DIRECTIA GENERALA JUDETEANA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CLUJ
Download

DIRECTIA GENERALA JUDETEANA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CLU

Advertisement
Download Presentation
Comments
ostinmannual
From:
|  
(5143) |   (0) |   (0)
Views: 420 | Added: 31-01-2012
Rate Presentation: 1 1
Description:
MISIUNEA DGASPC. ?Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aplica, la nivelul judetului, politicile si strategiile de asistenta sociala
DIRECTIA GENERALA JUDETEANA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. DIRECTIA GENERALA JUDETEANA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CLUJ ? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului CLUJ (DGASPC) este o institutie publica cu personalitate juridica ce functioneaza ?n subordinea Consiliului Judetean Cluj ? DGASPC s-a ?nfiintat ?n anul 2005, prin reorganizarea Serviciului public specializat pentru protectia copilului si a Serviciului public de asistenta sociala care functionau ?n subordinea Consiliului Judetean.

2. MISIUNEA DGASPC ? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului aplica, la nivelul judetului, politicile si strategiile de asistenta sociala ?n domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor v?rstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricaror persoane aflate ?n dificultate. ? Institutia promoveaza respectarea drepturilor copilului, si ?n egala masura, drepturile persoanelor adulte. ? DGASPC ofera servicii specializate in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului, prin intermediul specialistilor care ?si desfasoara activitatea at?t in serviciile de specialitate din aparatul propriu c?t si in serviciile specializate din subordine (asistenti sociali, psihologi, consilieri juridici, sociologi, logopezi, psihopedagogi, medici, etc).

3. FINANTARE / COORDONARE ? Finantarea este asigurata din bugetul Consiliului Judetean Cluj ? BUGET 2009 - 111.636 mii lei ? BUGET 2010 - 100.513 mii lei

4. SERVICII OFERITE ? In domeniul protectiei copilului: ? Prevenirea abandonului si institutionalizarii copiilor prin asigurarea de activitati de sprijin si consiliere, prin intermediul centrelor de consiliere si a centrelor de zi, inclusiv a centrelor de zi pentru copii cu dizabilitati; ? Masuri de protectie de tip rezidential a gravidelor si a cuplurilor mama-copil aflate ?n situatie de risc, prin intermediul centrelor maternale; ? Masuri de protectie a copilului ?n familia largita, alte familii/persoane, asistenta maternala, sistem rezidential de protectie (case de tip familial, centre de plasament); ? Masuri de protectie a copilului prin adoptie; ? Asistenta si sprijin ?n vederea reintegrarii copilului separat de familie, ?n familia naturala; ? Masuri de protectie a copilului abuzat/neglijat, a copiilor strazii, prin intermediul adapostului pentru copiii, victime ale violentei si ale adapostului pentru copiii strazii ? Masuri de protectie pentru copilul care a comis o fapta penala si nu raspunde penal; ? Consiliere sociala, psihologica si juridica; ? Evaluarea complexa a copilului cu dizabilitati; ?ncadrare ?n grad/tip de handicap, orientarea scolara si profesionala a acestuia; ?

5. SERVICII OFERITE ? In domeniul persoanelor adulte : ? Asistenta, sprijin si recuperare pentru persoanele adulte cu dizabilitati prin intermediul centrului de recuperare de zi aflat in subordine; ? Masuri de protectie in regim de urgenta pentru persoana adulta aflata in dificultate, prin intermediul centrului specializat din subordine (centrul de criza / violenta domestica); ? Servicii de rezidenta, pentru batranii fara apartinatori sau ai caror apartinatori nu au posibilitatea sa-i ingrjeasca, prin intermediul celor doua camine pentru persoane varstnice aflate insubordine; ? Servicii de rezidenta, ingrjire, tratament, recuperare, pentru persoane adulte cu dizabilitati prin intermediul centrelor de ingrjire si asistenta din subordine; ? Servicii de evaluare complexa a persoanei adulte cu handicap; stabilirea incadrarii in grad si tip de handicap ? Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica; ? Acordarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, conform prevederilor legale

6. TIPURI DE SERVICII SPECIALIZATE ? Componenta protectia copilului : ? Servicii de preventie : nr. de beneficiari la 31.12.2009 = 647 din care: 3 centre de zi pentru copilul aflat in dificultate ? total 38 copii Campia Turzii, Gherla, Cluj Napoca 4 centre de recuperare de zi pentru pentru copilul cu dizabilitati/ handicap - total de 40 copii - 3 in Cluj Napoca, 1 Turda 1 complex de servicii comunitare pentru copii/parinti ? 348 beneficiari ? Cluj Napoca 1 centru de consiliere pentru copilul abuzat / neglijat / exploatat ? 221 beneficiari - Cluj Napoca

7. TIPURI DE SERVICII SPECIALIZATE ? Servicii rezidentiale de protectie: nr beneficiari in 2009 = 400 copii din care: 3 centre maternale ? total: 12 copii - Cluj Napoca, Campia Turzii, Gherla 1 adapost pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat ? total: 13 copii - Cluj N. 1 adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii ? total: 9 copii - Cluj Napoca, 1 centru de primire a copilului in regim de urgenta ? total: 15 copii - Cluj N. 2 centre de asistenta si sprijin pentru tinerii ? total:21 tineri ? Campia Turzii, Gherla 18 unitati de tip familial - total: 115 copii - Gherla, Turda, apahida, Floresti 8 unitati de protectie de tip rezidential pentru copilul cu dizabilitati/ handicap ? total: 78 copii. ? Huedin, Cluj Napoca 1 complex de servicii pentru recuperarea copilului cu tulburari de comportament ?total: 11 copii ? Cluj Napoca 2 centre de plasament pentru copilul cu dizabilitati / handicap- total: 76 copii - Huedin, Cluj Napoca 1 centru de plasament ? total: 50 copii - Cluj Napoca

8. TIPURI DE SERVICII SPECIALIZATE ? Servicii de tip familial nr. de beneficiari la 31.12.2009 = 790 copii din care: 240 copii cu masura de protectie speciala la 159 de asistenti maternali profesionisti 479 copii cu plasament / tutela la rude si alte familii/persoane 40 de copii incredintati in vederea adoptiei in anul 2009 31 de copii care prin hotarari judecatoresti au primit incuviintare in vederea adoptiei

9. TIPURI DE SERVICII SPECIALIZATE ?Componenta protectia persoanei adulte nr de beneficiari in 2009 = 696 persoane ? Servicii de preventie : 1 centru de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ? 173 total beneficiari - Turda ? Servicii rezidentiale de protectie : 4 centre de ingrijire si asistenta pentru persoane cu dizabilitati ? total beneficiari: 328 persoane ? Cluj Napoca, Catcau, Luna de Jos, Mociu 2 locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati- total beneficiari: 17 persoane ? Catcau 2 centre pentru persoane varstnice ? total beneficiari: 79 persoane ? Gherla, Recea Cristur 2 centre de recuperare si reabilitare neuropsihica pentru persoane cu dizabilitati ? total beneficiari: 76 persoane ? Gherla, Jucu 1 Complex de servicii comunitare destinat persoanelor adulte ? total beneficiari: 23 copii si adulti ? Campia Turzii

10. Realizari 2009 ? Infiintarea unui Complex Comunitar pentru Recuperarea Copilului cu Handicap, prin deschiderea a 3 Case de tip familial cu o capacitate de 30 de locuri pentru copii cu handicap sever si a Centrului de Recuperare cu o capacitate de 50 de locuri in regim de zi pentru copilului cu handicap sever; ? Infiintarea Centrului de Recuperare Psiho-Neuro-Motorie pentru Copii cu Handicap ?Sfanta Irina?, Turda; ? Castigarea Premilului I in cadrul competitiei europene cu tema ?A trai cu si ?mpotriva bolii Alzheimer?, organizata de catre Fundatia Mederic Alzheimer ?n colaborare cu Reteaua Europeana pentru Incluziune Sociala si Actiune (ELISAN); ? Realizarea a 8 campanii de informare si sensibilizare a comunitatii clujene pe diferite teme specifice ? Realizarea unui proiect pilot de preventie pe tema traficului de persoane.

11. PROIECTE IN CURS DE IMPLEMENTARE Suma totala: ~ 2.225.000 euro ? Proiect cu finantare Banca Mondiala ?n valoare de 1.000.000 EURO pentru restructurarea Centrului de Ingrjire si Asistenta Catcau (Banca Mondiala 900.000 EURO, contributia CJC 100.000 EURO); ? Proiect pentru construirea unui Adapost pentru Copiii Strazii la Turda (accesare fonduri europene ? valoare 352.589 EURO contributia CJC si Primaria Turda - 102.589 EURO) ? Reabilitare, reparatii curente si amenajari CRRN GHERLA - 3.487.609,46 LEI prin POR ? in curs de evaluare (556.845 lei TVA + 58.616 lei = 615.461 lei CJC, 2.872.149 lei POR)

12. PROIECTE DE VIITOR Lista de proiecte propuse spre finantate prin ROP Axa 1 ( O.S.3 Dezvoltarea serviciilor cu specific social ?n vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor din Zona Metropolitana Cluj si Regiunea Nord-Vest ) Suma totala: ~ 3.346.000 euro Modernizarea si dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica din JUCU - valoare totala estimativa = 3.360.000 lei Modernizarea si dotarea Centrului Maternal ?LUMINITA? - valoare totala estimativa = 980.000 lei Modernizarea si dotarea Casei de tip familial ?NEGHINITA? din Floresti - valoare totala estimativa = 136.000 lei

13. PROIECTE DE VIITOR 4. Modernizarea si dotarea Complexului de Servicii pentru Recuperarea si Reabilitare copiilor cu handicap sever ?PINOCHIO?, din Cluj Napoca ? valoare totala estimativa = 361.000 lei 5. Modernizarea si dotarea Centrului Judetean de Interventie pentru Copilul Abuzat ? Casuta ?PERLINO? ? valoare totala estimativa = 235.000 lei 6. Modernizare si dotarea a 2 Case de tip familial pentru copii aflati in dificultate : Casa ?BUNA VESTIRE?, Casa ?SFANTA ELENA? - valoare totala estimativa = 311.000 lei 7. Crearea unui Complex de servicii sociale comunitare pentru copii si persoane adulte - valoare totala estimativa = 8.000.000 lei

14. BENEFICIARII DGASPC la 31.12.2009 ? COPII - total: 4.028, din care: 647 beneficiaza de servicii de preventie (centre de zi, centre de consiliere, etc); 790 care beneficiaza de servicii de tip familial (copii plasati la rude, asistenti maternali, alte familii/pers, adoptie, tutela); 400 care beneficiaza de servicii de tip rezidential (centre maternale, centre de plasament, case, apartamente) 2.191 copii cu deficienta neinstitutionalizati (acordare de drepturi si facilitati prevazute de legislatia in vigoare) ? ADULTI - total: 19.536, din care 173 beneficiaza de servicii de preventie (centre de recuperare/reabilitare pentru persoane cu deficienta) 523 care beneficiaza de servicii de tip rezidential (centre de ingrijire si asistenta, camine pentru batrani) 18.840 cu deficienta neinstitutionalizati (acordare de drepturi si facilitati prevazute de legislatia in vigoare)


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro