Johtaja leena vestala opetusministeri korkeakoulu ja tiedeyksikk
Download
1 / 17

Osaamisp oma ja avoimet innovaatiot avauksia rakenteelliseen kehitt miseen konferenssi 11.2.2010 Ammattikorkeakoulut - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Osaamispääoma ja avoimet innovaatiot – avauksia rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010 Ammattikorkeakoulut kansallisessa innovaatiojärjestelmässä. Johtaja Leena Vestala opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö. Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osaamisp oma ja avoimet innovaatiot avauksia rakenteelliseen kehitt miseen konferenssi 11.2.2010 Ammattikorkeakoulut' - overton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Johtaja leena vestala opetusministeri korkeakoulu ja tiedeyksikk l.jpg

Osaamispääoma ja avoimet innovaatiot – avauksia rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010Ammattikorkeakoulut kansallisessa innovaatiojärjestelmässä

Johtaja Leena Vestala

opetusministeriö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö


Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut l.jpg
Ammattikorkeakoulujen sopimusneuvottelut rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010

Neuvottelut 8.4. -12.5.2009

Strategiat

 • keskustelu ammattikorkeakoulun strategiasta

 • muutokset sopimusteksteihin tarpeellisin osin

 • Rakenteellinen kehittäminen

  • kytkeytyy strategiatyöhön

  • mahdollisuus valmisteleviin keskusteluihin

 • Strateginen hankerahoitus vuosille 2011-2012

  • OPM ottaa strategiatyön huomioon hankerahoituksen kohdentamisessa

   Palautemenettely

   Seuraavat sopimusneuvottelut 2012 koskien vuosia 2013-2016


 • Korkeakoulujen rakenteellinen kehitt minen l.jpg
  Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010

  • Rakenteellinen kehittäminen keskeisesti esillä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa

   • rakenteellinen kehittäminen ei kovin vahvasti esillä korkeakoulujen strategioissa

   • rakenteellisen kehittämisen mahdollisuuksia hyödynnetty vielä varsin vähän strategiatyön resursoinnissa

  • Syksyllä 2010 opetusministeriö käynnistää neuvottelujen jälkeen toimenpideohjelman valmistelutyön

  • Uusi sektoritutkimuksen neuvottelukunta selvittää sektoritutkimuksen rakenteellisen uudistamisen tarpeita

  • Tavoitteena on sisällyttää valmistelutyön pohjalta korkeakoulujen ja sektoritutkimuksen rakenteellisen kehittämisen ohjelma osaksi tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaraporttia 2010

  • Koulutuksen nopeuttamistyöryhmä

   • valintoja koskevat esitykset vuoden lopussa

   • muut esitykset maaliskuun 2010 loppuun mennessä


  N k kulmia korkeakoulujen strategiaty h n l.jpg
  Näkökulmia korkeakoulujen strategiatyöhön rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010

  • Toimintaympäristöanalyysi ja oman toiminnan asemointi

  • Kasvuhakuisuus vs. elinikäinen oppiminen

  • Rakenteellinen kehittäminen

  • Talousstrategian kytkentä ohjaus- ja johtamisjärjestelmään

  • Painoalat ja tutkimusinfrastruktuurit

  • Kansalliset ja kansainväliset kumppanuudet

  • Työelämäyhteydet ja elinkeinoyhteistyö

  • Tutkimustulosten hyödyntäminen


  Innovaatioj rjestelm n kansainv linen arviointi l.jpg
  Innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010

  Innovaatiojärjestelmämme on kokonaisuutena varsin hyvässä tilassa

  Kriittisiä huomioita

  • Korkeakoulujen kansainvälisyys vähäistä

  • Opintoajat pitkiä

  • Tutkimuslaitos- ja korkeakoulujärjestelmä sirpaloitunut ja hajautunut

  • Korkeakoulujen toiminnassa päällekkäisyyksiä

  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa tulee selkeyttää


  Korkeakoulutuksen mitoitus l.jpg
  Korkeakoulutuksen mitoitus... rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010

  • Koulutustarjonnasta 47% korkeakoulutuksessa ja 53% toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

  • Vuoden 2012 aloittajatavoitteet lähellä nykyistä korkeakoulutuksen mitoitusta – koulutustarve laskee kuitenkin vuoteen 2020 mennessä

  • Asetetuissa aloittajatavoitteissa kuitenkin alakohtaisia muutostarpeita verrattuna vuoden 2006 uusien opiskelijoiden määrään


  Korkeakoulutuksen mitoitus7 l.jpg
  Korkeakoulutuksen mitoitus... rakenteelliseen kehittämiseen –konferenssi 11.2.2010

  Vähennettävä koulutus:

  - Kulttuurialan koulutus (erityisesti käsi- ja taideteollisuus, amk:n viestintä, yo:n kulttuurin ja taiteen tutkimus)

  - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutus (poikkeuksena oikeustiede ja sosiaalitieteet)

  -Tekniikka ja liikenne (poikkeuksena arkkitehtuuri ja rakentaminen sekä amk:n sähkö- ja automaatiotekniikka)

  - Matkailuala

  Koulutusta lisättävä:

  - Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala

  - Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus ammattikorkeakouluissa


  Ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitt mis ja innovaatiotoiminnan ty ryhm l.jpg
  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä

  • Tehtävät

   • Tarkastella ammattikorkeakoulujen roolia kansallisessa ja kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä

   • Arvioida ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

   • Tehdä ehdotukset ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tavoitteiksi ja roolin selkiyttämiseksi innovaatiojärjestelmässä.


  Ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitt mis ja innovaatiotoiminnan ty ryhm 2 l.jpg
  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä (2)

  • Otettava huomioon:

   • valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko (9.10.2008) ja innovaatiojärjestelmän kv. arviointi,

   • tutkimus- ja innovaationeuvoston linjaukset (mm. Linjaus2008),

   • opetusministeriön rakenteellisen kehittämisen suuntaviivat (7.3.2008),

   • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen ja muu yhteistyö julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa,

   • korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden suuntaviivat

   • kansainvälinen kehitys.


  Ammattikorkeakoulujen tutkimus kehitt mis ja innovaatiotoiminnan ty ryhm 3 l.jpg
  Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä (3)

  • Työskennellä tiiviissä yhteistyössä mm.

   • yliopistot

   • työelämä ja järjestöt

   • Kuntaliitto

  •  Kuulemistilaisuus järjestetty 2.9.2009

  • Työryhmän väliraportti tehty 6.10.2009

  • Työryhmän deadline 28.2.2010

  • Luovutus ministeri Virkkuselle 10.3.2010


  Ty ryhm n j senet l.jpg
  Työryhmän jäsenet innovaatiotoiminnan työryhmä (3)

  • Johtaja Leena Vestala, OPM, puheenjohtaja

  • Teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, Tekes

  • Yksikön johtaja Ritva Dammert, Suomen Akatemia

  • Rehtori Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

  • Opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö

  • Ylitarkastaja Raija Katila, työ- ja elinkeinoministeriö

  • Koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen yrittäjät

  • Rehtori Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu

  • Rehtori Vesa Saarikoski, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

  • Asiantuntija Tarja Tuominen, Elinkeinoelämän keskusliitto

  • Sihteereinä projektijohtaja Anneli Jaroma, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja ylitarkastaja Eeva Kaunismaa, OPM


  K sitelt vi asioita l.jpg
  Käsiteltäviä asioita innovaatiotoiminnan työryhmä (3)

  • Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • Ohjaus, rahoitus ja seuranta

  • TKI-toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sisällä

  • Osaamisperusta ja henkilöstö

  • TKI-toiminnan hyödyntäminen ja vaikuttavuus


  Slide13 l.jpg
  Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta osana alueellista, kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • TKI-toiminnan vahvistaminen  Parantaa tunnettuutta ja vaikuttavuutta

  • Yhteistyön tiivistäminen erityisesti alueella:

   • muut korkeakoulut

   • tutkimuslaitokset

   • yritykset ja julkinen sektori alueella

   • alueelliset toimijat (esim. maakunnan liitto)

   • kansainväliset verkostot

  • Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen 2010


  Ohjaus rahoitus ja seuranta l.jpg
  Ohjaus, rahoitus ja seuranta kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • TKI-toiminta ja –strategia osana ammattikorkeakoulun kokonaisstrategiaa

  • Strategian, profiilin ja painoalojen jalkauttaminen osaksi normaalia toimintaa

  • Ohjauksessa alueellisten ja kansallisten tavoitteiden yhteensovittaminen

  • Ylläpitäjäohjauksen ja OPM:n ohjauksen dialogi

  • TKI-toiminta osaksi rahoitusperusteita (lakisääteinen tehtävä)

  • Ulkopuolisen rahoituksen useiden rahoituslähteiden varmistaminen

  • TKI-toiminnan valtakunnallinen arviointi tarpeen, myös amk-kohtainen arviointi oman toiminnan kehittämisen näkökulmasta tarpeen (vrt. Seinäjoen ammattikorkeakoulun arviointi)

  • TKI-toiminnan tunnuslukuja ja seurantaa tulee edelleen kehittää


  Tki toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sis ll l.jpg
  TKI-toiminnan organisointi ammattikorkeakoulun sisällä kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • Opetuksen ja TKI-toiminnan integraatio (hyviä esimerkkejä saatavilla)

  • TKI-toiminta osana opetussuunnitelmia ja HOPS:eja

  • TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio palvelee myös valmiustaitojen kehittymistä (vuorovaikutus-, projektinhallinta-, kansainvälisyys- jne. taidot)

  • Ammattikorkeakoulujen huolehdittava tarvittavista tukipalveluista (yhteistyössä sopivien kumppanien kanssa)


  Osaamisperusta ja henkil st l.jpg
  Osaamisperusta ja henkilöstö kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • Henkilöstöpolitiikan kehittäminen TKI-työtä ja opetuksen ja TKI:n integraatiota tukevaksi

   • rekrytoinnit

   • opettajien työsuunnitelmat ja työnkuvat

   • urapolkujen kehittäminen

  • Ammatillisen opettajankoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämisessä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta huomioon

  • Opettajien vahva vuorovaikutus ympäristön kanssa

  • Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä


  Tki toiminnan hy dynt minen ja vaikuttavuus l.jpg
  TKI-toiminnan hyödyntäminen ja vaikuttavuus kansallista ja kansainvälistä innovaatiojärjestelmää

  • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen yhteistyö on edellytys TKI-toiminnan vaikuttavuudelle

  • Julkisen sektorin palveluiden kehittämisessä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalla merkittävä rooli

  • Alueellisen innovaatiojärjestelmän dynamiikassa ammattikorkeakoulujen TKI-työllä keskeinen merkitys: linkki perustutkimuksen ja tuote- ja palvelukehittelyn välillä

  • Tulosten seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia tulee kehittää: merkittävä mutta pienen mittakaavan kehittämistyö jää nykyisten indikaattoreiden ulottumattomiin


  ad