20 14
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

УКРАИНСКАТА КРИЗА И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Март 20 14. УКРАИНСКАТА КРИЗА И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ. Резюме.

Download Presentation

УКРАИНСКАТА КРИЗА И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 14

Март 2014

УКРАИНСКАТА КРИЗА И РИСКОВЕТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ


5709670

Резюме

Процесът на демократизация и изграждане на модерни държави с пазарна икономика в Централна и Източна Европа се сблъска в Украйна с опитите на Кремъл да запази модела на „командна демокрация“ и да възстанови влиянието си в географските зони на руския интерес чрез проекта „Евразия“. Стратегията за постигане на траен мир и просперитет в Европа чрез обща система за сигурност и икономическа интеграция се сблъска със стратегия от времето Великите сили от 19 и 20 век за доминиране на Москва над страните от бившия СССР и социалистически лагер.

Сценариите сочат нов европейски конфликт, който предвид обстоятелството, че Русия е ядрена сила, ще бъде решен най-вероятно от нова Студена война или чрез компромиси. Военен конфликт на територията на Украйна е крайно опасен за всички, предвид наличието на 15 ядрени реактора в 4 АЕЦ, и затова вероятността му е ниска.

България е нарочена за участие в Евразийския проект, попада в зоната на московските интереси, нестабилна политически и икономически, с нарастващо руско малцинство, в значителна близост до конфликта (200 км е от Кардам до Одеска област).

Сценариите за излизане от украинската криза очертават различни рискове за България.


5709670

Украйна е 46 по територия, 24 население и с 1/20 от ресурсите в света

География и население

Площ: 603 628 км²

Население (2014): 45 426 200

Гъстота: 75,4 д/км²

Столица: Киев

Официален език: Украински

Управление

Президент О. Турчинов (и.д.)

Премиер А. Яценюк

UAH 1 = € 0,08

Източник: World Atlas, RML


5709670

Исторически катастрофи и

етнически състав

Процент на украинския етнос по региони

 • Голодомор 1932/33 – 3,9млн. жертви на глада; половината от тях деца.

 • ЧЕРНОБИЛ - 01:23 часа 26.04.1986 г. Най-тежката авария на АЕЦ, изселени са 200 000 души

 • КРИЗА 1991-2000 Г. БВП през 1999г. е $49,2 милиарда с около 60% по-нисък от този през 1991 година.Добивът на пшеница от 30 милиона тона през 1990 г. намалява с над 15 милиона тона през 1998 г.


5709670

БВП/ч през 2011 г. е $6394, двойно спрямо 1998, когато е бил $3430


5709670

Кримска автономна република:местоположение и етнически състав

Симферопол

Население 1,97 млн.

Площ 26,1 хил. км2

Гъстота 75,2 ч/км2

Източник: Държавна статистическа служба на Украйна


5709670

Черно море:икономически зони

Източник: Проект „Южен поток“.


5709670

Конфликтът

 • Украйна в Евразийския проект на Москва

 • Анексиране на Кримската автономна република

 • Спиране присъединяването на бивши републики от СССР към ЕС

 • Запазване на командната демокрация.

 • Демократизация и изграждане на модерна държава с пазарна икономика

 • Запазване на суверенитета и териториалната цялост на Украйна


5709670

Възможни сценарии

Вероятност

1

Нова Студена война

2

Възстановен суверенитет

Конвенционален военен конфликт

3

ниска

висока


5709670

 • разцепление от вътрешни конфликти;

 • разпокъсване от външни сили;

 • икономическа криза;

 • дефолтна дълга;

Сценарий „Нова Студена война“:рискове за България

 • България в санитарен кордон около Русия, в зоната на руските интереси, със заплашен суверенитет;

 • Обект на електронна и информационна война;

 • Далечна, обречена на слабо развитие, периферия на ЕС;

 • Нарушени енергийни доставки;

 • Съкратен стокообмен с Русия и Украйна;

 • Икономическа криза;

 • Бежанци.


5709670

 • Овладяване на вътрешните конфликти, успешни избори;

 • Устояване на центробежните и външни сили, уреждане на спорните въпроси чрез преговори;

 • Демократизация и съблюдаване на човешките права;

 • Реформи и излизане от икономическата криза;

 • Уреждане на външните дългове;

Сценарий „Възстановен суверенитет“:рискове за България

 • Остават на равнището отпреди кризата в Украйна;

 • Възможно нарастване на рисковете за стокообмена с Руската федерация


5709670

 • нарастване на вътрешните конфликти;

 • политическа криза и разцепление;

 • разпокъсване от центробежни и външни сили, провал на дипломацията и на преговорите;

 • гражданска война;

 • допускане на външна инвазия.

Сценарий „Военен конфликт“: рискове за България

 • България в санитарен кордон около Русия, в зоната на руските интереси, със заплашен суверенитет;

 • Обект на електронна и информационна война;

 • Обречена на слабо развитие далечна периферия на ЕС;

 • Нарушени енергийни доставки, съкратен стокообмен с Русия и Украйна;

 • Икономическа криза;

 • Бежанци;

 • Радиационна опасност;

 • Въвлечени във военни действия.


5709670

Пресрещане и управление на рисковете за страната

Вътрешно-политически

Външно-политически

 • Единна консолидирана позиция на държавните институции;

 • Широко подкрепена от политическите партии;

 • Защита на суверенитета на Украйна, включително върху Кримската автономна република;

 • Гарантиране правата на всички граждани в Украйна и на свободния им избор за бъдещата ориентация на страната им.

Бърза дълбока интеграция в ЕС влизане в Шенгенското общо гранично пространство и членство в Еврозоната.

Искане към НАТО за разработване на планове за отбрана на страната;

Създаване на единна позиция на държавите от басейна на Черно море срещу доктрината за ограничения суверенитет;

Спиране и приключване на „Южен поток“.


5709670

Лаборатория управление на рискове

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

site: www.riskmanagementlab.com

e-mail: riskmlab@nbu.bg


 • Login