tr nh ph r ng th ng qua c ch bu n b n c c bon t i v ng m c c khu b o t n chnd l o
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tránh phá rừng thông qua cơ chế buôn bán các bon tại vùng đệm các khu bảo tồn ở CHND Lào

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tránh phá rừng thông qua cơ chế buôn bán các bon tại vùng đệm các khu bảo tồn ở CHND Lào - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Tránh phá rừng thông qua cơ chế buôn bán các bon tại vùng đệm các khu bảo tồn ở CHND Lào. Các hoạt động thí điểm và nghiên cứu của chương trình Phát triển nông thôn miền núi Lào - Đức (RDMA). Các dự án nghiên cứu trình độ thạc sỹ (MSc).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tránh phá rừng thông qua cơ chế buôn bán các bon tại vùng đệm các khu bảo tồn ở CHND Lào' - osmond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tr nh ph r ng th ng qua c ch bu n b n c c bon t i v ng m c c khu b o t n chnd l o

Tránh phá rừng thông qua cơ chế buôn bán các bon tại vùng đệm các khu bảo tồn ở CHND Lào

Các hoạt động thí điểm và nghiên cứu của chương trình Phát triển nông thôn miền núi Lào - Đức (RDMA)

c c d n nghi n c u tr nh th c s msc
Các dự án nghiên cứu trình độ thạc sỹ (MSc)
 • Fabian Noeske Trường ĐH Applied Sciences, (lâm nghiệp) Rottenburg , Đức

Đánh giá sinh khối diễn tiến của rừng thứ sinh phục hồi sau nương rẫy

 • Barbara Dannemann, Trường ĐH Hohenheim, Stuttgart, Đức (Hướng dẫn: Prof. J.Müller)

Đánh giá sinh khối diễn tiến của rừng tre phục hồi sau nương rẫy

nh ng nguy c ch nh i v i c c khu b o t n
Những nguy cơ chính đối với các khu bảo tồn
 • Đốt nương làm rẫy và cháy rừng trong vùng đệm
 • Mở rộng trồng cao su không có quy hoạch và bất hợp pháp (dự kiến có tới 300.000 ha thuộc loại này trong vòng 1 thập kỷ tới)
 • Khai thác gỗ bất hợp pháp
 • Săn bắn và khai thác không bền vững LSNG
nh ng tr ng i ch nh cho ph t tri n
Những trở ngại chính cho phát triển
 • Xa xôi hẻo lánh, cơ sở hạ tầng yếu kém
 • Tiếp cận thị trường còn hạn chế
 • Mức thu nhập trung bình quy ra tiền mặt khoảng 150-250 USD/ hộ gia đình/ năm
 • Tiếp cận với các dịch vụ y tế và giáo dục còn hạn chế
 • Dịch vụ khuyến nông còn yếu
ti m n ng bu n b n c c bon trong b i c nh ph t tri n n ng th n
Tiềm năng buôn bán các bon trong bối cảnh phát triển nông thôn
 • Tỷ lệ rừng/đầu người cao (5-15 ha)
 • Tiềm năng cố định các bon 20 - 60 tấn /người hoặc 100-300 tấn/ hộ gia đình /năm
 • Mức thu nhập tiềm năng thông qua cơ chế buôn bán các bon là 500-1500 USD / năm và / hộ gia đình
nh ng v n li n quan t i c ch bu n b n c c bon
Những vấn đề liên quan tới cơ chế buôn bán các bon
 • Sự đồng tình của Chính phủ cho phép cộng đồng dân cư nông thôn trở thành một chủ thể tham gia cơ chế bảo vệ rừng và buôn bán các bon
 • Trích tỷ lệ % tiền thu được từ buôn bán các bon cho cấp trung ương và địa phương
 • Chi phí giao dịch (giám sát)
 • Khả năng tiếp nhận đầu tư từ tiền thu được từ buôn bán các bon ở cấp thôn bản (đầu tư vào sản xuất, tín dụng vi mô, chi trả theo đầu người, quỹ an sinh xã hội)
nh ng y u t c a h p ph n b o v a d ng sinh h c bu n b n c c bon rdma
Những yếu tố của hợp phần bảo vệ đa dạng sinh học/buôn bán các bon RDMA
 • Hỗ trợ đối thoại về buôn bán các bon ở cấp chính sách lâm nghiệp quốc gia
 • Xác định vùng đệm trong các kế hoạch phát triển của huyện
 • Kế hoạch sử dụng đất cấp thôn bản và giao đất /rừng
 • Bảo vệ rừng và sử dụng bền vững
 • Các phương án chống cháy rừng cấp thôn bản
 • Phát triển hệ thống giám sát các bon
 • Tăng cường các hợp phần tài chính vi mô
 • Đầu tư cho sản xuất (thuỷ lợi, chăn nuôi, gỗ, LSNG)
 • Sử dụng nguồn tre nứa ở quy mô công nghiệp
m t l r ng c c bon m u
Một lô rừng các bon mẫu

Kết quả lô trong diễn thế rừng thứ sinh sau 15 năm

 • Số lượng thân cây : 5497 /ha
 • Tổng thể tích cây sống: 84.5 m³/ha
 • Tổng thể tích cây chế: 78.5 m³/ha
 • Tổng thể tích tre nứa sống (đặc): 80.5m³/ha
 • Lượng các bon hàng năm được lưu trữ trong sinh khối cây sống hiện nay: 1.7 t /ha/năm
 • Lượng lưu giữ các bon tiềm năng (?) 5.0 t/ha/năm
l r ng tre n a m u
Lô rừng tre nứa mẫu

Kết quả đo lường lô trong diễn thế rừng tre nứa tái sinh sau 15 năm

 • Số lượng khóm tre nứa: 1332 /ha
 • Tổng sinh khối tre nứa sống: 76 t/ha
 • Sinh khối tre nứa chết: 140 t/ha
t n d ng quy m nh
Tín dụng quy mô nhỏ
 • RDMA hoạt động vận hành khoảng 150 ngân hàng cấp thôn bản ở những tỉnh thí điểm
 • Vốn trung binh của 1 ngân hàng 3.000-5.000 USD
 • Thành lập các tổ chức chi nhánh ở cấp tỉnh và huyện
 • Liên kết với các tổ chức tín dụng quy mô nhỏ tư nhân
 • Triển khai thành công các hoạt động của dự án trên cơ sở cung cấp tín dụng dưới dạng cho vay (chăn nuôi, chế biến nông sản)
qu n l tre n a
Quản lý tre nứa
 • Sinh khối tre nứa chiếm ưu thế trong các diễn tiến tiếp theo nơi mà chu trình đốt nương làm rẫy diễn ra nhiều lần hoặc chu trình ngắn hơn 5 năm
 • Tre nứa ngăn cản sự hình thành diễn thế cây khác
 • Tre nứa tạo nguy cơ cháy rừng không kiểm soát được (tới 200 t/ha) do khuy đồng loạt sau một chu kỳ 10-15 năm
i tr n s ng b ng b tre
Đi trên sông bằng bè tre
 • Thời gian làm 1 bè tre 3 tần ước tính mất khoảng 3 ngày.
 • Vận chuyển khoảng 50 km sẽ mất chi phí khoảng 6,5 USD / tấn.
ad