CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI - PowerPoint PPT Presentation

Cerrahpa a tip fak ltes radyasyon onkoloj s anab l m dali
Download
1 / 22

 • 371 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI. Prof.Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Misyon. Radyasyon Onkolojisi alanında Uluslar arası standartlarda Uzman hekim yetiştirmek, akademik gelişimlerini sağlamak

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cerrahpa a tip fak ltes radyasyon onkoloj s anab l m dali

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Ömer Uzel

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Anabilim Dalı Başkanı


Misyon

Misyon

Radyasyon Onkolojisi alanında Uluslar arası standartlarda Uzman hekim yetiştirmek, akademik gelişimlerini sağlamak

Multidisipler yaklaşım içerisinde branşlaşmış hekimler ile modern radyoterapi tekniklerinin uygulanması ve geliştirilmesi

Ulusal ve uluslar arası araştırmalara öncülük etmek ve katılmak

Uluslar arası ilişkileri geliştirerek Ülkemizin adını duyurmak


Vizyon

Vizyon

Geleceği şekillendirecek akademisyenlerin yetiştirilmesi

Türkiyede Radyasyon Onkolojisinin gelişimine önderlik etmek

Etik kurallara bağlı yüksek teknolojiyi ve bilgiyi kullanan hizmet standardını sağlamak


Ctf radyasyon onkolojisi tarih e

CTF. Radyasyon Onkolojisi Tarihçe

 • 1976 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Reha Uzel ve Cerrahpaşa Radyoloji Kürsüsünden Doç. Dr. Baki Sübütay’ın katılımı ile kuruldu

 • Binanın tamamlanması ve cihazların kurulmasıyla 28 Mart 1978 tarihinde açıldı


Ctf radyasyon onkolojisi cihazlar n geli imi

CTF. Radyasyon Onkolojisi cihazların gelişimi

 • 1978 :Kobalt 60 Cihazı, Ortovoltaj Stabilipan, KV Dermopan, Radyum kaynakları

 • 1982 : 2 Lineer Hızlandırıcı, 2 Simülatör, HDR Brakiterapi (Curietron), Bilgisayarlı Planlama Bilgisayarı

 • 1987 2. Kobalt Cihazı

 • 1998 2 Lineer Hızlandırıcı, 1 Kobalt

 • 1 Simülatör, 1 HDR Brakiterapi, Planlama bilgisayarı


Ctf radyasyon onkolojisi cihazlar n son yenileme 2010

CTF. Radyasyon Onkolojisi cihazların son yenileme 2010

 • Hizmet alımı: 2 Linak, 1 BT simülatör, Planlama bilgisayarı- network

 • Kuruma ait: 1 Linak ( Rapid ark), Planlama bilgisayarı – network

 • 2012- Bağış ile alınan Velocity- konturlama ünitesi


Cerrahpa a t p fak ltesi ayg tlar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aygıtları

 • BT simulatör

 • 2 IMRT yapabilen Lineer hızlandırıcı

 • 1 Rapidarc (günlük BT ile görüntü kılavuzluğunda IMAT-rotasyonel imrt-)

 • Planlama Bilgisayarları ( Precise plan, Prowess, Eclipse, Velocity)

 • Cihazları konuşturan net work ağı

 • 1 Linak ( Tüm vücut ışınlamaları için)

 • 1 Kobalt ( Hasta alınmıyor)

 • 1 Brakiterapi ( Mayıs 2013 te kapandı)


E itim ve akademik geli im

Eğitim ve Akademik Gelişim

1978-2013 yılları arasında 50 kişi uzman oldu

5 kişi Radyasyon Onkolojisi alanı dışında çalıştı

Toplam 19 kişi Doçent(6) ve Profesör(13) ünvanı aldı

1994 yılında kurulan Radyasyon Onkolojisi Derneğinin İlk başkanı dahil toplam 10 başkanın 5’i Anabilim dalımızdandır.


D nyada nc uygulama

Dünyada Öncü Uygulama ?

1968 Cathetron ile yüksek doz hızlı brakiterapi (Dünyada 3 merkezden 1’i- İstanbul Tıp Fakültesi- Prof. Dr. Reha Uzel)

Brakiterapide öncü kuruluşlardan biri olarak devam etti; Jinekolojik tümörler dışında, baş-boyun kanserleri, yumuşak doku sarkomları, akciğer ve özofagus tümörleri uygulamaları..


Akademik kadro

Akademik Kadro

Öğretim Üyeleri 7 (5 Prof., 1 Doçent, 1 Y.Doç.Dr (Fizik)

Uzman 3 (2si mecburi hizmet)

Asistan 3 (1’i yabancı uyruklu) Toplam asistan kadrosu 12!


Radyasyon onkolojisi anabilim dal

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 • Servis

  • 70 yatak …35 yatak…0 yatak

 • Poliklinikler: 4 oda

 • Kemoterapi salonu 5 koltuk, 2 yatak

 • Radyoterapi Aygıtları

 • Kütüphane ve Toplantı Salonu: 55 kişi


Cerrahpa a t p fak ltesi radyasyon onkolojisi al ma d zeni

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Çalışma Düzeni

 • 1. Poliklinik

  • Baş-boyun Tümörleri – Santral Sinir Sistemi Tümörleri- Cilt Tümörleri – Primeri Bilinmeyen Tümörler

 • 2. Poliklinik

  • Jinekolojik Tümörler – Pediatrik Tümörler

 • 3. Poliklinik

  • Akciğer Tümörleri – Ürolojik Tümörler – Kemik Yumuşak Doku Tümörleri – Selim Hastalıklar

 • 4. Poliklinik

  • Meme Tümörleri – Gastrointestinal Sistem Tümörleri - Lenfomalar


Radyasyon onkolojisi anabilim dal yay nlar 2009 2013

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Yayınları 2009-2013

 • Uluslar arası dergiler 36

 • Ulusal dergiler 14

 • Uluslar arası kongre bildirileri 19

 • Ulusal kongre bildirileri 109

 • Ulusal Kitaplarda bölüm 8


Radyasyon onkolojisi e itim

Radyasyon Onkolojisi Eğitim

 • Mezuniyet Öncesi

  • 5 günlük staj

 • Uzmanık eğitimi

  • 4 yıl


Son 10 y lda yeni hasta ba vurusu

Son 10 Yılda yeni hasta başvurusu


Cerrahpa a tip fak ltes radyasyon onkoloj s anab l m dali mal durumu 2012

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİRADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALIMALİ DURUMU, 2012


Cerrahpa a tip fak ltes radyasyon onkoloj s anab l m dali yillik gel r g der da ilimi 2012 1 000tl

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİRADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALIYILLIK GELİR-GİDER DAĞILIMI, 2012 (1.000TL)

Gider

Gelir


Radyasyon onkoloj s a d 2012 yili lk 6 aylik gel r g der ver ler

RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. 2012 YILI İLK 6 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

İlk 6 ay gelir gider farkı: + 972.000


Radyasyon onkoloj s a d 2012 yili k nc 6 aylik gel r g der ver ler

RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. 2012 YILI İKİNCİ 6 AYLIK GELİR-GİDER VERİLERİ

2. 6 ay gelir gider farkı + 1.130.000, yıllık 2.102.000 TL


Radyasyon onkoloj s a d 2013 yili gel r g der ver ler

RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D. 2013 YILI GELİR-GİDER VERİLERİ

2013 yılı gelir-gider farkı + 1.085.000 TL


Talepler

Talepler

 • Brakiterapi ünitesinin yenilenmesi

 • Cihaz bakım anlaşmalarının zamanında yapılması

 • İş üretemeyen hantal yapının düzeltilmesi

 • Servisin açılabilmesi için destek

 • Asistan sayısının arttırılması!

 • Kölelik koşullarında çalışmayacak uzman Dr.

 • Radyasyon Fiziği Uzmanı

 • Eğitimli sekreterya ve arşiv sorumlusu


Brakiterapi hikayesi

Brakiterapi hikayesi

 • Brakiterapi ünitesinin yenilenmesi için ilk yazı Aralık 2006… Cihaz alım ihalesi Ocak 2011..sonuçsuz

 • Mayıs 2013 de brakiterapinin kapanacağının bildirilmesi..

 • Tekrar ihale için yazışmalar.. Çeşitli birimleri dolaştıktan sonra HAGED, Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği, Mali Süreç Yöneticiliği.. Arşivin Tozlu raflarında yerini aldı…

 • Şubat 2013 te hizmet alımı kararı alınmış 10 Nisan 2014 tarihinde hizmet alımı ihalesi var sonuç büyük olasılıkla olumsuz olacaktır


 • Login