บทที่ 8
Download
1 / 62

บทที่ 8 - PowerPoint PPT Presentation


 • 588 Views
 • Uploaded on

บทที่ 8. การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม (Industrial Pollution Control). มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจำแนกได้ 4 ประเภท. 1.มลพิษทางน้ำ (Water Pollution) 2.มลพิษทางอากาศ (Air Pollution) 3.มลพิษทางเสียง (Noise Pollution) 4.มลพิษทางขยะ (Solid Waste Pollution). มลพิษทางด้านน้ำ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' บทที่ 8' - ouida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

บทที่ 8

การควบคุมมลภาวะในงานอุตสาหกรรม

(Industrial Pollution Control)


มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจำแนกได้ 4 ประเภท

1.มลพิษทางน้ำ (Water Pollution)

2.มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

3.มลพิษทางเสียง (Noise Pollution)

4.มลพิษทางขยะ (SolidWaste Pollution)


มลพิษทางด้านน้ำ 4 ประเภท

น้ำเสียจากโรงงานจะแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ

1.น้ำหล่อเย็น (Cooling Water) : มีความร้อนประมาณ 60-70 องศา

2.น้ำชะล้าง (Washing Water)

3.น้ำจากกระบวนการผลิต (Process Waste Water) : มีความสกปรกมาก

4.น้ำทิ้งอื่นๆ (Miscellaneous Water) : น้ำคอนเดนเซส, น้ำจากหม้อไอน้ำ


มลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

1.ความเป็นกรดเบส (ค่าpH)

2.ปริมาณสารแขวนลอยในน้ำ

3.น้ำมันและไขมัน

4.โลหะหนัก

5.สารอินทรีย์

6.สารอาหาร

7.สารที่ตกตะกอนได้

8.สีและความขุ่น

9.รสและกลิ่น

10.สารพิษอื่นๆ

11.ปริมาณสารทั้งหมดในน้ำ

12.ความร้อน

13.สารกัมมันตภาพรังสี


คุณลักษณะของน้ำทิ้งมลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

1.ค่าความเป็นกรดเบส

เป็นค่าที่แสดงความเข้มข้นของอนุภาคไฮโดรเจน (H+) ที่ได้ละลายอยู่ในน้ำ

- pH น้อยกว่า 7 มีสภาพเป็นกรด เพิ่มค่า pH โดยเติม โซดาไฟ (NaOH), ปูนขาว (Ca(OH)2 )

- pH มากกว่า 7 มีสภาพเป็นเบส ลดค่า pH โดยเติม กรดเกลือ (HCL), กรดกำมะถัน (H2SO4)


คุณลักษณะของน้ำทิ้งมลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

2.สารละลายออกซิเจนในน้ำ (DissolvedOxygen)

ดัชชีที่บอกถึงคุณภาพน้ำเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความดัน อุณหภูมิและความเข้มข้นของเกลือแร่

3.ความต้องการออกซิเจน(Oxygen Demand)

เป็นวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสิ่งสกปรกในน้ำรูปแบบหนึ่ง โดยการพิจารณาจากความต้องการออกซิเจน

3.1Biochemical Oxygen Demand (BOD) หาโดยกระบวนการทางชีววิทยา โดยอาศัยแบคทีเรียในการย่อยสลายสารอินทรีย์

3.2Chemical Oxygen Demand (COD) หาโดยกระบวนการทางเคมี


คุณลักษณะของน้ำทิ้งมลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

3.3 Total Oxygen Demand (TOD) : ปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ใช้ในการเผาผลาญสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง

3.4 Total Organic Carbon (TOC) : ปริมาณคาร์บอนในสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ

4. ของแข็ง (Solid) คือสิ่งที่เจือปนในน้ำ

4.1 ของแข็งละลายน้ำได้ (Dissolved Solids) : เกลือ (NaCl)

4.2 ของแข็งละลายน้ำไม่ได้ (Insoluble Solids) แบ่งเป็นแขวนลอยและตกตะกอน


คุณลักษณะของน้ำทิ้งมลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

5.ไนโตรเจน (Nitrogen)

มีความสำคัญต่อการเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียวทำให้สาหร่ายเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีข้อดี คือชะลอการเน่าเหม็น

6.ฟอสฟอรัส(Phosphorus)

มีความสำคัญต่อการเติบโตของสาหร่ายเซลเดียวเช่นเดียวกับไนโตรเจน ส่วนใหญ่ใช้ในระบบการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


การกำจัดน้ำทิ้งมลพิษจากในน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

คือการแยกหรือกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ในน้ำทิ้งให้มีปริมาณลดลงในระดับที่ไม่ก่อปัญหาน้ำเสีย

การกำจัดน้ำทิ้งมี 3 วิธี

1.การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ

2.การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี

3.การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา


การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ

เป็นการกำจัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กำจัดสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำ เช่นสารแขวนลอย สิ่งสกปรกที่ลอยน้ำ เป็นต้น

1.การกรองโดยใช้ตะแกรง (Screening)

2.การตัดย่อย (Combination)

3.การกวาดทิ้ง (Skimming)

4.การทำให้ลอยตัว (Flotation) ส่วนใหญ่ใช้อากาศหรือความดัน

5.การตกตะกอน (Sedimentation) การดึงตะกอนเข้าสู่ก้นถัง


14.65การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ

@ 0°C Temperature

10.01

@ 15°C Temperature

@ 25°C Temperature

8.12

7.36

@ 30°C Temperature

ความสามารถในการละลายน้ำของก๊าซออกซิเจนที่อุณหภูมิต่างๆ

Solubility of oxygen in water Cs (g m−3) in equilibrium with air at 1 atmosphere (1.013×105 N m−2 or 101.3 kPa)


Bar Screeningการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ

http://openlearn.open.ac.uk/file.php/


Micro Screenongการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ

http://openlearn.open.ac.uk/file.php/


รูปตัดขวาง ถังตกตะกอนแบบกลม

http://openlearn.open.ac.uk/file.php/


Diagram of a dissolved air flotation system ถังตกตะกอนแบบกลม

http://openlearn.open.ac.uk/file.php/


http ถังตกตะกอนแบบกลม://www.caromal.co.uk/SKIMMER.gif


oil skimmer removing floating oil and oily wastewater from a cooling water recycling system

www.ultraspin.com.au/images/Dairy-s2-skimmer.jpg


การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมี

เป็นการกำจัดสิ่งสกปรกที่ละลายน้ำทั้งที่เป็นสารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์

1.การทำให้เป็นกลาง (Neutralization)

2.การทำให้เกิดตะกอน (Precipitation)

3.Oxidation-Reduction : การเพิ่มออกซิเจนหรือลดออกซิเจน

4.Chlorination : การเติมคลอรีน


การกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยาการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา

เป็นการกำจัดสารอินทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์(แบคทีเรีย)

สิ่งมีชีวิตที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์

1.แบคทีรีย (Bacteria)

2.อัลจี (Algae)

3.ราและโปโตซัว


Some common algaeการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา

http://openlearn.open.ac.uk/file.php/


Protozoaการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา

http://www.vcharkarn.com/uploads/152/153080.jpg

Coliform Bacteria

http://www.svg-environcentre.com/manage_plankton.html


Wastewater treatment system
ระบบการกำจัดน้ำเสียการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยา(Wastewater Treatment System)

เป็นระบบที่เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำที่มีคุณภาพมากขึ้น

แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ

1.ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการชีววิทยาแบบใช้ ออกซิเจน

2. ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการชีววิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน


Aerobic wastewater treatment system
ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน(Aerobic wastewater treatment system)

1.ระบบ Oxidation Pond

มีลักษณะเป็นบ่อดิน น้ำไหลเข้าออกได้ตลอดเวลา ซึ่งจะกำจัดน้ำเสียโดยแบคทีเรีย ซึ่งใช้ O2จากการสังเคราะห์แสงของอัลจี

1.1 High rate pond ความลึกน้อยกว่า 0.5 เมตร แดดส่องถึงก้นบ่อ น้ำที่จะออกจากบ่อจะต้องมีการกำจัดอัลจีก่อน เพื่อให้มีคุณภาพก่อนปล่อยส่งแหล่งน้ำธรรมชาติ


Oxidation Pond ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน

http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/FUNDAMNT/streem/methods.htm


Aerobic wastewater treatment system1
ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน ระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ออกซิเจน(Aerobic wastewater treatment system)

1.2 Facultative Ponds บ่อลึกกว่าแบบแรกแต่ไม่เกิน 2 เมตร แดดส่งไม่ถึงก้นบ่อจึงเกิดอัลจีไม่มาก สามารถปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้

2.ระบบ Aerated Lagoon

มีการเติมออกซิเจน ทำให้แบคทีเรียไม่ถูกจำกัดการเติบโต ส่งผลให้สามารถกำจัดสารอินทรีย์ได้มากใช้กับชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม


Aerobic wastewater treatment system2
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic wastewater treatment system)

ระบบ Aerated Lagoon มี 2 แบบ

1.Aerobic Lagoon เติมอากาศ ปฏิกริยาเป็นแบบใช้ออกซิเจนกวนน้ำทั่วทั้งบ่อเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอน

2.Facultative Lagoon เติมอากาศ เพื่อให้ออกซิเจนแต่ไม่ทั่วทั้งบ่อทำให้เกิดตะกอนที่ก้นบ่อ และสามารถย่อยสลายได้


Aerated Lagoonระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://wtrsolutions.com/images/afterdial_2.jpg


Facultative Pondระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://www.tumcivil.com/tips/htmlfile/im/sumadjust4.gif


Aerobic wastewater treatment system3
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic wastewater treatment system)

3.ระบบ Activated Sludge ประกอบด้วยถังเติมอากาศและถังตกตะกอน

 • คุณภาพน้ำที่ได้ดีมากแต่ราคาสูง

 • ประกอบด้วยตัวปฏิกิริยา (ถังเติมอากาศ) และถังตกตะกอน

 • แบคทีเรียจะจับตัวเป็นก้อนใหญ่ (Activated Sludge)

 • มีการนำตะกอนแบคทีเรียกลับมาเติมในถังเติมอากาศ (Return Sludge)


Activated Sludgeระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://www.water-technology.net/projects/chicago/images/Chicago01.jpg


Diagram Activated Sludgeระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://apesnature.homestead.com/files/fg18_013.jpg


Activated Sludgeระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://cityofrobinson.com/waste-water-treatment/


Activated Sludgeระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://nsm1.nsm.iup.edu/tsimmons/Environmental%20Health%20Photolibrary/Wastewater%20Treatment%20Plant%20Photogallery/Wastewater_Treatment_Plant_Aeration_Tank_Rectangular.jpg


Aerobic wastewater treatment system4
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic wastewater treatment system)

4.ระบบ Trickling filter

 • แบคทีเรียจะถูกเลี้ยงเป็นเมือกเกาะอยู่บนตัวกลาง

 • โปรยน้ำลงบนปากถัง ผ่านตัวกลาง เกิดการทำลาย BOD แบบใช้ออกซิเจน

 • ต้องนำไปตกตะกอนอีกครั้ง


Trickling filterระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://www.brentwoodindustries.com/water/imagesbw/biotower_wcallouts.gif


Trickling filterระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน

http://www.bluevistaengineering.com/trickling%20filter%20(600%20x%20450).jpg


Aerobic wastewater treatment system5
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic wastewater treatment system)

5.ระบบ Bio-Discs

 • ระบบถังทรงกระบอกผ่าครึ่ง

 • แบคทีเรียเกาะบนแผ่นโฟมกลมเหนือแผ่นพลาสติก

 • แผ่นตัวกลางถูกร้อยไว้บนเพลา จุ่มลงในน้ำครึ่งหนึ่ง เพลาถูกขับด้วยมอเตอร์

 • ต้องมีถังตกตะกอน


httpระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน://www.molecular-plant-biotechnology.info/applied-biotechnology/environmental-biotechnology/images/rotating-biological-contactors-rbc.jpg


httpระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจน://www.ecotechnos.com/AQtopview.jpg


Anerobic wastewater treatment system
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Anerobic wastewater treatment system)

1.Anaerobic Lagoons

คล้ายระบบ Oxidation Ponds คือขังน้ำในบ่อหลายวันแล้วปล่อยออกแหล่งน้ำสาธารณะ แต่มีข้อเสียคือมีกลิ่นเหม็น

 • เหมาะสมกับพื้นที่ในเขตร้อน เนื่องจากอุณหภูมิค่อนข้างสูง

 • ระบบที่สำคัญ


Anerobic wastewater treatment system1
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Anerobic wastewater treatment system)

2.Conventional Anaerobic Digestion

 • ประกอบด้วยถังปฏิกิริยา เป็นถังคอนกรีตมีฝาปิดมีช่องระบายก๊าซมีเทน

 • ภายในถังถูกกวนอยู่ตลอดเวลา การทำลาย BOD สูงกว่ากรณีแรก


Anerobic wastewater treatment system2
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Anerobic wastewater treatment system)

3. Anaerobic Contact

 • คล้าย Activated Sludge คือนำตะกอนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

  4.Anaerobic Filter

 • คล้าย Trickling Filter คือ แบคทีเรียเกาะกับตัวกลาง น้ำจะล้นออกมาจากด้านล่างของถัง


Air pollution
มลพิษทางด้านอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Air Pollution)

คือสภาวะที่อากาศมีสิ่งปนเปื้อนสูง เป็นเหตุให้คุณภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้

สิ่งปนเปื้อนในอากาศได้แก่

1.ควัน 2.ฝุ่น 3.ละอองไอ 4.ขี้เถ้า

5.หมอก 6.ละอองน้ำ 7.ไอเสีย


Air pollution1
มลพิษทางด้านอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Air Pollution)

ปรากฏการณ์ของมลพิษทางอากาศที่สำคัญ

1.ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effects)

เกิดจากก๊าซพิษต่างๆ หลุดออกไปปกคลุมบนชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิภายในโลกร้อนขึ้น ตัวการที่สำคัญได้แก่ CO2และ CFC


Air pollution2
มลพิษทางด้านอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน(Air Pollution)

2.รูรั่วโอโซน

เกิดจากสาร CFC ไปทำลายโอโซนซึ่งทำหน้าที่ดูดกลืนรังสี UV ชนิดที่เป็นอันตราย ทำให้รังสี UV ชนิดที่อันตรายส่องมาถึงพื้นโลกได้

3.ฝนกรด

เกิดจากฝนตกลงมาชะล้างก๊าซพิษที่ลอยอยู่ในบรรยากาศ ทำให้น้ำฝนมีสภาพเป็นกรด


Air pollution control
การควบคุมมลพิษทางอากาศการควบคุมมลพิษทางอากาศ(Air-Pollution Control)

1.ควบคุมหรือขจัดที่ต้นกำเนิด โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและเครื่องจักร

2.ทำให้เจือจางตามธรรมชาติ เช่นการปล่อยจากปล่องที่สูงขึ้นเพื่อให้เจือจาง

3.สร้างกำจัดมลพิษทางด้านอากาศ

3.1การใช้ปล่องไฟ/ควัน

3.2หอแยกแรงหนีศูนย์กลาง อาศัยแรงเหวี่ยงแบบไซโคลน เพื่อแยกสิ่งสกปรกในอากาศออก


Air pollution control1
การควบคุมมลพิษทางอากาศการควบคุมมลพิษทางอากาศ(Air-Pollution Control)

3.3 ถังตกตะกอน อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก และการพรมน้ำ

3.4 เครื่องกรอง ใช้วัสดุกรองที่มีรูพรุน

3.5 เครื่องแยกด้วยไฟฟ้าสถิต ให้คุณภาพอากาศสูง ใส่ประจุไฟฟ้าให้อนุภาคก๊าซ สร้างสนามไฟฟ้า เก็บอนุภาค

3.6 เครื่องแยกมลพิษเป็นก๊าซ อาศัยกระบวนการทางเคมี เช่นการฉีดพ่นสารเคมีบางชนิดเข้ากับอากาศ ทำให้ดูดซึมมลพิษ


Noise pollution
มลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางอากาศ(Noise Pollution)

คือเสียงที่ทำให้เกิดความรำคาญทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เสียงที่เป็นอันตราย คือ เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล

ผลเสีย

1.ผลเสียทางกายภาพ 2.ผลเสียทางจิตใจ

3.ผลเสียทางการทำงาน 4.อันตรายต่อหู


Noise pollution1
มลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางอากาศ(Noise Pollution)

การควบคุมมลพิษทางเสียงในโรงงาน

1.ควบคุมที่แหล่งกำเนิด

2.ควบคุมที่ทางผ่านของเสียง

2.1 ดูดซับ หรือกั้นเสียง

2.2 เพิ่มระยะระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับผู้ทำงาน


Noise pollution2
มลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางอากาศ(Noise Pollution)

3. การควบคุมเสียงที่ตัวผู้รับเสียง

3.1 ลดเวลาปฏิบัติงานลง

3.2 ใช้เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคล

1. เครื่องอุดหู (Ear Plugs)

2. เครื่องครอบหู (Ear Muffs)


Solid waste pollution
มลพิษทางขยะ การควบคุมมลพิษทางอากาศ(Solid Waste Pollution)

ประเภทขยะ

1.ขยะมูลฝอยที่ไม่มีสารพิษปะปน

2.ขยะมูลฝอยอันตราย


Solid waste pollution1
มลพิษทางขยะ การควบคุมมลพิษทางอากาศ(Solid Waste Pollution)

เทคนิควิธีการกำจัดขยะ

1.การทิ้งบนดิน (Dumping on Land)

นำขยะไปทิ้งบนดินขยะจะสลายตัวอย่างช้าๆไม่เหมาะกับขยะที่เน่าเปื่อยง่าย และส่งกลิ่นเหม็น

2. เผาในเตาเผาความร้อนสูง (High Temperature)กำจัดได้ทั้งขยะเปียกและแห้ง เหมาะกับชุมชนใหญ่

3.การฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นการกำจัดขยะขั้นสุดท้าย กำจัดขยะได้ทุกประเภท

4.วิธีหมัก (Composing) เหมาะกับขยะที่เป็นสารอินทรีย์ จะได้ปุ๋ย ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้


การกำจัดขยะประเภทกากสารพิษการกำจัดขยะประเภทกากสารพิษ

1.ประเภทมีสารปรอทปนเปื้อน

นำตะกอนมาผสมกับโซเดียมซัลไฟด์ ได้ปรอทซัลไฟด์แล้วผสมกับปูนซีเมนต์ทำให้เป็นคอนกรีต

2.กากสารพิษจากการผลิตหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่มีปรอทปนเปื้อน

นำมาบดให้ชิ้นเล็กลง ผสมกับโซเดียมซัลไฟด์ ทำให้เป็นก้อน


การกำจัดขยะประเภทกากสารพิษการกำจัดขยะประเภทกากสารพิษ

3.กากตะกอนที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก(Cd,Cr,Bp,Mn)

กำจัดโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ NaOH ผสม ทำให้โลหะหนักเปลี่ยนเป็นสารประกอบของเกลือไฮดรอกไซด์ ทิ้งไว้ให้แห้ง

หรือผสมกับปูนซีเมนต์ให้เป็นคอนกรีตก่อนทิ้ง


บทสรุปการกำจัดขยะประเภทกากสารพิษ

การควบคุมมลพิษมิอาจพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างเดียว ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน เช่น

 • จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ

 • ความรับผิดชอบในมลภาวะต่างๆ

 • กฎหมายและมาตราการต่างๆ ของรัฐ

 • การติดตาม-ตรวจสอบอย่างจริงจัง

 • การควบคุมการประกอบการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ad