Johtaja leena vestala opetusministeri korkeakoulu ja tiedeyksikk
Download
1 / 17

Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osaamispääoma ja avoimet innovaatiot – avauksia rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010 Ammattikorkeakoulut kansallisessa innovaatiojärjestelmässä. Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö. Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osaamispääoma ja avoimet innovaatiot – avauksia rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010Ammattikorkeakoulut kansallisessa innovaatiojärjestelmässä

Johtaja Leena Vestala

opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö


Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut

Neuvottelut 8.4. -12.5.2009

Strategiat

 • keskustelu ammattikorkeakoulun strategiasta

 • muutokset sopimusteksteihin tarpeellisin osin

 • Rakenteellinen kehittäminen

  • kytkeytyy strategiatyöhön

  • mahdollisuus valmisteleviin keskusteluihin

 • Strateginen hankerahoitus vuosille 2011-2012

  • OPM ottaa strategiatyön huomioon hankerahoituksen kohdentamisessa

   Palautemenettely

   Seuraavat sopimusneuvottelut 2012 koskien vuosia 2013-2016


 • Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen

  • Rakenteellinen kehittäminen keskeisesti esillä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa

   • rakenteellinen kehittäminen ei kovin vahvasti esillä korkeakoulujen strategioissa

   • rakenteellisen kehittämisen mahdollisuuksia hyödynnetty vielä varsin vähän strategiatyön resursoinnissa

  • Syksyllä 2010 opetusministeriö käynnistää neuvottelujen jälkeen toimenpideohjelman valmistelutyön

  • Uusi sektoritutkimuksen neuvottelukunta selvittää sektoritutkimuksen rakenteellisen uudistamisen tarpeita

  • Tavoitteena on sisällyttää valmistelutyön pohjalta korkeakoulujen ja sektoritutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ohjelma osaksi tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaraporttia 2010

  • Koulutuksen nopeuttamistyöryhmä

   • valintoja koskevat esitykset vuoden lopussa

   • muut esitykset maaliskuun 2010 loppuun mennessä


  Näkökulmia korkeakoulujen strategiatyöhön

  • Toimintaympäristöanalyysi ja oman toiminnan asemointi

  • Kasvuhakuisuus vs. elinikäinen oppiminen

  • Rakenteellinen kehittäminen

  • Talousstrategian kytkentä ohjaus- ja johtamisjärjestelmään

  • Painoalat ja tutkimusinfrastruktuurit

  • Kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet

  • Työelämäyhteydet ja elinkeinoyhteistyö

  • Tutkimustulosten hyödyntäminen


  Innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi

  Innovaatiojärjestelmämme on kokonaisuutena varsin hyvässä tilassa

  Kriittisiä huomioita

  • Korkeakoulujen kansainvälisyys vähäistä

  • Opintoajat pitkiä

  • Tutkimuslaitos- ja korkeakoulujärjestelmä sirpaloitunut ja hajautunut

  • Korkeakoulujen toiminnassa päällekkäisyyksiä

  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa tulee selkeyttää


  Korkeakoulutuksen mitoitus...

  • Koulutustarjonnasta 47% korkeakoulutuksessa ja 53% toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

  • Vuoden 2012 aloittajatavoitteet lähellä nykyistä korkeakoulutuksen mitoitusta – koulutustarve laskee kuitenkin vuoteen 2020 mennessä

  • Asetetuissa aloittajatavoitteissa kuitenkin alakohtaisia muutostarpeita verrattuna vuoden 2006 uusien opiskelijoiden määrään


  Korkeakoulutuksen mitoitus...

  Vähennettävä koulutus:

  - Kulttuurialan koulutus (erityisesti käsi- ja taideteollisuus, amk:n viestintä, yo:n kulttuurin ja taiteen tutkimus)

  - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus (poikkeuksena oikeustiede ja sosiaalitieteet)

  -Tekniikka ja liikenne (poikkeuksena arkkitehtuuri ja rakentaminen sekä amk:n sähkö- ja automaatiotekniikka)

  - Matkailuala

  Koulutusta lisättävä:

  - Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala

  - Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus ammattikorkeakouluissa


  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä

  • Tehtävät

   • Tarkastella ammattikorkeakoulujen roolia kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä

   • Arvioida ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

   • Tehdä ehdotukset ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tavoitteiksi ja roolin selkiyttämiseksi innovaatiojärjestelmässä.


  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä (2)

  • Otettava huomioon:

   • valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko (9.10.2008) ja innovaatiojärjestelmän kv. arviointi,

   • tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset (mm. Linjaus2008),

   • opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat (7.3.2008),

   • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen ja muu yhteistyö julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa,

   • korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden suuntaviivat

   • kansainvälinen kehitys.


  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä (3)

  • Työskennellä tiiviissä yhteistyössä mm.

   • yliopistot

   • työelämä ja järjestöt

   • Kuntaliitto

  •  Kuulemistilaisuus järjestetty 2.9.2009

  • Työryhmän väliraportti tehty 6.10.2009

  • Työryhmän deadline 28.2.2010

  • Luovutus ministeri Virkkuselle 10.3.2010


  Työryhmän jäsenet

  • Johtaja Leena Vestala, OPM, puheenjohtaja

  • Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, Tekes

  • Yksikön johtaja Ritva Dammert, Suomen Akatemia

  • Rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

  • Opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö

  • Ylitarkastaja Raija Katila, työ- ja elinkeinoministeriö

  • Koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen yrittäjät

  • Rehtori Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu

  • Rehtori Vesa Saarikoski, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

  • Asiantuntija Tarja Tuominen, Elinkeinoelämän keskusliitto

  • Sihteereinä projektijohtaja Anneli Jaroma, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, OPM


  Käsiteltäviä asioita

  • Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • Ohjaus, rahoitus ja seuranta

  • TKI-toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sisällä

  • Osaamisperusta ja henkilöstö

  • TKI-toiminnan hyödyntäminen ja vaikuttavuus


  Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • TKI-toiminnan vahvistaminen  Parantaa tunnettuutta ja vaikuttavuutta

  • Yhteistyön tiivistäminen erityisesti alueella:

   • muut korkeakoulut

   • tutkimuslaitokset

   • yritykset ja julkinen sektori alueella

   • alueelliset toimijat (esim. maakunnan liitto)

   • kansainväliset verkostot

  • Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 2010


  Ohjaus, rahoitus ja seuranta

  • TKI-toiminta ja –strategia osana ammattikorkeakoulun kokonaisstrategiaa

  • Strategian, profiilin ja painoalojen jalkauttaminen osaksi normaalia toimintaa

  • Ohjauksessa alueellisten ja kansallisten tavoitteiden yhteensovittaminen

  • Ylläpitäjäohjauksen ja OPM:n ohjauksen dialogi

  • TKI-toiminta osaksi rahoitusperusteita (lakisääteinen tehtävä)

  • Ulkopuolisen rahoituksen useiden rahoituslähteiden varmistaminen

  • TKI-toiminnan valtakunnallinen arviointi tarpeen, myös amk-kohtainen arviointi oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta tarpeen (vrt. Seinäjoen ammattikorkeakoulun arviointi)

  • TKI-toiminnan tunnuslukuja ja seurantaa tulee edelleen kehittää


  TKI-toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sisällä

  • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio (hyviä esimerkkejä saatavilla)

  • TKI-toiminta osana opetussuunnitelmia ja HOPS:eja

  • TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio palvelee myös valmiustaitojen kehittymistä (vuorovaikutus-, projektinhallinta-, kansainvälisyys- jne. taidot)

  • Ammattikorkeakoulujen huolehdittava tarvittavista tukipalveluista (yhteistyössä sopivien kumppanien kanssa)


  Osaamisperusta ja henkilöstö

  • Henkilöstöpolitiikan kehittäminen TKI-työtä ja opetuksen ja TKI:n integraatiota tukevaksi

   • rekrytoinnit

   • opettajien työsuunnitelmat ja työnkuvat

   • urapolkujen kehittäminen

  • Ammatillisen opettajankoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta huomioon

  • Opettajien vahva vuorovaikutus ympäristön kanssa

  • Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä


  TKI-toiminnan hyödyntäminen ja vaikuttavuus

  • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteistyö on edellytys TKI-toiminnan vaikuttavuudelle

  • Julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalla merkittävä rooli

  • Alueellisen innovaatiojärjestelmän dynamiikassa ammattikorkeakoulujen TKI-työllä keskeinen merkitys: linkki perustutkimuksen ja tuote- ja palvelukehittelyn välillä

  • Tulosten seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia tulee kehittää: merkittävä mutta pienen mittakaavan kehittämistyö jää nykyisten indikaattoreiden ulottumattomiin


  ad
 • Login