MESLEK AIK RETM LSES
Download
1 / 36

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN TANIMI. Lise, uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak öğretim veren ve bu hizmeti merkezî sistemle yürüten bir kurumdur. 2. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNİN AMACI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ TANITIM SUNUSU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MESLEK AIK RETM LSES TANITIM SUNUSU


MESLEK AIK RETM LSESNN TANIMI

Lise, uzaktan retim teknolojilerini kullanarak retim veren ve bu hizmeti merkez sistemle yrten bir kurumdur.

2


MESLEK AIK RETM LSESNN AMACI

Lise'nin amac, gelimi kitle iletiim aralar ve yeni teknolojileri kullanarak;

 • lkrenimini tamamlayan, ancak orta retime devam edemeyenler ile orta retimden ayrlan, mezun olanlara farkl alanlarda renim grme frsat vererek eitim-retim imkn salamak.

 • Orta retim dzeyinde frsat ve imkn eitliine, toplumun kltr dzeyinin ykseltilmesine ve glendirilmesine katk salamak.

 • rencileri hayata ve yksek retime hazrlamaktr.

3


MESLEK AIK RETM LSESNE KMLER YEN KAYIT YAPTIRABLR?

Mesleki Ak retim Lisene; salk durumu renim grmek istedii meslek eitimine uygun olanlardan;

 • lkretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

 • Ortaretim dzeyindeki okullardan ayrlanlar, (tasdikname alanlar)

 • Ortaretim dzeyindeki okullardan mezun olanlar, (lise diplomal)

 • Denklik belgelerinde belirtilen retim dzeylerinin yukardaki artlardan birisini tamas durumunda, yurt dnda renim grm olanlar, kayt yaptrabilirler.

4


YEN KAYIT N GEREKL BELGELER

 • Nfus czdannn fotokopisi

 • Bir adet vesikalk renkli fotoraf,

 • Kayt cretinin yatrldna dair banka dekontu,

 • lkretim okulu veya ortaokul diplomasnn asl,

  (diplomas kayp olanlar Diploma Kayp rneinin asl), kma belgesi ya da denklik belgesinin asl,

 • Tasdikname veya tasdikname kayp belgesinin asl,

  ( tasdiknamenin veya tasdikname kayp belgesinin ekinde notlar gsteren baar durum belgesi mutlaka olacak)

 • Lise diplomasnn noter tasdikli fotokopisi, (noter tasdikli olmayan diplomalar geersizdir.)

 • Askerlikle iliii olmadna dair belge, (tecil, teskere, muaf, askerde)

 • Kayt creti muafiyeti olanlarn muafiyet belgesi,

5


KAYIT BAVURUSUNUN GEERSZ OLDUU DURUMLAR

 • Tasdikname belgesinin asln vermeyenler,

 • Lise diplomas ile kayt yaptranlardan, noter onayl lise diplomas rnei vermeyenler,

 • Lise diplomas ile bavuranlardan diplomasnda bir yksek okuldan ayrld veya mezun olduu yazl olanlar,

 • lkretim veya Ortaokul diplomasnn asln vermeyenler,

 • Ortaokul / ilkretim okulundan sorumlu ders/dersleri olanlar,

 • Geerli cret muafiyet belgesi olmayanlarn,

  Kaytlar kabul edilmez ve kayt evraklar iade edilir, bu rencilerimizin, eksik evraklarn belirlenen sre ierisinde tamamlayp Halk eitim Mdrlne teslim etmeleri gerekmektedir.

6


YEN KAYIT VE KAYIT YENLEME CRET

 • Lise'ye yeni kayt yaptran ya da kayt yenileyen rencilerden dnem balarnda, ilgili mevzuat hkmlerine gre Bakanlka belirlenen miktarda cret alnr.

  Mesleki Ak retim Lisesinde kayt creti iki blm olarak

  yatrlr. 20,00 TL.(2012 yl iin) Ziraat Bankas, Vakflar Bankas

  veya Halk Bankasnn herhangi bir ubesine T.C. Kimlik

  numaralarn bildirerek Eitim Teknolojileri Genel Mdrl

  hesabna yatracak.

 • 5,00 TL Okulun krtasiye, personel ve dier giderleri ve 15.00 TL Temrinlik creti olmak zere TOPLAM=20.00 TL (2012 yl iin) okul aile birlii hesabna makbuz karlnda yatrlr.

7


YEN KAYIT VE KAYIT YENLEME BAVURU CRETN DEMEYECEK RENCLER

 • 1974 Kbrs Bar Harekt gazilerimiz ile bu mcadelede ehit denlerin birinci dereceden yaknlarndan (e ve ocuklar),

 • Terrle mcadele grevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile eleri ve ocuklar, bu mcadelede ehit denlerin birinci derecedeki yaknlarndan (e ve ocuklar);

 • Durumlarn belgelendirmeleri halinde renim sreleri boyunca diploma harc dnda, kayt, kayt yenileme ve eitim giderleri alnmamaktadr.

8


SLK RENC FORM-C LEM

Mesleki Ak retim Lisesine kaytl olduu halde iki dnem st ste kayt yenileme yapmayan renciler silik renci olarak adlandrlr.

rencilik durumu SLK duruma den renciler silik renci form-c ilemi yaptrarak kayt yenilerler.

9


Gei ilemi renci kayt yeniledikten sonra o dnem iin geerli olan aktif dnem zerinden yaplmaktadr.

rnein 2011/2 aktif snavlara katlm bir renci genel lise ksmndan Mesleki Ak retim Lisesine gemek isterse veya Mesleki Ak retim Lisesinde alan deitirmek isterse;

Bu rencinin ncelikle kaydn 2012/1 olarak yenilemesi ve bu yeni kayt zerinden deiikliin yaptrmas gerekmektedir.

10


2012-2013 Gei lemleri

rencilik durumu aktif ve donuk olan rencilerden, Ak retim lisesinden Mesleki Ak retim Lisesine gemek isteyenler ile Mesleki Ak retim Lisesinde alan deiiklii yapmak isteyenlerin dilekeleri yeni kayt sresince alnacak, dilekesi alnan renciler yz yze eitim almak zere meslek liselerine yaz ile gnderilecek, rencilerin sistem zerinden gei ilemleri kayt yenileme ilemi yapldktan sonra gerekletirilecektir.

rnek Dileke 3-4

11


TASDKNAMEL FORM-C LEM

Mesleki Ak retim Lisesinden tasdikname alm rencilerin tekrar sisteme kayd iin Tasdiknameli renci Form-C ilemi yaplr.

12


KAYIT YENLEME LEM

Mesleki Ak retim Lisesi rencilerinden, rencilik durumu aktif veya donuk olan ve cretini yatran tm renciler Okul Mdrlklerine bavurup kayt yenileme ilemini yaptrabilirler.

Kayt yenileme ilemi yaptran renciler sistemden ders seimini yaparak, kitaplarn Halk Eitim Merkezi Mdrlnden teslim alrlar.

13


RETM SSTEM

Lisede, ders geme ve kredi sistemi uygulanr. Programlar, ortak, alan ve semeli derslerden; retim yl ise birbirinden bamsz dnemlerden oluur. renciler snavnda baarl olduklar dersin kredisini kazanrlar.

14


a.Ortak dersler:

Mesleki Ak retim Lisesinden mezun olabilmek iin alnmas gereken derslerdir. Bu dersler baarlamazsa tekrar alnmas gerekir.

kez snava girilerek baarsz olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi kazanlm olmaz, sadece baarma zorunluluu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alnabilir.

Dil ve Anlatm Dersi baarlmas zorunlu olan derstir. Bu dersten muaf olunmaz.

15


b.Alan dersleri:

Kaytl olduklar alana gre tanmlanm meslek derslerini ifade eder, renciler bu dersleri yz yze eitimle almak zorundadrlar.

4 yllk sistemde alnmas gereken alan dersleri www.maol.meb.gov.tr adresinde yaynlanmaktadr.

16


c.Semeli dersler:

Mezuniyet kredisini tamamlamak iin, ortak ve alan derslerinin yannda alnan derslerdir. Semeli derslerden baarsz olan renci o dersi istedii takdirde tekrar alabilir veya onun yerine baka semeli ders seebilir.

17


Kredi:

 • Mfredat programnda belirtilen derslerin haftalk ders saati says o dersin kredisidir. renciler, baardklar derslerin kredilerini kazanrlar.

 • Daha nce snf sisteminde renim grm rencilerin baarl olduklar derslerin haftalk ders saati says, Ak retim Liselerinde o dersin kredisi olarak deerlendirilir.

18


Mezuniyet in Gerekli Kredi:

19


Lise diplomas ile kayt yaptran renciler;

Mesleki Ak retim Lisesine lise diplomas ile kayt yaptran rencilere 4 yllk sistemin dersleri okutulur, yz yze eitim veren okulun fiziki durumu ve retmen durumu gz nnde bulundurularak her dnem 40 kredilik ders verilebilir.

Yz yze eitimini baar ile bitiren lise diplomal renciler 4 dnemde mezun edilir.

20


DERS SEM

Sistemde kayd aktif olan renciler renci numaras ve ifresi ile sistemden ders seimini yapar. Ders seimi ile ilgili ayrntl bilgiye www.maol.meb.gov.tr adresindeki ska sorulan sorular ksmndan ulalabilir.

21


RENM SRES

Lisenin renim sresi sekiz dnemdir. On yedi yan bitirmeyenler, bir retim ylnda en fazla iki dnem snavlara alnrlar.

Her eitim retim ylnda 3. Dnem Snavlarna bu snavlarn yapld gn itibariyle 17 Yan doldurmu renciler girebilir.

3. dnem snav iin kayt yenileme ilemini sadece bu renciler yaptrabilir.

22


 • Ortaretim kurumlarnn ya da bunlara denk yurt dndaki retim kurumlarnn ara snflarndan ayrlarak tasdikname veya renim belgesi ile liseye kayt yaptranlarn, bu belgenin dzenlenme tarihinden nce renim grdkleri her retim yl, iki dnem olarak deerlendirilir.

 • rencilik sresi on iki dnemi aanlar, renim grme hakkn kullanmaya devam edebilirler. Ancak, rencilik haklarndan yararlanamazlar.

 • lkretim okulu mezunlarndan kalfalk ya da ustalk belgesine sahip olarak Liseye kayt yaptranlar; Lisenin birinci ve ikinci dnem ortak ve semeli kltr derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak, bu gibilerin branlar itibariyle hangi mesleki ve teknik eitim programna kayt yaptracaklar ve bu programn hangi derslerinden sorumlu tutulmayacaklar Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnca belirlenir.

23


PROGRAM TRLER

Lisede:

a) Endstri Meslek Lisesi,

b) Kz Meslek Lisesi,

c) Ticaret Meslek Lisesi,

d) mam Hatip Lisesi

programlar uygulanr.

24


YZ YZE ETM

Tanm: mam hatip liseleri ile meslek ve teknik orta retim okul/kurumlarnda rencilere dershane ve atlyelerde yaptrlan eitim.

 • Mesleki Ak retim Lisesinde herhangi bir alanda yz yze eitim verilebilmesi iin, en az 8 kiinin o alana mracaat etmesi gerekmektedir.

 • Kayt yaptran rencilerin renim belgelerinin birer rnei renci listesi ile birlikte yz yze eitim veren okula gnderilir. Dier belgelerin tamam Meslek Ak retim Lisesi Mdrlne gnderilir.

 • Yz yze eitim veren okul mdrlnn oluturaca denklik komisyonu, renim belgelerini inceleyecek, tasdikname ile gelen rencilerin gerekli denkliklerini yaparak, alaca meslek dersi olmayan rencilerin muafiyet belgelerini en ksa zamanda Halk Eitim Merkezi Mdrlne gnderir.

25


 • Meslek Ak retim Lisesi 4 yllk sistemde mam- hatip lisesine kayt yaptran renciler

  1. dnemden, dier alanlara kayt yaptran renciler ise 3. dnemden itibaren yz yze eitime balar.

 • Yz yze eitim veren okul, bu eitim tamamen bittikten sonra yz yze eitimi tamamlama belgesi, baar durum belgesini Mesleki Ak retim Lisesi Mdrlne gnderir.

 • Bunun dnda not fii vb. belge gnderilmez dier belgeler okulda saklanr.

26


DEVAM-DEVAMSIZLIK

 • rencilerin yz yze eitime devam etmeleri zorunludur.

 • Bir dersteki zrl ve/veya zrsz devamszl o dersin dnem iindeki toplam ders saatinin 1/4nden fazla olanlar, dnem puanlar ne olursa olsun o dersten baarsz saylr.

27


NAKL LEMLER

 • renci yz yze eitime devam ettii okuldan alaca baar durum belgesi yada yz yze eitime katlmadn gsteren yaz ve nakil istek dilekesi ile kaytl olduu Okul Mdrlne mracaat eder. Okul Mdrl , rencinin nakil evraklarn yz yze eitim alaca okula resmi yaz ile gnderir.

 • Yeni kayt yaptran rencilerin nakil istekleri kesin kayt ilemlerini sonulanmasndan sonra yaplr. Ayrca, Meslek Ak retim Lisesi snavlarndan bir ay nce nakil ilemi yaplmaz

28


 • ALne kaytl rencilerden MALne gemek isteyen, aktif ve donuk renciler 1. Dnem kayt yenileme tarihlerinde, rencilik durumu silik olan renciler ise 1. Dnem yeni kayt tarihlerinde Eitim grecekleri okul mdrlklerine dileke ile bavurarak ilemlerini yaptrabilirler. MALne kayt yaptrmak isteyen, askerlik ana girmi olanlardan askerlik iliiksiz belgesi istenir.

 • MALne kaytl rencilerden alan deitirmek isteyen aktif ve donuk renciler 1. dnem kayt yenileme tarihlerinde, rencilik durumu silik olan renciler ise 1. Dnem yeni kayt tarihlerinde Eitim grecekleri okul mdrlklerine bavurarak ilemlerini yaptrabilirler. Silik rencilerden askerlik ana girmi olanlar askerlik ile iliiklerinin bulunmadna dair belgeyi getirmek zorundadrlar.

 • MALne kaytl rencilerden ALne gemek isteyen renciler AL Mdrlne dileke ile bavurmalar gerekmektedir.

29


 • Meslek Liselerinde 10. snftan notlar oluanlar ile Meslek Ak retim lisesinde 2 dnemden fazla kaytl olan renciler Ak retim Lisesine (genel lise) kayt yaptramazlar.

 • Meslek Ak retim lisesinden mezun olabilecek her renci SS ye bavurabilir.

 • Meslek Ak retim lisesinden mezun renci, renci seme snavnda ayn kategorideki rgn eitim rencisi ile ayn haklara sahiptir.

30


SINAVLAR

Uzaktan eitim kapsamndaki derslerin snavlar, dnem sonlarnda ve snavlar yrtmekle grevli birimce belirlenecek okul veya kurumlarda merkez sistem ve test yntemiyle yaplr.

Yz yze eitim uygulamasnda renci baarsnn deerlendirilmesi; yz yze eitim uygulamasnn gerekletirildii rgn eitim kurumunun tabi olduu mevzuat erevesinde eitimin yapld okul mdrl tarafndan gerekletirilir.

31


DERS GEME

Bir dersin yl sonu puan, uzaktan eitim kapsamndaki derslerin snavlarndan alnan puan, yz yze eitim kapsamndaki derslerin yazl, szl, uygulamal snavlarndan alnan puanlar ile dev ve projelerinden alnan puanlarn ilgili mevzuat kapsamnda birlikte deerlendirilmesi sonucunda bulunan puandr.

Bir dersten baarl saylmak iin, o dersin dnem puannn en az 45 olmas gerekir.

32


MEZUN OLMA

 • renci gerekli olan dnemi,

 • Yz yze eitimini,

 • Ortak derslerini tamamlam, yeterli krediye ulam ise,

  Meslek Ak retim Lisesinden mezun olur.

  Diplomas ksa srede dzenlenerek Okul Mdrlklerine gnderilir.

  Mezun olan renci ait olduu yl iin belirlenen diploma harcn ilgili banka ubelerinden birisine yatrr dekontu ile birlikte ahsen veya bir vekili aracl ile diplomasn imza karl teslim alr.

33


AIK RETM BROLARININ GREVLER

a) rencilerle ilgili i ve ilemleri yapmak.

b) rencilere rehberlik ve danmanlk yapmak.

c)Kayt olmak isteyenlerin bavurularn almak, varsa eksik evrakn tamamlatarak bavurular, Deerlendirme ve Yerletirme Komisyonuna sunmak.

d)Meslek eitime kabul edilen rencilerin kaytlarn tutmak, liste ve izelgeleri yz yze eitimin yaplaca okullara gndermek.

e)Nakil talebinde bulunan rencilerin notlarn, dier belgelerle birlikte nakil istenen ak retim brosuna gndermek.

f)Deerlendirme ve Yerletirme Komisyonunca yerletirilen, naklen gelen rencileri kayt etmek, bunlar Lise Mdrlne sresi iinde bildirmek.

g)Okullara yerletirilen rencilerle ilgili her trl bilgiyi tutmak ve Lise Mdrlne bildirmek.

h)rencilerin askerlik tecili ile ilgili i ve ilemlerini yrtmek.

34


MAL LETM BLGLER

YAZIMA ADRES:

Eitim Teknolojileri Genel Mdrl Adnan Gneolu Kamps Meslek Ak retim Lisesi

Mdrl Ballkpnar Ky Glba/ANKARA

E-MAL:

cagrimerkezi@meb.gov.tr

35


TEEKKRLER

VE

BAARILAR

36


ad
 • Login