Phật Giáo Có Phải Là Một Tôn Giáo Không? - PowerPoint PPT Presentation

Pht Gio C Phi L Mt Tn Gio Khng?
Download
1 / 18

  • 141 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Phật Giáo Có Phải Là Một Tôn Giáo Không?. V: 2. Không ngờ đề tài về Phật giáo lại được bà con hưởng ứng quá cở, số người xem rất đông mà số người góp ý cũng khá nhiều. Nay tôi xin gởi đến các bạn một điều khác nữa về đạo Phật. Sau đây là hai vị Hòa Thượng thời danh hiện giờ nói về đạo Phật.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Phật Giáo Có Phải Là Một Tôn Giáo Không?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Pht Gio C Phi L Mt Tn Gio Khng?

V: 2

Khng ng ti v Pht gio li c b con hng ng qu c, s ngi xem rt ng m s ngi gp cng kh nhiu. Nay ti xin gi n cc bn mt iu khc na v o Pht. Sau y l hai v Ha Thng thi danh hin gi ni v o Pht.

Phn ch vit l ca Ha Thng Nrada Mahthera, cn phn m thanh l ca Ha Thng Thch Thanh T (cc bn tng nghe bng ging th nhn ra ging ni ca Ha Thng lin).

c Pht khuyn dy hng tn nn tm chn l ch khng nn ch nghe qua l tin lin, du ngi ni c nhiu uy tn i na.Hai v ny tuy c nhiu uy tn nhng khng v vy m cc bn phi tin theo. y ti ch l ngi a tin, thy sao ti trnh ra cho cc bn nh vy.

Chuyn o Pht c phi l mt tn gio hay khng gy nhiu tranh ci xa nay. Do xin cc bn coi slide show ny nh l mt tin tc. Cn chuyn tin ai th c l l cc bn phi t tin vo chnh mnh. Ngy nay th gii o in trng en rt kh phn.

Nhn space bar xem tip. C m thanh xin m loa ln

English click ni y c bn ting Anh

Hunh Chiu ng (14-Apr-2011)


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Nhng trang k theo y l hnh chp t quyn sch c Pht v Pht Php (The Buddha and His Teachings) ca Ha thng Nrada Mahthera (1980) do Phm Kim Khnh dch Vit (1998)

---------

---------


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Tt c trang ch y l hnh chp t trang web Pht gio, cc bn c th tm trong Internet s thy ngay.


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Tha qu bn m thanh trong slide show ny l ca Ha Thng Thch Thanh T (06-03-2005). Ti tin l a s Pht t nhn ra ging ni ca ngi, nhng a s Pht t cha tng nghe bi ni ny. ng khng? Bn no nghe bi ny ri a tay th ti m coi c mi ngi khng.


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

y l bn ting Anh, cng l hnh chp trong cc trang Web Pht Gio, cc trang c hnh y l mt phn ca cun sch to. ng Phm Kim Khnh , ngi dch, cng l ngi m mt s Pht t tng nghe ting qua.


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Hm trc nhn c ci email ca mt v Pht T tu php mn Tnh bo ti ly ci slide show trong Qun Ven ng ra. l slide show ny y. Trong slide show ny ti ly mt on bi ging ca Ha Thng Thch Thanh T (chnh ging ni ca Ha Thng trong phn m thanh) v ly hnh phn ch ca quyn sch c Pht v Pht Php ca Ha Thng Nrada Mahthera, do ng Tm Kin Chnh dch v c. C hai c nhiu webpage Pht gio khp ni ng ti t mi nm nay.

Trong slide show khng c kin c nhn ca ti trong slide show ny tr cu ny:c Pht khuyn dy hng tn nn tm chn l ch khng nn ch nghe qua l tin lin, du ngi ni c nhiu uy tn i na. Hai v ny tuy c nhiu uy tn nhng khng v vy m cc bn phi tin theo. y ti ch l ngi a tin, thy sao ti trnh ra cho cc bn nh vy.

Chuyn o Pht c phi l mt tn gio hay khng gy nhiu tranh ci xa nay. Do xin cc bn coi slide show ny nh l mt tin tc. Cn chuyn tin ai th c l l cc bn phi t tin vo chnh mnh. Ngy nay th gii o in trng en rt kh phn.

Th m v Pht t ny gn cho ti ch ph bng Pht gio. Nu mun gn ch th gn cho hai v Ha Thng c bi trch y. V ny khng dm trc tip vi cc webpage Pht gio post phn m thanh v post quyn sch, m nh ti bo phi ly ci slide show ra khi Qun Ven ng, rng ti l dn cc cn bit qui g v o Pht m by t chen v.


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Sch c tht, ging ni tht ca Ha Thng Thch Thanh T, ti ch trch ra cho b con nghe v c.Khng bit v Pht t ny c theo chnh sch bt ming khng h?Ti tr li rng Qun Ven ng m rng, anh c bi no ca qu v Ha Thng kh tn ni ngc li a ti, ti s ghp vo cho y .

Tuy nhin nhn y ti xin cc bn c th gi hay c quan tm gp rng (th l):

C nn ly ci slide show ra khi Qun Ven ng hay c yn?

Vi ti th n chng quan trng chi c, ti ch l o nh digital nh mi th khc trn i m thi.HCD

V tha qu bn tip theo y l nhng email gp t nhiu c gi trong my ting ng h va qua, chc s cn nhiu lm. Ti edit email address cho sai i.

From: H B [mailto:hxyzvanb@yahoo.com]

Sent: Saturday, April 30, 2011 10:13 AM

To: HCD

Subject: Re: Vai slide show thuong nho va it hang vo van

Anh HCD knh,

Theo ti, Anh khng cn phi ly ci Slide Show ra khi Qun Vn ng, v khng c g sai trong vic lm . V li ti cng hiu nh th (nh cc Thy trnh by) t lc cn nh, tuy rng ti khng nh r Thy no ging v vic ny. Nn khng th gn ghp Anh ci ti ph bn Pht Gio.

Rt cm n Anh v nhng ng gp rt ngha lu nay. Knh chc Anh lun vui, khe.

BVH


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

From: s duong [mailto:xyztduong@yahoo.com]

Sent: Saturday, April 30, 2011 10:44 AM

To: HCD

Subject: Re: Vai slide show thuong nho va it hang vo van

Knh bc HCD, con xin 100% vote 1 phiu C YN cho cu hi "trng cu dn " ca bc v slide show o Pht trong QVD....

Bc l ch qun, m ca qun 24/7 cho mi ngi vo tha h thng thc nhng mn n tinh thn rt ngon lnh v b dng m khng phi tr 1 xu, ton l th gi v cng sc cng tm lng ca bc....Khng ai p ai phi bc chn vo QVD, cng khng thy qun c treo hnh "x n" b bt ming.....Con bit bc s khng thm bc mnh, cng khng c hi u m bun, (bun ci th c)....Nh QVD m hu sinh ti con hc hi v bit c nhiu chuyn t nm mt ngn chn trm hi , cho n nhng chuyn vng quanh th gii thit h ra sao, con v cc bn con xin cm n bc nhiu....C Nguyn Du m bm n bit i sau c HCD th c khng than Bt tri tam bch d nin hu.....ri bc hn? Con ngh vy....!

Sng sng trc khi xn tay o ln lm vic m v QVD ngi nhm nhi ly c ph c my cu chuyn ci hay chuyn i bt vt ca bc th c l hn ra ngi Starbucks nhen bc, khng tn tin m li vui....

Con knh chc bc c nhiu sc khe v QVD lun ng vui bc nhen!


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

From: X Nguyen [mailto:xyzmon2002@yahoo.com]

Sent: Saturday, April 30, 2011 10:18 AM

To: HCD

Subject: Re: Vai slide show thuong nho va it hang vo van

Kinh Thua Thay

Theo y kien cua ca nhan con thi xin thay cu giu slide show nay tren trang web cua Thay. Vi o doi phai co nhung y kien khac nhau thi moi giup cho xa hoi tien bo. Chi co Cong san va Doc tai moi muon co y kien mot chieu. Phat giao vo bien, cu lang nghe va suy nghi de tu hoan thien lay chinh minh moi la dieu quan trong. Xin Thay hay vung tay cheo lai con thuyen "Quan Ven Duong"

Kinh Thay

Tha qu bn cn nhiu nhng v li l hi nng nn ti khng dm b vo y. HCD


Ph t gi o c ph i l m t t n gi o kh ng

Hm nay nhn rnh c cht t ti ly bi ny t mi nm trc ra y biu cc bn. Mong gip mt s bn tm hiu o Pht. y khng phi l bi ging o, m ch l chuyn tm hiu thi. Cc bn hy c vi s suy xt ca chnh mnh. Cun sch ny c trong nhiu webpage Pht Gio.Ti ch lm mt s cu hi v p t trong quyn sch nh ca T kheo Shravasti Dhammika nhan Good Question, Good Answer ra y. Xin ni r hcd ti khng phi l mt Pht t u. y l nhng cu hi v tr li cn bn, th d: o Pht l g? c Pht c phi l mt v thn linh khng? Nu c Pht khng phi l thn linh, ti sao ngi ta th cng Ngi? Ngi Pht t c tin Thng khng ? Nhng nu khng c Thng th lm sao c c v tr? Pht ni g v php l v on s mnh? V mt s cu hi khc na. Knh xin qu v Pht t ng c gin ngay, c v tng rng mnh am tng o Pht, tht ra th chc cn ch hiu lm, khng tin th c c th bit lin. Nu nhng cu hi y m qu v tr li c tng t th qu v ng l mt Pht t, l t ca bc gic gi.Nhng iu tht cn bn v o Pht m nhiu ngi hiu sai.PPS< -- click download (1,5MB)

Nu cc bn mun nghe ht m thanh xin ng nhn space bar.


  • Login