Inform cijas mekl ana internet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Informācijas meklēšana internetā. PowerPoint PPT Presentation


  • 232 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Informācijas meklēšana internetā. 7.klase 9 . stunda. Iepriekšējā stundā – Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība. Kas ir datorpirātisms? Kas ir izplatāmprogrammatūra? Kas ir bezmaksas programmatūra? Kas ir atvērtā pirmkoda programmatūra?

Download Presentation

Informācijas meklēšana internetā.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inform cijas mekl ana internet

Informācijas meklēšana internetā.

7.klase 9. stunda


Iepriek j stund intelektu lais pa ums un personas datu aizsardz ba

Iepriekšējā stundā – Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība

  • Kas ir datorpirātisms?

  • Kas ir izplatāmprogrammatūra?

  • Kas ir bezmaksas programmatūra?

  • Kas ir atvērtā pirmkoda programmatūra?

  • Vai drīkst lejuplādēt no interneta kādu maksas programmu nemaksājot, ja par to nevienam neteiks un lietos tikai pats savām vajadzībām?


Internets un glob lais t meklis www

Internets un globālais tīmeklis (www)

Internets ir lielākais globālais datortīkls, kas apvieno dažāda veida datortīklus visā pasaulē. To veido aparatūra (lietotāju datori, tīkla serveri, komunikācijas tīkls) un programmatūra. Drošu informācijas pārraidi starp tīkla datoriem nodrošina protokols TCP/IP.

Internetā tiek realizēti dažādi pakalpojumi jeb servisi, piemēram, globālais tīmeklis (WWW), elektroniskais pasts (e-pasts), datņu lejupielāde (FTP), tērzēšana (chat).

Globālais tīmeklis ir populārākais interneta serviss, kas izmanto internetu informācijas pārraidei.

Globālo tīmekli veido informācija, kas sadalīta tīmekļa lappusēs (Web page), kuras saistītas savā starpā. Tīmekļa lappuses ir hiperteksta dokumenti, kuru veidošanai lieto valodu HTML(HyperText Markup Language). Tās satur ne tikai tekstu un attēlus, bet arī skaņas un video klipus, kas padara lappušu aplūkošanu interesantāku. Darbam globālajā tīmeklī ir izstrādātas daudzas pārlūkprogrammas, piemēram, Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Konqueror.


Mekl t jprogrammas

Meklētājprogrammas

Meklētājprogramma (search engine) ir programma, kas globālajā tīmeklī dokumentos meklē specificētus atslēgvārdus un lietotājam sniedz dokumentu sarakstu, kuros šie vārdi ir atrasti.

Kā meklētājprogrammu piemērus var minēt:

http://www.yahoo.com/

http://www.bing.com/

http://www.yandex.com/

http://www.lycos.com/

http://google.lv


Mekl jot inform ciju j em v r ka

Meklējot informāciju, jāņem vērā, ka:

katra meklētājprogramma meklē informāciju noteiktā tīmekļa lappušu sarakstā, kas neaptver visas globālā tīmekļa lappuses. Tāpēc dažādās meklētājprogrammās meklēšanas rezultāts, lietojot vienu un to pašu atslēgvārdu vai frāzi, var būt dažāds;

meklējamo informāciju ieteicams raksturot pēc iespējas pilnīgāk, vajadzības gadījumā kā atslēgvārdu vai frāzi lietojot vairākus vārdus vai īsu teikumu.


Apskat sim google lv

Apskatīsim google.lv

atvērt meklētājprogrammu, piemēram, www.google.lv;

tekstlodziņā ievadīt atslēgvārdu vai frāzi, piemēram, Informātika un nospiediet Enter;

Tie parādīt rezultāts, kas satur šādu informāciju:

lietoto atslēgvārdu vai frāzi (Informātika), atrasto lappušu skaitu (80 100) un meklēšanas laiku (0,25 sekundes);

atrasto informācijas avotu raksturojumu, kas satur lapas nosaukumu (Informātika), lapas raksturojumu vai teksta fragmentu un tīmekļa adresi (informatika.rvvg.lv);


Izv rsta mekl ana

Izvērsta meklēšana:


Izv rst mekl ana

Izvērstā meklēšana:

laukā Atrast rezultātus:

Visi šie vārdi – atlasa lapas, kurās ir visi atslēgvārdi, turklāt tie var atrasties lapas dažādās vietās;

frāze – atlasa lapas, kurās ir tieši šāda frāze;

jebkurš no vārdiem – atlasa lapas, kurās ir vismaz viens no atslēgvārdiem;

nevien no vārdiem – tiek atmestas lapas, kas satur norādītos vārdus;

valoda – norādīt valodu, kurā meklēt;

datnes formāts – norādīt datnes formātu;

Datums – iespēja norādīt lapas, kurās ir atjaunota informācija noteiktā laika

Atrašanās vieta – norādīt, kur atslēgas vārdi var atrasties lappusē;

domēns – norādīt, kur atrodas meklējamā lapa, ja zināma tīmekļa adrese. Piem: rvvg.lv vai delfi.lv


Uzdevumi

Uzdevumi:

Cik ierakstus atrod meklētāji Google, Bing, Lycos, Yahoo Āgenskalna sākumskola

Kā atšķiras meklēšanas rezultāti meklējot:

Āgenskalna sākumskola

“Āgenskalna sākumskola”

Cik PDF dokumentus atrod skolas mājaslapā, kuros ierakstīts teksts iesniegums?


N kamaj stund

Nākamajā stundā

  • Datņu arhivēšana


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


  • Login