Amat i i
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Amatéři I PowerPoint PPT Presentation


 • 52 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Amatéři I. Blogy - Naplněná utopie?. Média, kultura, umění. „All modern art is media art.“ Dieter Daniels „V současnosti jsou všechny společenské instituce mediálními institucemi.“ Altheid, Snow John Maeda: (od r. 2001) žijeme v post-digitální době. Obsah teoretické části.

Download Presentation

Amatéři I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Amatéři I

Blogy - Naplněná utopie?

Palo Fabuš


Média, kultura, umění

 • „All modern art is media art.“ Dieter Daniels

 • „V současnosti jsou všechny společenské instituce mediálními institucemi.“ Altheid, Snow

 • John Maeda: (od r. 2001) žijeme v post-digitální době

Palo Fabuš


Obsah teoretické části

 • Amatéři - nová kulturní role

 • Modelová teorie nových médií

 • Sociowarem k hustému webu

 • Amatéři a „dlouhý chvost“

Palo Fabuš


Je naplněná utopie opravdu utopií?

Palo Fabuš


The Radio as an Apparatus of Communication, 1926

„It is purely an apparatus for distribution, for mere sharing out. So here is a positive suggestion: change this apparatus over from distribution to communication.“

„This is an innovation, a suggestion that seems utopian and that I myself admit to be utopian.“

Bertold Brecht

Palo Fabuš


Nová kulturní role

 • Producer + Consumer = Prosumer

 • Marshall McLuhan – Take Today, 1972

 • Alvin Toffler – Third Wave, 1980

 • Pasivní konzument Aktivní prozument

 • Amazon – reputační ekonomika

 • Software Ekonomika

  Žurnalistika Kultura per se

Palo Fabuš


Obsah teoretické části

 • Amatéři - nová kulturní role

 • Modelová teorie nových médií

 • Sociowarem k hustému webu

 • Amatéři a „dlouhý chvost“

Palo Fabuš


Co jsou to „nová média“?

 • Vin Crosbie, What is „new media“, 2006

 • Médiem není televize, mobil, noviny…

není nutná

může být nutná

je nutná

Technologie...

transport

souš

voda

vzduch

média

one-to-one

one-to-many

many-to-many

Palo Fabuš


Many-to-many

 • Web 2.0 – Social Software (Socioware)

 • del.icio.usdigg.com

 • Social networking:

 • Linked – Albert-László Barabási, 2004

 • Blogy...

Palo Fabuš


Co je to blog?

 • Publikační systém jehož příspěvky jsou řazeny v obráceném chronologickém pořadí.

 • http://blogroll.jodi.org/ (Heemskerk, Paesmans)

 • Blogroll: spojení s blogosférou

  • v blogosféře mám kamarády a tohle jsou oni

  • tyhle blogy stojí za pozornost

  • tyhle blogy sleduju a čerpám z nich

 • Many-to-many model vystupující na povrch

Palo Fabuš


Naskočit na rozjetý vlak…

 • Rebecca Blood's Law of Weblog History: „The year you discovered weblogs and/or started your own is 'The Year Blogs Exploded'.“

 • Kolaborativní blogy:

 • Specializace, amatérská žurnalistika…

Palo Fabuš


Amatérská žurnalistika – historie

 • Srpen 1998: Charlotte Observer – blog o hurikánu Bonnie

 • Listopad 2003: Reflex si hraje se čtenářským fotoblogem

 • Duben 2004: BloggerCon II.

 • 4.11.2004: SME

 • 2.12.2004: Le Monde

 • Leden 2005: Rheinishe Post: blog => magazín (2x měsíčně)

 • Září 2006: blog.respekt.cz, Adam Javůrek

Palo Fabuš


Obsah teoretické části

 • Amatéři - nová kulturní role

 • Modelová teorie nových médií

 • Sociowarem k hustému webu

 • Amatéři a „dlouhý chvost“

Palo Fabuš


Palo Fabuš


Ideál vs. Skutečnost

Palo Fabuš


Palo Fabuš


Obsah teoretické části

 • Amatéři - nová kulturní role

 • Modelová teorie nových médií

 • Sociowarem k hustému webu

 • Amatéři a „dlouhý chvost“

Palo Fabuš


„Dlouhý chvost“

 • Chris Anderson, Wired 2004

 • Původně potřeba popsat nové ekonomické modely

 • Mocninné rozdělení

 • Polyfunkční model – polyfunkční teorie

 • Standardní angličtina (is, the, have :: 60 tis. slov)

Palo Fabuš


Palo Fabuš


„Chvost“ větší než „předek“

 • E-commerce: zvýhodnění vůči „kamenným“ obchodům (Amazon.com: „We sold more books today that didn't sell at all yesterday than we sold today of all the books that did sell yesterday.“)

 • Amatérská žurnalistika: „Lidé vědí víc než my.“ Dan Gillmor (We the Media, 2004)

 • Wikipedia vs. Encyclopædia Britannica

Palo Fabuš


Konec teoretické části-přestávka-

Palo Fabuš


Golan Levin – Dumpster, 2006

 • http://artport.whitney.org/commissions/thedumpster/

 • Pracuje s „dlouhým chvostem“

 • Infoestetika, database art, portrét a dokument

 • Váha „dlouhého chvostu“ je tady výpovědní hodnota

 • Manovich: social data browser

Palo Fabuš


Masová média vs. Nová média

 • Masová média „dlouhý chvost“ neznají

 • Nedostatek místa + nedostatek času

 • MM: nutný sociální status

 • NM: není nutná legitimnost k medializaci jako vstupní podmínka

 • Rovná příležitost mediace: u MM teoreticky, u NM prakticky

 • Konvergence NM a MM (Superstar, Big Brother, …)

Palo Fabuš


Marisa’s American Idol Audition Training Blog

 • americanidolauditiontraining.blogs.com

 • „další deníček hloupé blonďaté Američanky“

 • rok trvající performance

 • „čtenářka dívčích časopisů“

 • Intimní deníček veřejná zpověď

 • Průsečík kontextů – bod inverze

Palo Fabuš


Pro-Am Revolution

 • Open source X – hype a střízlivění

 • Admin/editor/ je nutný

 • Pro 50 mil. blogů příznačné

 • Tyranie bezstrukturnosti, Jo Freeman

 • „(…) a proto s jistotou prohlašuji: jsme nestejní.“ Tak pravil Zarathustra, Nietzsche

Palo Fabuš


Abe and Mo Sing the Blogs!!!

 • http://www.linkoln.net/abeandmosingtheblogs/

 • Blog = exhibice

 • Potřeba vyjadřovat se úplně ke všemu

 • nesouvislé věty, neformátovaný text, opakování slov a čísel

 • Vystihují i po dekontextualizaci nejobvyklejší symptomy neomezené publikační svobody

Palo Fabuš


Abe and Mo Sing the Blogs!!!

 • bloga.blog.cz vs. http://horsehater.blogspot.com/

 • nesrozumitelný cizojazyčný blog (jazykem internetu je angličtina?)

 • Amatérská poezie

 • Hans Bernhard aka UBERMORGEN (etoy.CORPORATION)…

Palo Fabuš


Provázanost

 • Poslední zápis: 30. prosince 2005

 • http://www.ubermorgen.com/Psychotropic_Drug_Karaoke/

 • http://ubermorgen.sonance.net/hansbernhardblog/

 • Neklade důraz na motivaci jako „Abe and Mo“, ale na prezentaci ega

 • blog obrací naruby předpoklad „soukromého“

Palo Fabuš


hansbernhardblog

 • Co ještě zveřejnit a co už ne?

 • Čím se prezentujeme?

 • O čem tvrdíme, že tohle je náš život?

 • Na čem záleží?

 • Proč se se svými čtenáři podělíme o zábavnou historku z dnešního dne nebo proč se vypláčeme?

 • Čteme blogy lidí, které neznáme. Jak víme, co je pravda a co ne?

Palo Fabuš


hansbernhardblog

 • Jediným měřítkem textu je text sám

 • virtuální identita zkonstruovaná souborem uveřejněných textů

 • Iniciativa Site Specific: IndexPage Competition 2006

Palo Fabuš


Univerzální droga

 • http://www.universalacid.net

 • Navazuje jak ideově, tak časově – 31. prosince 2005

 • Sebevědomý nevkus snad nelze dávkovat čitelněji

 • 2 dny, oznámení konce – sangvinický charakter statistické většiny blogů

Palo Fabuš


Curating blogs

 • http://www.blog-art.blogspot.com

 • Blogy přinejmenším neobvyklé – ne všechno lze označit jako „blog art“

 • http://www.davidlynch.com/dailyreport/index.html

 • http://www.freewayblogger.com/

 • http://del.icio.us/tag/art

 • http://hypertemps.procurate.com/

 • http://frozen-niki.org/blog/

 • http://themanwithoutcontent.com/

 • http://maslo.cz/

Palo Fabuš


Závěr

 • Pop art vs. Blog art

 • „Každý zažije svých patnáct minut slávy“

 • „Každý bude slavný pro patnáct lidí“

 • Reflexe „lidového“ vkusu

 • Percepce vs. vlastní tvorba

 • Oslava vs. Kritika

Palo Fabuš


Kontakt

 • palo.fabus@gmail.com

 • http://palofabus.net

 • http://pf.bloguje.cz

Palo Fabuš


 • Login