Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014 - PowerPoint PPT Presentation

VLOGA KGZS
Download
1 / 18

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VLOGA KGZS KOT SOCIALNEGA PARTNERJA PRI PRIPRAVI POKLICNIH STANDARDOV, NPK IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV. Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014. Pravni okviri. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 79/06)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Majda Stopar Gornja Radgona, 26. avgust 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Majda stopar gornja radgona 26 avgust 2014

VLOGA KGZS KOT SOCIALNEGA PARTNERJA PRI PRIPRAVI POKLICNIH STANDARDOV, NPK IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV

Majda Stopar

Gornja Radgona, 26. avgust 2014


Pravni okviri

Pravni okviri

 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 79/06)

 • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 81/2000, 83/2003, 1/2007, 85/2009)


Vloga socialnih partnerjev pri pripravi poklicnih standardov in npk

Vloga socialnih partnerjev pri pripravi poklicnih standardov in NPK

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Področni odbori za poklicne standarde

 • Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje

 • zbornice (GZS, OZS, KGZS …), združenja delodajalcev, poklicna združenja, sindikati, nevladne organizacije, pristojna ministrstva


Vloga mddsz

Vloga MDDSZ

 • imenuje člane v področnih odborih za poklicne standarde

 • sprejme in objavi poklicne standarde in kataloge za NPK

 • določi listo članov komisij za preverjanje in potrjevanje NPK

 • imenuje člane stalne komisije za ugovore

 • Sprejme


Vloga lanov podro nih odborov za poklicne standarde

Vloga članov področnih odborov za poklicne standarde

 • obravnava utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge;

 • predlaga prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu;

 • predlaga metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga

 • predlaga pripravo poklicnih standardov in katalogov;

 • predlaga sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov;

 • predlaga strukturo kvalifikacij za področje;

 • usklajuje vsebine poklicnih standardov in katalogov;

 • predlaga revizijo poklicnih standardov in katalogov;

 • predlaga poklicne standarde in kataloge v obravnavo pristojnemu strokovnemu svetu.


Vloga strokovnega sveta rs za poklicno in strokovno izobra evanje

Vloga Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje

 • sprejme metodologijo za pripravo poklicnih standardov in katalogov za NPK

 • predlaga poklicne standarde in kataloge za NPK v sprejem ministru, pristojnemu za delo

 • sprejme izobraževalne programe

 • Sprejme


Vloga kgzs pri pripravi ps in npk

Vloga KGZS pri pripravi PS in NPK

 • vloži pobudo za nove PS in kataloge za NPK

 • predlagajo člane v področne odbore za poklicne standarde

 • predlagajo člane v Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje


Postopek priprave ps in npk

Postopek priprave PS in NPK


Sodelovanje kgzs pri pripravi poklicnih standardov in katalogov za npk

Sodelovanje KGZS pri pripravi poklicnih standardov in katalogov za NPK

KGZS je v delovne skupine imenovala strokovnjake, ki so sodelovali pri pripravi poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti. Skupaj so pripravi 36 PS in 27 KSSZS.


Sodelovanje kgzs pri pripravi izobra evalnih programov

Sodelovanje KGZS pri pripravi izobraževalnih programov


Kvalifikacijska struktura na podro ju kmetijstva gozdarstva in veterine

Kvalifikacijska struktura na področju kmetijstva, gozdarstva in veterine


Tevilo podeljenih certifikatov na o jem podro ju kmetijstva

Število podeljenih certifikatov na ožjem področju kmetijstva


Tevilo podeljenih certifikatov na podro ju predelave in izdelave ivil na tradicionalen na in

Število podeljenih certifikatov na področju predelave in izdelave živil na tradicionalen način


Tevilo podeljenih certifikatov na podro ju gozdarstva in lova po letih

Število podeljenih certifikatov na področju gozdarstva in lova po letih


Majda stopar gornja radgona 26 avgust 2014

KGZS v vlogi izvajalca postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

KGZS je od leta 2003 do leta 2014 (25.8.2014) podelila

2526certifikatov.


Dinamika aktivnosti podeljevanja certifikatov s strani kgzs po letih

Dinamika aktivnosti podeljevanja certifikatov s strani KGZS po letih


Izku nje lastnika npk

Izkušnje lastnika NPK


Majda stopar gornja radgona 26 avgust 2014

HVALA ZA POZORNOST!

majda.stopar@cpi.si


 • Login