tale h re instituttet region midt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tale & Høre Instituttet, Region Midt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Tale & Høre Instituttet, Region Midt - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Tale & Høre Instituttet, Region Midt. Høreafdelingen. Høreafdelingen. 19 medarbejdere Hørepædagoger, døvelærere, specialkonsulent, pædagoger, sekretær, alt-mulig-mand I 2008 leverede vi 19800 timer til abonnementskommuner +

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tale & Høre Instituttet, Region Midt' - ouida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h reafdelingen
Høreafdelingen
 • 19 medarbejdere
 • Hørepædagoger, døvelærere, specialkonsulent, pædagoger, sekretær, alt-mulig-mand
 • I 2008 leverede vi 19800 timer til abonnementskommuner +
 • Aktivitetscenter for døve, audiologiske afdelinger og indtægtsdækket virksomhed
m lgrupper
Målgrupper
 • Voksne hørehæmmede
 • Høre- og synshæmmede
 • Unge og erhvervs-aktive
 • CI-opererede
 • Svært hørehæmmede
 • Voksne døve
 • Etniske
 • Studerende
 • Pårørende

Tinnitusramte

- Meniéres sygdom

- Lydoverfølsom-hed

Børn med hørenedsættelse

slide4

Sundhed

Psykiatri og Social

Tale & Høreinstituttet

Audiologisk afd.

Udredning Diagnose Behandling Høreapparat CI operation

Undervisning

Justering

Kurser

Hjælpemidler

Rådgivning

nedsat h relse hvad betyder det
Nedsat hørelse – hvad betyder det?
 • Lydeksempel – radioavis
 • Beskrivelser – ”Deaf sentence”
 • Tillægsproblemer:
  • Tinnitus
  • Retningshørelse
  • Balanceproblemer
 • Støj er fjenden
slide7

Goya:

Dog Overwhelmed by Sand

David Lodge: Deaf Sentence

”Et billede på døvhed som en truende, uundgåelig, ubønhørlig kvælning”

antal h reh mmede d ve
Antal hørehæmmede/døve
 • 350.000 – 850.000 hørehæmmede og døve i DK
 • Ca. 50.000 er svært hørehæmmede - har bl.a. problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job.
 • Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for teksttelefon og tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet (Høreforeningen)
 • Ca.5.000 døve (tegnsprogsbrugere) i Danmark
 • 13% af 50-64 årige har klinisk målbar nedsat hørelse
 • 5 % af de 50-64 årige er høreapparatbrugere

Sfi. Uhørt, Vibeke Tornhøj Christensen

 • Gennemsnitligt ca. 10% af befolkningen
voksne h reh mmede a ydelser
Voksne hørehæmmede (A-ydelser)
 • Grundundervisning i høreapparat og hørenedsættelse
 • Åben træffetid
 • Justering af høreapparater
 • Hjemmebesøg
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Reparationsværksted af høreapparater
ci indsat
CI: Indsat

Cochlear Implant - CI

ci voksne flere m lgrupper
CI voksne – flere målgrupper
 • Pludseligt opstået døvhed (Meningitis)
 • Fremadskridende hørenedsættelse
 • Store skelnevanskeligheder / stort diskanttab
 • Tegnsprogsbrugere med høreapparat
 • Døvblinde og døvblindblevne
cochlear implanterede ci
Cochlear Implanterede - CI
 • Forsamtaler om forventninger og forløb
 • Undervisning i opfattelse af lyd, høretræning, taleforståelse
 • Udtale og kommunikationstræning
 • Deltagelse under tuning af CI
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Rådgivning og vejledning af pårørende
 • Identitet – evt. i grupper
 • Info-aftener
ci tr ningsforl b
CI - træningsforløb
 • Formål:
  • At udnytte det nye auditive input
  • At systematisere lydindtrykkene (høre forskel på lyd og tale)
  • At kende CI’s muligheder og begrænsninger
  • At opøve hensigtsmæssig kommunikation
  • At afdække behov for og lære at anvende supplerende tekniske hjælpemidler
ci tr ningsforl b1
CI træningsforløb
 • Minimum 3 måneder – max. 1 år
 • Individuel undervisningsplan
 • Tolke og skelne hverdagslyde
 • Forskel på vokaler og konsonanter
 • Taleforståelse m/u mundaflæsning, m/u baggrundsstøj
 • Kommunikationstræning
 • Musik, telefon, udtaletræning, dagbog, hjemmearbejde, tekniske hjælpemidler
ci holdundervisning
CI - holdundervisning
 • 6 uger
 • TV lytteøvelse (TV-avisen), Banko
 • Telefontræning
 • Samtale i traffikstøj, i butikscenter, bestille togbillet /biograf, samtale på café
 • Foredrag og lytte til sang, lytte til bog på bånd
 • Rundvisning på museum
tinnitus meni re lydoverf lsomhed antal
Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed - antal
 • Skøn: Ca. 8-10% af befolkningen, dvs. 4-500.000 i DK(Meniere og Tinnitus Foreningen)
 • Af de ca. 1.080.000 50 – 64 årige i Danmark:
  • Tinnitus: ca. 80.000
  • Overfølsomhed for støj: ca. 36.000

(Vibeke Tornhøj Christensen, SFI: Uhørt)

 • 50% af personer med tinnitus har også lydoverfølsomhed (hyperakusis)

Lydeksempel (CD)

tinnitus meni re lydoverf lsomhed
Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed
 • Grundlæggende viden – grupper
 • Individuel undervisning og samtaler om behandlingsmuligheder og copingstrategier
 • Evt. Psykologsamtaler
 • Evt. specialkonsulent
tinnitus og lydoverf lsomhed udredning
Tinnitus og lydoverfølsomhed - udredning
 • Kroppens funktioner og anatomi (ICF)
   • Temperament og personlighed (b126)
   • Energi og handlekraft (b130)
   • Søvn (b134), herunder søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet og søvncyklus
   • Opmærksomhed (b140)
   • Hukommelse (b144)
   • Psykomotoriske funktioner (b147)
   • Følelsesfunktioner (b152) eksempelvis tristhed, lykkefølelse, frygt, angst, glæde, sorg
   • Kognitiv kompetence: opfattelse (b156), overordnede kognitive funktioner (b164), sprogfunktioner (b167)
   • Sprogforståelse (b1670)
   • Oplevelse af eget selv og af tidsforløb (b180)
   • Hørelse (b230), herunder lydopfattelse og lyddiskrimination
   • Fornemmelse relateret til hørelse og vestibulær funktion (b240)
   • Opfattelse af smerter (b280), herunder smerter i hoved og hals og ledsmerter, eksempelvis skuldersmerter
   • Hoved, hals og skuldre: ledbevægelighed (b710), knoglers bevægelighed (b720), muskelstyrke (b730), muskeltonus (b735), muskulær udholdenhed (b740).
tinnitus lydoverf lsomhed udredning
Tinnitus, lydoverfølsomhed - udredning
 • Aktivitet og deltagelse:
   • Lytte (d115)
   • Fokusere opmærksomhed (d160)
   • Påtage sig en enkelt opgave (d210)
   • Påtage sig flere opgaver (d220)
   • Udføre daglige rutiner (d230)
   • Klare stress og andre psykologiske krav (d240)
   • Samtale (d305)
   • Basalt interpersonelt samspil (d710)
   • Uddannelse (d825 og d830)
   • Arbejde og beskæftigelse (d840-859)
   • Deltagelse i fællesskaber (d910)
   • Deltagelse i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (d920)
tinnitus og lydoverf lsomhed udredning1
Tinnitus og lydoverfølsomhed - udredning
 • Omgivelsesfaktorer (ICF)
   • Lægemidler (e1101)
   • Hjælpemidler og særlig teknologi til kommunikation (e1251): herunder hørehjælpemidler
   • Lyd (e250): f.eks. lydstyrke og lydkvalitet som kan give nyttig eller forstyrrende information om omverdenen.
   • Familie (e310): nærmeste familie og pårørende
   • Bekendtskaber, ligesindede, kollegaer, naboer og medlemmer af lokalsamfundet (e325)
   • Personer med ledende eller overordnet rolle (e330)
   • Sundhedspersonale (e355)
   • Holdninger (e410-e460)
tinnitus meni re lydoverf lsomhed forl b
Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed - forløb
 • Henvisning fra ørelæge / audiologisk afdeling
 • Evt. HA eller lydstimulator
 • Indledende afdækning af problemets omfang i flg. ICF-baseret spørgeskema
 • Vejledningsforløbet tager udgangspunkt i den enkeltes situation og kan være ret forskellige, men indeholder typisk:
  • Copingstrategier afdækkes og afprøves (kognitiv coaching)
  • Afspændingsteknikker
  • lydmæssig stimulering, f.eks.afprøvning af Bed-noise-generator
  • defokuseringsmetoder,
  • råd og vejledning ved søvnproblemer,
  • rådgivning omkring brug af høreværn - hvornår- hvornår ikke,
  • visualisering,
  • rådgivning om alternative behandlinger,
  • henvisning til muligheden for at deltage i kombikurser i aftenskoleregi, o.a.
h reh mmede undervisning og kurser
Hørehæmmedeundervisning og kurser
 • ”Kørekort til dit høretab” – viden om hørelse og høretaktik (E 3: 2x3 timer)
 • Mundaflæsning, aflæsning og visuel kommunikation (E4: 5 x 2 timer)
 • Tegnstøttet kommunikation (E 6:15 timer/ E10: 10 timer/ B13: 27 timer)
 • Internatkursus (E5: 4 dage+ før/eftersamtaler)
 • Ungdomsweekend (E2)
 • Netværksgrupper for

erhvervsaktive (F1)

h reafdelingens tilbud til h reh mmede i erhverv

Høreafdelingens tilbud til hørehæmmede i erhverv

Netværksgrupper

Vejledning og rådgivning

2010: Uddybende kurser for ledige

vejledning hos specialkonsulent
Vejledning hos specialkonsulent
 • Målgrupper:
 • Hørehæmmede, døvblevne, tinnitus/ménièreramte samt personer der lider af lydoverfølsomhed
 • Hvor der til hørehandicappet er problemstillinger i forhold til uddannelse og erhverv
specialkonsulent unge
Specialkonsulent - Unge
 • Støtteordninger (social, arbejdsmarkeds- og uddannelseslovgivning)
 • Revalidering, specialpædagogisk bistand, tekniske hjælpemidler, tolkning, handicaptillæg
 • Information til uddannelsessteder
 • Samarbejde med socialforvaltning
erhvervsaktive
Erhvervsaktive
 • Afklaring af erhvervssituation
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Information
 • Henvisning til kommunikationskurser
 • Revalidering/omskoling
 • Flexjob / skånejob
operat rer p h reomr det
Operatører på høreområdet
 • Ørelæge (privat praksis)
 • Audiologisk afdeling (Sygehusafdeling)
 • Høreinstitutioner (Regioner/Kommuner)
 • Kommuner
 • Læge
 • Familie, venner og bekendte
 • Skoler, organisationer, tolke, videnscentre
foranstaltninger
Foranstaltninger
 • Jobcenter/kommune
 • Hjælpemidler
 • Personlig assistance
 • Fortrinsadgang
 • Isbryderordning
 • Kommunen
 • Hjælpemidler
 • Sygedagpenge
 • §56 aftale
 • Revalidering
 • Flexjob
 • § 100
 • Pension / skånejob
 • SU-styrelse
 • SPS
 • SU-handicaptillæg
eksempler
Eksempler
 • K32 / Døv på højre øre, svær hørenedsættelse på venstre. Uddannet pædagog, arbejder i vuggestue
 • M 39 / Fornyeligt konstateret méniére. Udd. tømrer. Arbejdsmoral – går på arbejde selvom det gør ondt!
voksne d ve
Voksne døve
 • Målgrupper:
 • Etniske døve
 • Studerende
 • Kolleger/medstuderende
 • Pårørende
 • Døve med særlige behov
voksne d ve indhold
Voksne døve - indhold
 • Danskundervisning
 • Studiestøtte
 • Tegnstøttet kommunikation til pårørende, kolleger, med-studerende
 • Udtaletræning
 • Grundlæggende IT-forståelse
 • Aktivitetscentret Engtoften
etniske d ve
Etniske døve
 • Afdækning af kommunikationsniveau
 • Sprogstart (dansk tegnsprog)
 • Danskundervisning (sv.v. sprogskole)
kurser for professionelle
Kurser for professionelle
 • Høreomsorg for omsorgspersonale
 • Visitatorer
 • Tinnitus, meniére, lydoverfølsomhed
 • Efteruddannelse af kommunale hørevejledere
 • Personale vedr. høre-synshæmmede
 • Lærer- pædagogkurser
slide39

"Når du mister dit syn,mister du kontakt med ting.Når du mister din hørelse,mister du kontakt med mennesker"(Immanuel Kant)

Immanuel Kant (tysk filosof 22. april 1724 - 12. februar 1804)

slide40

Tale & Høre InstituttetHøreafdelingenPeter Sabroes Gade 10, 8000 Århus CTelefon 86137122, fax 86193497, mail: [email protected] afdelingsleder Ulla Carl: [email protected]

ad