Inwentarze tworzone w buw
Download
1 / 30

Inwentarze tworzone w BUW - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Inwentarze tworzone w BUW. Roman Tabisz. 6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua BUG, 04-05 czerwca 2014 r. Jakie są obowiązki bibliotek w zakresie szczegółowej ewidencji wpływów?. prowadzenie inwentarzy dla książek, czasopism i zbiorów specjalnych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inwentarze tworzone w BUW' - oya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inwentarze tworzone w buw
Inwentarze tworzone w BUW

Roman Tabisz

6. Spotkanie PGU systemu VTLS/Virtua

BUG, 04-05 czerwca 2014 r.


Jakie s obowi zki bibliotek w zakresie szczeg owej ewidencji wp yw w
Jakie są obowiązki bibliotek w zakresie szczegółowej ewidencji wpływów?

 • prowadzenie inwentarzy dla książek, czasopism i zbiorów specjalnych

 • przygotowywanie inwentarza zgodnie z następującymi wytycznymi:

  • księga inwentarzowa składa się z ponumerowanych stron i przesznurowanych kart, przy czym końce sznurka są przytwierdzone do ostatniej strony pieczęcią lakową lub naklejką z pieczęcią urzędową biblioteki. Obok pieczęci kierownik biblioteki i główny księgowy potwierdzają podpisem treść klauzuli podającej liczbę stron

  • karty księgi inwentarzowej drukowanej z bazy danych musza być opatrzone kolejnym numerem strony, a zapisy – uszeregowane według kolejnych, rosnących numerów inwentarzowych

 • wydruk kolejnych kart księgi inwentarzowej nie rzadziej niż raz w roku

 • sporządzanie zestawienia liczby i wartości zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych nie rzadziej niż raz do roku


 • W jaki spos b w buw inwentarze s tworzone
  W jaki sposób w BUW inwentarze są tworzone? ewidencji wpływów?

  • drukowane z bibliotecznych baz danych:

   • bazy danych „Czasopisma” (Access) dla wydawnictw ciągłych

   • katalogu online bibliotek UW (VTLS/Virtua) dla wydawnictw zwartych, niektórych „współczesnych” zbiorów specjalnych, zbiorów XIX w. (wydawnictwa zwarte) oraz na zamówienie bibliotek wydziałowych (wydawnictwa zwarte)

  • tworzone tradycyjnie dla „historycznych” zbiorów specjalnych, mikrofilmów


  Inwentarze ksi ek
  Inwentarze książek ewidencji wpływów?


  Etapy powstania inwentarza
  Etapy powstania inwentarza ewidencji wpływów?

  • wprowadzanie danych do katalogu online bibliotek UW

  • zamawianie inwentarza

  • przygotowywanie danych do wydruku

  • wydruk inwentarza docelowego


  Wprowadzanie danych i
  Wprowadzanie danych (I) ewidencji wpływów?


  Wprowadzanie danych ii
  Wprowadzanie danych (II) ewidencji wpływów?

  ?


  Zamawianie inwentarza
  Zamawianie inwentarza ewidencji wpływów?


  Aplikacja ewidencji wpływów?Inwenatrz


  Panel użytkownika aplikacji ewidencji wpływów?


  Mechanizmy kontrolne ewidencji wpływów?

  • Kontrola kolejności sygnatur

  • Kontrola cen/wartości

  • Kontrola źródła wpływu


  Korekta inwentarza ewidencji wpływów?

  • modyfikacja danych w katalogu online bibliotek UW, a następnie ponowne zamówienie inwentarza (zalecane przy licznych błędach w inwentarzu)

  • modyfikacja danych w katalogu online bibliotek UW, a jednocześnie lokalnie w aplikacji bez konieczności ponownego zamawiania (zalecanie przy niewielkiej liczbie błedów)

  • modyfikacja danych wyłącznie lokalnie w aplikacji (zalecane wyłącznie przy poprawkach


  Lokalna korekta inwentarza ewidencji wpływów?


  Panel użytkownika aplikacji ewidencji wpływów?


  Inwentarz docelowy ewidencji wpływów?


  Inwentarz docelowy ewidencji wpływów?


  Zamawianie inwentarza przez www ewidencji wpływów?  Edycja lokalna ewidencji wpływów?inwenatrza

  Treść slajdu 3 ...


  Inwentarze czasopism ewidencji wpływów?  Zamawianie inwentarza ewidencji wpływów?(aplikacja Czasopisma)


  Kontrola danych (Aplikacja Czasopisma) ewidencji wpływów?

  • Kontrola nr teczki <-> wielokrotny tytuł

  • Kontrola ciągłości nr t-ek dla jednej ceny

  • Kontrola braku faktur (Kk,Kz,Pk,Pz)

  • Kontrola zbędnych faktur (nie Kk,Kz,Pk,Pz)

  • Kontrola nazw (dla Tom/Wol)

  • Kontrola nazw (dla Zeszyt)

  • Kontrola na Dz,Wz (wysyłka Polska)

  • Kontrola na Dk,Wk (wysyłka nie Polska)

  • Kontrola cen zerowych (nie zob.wyżej)


  Inwentarz docelowy ewidencji wpływów?(aplikacja Czasopisma)


  Wprowadzanie danych virtua
  Wprowadzanie danych (Virtua) ewidencji wpływów?

  Ostatnie cyfry to numer inwentarzowy

  Zawartość woluminu


  Wprowadzanie danych (Virtua) ewidencji wpływów?

  Numer faktury w polu Staff Notes – tylko w przypadku kupna/prenumeraty


  Inwentarz docelowy ( ewidencji wpływów?Virtua)


  Wprowadzanie danych (skontrum) ewidencji wpływów?


  Wyci g skontrum
  Wyciąg (skontrum) ewidencji wpływów?  ad