie,akcia srdca,výrazné zvýšenie tlaku krvi,rozšírenie zreníc

Niekedy nekľud,tras,pseudohalucinácie až halucinácie najmä zrakové,možný rozvoj psychózy

Ťažšie intoxikácie-bledosť,studený pot,zrýchlený nitkovitý pulz,poruchy vedomia,poruchy srdcového rytmu,smrť


Rozvinut z vislos

Rozvinutá závislosť

Zvyšovanie dávok,až niekoľko gramov denne

Skracovanie intervalov medzi dávkami

Poruchy pamäti a učenia,neurologické p.,

Krvácania alebo poruchy prekrvenia mozgu,infarkty,depresie,agresivita,parano-

idné psychozy,paranoidne-manické psychozy


Abstinen n pr znaky

Abstinenčné príznaky

Trvanie aj niekoľko týždnov,najprv nepokoj,

labilita afektov,únava,nespavosť so živými

snami,intenzívne bolesti svalov,trvalá túžba po droge,zvýšená pohotovosť ku afektom zlosti


Lie ba bud cnosti

Liečbabudúcnosti?

Blokátor vychytávania dopamínu-GBR 12909

Novinky-

1.vývoj antikokaínových protilátok

alebo imunoterapií-po vstupe drogy do krvi

je táto vychytávaná protilátkou

2.Kokaínová vakcína IPC-1010-po očkovaní

tvorba protilátok proti kokaínu

následne realizované aj klinické študie TA-CD

v spolupráci s univerzitou v Yale

Spoločne s terapiou proti cravingu(baživosti)


Z vislos amfetam nov ho typu z hist rie

Závislosť amfetamínového typu-z histórie

1930 nový liek proti opuchu slizníc dýchacích ciest pri nádche-amfetamín

Spočiatku terapeutické použitie-liečba pakinsonizmu,

niektorých depresií,narkolepsie

Pozorované aj vedľajšie účinky-útlm pocitu hladu,

výrazný psychostimulačný účinok

2.svetová vojna-diaľkové bombardovacie lety,ponorky

Po vojne manažéri,kamionisti,šport,umelci,študenti

U nás boli preparáty fenmetrazin,dexfenmetrazin-liečba obezity


Hist ria

História

Koncom 70 tych rokov čiastočný ústup-sprísnené

zákony na výrobu a dostupnosť týchto drog,znovu

Prichádza na scénu kokainizmus

Vznikajú ilegálne výrobne amfetamínov,v poslednej dobe dominuje Pervitín-metamfetamín

Amfetamíny a ich deriváty-považované za drogy 21.st.

-jednoduchá výroba,tabletová forma,explozívne účin-

ky na CNS-riziko!-mimoriadne nebezpečné drogy


Psychostimulanci

Psychostimulanciá

Amfetamín,metamfetamín,metylphenidat,pemolín, pseudoefedrín,fenmetrazin,dexfenmetrazin metyléndioxymetamfetamín(Extáza),mnohé ďalšie deriváty

katonín,kofeín,theín

Globálny a narastajúci problém

zvýšenie výroby a užívania na celom svete


Mechanizmus p sobenia

Mechanizmus pôsobenia

Primárne-zvýšenie hladiny dopamínu,ale

následne tiež iných prenášačov

noradrenalínu,serotonínu

Silné stimulanciá centrálneho nervového systému


Ak tna intoxik cia1

Akútna intoxikácia

Krátkodobé účinky nízkych dávok-eufória,pocit zvýšenej energie,redukcia únavy,znížená potreba spánku,vystupňované sebavedomie,libido,môžu byť

prítomné búšenie srdca,nepravidelná frekvencia, zvýšené dýchanie,takto to môže fungovať aj niekoľko dní,následne však pokles výkonnosti,ťažké poruchy koncentrácie,poruchy spánku,tras končatín,búšenie srdca,niekedy hnačka,zvýšené močenie-známy „hang-over“pilotov po dlhých letoch vo vojne


Drogov z vislos koka nov ho typu

Vyššie dávky-účinky výraznejšie,môže dôjsť

k agitovanosti,horúčke,poteniu,úplnému vyčerpaniu,môže byť aj zmätenosť

Totálny rozvrat koordinačných a regulačných ff.

CNS,neskôr bezvedomie až smrť následkom obehového zlyhania alebo masívneho krvácania do mozgu

halucinácie-sluchové,vizuálne,čuchové, aj dotykové, niekedy až stav podobný schizofrénii,

alebo prepuknutie schizofrénie pri existujúcej predispozícii

Aj pri rekreačnom užívaní môžu vzniknúť paranoidné

alebo paranoidne-halucinatórne psychózy


Rozvinut z vislos1

Rozvinutá závislosť

Charakteristická hlavne psychickými ťažkosťami

U chronických užívateľov dávky až 300-1000mg

Najnebezpečnejšia vnútrožilová aplikácia hlavne

pri prvom podaní vo vyššom množstve-riziko smrti

Metamfetamín-Pervitín,Piko,Perník

Časté agresívne správanie,strata brzdných mechanizmov,hlavne pri prepuknutí paranoidných psychóz


Medic nske pou itie

Medicínske použitie

1.liečba hyperaktívnej poruchy s poruchou pozornosti

Javí sa že pri tejto poruche sú vybudené podkôrové

emočné systémy,tie riadia správanie impulzívne

Po vybudení kôrových centier psychostimulanciami

zlepšenie pozornosti detí,tým následne lepšie ovládanie vlastného správania

2.liečba narkolepsie-záchvatovitá spavosť


Drogov z vislos kathov ho typu

Drogová závislosť kathového typu

Katha jedlá,kríkovitá zelená rastlina

Štáty okolo Adenského zálivu-hlavne Jemen,Etiópia

Denné žutie listov,zaobstarávanie dennej dávky listov

často dominantný problém denného života

Kath time

Závislosť amfetamínového typu,úč.látka kathonín

Účinok-mierna euforia,excitácia,“povznesenie mysle“

Nepovažované ani za priestupok z religiozneho hľadiska

Rozvoj hlavne psychickej závislosti,poruchy s.rytmu


Syntetick drogy na tane nej sc ne

Syntetické drogy na tanečnej scéne

Od 7O tych rokov min.storočia tanečné parties s elektronickou hudbou-house,techno,jungle,trance...

Priniesli aj fenomén tzv.tanečných drog-za účelom

zintenzívnenia zážitkov z hudby a zabránenia únave

Tanečné drogy-široký pojem(používané asi všetky

typy drog),najrozšírenejšie kanabinoidy,od 80tych

rokov dominovali halucinogény,rýchlo vytlačené

Metyléndioxymetamfetamínom-Extáza(MDMA),tá dominuje dodnes

Vývoj množstva nových preparátov,riziká pri zámenách


Ext za mdma xtc e adam love drug

Extáza-MDMA,XTC,E,Adam, love drug

Syntetický amfetamín

Psychostimulant-mnohé akútne účinky podobné iným

psychostimulanciám,priradzovaná medzi tzv.entac-

togeny-“ entering in contact with yourself“-vstupujúci

do kontaktu so sebou

Psychostimulačné účinky v priebehu 20-60minút od požitia,trvajúce 2-4 hodiny,zvyškové množstvá 24 –-48 hod


Ext za

Extáza

Mechanizmus účinku:

Dominujúcu úlohu pri sprostredkovaní účinkov má zvýšená hladina serotonínu,podiel má aj dopamín


Ext za1

Extáza

Zvýšené sebavedomie,porozumenie,empatia,spolu so

zvýšeným pocitom blízkosti a intimity k iným ľuďom,

zlepšenie komunikačných a vzťahových schopností,

eufória,pocit zvýšenej emočnej a telesnej energie

Niekedy negatívne prejavy úzkosti ,paranoje ,depresie


Vznik tolerancie

Vznik tolerancie

Prudký rozvoj

Postupne potrebné čoraz väčšie dávky na vyvolanie príjemných účinkov

U niektorých užívateľov postupne tolerancia na príjemné psychoaktívne účinky drogy,ale

nie na vedľajšie telesné účinky


Drogov z vislos koka nov ho typu

Príznaky po odňatí

V priebehu 2-3 dní po užití môžu byť zvyškové pre- javy z odňatia drogy-vrátane svalového stuhnutia a bolesti,bolesti hlavy,napínanie na zvracanie ,nechu-

tenstvo,poruchy videnia, nespavosť,depresiu, úzkosť ,únavu,problémy s koncentráciou

= tzv. „crash“,tiež po užití amfetamínov a kokaínu


Chronick u vanie

Chronické užívanie

Neurotoxicita,závislá od dávky a frekvencie

Významné zníženie koncentrácie serotonínu, neuronov,prenášačov a synáps

Dlhodobé telesné a psychiatrické ťažkosti-poškodenie

pamäti,rozhodovania,sebakontroly,paranoja,depresia,

panické záchvaty,pečeňové,srdcovocievne,mozgové

toxické poškodenia

Poruchy termoregulácie,správania


Al ie syntetick drogy tane nej sc ny

Ďalšie syntetické drogy „tanečnej scény“

„Odpoveďvýrobcov“ na prísnejšiu legislatívu v EU voči možným látkam potrebným pri výrobe Extázy

Množstvo látok,vznik programu-Európsky systém včasného varovania na nové syntetické drogy


Nov synt tane n drogy

Nové synt.“tanečné“drogy

Väčšinou účinky ako Extáza,s menlivou dlžkou alebo silou pôsobenia,rozdielmi vo zvýraznení niektorých účinkov ,možné aj silné halucinogény s niekoľkodňovým účinkom

Vznikajú rôzne zmesi s nepredvídateľným efektom

Niektoré môžu spôsobiť aj smrť!

Predávané ako tbl. alebo rôzne nálepky


  • Login