Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei - PowerPoint PPT Presentation

K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei
Download
1 / 31

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei. Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár. 2012. A tárgy célja, módszere, követelmények. Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal Globalizáció

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei

Dr. Kruppa Éva

Főiskolai tanár

2012


A t rgy c lja m dszere k vetelm nyek

A tárgy célja, módszere, követelmények ..

 • Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal

  • Globalizáció

  • Nemzetközi regionális integráció

  • Nemzetközi válság hatásával

 • A külgazdasági politika és a gazdaságpolitika összefüggéseivel


Gazdas gi vil grend a 21 sz zadban

Gazdasági világrend a 21. században

 • Nemzetközi gazdasági integráció = országok gazdaságának összefonódása, nyitottsága

  • Globalizáció

   • Világméretekben

  • Regionális nemzetközi integráció

   • A világgazdaság adott nemzetközi régiójában

    • EU, NAFTA ….


Globaliz ci

Globalizáció

Határokon átívelő gazdasági tevékenységek

 • Nemzetközi kereskedelem

 • Külföldi működőtőke befektetések (FDI )

 • Portfólió-befektetések

  növekedése, ami az 1990-es évektől felgyorsult és elmélyült, hatása kihat az egész világra.

  Országok, vállalkozások, lakosok számára szabadság, de függőség is

  Komplex, összetett folyamat


Nemzetk zi region lis integr ci

Nemzetközi regionális integráció

Országok egy csoportjának gazdasági társulása meghatározott célokkal, általában azonos földrajzi térségben.


Globaliz ci1

Globalizáció

 • Keretfeltételeket és fejlődési impulzusokat teremt

  • Korlátok lebontása verseny fokozódik

   Államok gazdaságpolitikai autonómiája gyengül

 • Kölcsönös függőség

  • Aszimmetrikus hatások

 • Legfőbb hordozói: TNC


Globaliz ci hajt er i

Globalizáció hajtóerői

 • Gazdasági nyitottság: Nemzetközi kereskedelem és tőkemozgások liberalizációja

  • Országok döntéshozói szabályozással befolyásolják a folyamatot

  • Dereguláció: állam szerepének csökkenése

 • Technológia fejlődése információs társadalom

  • Csökkennek a tranzakciós költségek az üzleti kapcsolatokban érdemes külföldön külföldi üzlet kötni


Tranzakci k

Tranzakciók

 • Nemzetközi termék-és szolgáltatás kereskedelem

 • Határon átnyúló pénzügyi műveletek

  • Hitelnyújtás

  • Hitelfelvétel

  • Portfólió beruházás

 • Közvetlen tőkeberuházás (FDI)

  • Cégek alapítása, működtetése, irányítása

 • Más országok polgárai által egy adott országban végzett munka, munkajövedelem hazautalása

 • Információáramlás – üzletek megkötéséhez


K lgazdas gi politika ma

Külgazdasági politika – ma

Nemzetközi kapcsolatok fejlődése

Áruforgalom összefonódása a tőketranszferrel

Külgazdasági politika > kereskedelempolitika


Gazdas gpolitikai eszk z k s a nyitotts g

Gazdaságpolitikai eszközök és a nyitottság

 • Arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott ország milyen eszközöket alkalmaz, hogy vállalatai, polgárai tranzakcióit más országok vállalataival vagy polgáraival szemben szabadon engedje

 • Vagy akadályozza protekcionizmus


Gazdas gi nyitotts g m r se

Gazdasági nyitottság mérése

Gazdaságpolitikára alapozott

Eredmény alapú

Tranzakciók elemeinek mérése

Pl. :külkereskedelem/GDP

A nyitottság tényleges megnyilvánulása

Globalizáció előrehaladását kifejezi - nyitottabb-e?

„de facto”

Ökonometriai mérés

Mérés problémái – sokféle mutató

 • Nyitott-e vagy sem egy ország?

 • Döntéshozók milyen intézkedéseket hoznak

 • A tényezők áramlásának korlátait hogyan szabadítják fel v. hogyan erősítik

 • „de jure” típusú (szabály alapú)

 • „Minőségi index” – bináris


 • Globaliz ci el rehalad sa

  Globalizáció előrehaladása

  • Hogyan hasznosítják az országok a nyitottság lehetőségeit?

  • Empirikus vizsgálatok

   • Történelmi távlat

   • Közel múlt/ aktuális helyzet és annak változása

   • Globalizáció és válság


  Hat sok eredm nyek

  Hatások, eredmények

  • Nemzetközi kereskedelem fejlődése

   • Hatása a GDP növekedésére

  • Pénzügyi globalizáció


  A gdp s a nemzetk zi kereskedelem volumen nek n veked se 2000 2011

  A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2011, %

  Forrás: World Trade Report 2012, p. 18.


  K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

  Globális FDI beáramlás 1980-2009

  Mrd USD


  Glob lis fdi be raml s 1995 2011 mrd usd

  Globális FDI beáramlás 1995-2011Mrd USD

  Forrás: WIR, UNCTAD, FullReport, p.4


  K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

  • Nemzetközi pénzügyi válság


  Globaliz ci s a nemzetk zi p nz gyi v ls g

  Globalizáció és a nemzetközi pénzügyi válság

  • Áru-és pénzpiacok kölcsönhatása

   • Globalizáció: egymást erősítve hatnak

  • Korában a monetáris szféra a reál gazdaság szükségleteit elégítette ki

  • Mára a pénzügyi terület felértékelődött

   • Viszonylag nagy relatív önállósággal

  • Nemzetközi pénzügyi válság: áttevődött a reál szférára is, nemzetközi kereskedelemre


  V ls g szakaszai hull mai

  Válság szakaszai/hullámai

  • 2007. júliusa – 2008. közepe: USA másodrendű jelzálog piacán – válság

   • Ez Nyugat-Európára/ Európára is átterjedt: 1,5-2,5 éves késéssel

  • 2008. szept. 15. LehmanBrothers befektetési bank csődje – hatása 2009. áprilisáig tartotta az USA-ban likviditási válság, bizalmi válság , hitelválság


  V ls g szakaszai hull mai1

  Válság szakaszai/hullámai

  • 2009.április - november: G20 a recesszió megfékezésére kötelezettséget vállaltmegkezdődik a fellendülés

  • 2010. november: szuverén adósok (államok) válsága

   • Magánadósságok államadóssággá (utólagos sokk)


  Gazdas gpolitika s a p nz gyi rendszer

  Gazdaságpolitika és a pénzügyi rendszer

  • Szabályozó rendszer változásai:

   • Kedvezőbb: liberalizálás, pénzügyi és fiskális ösztönzők növelése

   • Kedvezőtlenebb: ellenőrzés szigorítása, pénzügyi és fiskális ösztönzők csökkentése


  Fdi ra hat nemzeti szab lyoz k v ltoz sa 2000 2010 ban

  FDI-ra ható nemzeti szabályozók változása, 2000-2010 (%-ban)


  Orsz gok nemzeti szab lyoz s nak v ltoz sa s hat sa a t ke raml sra

  Országok nemzeti szabályozásának változása és hatása a tőkeáramlásra

  Forrás: WIR, UNCTAD 2012, Overview, p.18


  A nemzetk zi p nz gyi v ls g hat sa

  A nemzetközi pénzügyi válság hatása

  • Nemzetközi kereskedelem

  • Tőkeáramlás


  K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

  FDI globális méretű áramlása, 2002-2011

  Előrejelzés 2012-2014

  Milliárd USD


  Nemzetk zi kereskedelem n veked se export volumen adatok alapj n 1990 100

  Nemzetközi kereskedelem növekedése (export volumen adatok alapján) 1990=100%


  T keimport milli rd usd

  Tőkeimport, milliárd USD

  Forrás: World InvestmentReport, 2011. Overview p. 1

  UNCTAD, 2011


  T ke raml s milli rd usd

  Tőkeáramlás, milliárd USD

  Forrás: World InvestmentReport, 2011. Overview p. 3 UNCTAD, 2011


  K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

  • Mi hiányzik az előző táblázatból?????


  Forr s

  Forrás

  • Gács János (2007): A globalizáció számokban. I. Közgazdasági Szemle, LIV. Évf. 2007. október (876-902. o.)

  • Losoncz Miklós –Nagy Gyula (2012): A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság

  • Czakó Erzsébet – Reszegi István (szerk.) (2010): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Bp.


  K lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

  Köszönöm

  a figyelmet!


 • Login