p hi igused ja vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel isikup hine l henemine
Download
Skip this Video
Download Presentation
Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine. Ralf Järvamägi õiguskantsleri nõunik. Ööpäevase erihooldusteenuse osutajad. Kliendi põhiõigused ja-vabadused . Riik ja kohalik omavalitsus põhiõiguste ja –vabaduste tagajad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine' - otto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p hi igused ja vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel isikup hine l henemine

Põhiõigused ja -vabadused erihoolekandeteenuse osutamisel: isikupõhine lähenemine

Ralf Järvamägi

õiguskantsleri nõunik

kliendi p hi igused ja vabadused
Kliendi põhiõigused ja-vabadused
 • Riik ja kohalik omavalitsus põhiõiguste ja –vabaduste tagajad
 • Teenuse osutaja tegevus teatud juhtudel omistatav riigile ja kohalikule omavalitsusele
 • Teenuse osutaja kohustus järgida põhiõigusi ja –vabadusi
 • Ei ole üldistatud lähenemist – iga kliendi põhiõigused ja –vabadused tuleb tagada
iguskantsler ennetusasutusena
Õiguskantsler ennetusasutusena
 • Ennetab väärkohtlemist
 • Tuvastab rikkumised
 • Teeb ettepanekuid ja soovitusi rikkumise kõrvaldamiseks
 • Avalikustamine
v rkohtlemise ennetamine
Väärkohtlemise ennetamine
 • Reguleerivad õiguskantsleri seadus, ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivne protokoll
 • Järelevalvatavad asutused – vanglad, arestimajad, väljasaatmiskeskus, tahtevastast psühhiaatrilist ravi osutavad haiglad, ööpäevaringset erihooldusteenust osutavad asutused, nakkushaiglad, erikoolid jne
v rkohtlemise ennetamine1
Väärkohtlemise ennetamine
 • Meetodid:

- asutuste järele valvamine

- normikontroll

- koolitused, artiklid, ringkirjad, kogemuste vahetamine

 • Eesmärk on aidata kaasa põhiõiguste ja -vabaduste paremale tagamisele ning sedakaudu ka osutatava teenuse paremaks muutmisele, mitte aga karistada konkreetsete rikkumiste eest
kontrollk igud
Kontrollkäigud
 • Plaanilised ja plaanivälised kontrollkäigud
 • Asutuste valimine

- asutuse suurus ja asukoht

- viimane kontrollkäik

- kaebuste esinemine

- riiklike järelevalveorganite tähelepanekud jne

 • „Suur käik“ ja „väike käik“

- metoodikad

- plussid-miinused

kontrollk igud1
Kontrollkäigud
 • Kontrollkäigu metoodika

- ringkäik asutuses

- intervjuud töötajate ja teenusel olijatega

- dokumendikontroll

 • Võimalik kaasata eksperte ja olutundjaid
 • Tulemus

- kokkuvõte

- „pehmed märkused“

 • Kokkuvõtted avalikustatakse õiguskantsleri kodulehel
 • Asutuste tagasiside
mida kontrollida
Mida kontrollida?
 • Vabaduspõhiõiguse tagamine (põhiseaduse § 20)
 • Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine (põhiseaduse § 18)
 • Õigus elu ja tervise kaitsele (põhiseaduse § 16 ja § 28)
 • Privaatsuse võimaldamine (põhiseaduse § 26)
 • Omandipõhiõiguse kaitse (põhiseaduse § 32)
vabadusp hi igus
Vabaduspõhiõigus
 • Vabaduspõhiõiguse piiramise näited

- isikute tubadel on vaid väljast avamist võimaldavad lukustusvahendid

- asutusest väljaskäimise piiramine

- teenuselt lahkumine keelatud

- kinnisidumine

Vabaduspõhiõiguse riived saavad olla põhjendatud ainult mõne teise samaväärse põhiõiguse kaitse eesmärgil

vabadusp hi igus1
Vabaduspõhiõigus
 • Vabaduspõhiõiguse sisu ja selle eristamine liikumisvabadusest

- vabaduspõhiõigus: takistatakse kusagilt ära minna

- liikumisvabadus: takistatakse kuhugi jõudmast

 • Kontrollkäigul jälgime,

- millised lukustusvahendid on tubade ustel

- kuidas on korraldatud asutusest lahkumine

- kas vooditel/toolidel on märgata sidumisjälgi või sidumisrihmu/paelu

piinamine ja v rikust alandav kohtlemine
Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine
 • Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine

- puudulik hooldus

- puudulikud elamistingimused

- kehaline ja vaimne väärkohtlemine (teiste klientide või personali poolt)

piinamine ja v rikust alandav kohtlemine1
Piinamine ja väärikust alandav kohtlemine
 • Piinamise ja väärikust alandava kohtlemise sisustamine

- sõltub konkreetsetest asjaoludest ning konkreetsest isikust

- erinevate asjaolude koosmõju võib viia erineva tulemuseni – ainuõige lähenemine puudub

 • Mida jälgime:

- elamistingimusi

- personali ja teenusel olevate isikute suhtarvu

- teenusel viibijate abivajadusi

elu ja tervise kaitse
Elu ja tervise kaitse
 • Oht elule või tervisele

- elamistingimustest lähtuv oht

- puudulikust hooldusest või järelevalvest lähtuv oht

 • Mida jälgime

- elamistingimused

- hoolealuse olukord

- vestlustel esitatud kaebused

teised p hi igused
Teised põhiõigused
 • Privaatsuse puudumine

- tualeti ja vannitoa kasutamisel puuduvad lukustusvahendid

- telefoniga või külalistega vesteldes

- videovalve olemasolu ning teavitused ( peab olema põhjendatud, eriti just magamistubades, hügieeniruumides)

 • Mida jälgime

- privaatsuse olemasolu

- videokaamerate paiknemine

- teavituste olemasolu ja asjakohasus

mida on v imalik teha t tajatel p hi iguste paremaks tagamiseks
Mida on võimalik teha töötajatel põhiõiguste paremaks tagamiseks?
 • Aitamaks kaasa põhiõiguste tagamisele asutuses, tuleks

- jagada teenusekasutajatele ja nende lähedastele teavet nende õigustest ja kohustustest (nt asutuse sisekorrast, kaebevõimaluste ja asutusesisese kaebekorra kohta)

- tagada, et teenusekasutajatel oleks võimalik suhelda „välismaailmaga“ (lubatud on külastamine, loodud telefoni kasutamise võimalus)

- koolitused, kogemuste vahetamine

- asetada ennast teenusekasutaja rolli

kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Põhiõiguste ja -vabaduste tagamine on riigi, shkohaliku omavalitsuse ülesanne
 • Põhiõigusi ja –vabadusi peab järgima teenuse osutaja
 • Kontrollimise eesmärk on isikute põhiõiguste ja -vabaduste parem tagamine ning teenuse parendamine (ka ettekirjutuse tegemisel või probleemide avalikustamisel)
abistavad materjalid
Abistavad materjalid
 • Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendid - www.echr.coe.int
 • Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa komitee (CPT) standardid ja riikide raportid – www.cpt.coe.int
 • ÜRO piinamisvastase komitee seisukohad - http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
 • Andmekaitse Inspektsiooni juhendid - http://www.aki.ee/et/juhised
ad