DEPREM GERÇEĞİ - PowerPoint PPT Presentation

Deprem ger e
Download
1 / 24

 • 256 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEPREM GERÇEĞİ. DEPREM NEDİR?. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir. Yer Kabuğu Hareketinin Şematik Anlatımı.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DEPREM GERÇEĞİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Deprem ger e

DEPREM GERE


Deprem ned r

DEPREM NEDR?

 • Yerkabuu iindeki krlmalar nedeniyle ani olarak ortaya kan titreimlerin dalgalar halinde yaylarak getikleri ortamlar ve yer yzeyini sarsma olayna "DEPREM" denir.


Yer kabu u hareketinin ematik anlat m

Yer Kabuu Hareketinin ematik Anlatm


Deprem ger e

 • Dnyann i yaps konusunda, jeolojik ve jeofizik almalar sonucu elde edilen verilerin destekledii bir yeryz modeli bulunmaktadr.

 • Bu modele gre, yerkrenin d ksmnda yaklak 70-100 km. kalnlnda olumu bir takre (Litosfer) vardr.

 • Ktalar ve okyanuslar bu takrede yer alr.Litosfer ile ekirdek arasnda kalan ve kalnl 2.900 km olan kuaa Manto ad verilir.

 • Manto'nun altndaki ekirdein Nikel-Demir karmndan olutuu kabul edilmektedir.Yerin, yzeyden derine gidildike snn artt bilinmektedir.

 • Enine deprem dalgalarnn yerin ekirdeinde yaylamad olgusundan giderek ekirdein sv bir ortam olmas gerektii sonucuna varlmaktadr.


Deprem ger e

 • Manto genelde kat olmakla beraber yzeyden derine inildike iinde yerel sv ortamlar bulundurmaktadr.

 • Takre'nin altnda Astenosfer denilen yumuak st Manto bulunmaktadr.

 • Burada oluan kuvvetler, zellikle konveksiyon akmlar nedeni ile, ta kabuk paralanmakta ve birok "Levha"lara blnmektedir.

 • st Manto'da oluan konveksiyon akmlar, radyoaktivite nedeni ile oluan yksek sya balanmaktadr.

 • Konveksiyon akmlar yukarlara ykseldike ta yuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayf zonlarn krlmasyla levhalarn olumasna neden olmaktadr.


Deprem ger e

 • Halen 10 kadar byk levha ve ok sayda kk levhalar vardr.

 • Bu levhalar zerinde duran ktalarla birlikte, Astenosfer zerinde sal gibi yzmekte olup, birbirlerine gre insanlarn hissedemeyecei bir hzla hareket etmektedirler

 • Konveksiyon akmlarnn ykseldii yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklamakta ve buradan kan scak magmada okyanus ortas srtlarn oluturmaktadr.

 • Levhalarn birbirlerine dedikleri blgelerde srtnmeler ve skmalar olmakta, srtnen levhalardan biri aaya Manto'ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarn oluturmaktadr.

 • Konveksiyon akmlarnn neden olduu bu ardkl olay tatkrenin altnda devam edip gitmektedir.


Deprem ger e

 • te yerkabuunu oluturan levhalarn birbirine srtndkleri, birbirlerini sktrdklar, birbirlerinin stne ktklar ya da altna girdikleri bu levhalarn snrlar dnyada depremlerin olduklar yerler olarak karmza kmaktadr.

 • Dnyada olan depremlerin hemen byk ounluu bu levhalarn birbirlerini zorladklar levha snrlarnda dar kuaklar zerinde olumaktadr.

 • Yukarda, yerkabuunu oluturan "Levha"larn, Astenosferdeki konveksiyon akmlar nedeniyle hareket halinde olduklarn ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden aldklarn ve bu olaylarn meydana geldii zonlarn da deprem blgelerini oluturduunu sylemitik.


Deprem ger e

 • Birbirlerini iten ya da dierinin altna giren iki levha arasnda, harekete engel olan bir srtnme kuvveti vardr. Bir levhann hareket edebilmesi iin bu srtnme kuvvetinin giderilmesi gerekir.

 • tilmekte olan bir levha ile bir dier levha arasnda srtnme kuvveti ald zaman bir hareket oluur.

 • Bu hareket ok ksa bir zaman biriminde gerekleir ve ok niteliindedir.

 • Sonunda ok uzaklara kadar yaylabilen deprem (sarsnt) dalgalar ortaya kar.

 • Bu dalgalar getii ortamlar sarsarak ve depremin olu ynnden uzaklatka enerjisi azalarak yaylr.

 • Bu srada yeryznde, bazen gzle grlebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY ad verilen arazi krklar oluabilir.


Deprem ger e

 • Bu krklar bazen yeryznde gzlenemez, yzey tabakalar ile gizlenmi olabilir.

 • Bazen de eski bir depremden olumu ve yeryzne kadar km, ancak zamanla rtlm bir fay yeniden oynayabilir.

 • Depremlerinin oluumunun bu ekilde ve "Elastik Geri Sekme Kuram" ad altnda anlatm 1911 ylnda Amerikal Reid tarafndan yaplmtr ve laboratuarlarda da denenerek ispatlanmtr.

 • Bu kurama gre, herhangi bir noktada, zamana baml olarak, yava yava oluan birim deformasyon birikiminin elastik olarak depolad enerji, kritik bir deere eritiinde, fay dzlemi boyunca var olan srtnme kuvvetini yenerek, fay izgisinin her iki tarafndaki kaya bloklarnn birbirine greli hareketlerini oluturmaktadr.


Deprem ger e

 • Bu olay ani yer deitirme hareketidir. Bu ani yer deitirmeler ise bir noktada biriken birim deformasyon enerjisinin aa kmas, boalmas, dier bir deyile mekanik enerjiye dnmesi ile ve sonu olarak yer katmanlarnn krlma ve yrtlma hareketi ile olmaktadr

 • Aslnda kayalarn, nceden bir birim yer deitirme birikimine uramadan krlmalar olanakszdr.

 • Bu birim yer deitirme hareketlerini, hareketsiz grlen yerkabuunda, st mantoda oluan konveksiyon akmlar oluturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayankllk gsterebilmekte ve sonrada krlmaktadr. te bu krlmalar sonucu depremler olumaktadr.

 • Bu olaydan sonra da kayalardan uzak zamandan beri birikmi olan gerilmelerin ve enerjinin bir ksm ya da tamam giderilmi olmaktadr.


Deprem ger e

 • ounlukla bu deprem olay esnasnda oluan faylarda, elastik geri sekmeler (atm), fayn her iki tarafnda ve ters ynde olumaktadrlar.

 • FAYLAR genellikle hareket ynlerine gre isimlendirilirler. Daha ok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara "Dorultu Atml Fay denir.

 • Fayn oluturduu iki ayr bloun birbirlerine greli olarak saa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilinir ki bunlar sa veya sol ynl dorultulu atml faya bir rnektir.

 • Dey hareketlerle meydana gelen faylara da "Eim Atml Fay denir. Faylarn ounda hem yatay, hem de dey hareket bulunabilir


Deprem ger e

 • Depremler olu nedenlerine gre deiik trlerde olabilir.

 • Dnyada olan depremlerin byk bir blm yukarda anlatlan biimde olumakla birlikte az miktarda da olsa baka doal nedenlerle de olan deprem trleri bulunmaktadr. depremler genellikle "TEKTONK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler ounlukla levhalar snrlarnda oluurlar.

 • Yeryznde olan depremlerin %90' bu gruba girer.

 • Trkiye'de olan depremler de byk ounlukla tektonik depremlerdir.

 • kinci tip depremler "VOLKANK" depremlerdir.


Deprem ger e

 • Bunlar volkanlarn pskrmesi sonucu oluurlar.

 • Yerin derinliklerinde ergimi maddenin yeryzne k srasndaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluan gazlarn yapm olduklar patlamalarla bu tr depremlerin meydana geldii bilinmektedir.

 • Bunlar da yanardalarla ilgili olduklarndan yereldirler ve nemli zarara neden olmazlar. Japonya ve talya'da oluan depremlerin bir ksm bu gruba girmektedir.

 • Trkiye'de aktif yanarda olmad iin bu tip depremler olmamaktadr.


Deprem ger e

 • Bir baka tip depremler de "KNT" depremlerdir.

 • Bunlar yer altndaki boluklarn (maara), kmr ocaklarnda galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluan boluklar tavan blounun kmesi ile oluurlar.

 • Hissedilme alanlar yerel olup enerjileri azdr fazla zarar getirmezler.

 • Byk heyelanlar ve gkten den meteorlarn da kk sarsntlara neden olduu bilinmektedir.

 • Oda deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kylara kadar oluan ve bazen kylarda byk hasarlara neden olan dalgalar oluur ki bunlara (Tsunami) denir.

 • Deniz depremlerinin ok grld Japonya'da Tsunami'den 1896 ylnda 30.000 kii lmtr.


Van deprem

VAN DEPREM


Deprem ger e

 • 24 Kasm 1976da Van ve evresinde 14.35 sularnda meydana gelen ve Richter leine gre bykl 7.6 olan depremde binlerce kii ld, kimi ile ve kyler tamamen haritadan silindi.

 • zellikle Muradiye, zalp, Erci ve aldran ilelerinde etkili olan depremin merkez ssnn Muradiye olduu ve depremde 3840 kiinin hayatn kaybettii resmi olarakakland.

 • Ancakdnemin basnnda burakamn gerei yanstmad ve gerek rakamn 10.000in ok stnde olduuyla ilgili haberler yaymland.


Van deprem le sarsildi 24 kasim 1976

24 Kasm 1976da Van ve evresinde

VAN DEPREM LE SARSILDI!24 KASIM 1976


11 eyl l 1941

11 EYLL 1941

 • 194 KNN LD DEPREM


Fay hatti

FAY HATTI


Deprem ger e

 • Evinizin iinde Gvenlii Salamak

 • Deprem Gvenlik Plan

 • Evinizdeki btn odalarn en gvenli yerlerini nceden belirleyin.

 • Bu yerler arasnda: iki duvarn birletii ke, salam bir masann alt, kaloriferlerin veya buzdolabnn yan, ekyat veya kanepelerin yan olabilir.

 • Deprem annda panik yaabilir ve doru dnemeyebilirsiniz.

 • Byle bir durumda nceden nerelere saklanabileceinizi belirlemeniz, bunu ailedeki herkese belirtmeniz ve zaman zaman denemeniz faydal olacaktr.


 • Login