ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz ; www.zs-mozartova.cz. Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688. EU PENÍZE ŠKOLÁM

Download Presentation

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUCpříspěvková organizaceMOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUCtel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUCpříspěvková organizaceMOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUCtel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz


Po tky n rodn ho obrozen

Počátky národního obrození


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Habsburská monarchie byla silným státem.

Na jeho území žilo mnoho různých národů:

Slované

48 %

Němci

23 %

Maďaři

20 %

Italové

6 %

Rumuni

2 %

Ostatní 1%


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

  • hlavním městem byla Vídeň

  • úředním jazykem byla němčina

  • na úřadech, v armádě i ve školách se

  • mluvilo výhradně německy

  • česky mluvili prostí lidé ve městech

  • a poddaní na venkově


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Po zrušení nevolnictví přicházejí

na studia do měst i chlapci z venkova

- studovali české dějiny a kulturu

Jazyk předků český jazyk je třeba zachránit

Říkalo se jim vlastenci nebo národní buditelé – český národ probouzeli


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Začaly se psát české knihy

Překládaly se z jiných evropských jazyků

V Praze bylo založeno první české knihkupectví

Česká expedice


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Bylo postaveno první české divadlo

- dřevěná budova, které se říkalo

Bouda

Stálo na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí)

Divadelní hry se zde hrály v češtině


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Na venkově hráli české

hry kočovní loutkáři.

V té době se zrodila oblíbená

postavička - Kašpárek.

Jejím autorem je známý český loutkář

Matěj Kopecký.


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Mezi lidem stoupal zájem o českou minulost.

Rostlo národní sebevědomí a národní hrdost.

František Palacký– hlavní osobnost té doby,

napsal významné dílo –

Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě

- popisuje zde historii českého národa od

roku 1526


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Josef Kajetán Tyl – osobnost divadelního světa

nejslavnější jeho hrou se stala

Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

Píseň Kde domov můj zlidověla a byla velmi

oblíbená.

J. K.Tylřídil divadlo v Praze, když bylo

uzavřeno, založil kočovnou

divadelní společnost.


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Významnou roli při posilování vlastenectví

měla i muzea.

Na národním obrození se podílely i obyčejní lidé. Zakládala se:

Ochotnická divadla

Čtenářské spolky

Vlastenecké kroužky

První bály


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

německy

V celé říši se mluvilo…………………………..,

Úředním jazykem byla………………

Obyvatelstvo venkova mluvilo ……………..

němčina

česky

Lidem, kteří chtěli český jazyk zachránit

se říkalo …………………………..

buditelé - vlastenci


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

První české vydavatelství a knihkupectví

se jmenovalo …………………………..

Česká expedice

První české divadlo neslo název

………………, byla to dřevěná budova.

Bouda

Významné osobnosti této doby

…………………… a ………………........

Josef Kajetán Tyl

František Palacký

divadlo

Významnou úlohu hrálo …………………


Eu pen ze kol m opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUCpříspěvková organizaceMOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUCtel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz

Seznam použité literatury a pramenů:

ČAPKA, F. Vlastivěda 5. Významné události nových českých dějin, učebnice pro 5.ročník. Brno: Nová škola, 2013. ISBN 978-80-7289-480-2. s. 25 – 27.

ČAPKA, F. Člověk a jeho svět. Lidé a čas. Obrazy z novějších českých dějin. Všeň: Alter, 2012. ISBN 978-80-7245-229-3. s. 59

Dlouhý, A., Chmelařová, H. Pracovní listy k učebnici Obrazy z novějších českých dějin. Všeň: ALTER, 2011. 47 s. ISBN 80-7168-013-3.

Použité zdroje:

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů Microsoft Office.


  • Login