Piractwo komputerowe
Download
1 / 27

Piractwo Komputerowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Piractwo Komputerowe. Sieci Komputerowe Marek Pudełko. Piractwo komputerowe - definicja. Piractwo komputerowe to potoczna definicja działań naruszających ustawę o prawie autorskim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Piractwo Komputerowe' - osmond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Piractwo komputerowe

Piractwo Komputerowe

Sieci Komputerowe

Marek Pudełko


Piractwo komputerowe definicja
Piractwo komputerowe - definicja

 • Piractwo komputerowe to potoczna definicja działań naruszających ustawę o prawie autorskim.

 • Polega na łamaniu prawa autorskiego poprzez nielegalne kopiowanie i posługiwanie się własnością intelektualną bez zgody autora lub producenta utworu i bez uiszczenia odpowiednich opłat.

 • Obejmuje nielegalne:

  • Kopiowanie,

  • Używanie,

  • Reprodukowanie,

  • Udostępnianie,

  • Produkcję oprogramowania


Nielegalne oprogramowanie
Nielegalne oprogramowanie

 • Piractwo komputerowe może polegać na:

  • instalowaniu w sieci lub na komputerze nie licencjonowanej kopii programu,

  • instalowaniu danego programu na większej liczbie komputerów, niż przewiduje to licencja na program,

  • kopiowanie programu z nośnika na nośnik,

  • kopiowanie programu z internetu

  • inne.

 • Zabronione jest kopiowanie programu bez zgody producenta, dystrybucja nielegalnych kopii, jak również używanie nielegalnych kopii.


Nielegalna muzyka i filmy
Nielegalna muzyka i filmy

 • Piractwo komputerowe dotyczy także niezgodnego z prawem kopiowania i używania plików multimedialnych - filmów i muzyki.

 • Kopiowane nielegalnie są również książki (e-booki), czasopisma, gazety i różnego rodzaju dokumenty.

 • Nowe możliwości techniczne umożliwiające świetną kompresję dźwięku i obrazu, rozwój internetu oraz pojawienie się wielu programów głównie typu peer to peer spowodowało niezwykły rozrost piractwa w tym zakresie.


Piractwo na wiecie
Piractwo na świecie

 • W 2006 roku 35% używanych na świecie programów komputerowych było zainstalowanych bez licencji.

  • Większość pochodziła od producentów, którzy nielegalnie kopiowali je z programów mających certyfikat wytwórcy, dokonując tym samym kradzieży na szkodę autorów programów.

  • Pomimo wysokich wartości skala piractwa zaczyna się zmniejszać.

  • Szacunkowo firmy tracą na piractwie około 50 mld $ rocznie.

 • BSA szacuje, że w Chinach, Rosji i na Ukrainie, udział oprogramowania pirackiego w ogólnej liczbie zainstalowanych w tych krajach programów komputerowych wynosi aż 90%, a w Wietnamie – 95%.

 • Według badania, 10 krajów o najwyższym poziomie piractwa to: Armenia, Mołdawia, Azerbejdżan, Zimbabwe, Wietnam, Wenezuela, Pakistan, Indonezja, Ukraina i Kamerun (poziom pomiędzy 95-84 proc.) .

 • Najniższy poziom piractwa komputerowego zanotowano w: Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Japonii, Danii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Belgii (21-27 proc.).

 • Skala piractwa w Unii Europejskiej wynosiła 36%. Straty szacuje się na poziomie 11 mld $.


Piractwo w polsce
Piractwo w Polsce

 • W Polsce w ubiegłym roku 57% użytkowników komputerów korzystało (przynajmniej częściowo) z programów „pirackich”.

  • Na tle innych krajów Europy wschodniej jest to poziom średni.

  • Od kilku lat ilość spada o 1% rocznie.

  • Rocznie straty szacuje się na 484 mln $.

 • Z szacunków Zrzeszenia Producentów Audio-Video (ZPAV) wynika, że skala piractwa w Polsce nie jest mała. - Każdego dnia w Polsce może być ściąganych z sieci nawet 5 mln nielegalnych plików - mówi Marek Staszewski ze ZPAV.


Piractwo w polsce pocz tki
Piractwo w Polsce - początki

 • W Polsce początki handlu nielegalnym oprogramowaniem sięgają lat osiemdziesiątych.

  • Wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pierwsze małe komputery.

  • Ludzie zaczęli szukać jak najtańszego oprogramowania dla swoich komputerów.

  • Zaczęli być klientami bazarów i giełd komputerowych, gdzie zaczynały pojawiać się nielegalne programy.

 • Nielegalny handel spowodował, że większość użytkowników komputerów wyrobiła sobie pogląd iż programy komputerowe są czymś, co powinno kosztować niewielkie pieniądze.

 • Wejście na polski rynek oryginalnych programów wzbudziło zdumienie i oburzenie ponieważ okazało się, że oryginały kosztują dużo więcej niż to samo na giełdzie.


Skala piractwa
Skala piractwa

 • Straty odczuwają przede wszystkim producenci i dystrybutorzy legalnych wersji.

  • Mając świadomość, że liczba sprzedawanych pirackich kopii jest kilkakrotnie większa niż legalnych, często nawet nie planują wydawania części swoich dzieł, bo to im się po prostu nie opłaca.

 • Piractwo komputerowe nie jest zjawiskiem nowym.

  • Jednocześnie zyski osiągane z takiego procederu potrafią być na tyle duże, że nawet widmo więzienia nie jest w stanie zatrzymać piratów.


Przyczyny piractwa
Przyczyny piractwa

 • Wysoka cena programów, filmów, muzyki,

 • Polityka koncernów niechętnych zmniejszaniu cen produktów.

 • Brak świadomości potrzeby chronienia praw autorskich w świadomości przeciętnego człowieka,

 • Podwójna moralność użytkowników

 • Łatwy dostęp do pirackich treści

 • Internet

 • Giełda

 • Rozwój programów P2P

 • Kopie nieodróżnialne od oryginałów


Sprz t sprzyjaj cy piractwu
Sprzęt sprzyjający piractwu

 • Taniejące nagrywarki CD, DVD, BlueRay

 • Tanie nośniki

 • Szerokopasmowy Internet

 • Programy P2P

 • Wydajne metody kompresji


Popularne metody rozpowszechniania plik w
Popularne metody rozpowszechniania plików

 • Sieci P2P

 • Sieci P2M

 • Serwery do wymiany dużych plików

 • Serwery FTP

 • Giełda


Zalety piractwa wady
Zalety piractwa Wady

 • Przekraczanie prawa.

 • Brak wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

 • Niepewna jakość filmów i muzyki.

 • Brak dodatków.

 • Wspieranie finansowe mafii i przestępców.

 • Możliwość ściągnięcia wirusów i trojanów.

 • Oszczędność.

 • Dostęp do najnowszych programów i filmów (niektóre mogą być w ogóle nie wydane w Polsce).

 • Udział w grupach Internetowych.

 • Rozwój umiejętności komputerowych.

 • Forma promocji


Jak uniknąć naruszania prawa, czyli poradzić sobie z ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?


Problemy dla firmy cz 1
Problemy dla firmy - cz.1 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie i używanie programów komputerowych bez zezwolenia właściciela praw autorskich jest zabronione i podlega surowym sankcjom karnym i cywilnym.

  • (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994r., nr 24)

 • Udział w piractwie komputerowym (nawet nieświadomy) może pociągnąć do odpowiedzialności cywilnej jak i karnej.


Problemy dla firmy cz 2
Problemy dla firmy - cz.2 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Grzywna

 • Konfiskata sprzętu

 • Odszkodowanie dla właściciela praw autorskich i majątkowych

 • Kara więzienia


Odpowiedzialno karna cz 1
Odpowiedzialność karna cz.1 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego może być przypisana wyłącznie osobie fizycznej, jako że czyn może być wyłącznie przejawem woli człowieka.

  • Osoba prawna nie może ponieść odpowiedzialności karnej – nie można pociągnąć do odpowiedzialności firmy.

 • Z praktyki w zakresie ścigania przestępstw piractwa komputerowego można przyjąć, że wina za popełnienie tego rodzaju przestępstwa może być przypisana zwłaszcza:

  • członkom zarządu spółek prawa handlowego,

  • dyrektorom przedsiębiorstw i instytucji np. państwowych,

  • osobom, które zajmują się administracją sieci komputerowych,

  • osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie sprzedaży urządzeń komputerowych

  • właścicielom komputerów (użytkownicy końcowi).


Odpowiedzialno karna cz 2
Odpowiedzialność karna cz.2 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • O tym kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej decyduje możliwość przypisania winy konkretnej osobie.

 • Na czym może polegać wina zarządzających firmą w odniesieniu do piractwa komputerowego?

 • W pierwszym przypadku, osoba zarządzająca (kierująca) firmą ma zamiar popełnienia czynu zabronionego (działanie w zamiarze bezpośrednim, np. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej).

  • Podjęcie decyzji dotyczącej nabycia, zarządzania i korzystania z nielegalnego oprogramowania komputerowego.

  • Władze firmy wydają swoim pracownikom sprzeczne z przepisami prawa polecenia.

 • Osoba zarządzająca firmą nie działa wprawdzie w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, ale przewidując jego możliwość godzi się na jego popełnienie. Zarządzający ponosi odpowiedzialność jeśli:

  • wie o takich niezgodnych z prawem działaniach,

  • przewidując możliwość ich popełnienia godzi się na nie,

  • dopuszcza do naruszenia prawa wskutek nie zachowania należytej ostrożności, mimo iż powinien był lub mógł przewidzieć popełnienie czynu zabronionego.


Przeciwdzia anie piractwu w firmie 1
Przeciwdziałanie piractwu w firmie – 1 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Kontrola Sieci

  • Zarząd oraz dział informatyki powinny sprawować pełną kontrolę nad danymi w firmowej sieci komputerowej.

 • Inwentaryzacja oprogramowania

  • Opracować spis wszystkich programów zainstalowanych na firmowych komputerach, notebookach i serwerach

   • szczególnie w przypadku bezpośredniego dostępu pracowników do Internetu umożliwiającego im bez wiedzy administratora samodzielną instalację programów prosto z sieci.

  • Bezwzględnie przechowywać licencje na wszystkie zainstalowane programy.


Przeciwdzia anie piractwu w firmie 2
Przeciwdziałanie piractwu w firmie – 2 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Przestrzeganie zgodności licencji z ilością kopii programów

  • Firmy kupują pewną ilość legalnego oprogramowania, lecz po pewnym czasie tracą kontrolę nad tym, co zostało zainstalowane. Liczba użytkowników zaczyna przekraczać liczbę licencji i w momencie kontroli komputer może zostać zatrzymany.

  • Często wynika to z niewiedzy pracodawcy o oprogramowaniu na jego komputerach.

 • Weryfikacja legalności oprogramowania

  • Najlepszym sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym w firmie programach jest audyt oprogramowania.


Przeciwdzia anie piractwu w firmie 3
Przeciwdziałanie piractwu w firmie – 3 ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Porozumienie z pracownikami

  • Zapoznanie pracowników z zasadami użytkowania oprogramowania i podpisanie porozumienia określającego odpowiedzialność osób zatrudnionych w zakresie zasad używania oprogramowania.

 • Odpowiedzialność za oprogramowanie

  • W większych firmach rozwiązaniem jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zakup programów, ich instalację i nadzór nad zasobami oprogramowania.

  • W mniejszych instalowanie programów najlepiej powierzyć jednej osobie lub działowi. Zaoszczędzi to niespodzianek (zwłaszcza tych przykrych) w przyszłości.


Instytucje zajmuj ce si ochron praw autorskich
Instytucje zajmujące się ochroną praw autorskich ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

Polska

 • ZAiKS - Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych

 • ZPAV - Związek Producentów Audio Video

 • FOTA - Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej

 • PRO - Polski Rynek Oprogramowania

 • Koalicja Antypiracka - powstały w październiku 1998 r. związek trzech organizacji: ZPAV, FOTA i BSA.

  Świat

 • BSA - Business Software Alliance (również w Polsce)


Zwi zek autor w i kompozytor w scenicznych
Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • ZAiKS to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców.

  • Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Zrzeszającego Autorów i Kompozytorów CISAC.

 • Jej podstawowym zakresem działań jest pobieranie tantiem za wykonywanie utworów artystów w nim zrzeszonych.

  • Działając zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim Stowarzyszenie Autorów ZAiKS pobiera opłaty także w imieniu twórców niezrzeszonych,

  • Mają prawo do odebrania tantiem, jednak nie później niż 5 lat po publikacji, gdyż wtedy zostają one uznane za tzw "tantiemy puste" i rozdzielone między członków ZAiKS.


Zwi zek producent w audio video
Związek Producentów Audio-Video ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów.

 • Posiada zezwolenie Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi w tym zakresie.

  • Powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90-tych sięgało 95%.

  • Dziś w Związku zrzeszonych jest niemal 100 osób fizycznych (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz ok.40 firm fonograficznych, które pod względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie ok. 80% polskiego rynku muzycznego.


Fundacja ochrony tw rczo ci audiowizualnej
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • FOTA to organizacja zajmująca się ochroną praw twórców filmowych w Polsce.

 • Została utworzona w lipcu 1994 r.

 • Głównym celem organizacji jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. „piractwa audiowizualnego” i działanie w interesie podmiotów będących właścicielami praw autorskich do wydawnictw audiowizualnych (głównie filmów).


Polski rynek oprogramowania
Polski Rynek Oprogramowania ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • Stowarzyszenie PRO zajmuje się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi do programów komputerowych

  • PRO jest obecnie jedyną organizacją w Polsce, która uzyskała zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki (DP/041/Z/2/95)

 • Zostało założone przez twórców i producentów oprogramowania w roku 1992.

  • Członek SIIA (Software Information Industry Association).

 • Stowarzyszenie PRO zajmuje się ochroną praw autorskich

  • Działa na rzecz zapewnienia właściwych prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych, prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania i stanowi forum integracji środowisk twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.


Business software alliance
Business Software Alliance ewentualnym problemem nielegalnego oprogramowania i piractwem komputerowym w firmie?

 • BSA jest organizacją zrzeszającą komercyjnych producentów oprogramowania komputerowego, założona w 1988 roku.

  • Działa w 60 krajach na świecie w tym w Polsce.

 • Jej celem jest promocja i egzekwowanie zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania jej członków.

  • Prowadzi i wspiera akcje edukacyjne dotyczące legalności oprogramowania i praw autorskich swoich członków.

  • Udostępnia punkty kontaktowe zbierające informacje o naruszaniu tych praw. Informacje są następnie przekazywane organom ścigania.


ad