Kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker
Download
1 / 30

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker. Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer. Unge i risiko. Hvor mange barn er det?. Ulike anslag 160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker' - osric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker

KOMPASSET

Lav terskel, høy kompetanse

4 små forebyggingsklinikker

Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer


Unge i risiko hvor mange barn er det
Unge i risiko. Hvor mange barn er det?

 • Ulike anslag

  • 160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004)

  • Folkehelseinst., 2011; 8.3% av barn og unge i Norge vokser opp med et så alv. alkoholprobl at det går ut over barna

   • + høy forekomst av fam m/narkotikaprobl, vanedannende medikamenter etc.

 • Rusmisbruk ikke et individuelt problem


Bakgrunn
Bakgrunn

 • NRK`s TV-auksjon 2008 tildelt Blå Kors

  • Øremerket; Forebygging, behandling og oppfølging av enkeltpersoner og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk

 • ett av prosjektene


 • Utviklet i Danmark 1997

  • 11 ulike avdelinger

   • + online chat rådgivning

  • Faglig bistand til etablering av tilbudet i Norge


Msk med alkoholproblemer s ker ikke hjelp
Msk med alkoholproblemer søker ikke hjelp

 • De fleste med alkoholprobl benekter problemet og/eller er ikke motivert for behandling

  • Er ikke i behandlingsapparatet

   • Under 5% i behandling

   • v/Kompasset: 77% av foreldrene har ikke vært i rusbehandling, erkjenner ikke sitt rusprobl.

    • Barna blir ikke plukket opp av tilbud som gis til pårørende innenfor rusbehandlingsinstitusjoner


Prosjektperiode kompasset norge
Prosjektperiode KOMPASSET Norge

 • Per nå avd i Bergen (2009), Sandnes (2010), Trondheim (2011) og Oslo (2011)

 • Drift ut 2013

 • Målsetning fast tilbud. Finansiering?

  • Om midler; 3 -årig forskningsprosjekt; Fokus på fullføringsproblematikk og brudd på negativ sosial arv

   • KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest)


Rammeverk
Rammeverk

 • Tidlig intervensjon, bygge bro mellom forebygging og behandling

 • Aldersgruppe: 14-35 år

  • Målgruppe sårbar i kritiske overgangsfaser

 • Lavterskel

 • Den unge definerer selv hva som er problematisk rusbruk hos foreldre


 • Rammeverk1
  Rammeverk

  Klientens eget sted. Ikke geografisk tilknyttet rusinstitusjon

  Individuell tilrettelegging

  Heterogen gruppe

  Tilbud så lenge det har nytteverdi

  Gratis!

  Eksklusjonskriterier

  spm i hver sak; Hvilken instans er den rette til å ivareta denne klienten best mulig?


  Vi tilbyr
  Vi tilbyr:

  Individualterapi og rådgivning

  Gruppeterapi

  Familiesamtaler

  Undervisning

  Temakvelder

  Nettside

  www.kompasset.org

  Sentral del av konseptet; Ramme forfellesskap ml. unge med samme erfaringsbakgrunn

  Opplevelse av å ikke være alene


  Hvem og hvor
  Hvem og hvor?

  • Ansatte; Midler til 2 fulltidsstillinger per avdeling, psykologer og psykologspesialist

  • KOMPASSET Bergen;

   • Lokaler i Sydneskleiven 22, 5010 Bergen

   • Åpningstider ca 0830-16 man-fre. Gruppetilbud på ettermiddagstid


  M lsetning
  Målsetning

  • Selektiv forebygging av ung uførhet og brudd på negativ sosial arv

  • Hjelp til et tilfredsstillende selvstendig liv


  • Forskning viser at familiemedlemmer kan være minst like belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

   • Lindgaard, H. (2008): Afhængighed og relationer - De pårørendes perspektiv, Aarhus Universitet: Center for Rusmiddelforskning

   • 50% av barna klarer seg bra


  Den skjulte epidemien krenkede barn blir syke voksne
  Den skjulte epidemien: Krenkede barn blir syke voksne! belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Felitti, ACE Study.

   • N= 17000

   • Traumer i barndom og sykelighet blant voksne

   • Res: Vond og vanskelig erfaring i barndom og ungd.tid forekommer mye oftere enn det som vanligvis er kjent.

    • Erf. vevd sammen i komplekse mønstre og er sterkt knyttet sammen til sykdom i voksenlivet (linære sammenhenger)


  Tale og tie
  Å tale og tie belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Immunforsvaret påvirkes av krenkelser

   • Destruktivt for et msk å gå alene med sine vonde erfaringer

   • Om riktig hjelp, kan sykdomsutvikling forhindres!

   • Samfunnsøkonomisk gevinst!


  Langvarig belastning hos barna
  Langvarig belastning hos barna belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Gj.snitt 12-14 leveår (i perioden 0-18 år) med alkoholmisbruk i fam.

  • 70% utsatt for fysisk og/eller psykisk vold

  • 16% har vært utsatt for seksuelle krenkelser

  • 25% opplevd vold mellom foreldrene

  • 42% redd for at foreldrene skulle dø av misbruket

   • svært mange har opplevd selvmordstrusler fra foreldre

  • 32% selv hatt tanker el planer om suicid

  • 73% relasjonelle vansker ift venner og kjærester

   (Tall fra årsrapport 2011)


  Fullf ringsproblemer i skole og arb liv
  Fullføringsproblemer i skole og arb. liv belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • 46% fullføringsproblemer

   (Tall fra årsrapport 2011)


  De unges ensomhet og forlatthet
  De unges ensomhet og forlatthet belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • 37% snakket ikke med noen om hvordan de har hatt det i oppveksten

   • Lojalitet og skam

  • 30% snakket med den edru forelderen

   • Medavhengig, selv utslitt, dobbelt svik

  • 22% snakket med sine søsken

   • Ført til mer utholdenhet, ikke forandring

  • 14% snakket med noen i slekten

   • Få sier det hjalp el førte til forandring. Slekten håper ting går over

  • 4% snakket med en lærer

   • Gjerne viderehenvist rådgiver el helsesøster

  • Generelt: ”Snakket med” har ikke medført at voksne har grepet inn. Tabuisering, bagatellisering, skam og benekting hemmer evne til å se og motet til å handle

   (Tall fra årsrapport 2011)


  Tidligere erf med hjelpeapp
  Tidligere erf med hjelpeapp belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • 40% har snakket med en offentlig hjelper

   • Blandede erf, spes. ift 2.linjetjenesten

    • Fokus på symptomlindring

    • Lite vekt på oppvekstbetingelser (langvarig omsorgssvikt)


  Hva slags virkelighet lever vi i
  Hva slags virkelighet lever vi i? belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Hoveddelen av barn som vokser opp med

   foreldre som misbruker alkohol må leve med det

  • Benektelse og taushet både hos barn og voksne

  • Barn lever iskjult nød 

  • Langvarig belastning og isolasjon


  P virkning av barn
  Påvirkning av barn belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Medfødte alkoholskader (FAS/FAE)

  • Fordoblet risiko;

   • Psykiske lidelser

   • Utsatthet for vold eller seksuelle overgrep

   • Tidlig død, sykdom

   • Egne rusproblemer (opptil x 10)

  • Skadelig familiesamhandling

   • Uforutsigbarhet, benektelse, isolasjon, manglende sosial støtte, begrenset rom for emosjonelle uttrykk


  Hvordan kommer dette til syne
  Hvordan kommer dette til syne? belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Angst og depresjoner

  • Spiseforstyrrelser

  • Selvskading

  • Atferdsforstyrrelser

  • Aggresjon og hyperaktivitet

  • Muskel- og skjelettplager

  • Hodepine, magesmerter

  • Søvnvansker

  • Osv.


  P skolen

  Faglige og/eller sosiale problemer belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  Hyppige skoleskifter

  Nedsatte skoleprestasjoner

  OBS! IFT ELEVER MED UHELDIG ”OVERTILPASNING

  de flinke tause elevene

  På skolen


  Utvikling
  Utvikling belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Feilslått og for tidlig modningsprosess

  • Overdreven omsorgsfunksjon/parentifisering

  • Utv. av sosiale ferdigheter kan forstyrres

   • Engstelig tilknytning

    • F. eks overdreven eller manglende intimitet


  Oppsummert hva er risikoen p lang sikt
  Oppsummert; Hva er risikoen på lang sikt? belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Økt risiko;

   • Emosjonelle, kognitive, sosiale,relasjonelle problemer og/eller psykiatriske problemer + rusproblemer + somatisk sykdom + sosial marginalisering


  Fullf ringsproblematikk og risiko for ung uf rhet
  Fullføringsproblematikk og risiko for ung uførhet belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • ”Et liv jeg ikke valgte”. Om unge uføre i fire fylker

   • FoU rapport nr. 9/2009

   • Risiko for ung ufør når oppveksten har vært belastende


  Besparelser
  Besparelser belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Etter oppfølging i KOMPASSET er flere på et spor som ikke fører til ung uførhet og utenforskap

   • 30 stk

   • Pessimistisk perspektiv; 1/3 av disse får til livet i fellesskapet

   • Svært beskjeden og omtrentlig beregning av kostnadene m/ ung uførhet/utenforskap 100-500.000 pr år. Gjennomsnitt på ca 200.000 (1 G + supplerende sosialhjelp) for 10 personer i alderen 17-25 år = 2 mill i året i et livsløp frem til alderspensjon – altså 80-90 mill spart i mulige fremtidige utgifter (på ett år).

   • + Manglende skatteinngang

   • + Bruk av helsetjenester ift psyke og soma +++


  Besparelser forts
  Besparelser forts. belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Hvor mye må dette multipliseres med når negativ sosial arv brytes – og barn av de som i dag er barn av får gode oppvekstvilkår?

  • 5,4 milliarder pr årskull hvis 10% flere fullfører videregående skole (Torberg Falck, NTNU)


  Interesse for saken
  Interesse for saken; belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

  • Dette er et samfunnsproblem!

  • Samfunnsmessig tendens til å benekte og bagatellisere konsekvensene av alkoholmisbruk for barn/unge; lignende mekanismer som i misbruksfamilien!


  Hvilken type behandling er foretrekke fra et familie og samfunnsmessig perspektiv
  Hvilken type behandling er å foretrekke fra et familie – og samfunnsmessig perspektiv?

  • Hva er behandling av misbruk?

   • Å redusere eller stoppe misbruket?

   • Å redusere graden av rusrelaterte lidelser?

    • Mulighetene for forandring hos de unge er langt større enn for deres misbrukende foreldre


  ad