Kalkulační systém a jeho využití v řízení - PowerPoint PPT Presentation

Kalkula n syst m a jeho vyu it v zen
Download
1 / 11

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kalkulační systém a jeho využití v řízení. VÝKONŮ. vyžaduje. Aktivit Činností Procesů. vyžaduje. ZDROJŮ. Tvorba uskutečnění vynaložení. Jaké zdroje by se vynaložily na tvorbu výkonů, …… ?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kalkulační systém a jeho využití v řízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kalkula n syst m a jeho vyu it v zen

Kalkulační systém a jeho využití v řízení


Kalkula n syst m a jeho vyu it v zen

VÝKONŮ

vyžaduje

Aktivit

Činností

Procesů

vyžaduje

ZDROJŮ

Tvorba uskutečnění vynaložení

Jaké zdroje by se vynaložily na tvorbu výkonů, …… ?

Jaké zdroje se mohou vynaložit na tvorbu výkonů, …… ?

Jaké zdroje by se měly vynaložit na tvorbu výkonů, …… ?

Jaké zdroje se vynaložily na tvorbu výkonů …… ?

Kalkulace se liší v závislosti na účelu sestavení („PROČ“) a na fázi řídicího cyklu („KDY“) !

Cílem je řídit hodnotu výkonu po celou dobu existence výkonu !


Prvky kalkula n ho syst mu podle vztahu k f z m dic ho procesu

Prvky kalkulačního systému podle vztahu k fázím řídicího procesu


Odli nosti prvk kalkula n ho syst mu

Odlišnosti prvků kalkulačního systému

 vhodná volba kalkulačního vzorce

 1. Které položky zahrnout do kalkulačního vzorce ?

(

)

 2. Jaká uspořádání kalkulačního vzorce zvolit ?

( )

 3. V jaké struktuře položek sestavit kalkulaci ?

()

 kalkulace v různých fázích řídicího cyklu vychází z různých informačních zdrojů

( )


Prvky kalkula n ho syst mu ot zky shrnut

Prvky kalkulačního systému – otázky (shrnutí)

U každé kalkulace, kterou máme sestavit nebo se kterou máme pracovat, bychom si měli položit následující otázky:

 • V jaké fázi řídicího procesu je kalkulace sestavena ?

 • Jaké je využití kalkulace pro řízení a rozhodování ?

 • Jaká je vhodná struktura kalkulace, které položky obsahuje kalkulační vzorec ?

 • Z jakých informační zdrojů vycházíme při sestavení ?


Propo tov kalkulace p i hromadn a s riov opakovan

Propočtová kalkulace(při hromadné a sériové, opakované č.)

 • KDY?

  PROČ?

   východisko: cena je daná trhem, co je ovlivnitelné jsou naše náklady

  KALKULACE 

   ......................... kalkulační vzorec


Propo tov kalkulace p i zak zkov innosti

Propočtová kalkulace(při zakázkové činnosti)

 • KDY?

  PROČ?

   východisko: kvalitně zpracovaná kalkulace v nabídce je pro zákazníka důkazem poctivé přípravy nabídky a současně předpokladem pro zajištění výnosnosti zakázky

   kalkulace


Pl nov kalkulace

Plánová kalkulace

 • KDY?

  PROČ?

   kalkulace


Operativn kalkulace

Operativní kalkulace

 • KDY?

  PROČ

   kalkulace


V sledn kalkulace

Výsledná kalkulace

● KDY?

 PROČ?

 význam zejména v zakázkové činnosti s delším cyklem tvorby výkonu

+ pro odpovědnostní řízení v podmínkách aplikace rozdílových metod řízení hospodárnosti


Kalkula n syst m v u m pojet informace pro zen hospod rnosti

Kalkulační systém v užším pojetí – informace pro řízení hospodárnosti

Důležité informace poskytují nejenom prvky kalkulačního systému izolovaně, ale i jejich vzájemné vztahy (kalkulační systém)!

 • řízení nákladů po linii výkonů

 • periodické ukládání úkolu


 • Login