Muhasebe mesle nde haksiz rekabet
Download
1 / 36

MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET - PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET. TTK’da Haksız Rekabet. Haksız rekabet, aldatıcı ve iyiniyet kaidelerine aykırı suretlerle iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır. Kendi emeği yerine başkasının çabasına ve emeğine dayanmak,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MUHASEBE MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MUHASEBE MESLENDE HAKSIZ REKABET


TTKda Haksz Rekabet

 • Haksz rekabet, aldatc ve iyiniyet kaidelerine aykr suretlerle iktisadi rekabetin her trl ktye kullanlmasdr.

  • Kendi emei yerine bakasnn abasna ve emeine dayanmak,

  • Bakalarn karalamak ve ktlemek saiki ile hareket etmek


TTKda saylan Haksz Rekabet Halleri

 • Ktleme;

 • Geree aykr bilgi verme;

 • Kendisi ile ilgili yanl ve yanltc bilgi verme;

 • Yanl nvanlar ve mesleki adlar kullanma;

 • ltibasa yol ama;

 • Yardmclar grevlerini ktye kullanmaya tevik etme


 • Yardmclardan iletme srlarn renme;

 • yiniyet kurallarna aykr olarak elde edilen veya renilen iletme srlarndan faydalanma;

 • Geree aykr bonservis verme;

 • Kanun, nizamname, szleme yahut mesleki ve mahalli adetlere gre belirlenmi i hayat artlarna uymamak. Bir eit sosyal dumping.


 • TTK ile yaplan haksz rekabet hallerine ilikin saym sadece rnekleyici niteliktedir.

 • Objektif iyiniyet kurallarna aykr ve dier kimselerin mterilerine, kredilerine, mesleki itibar ve dier iktisadi menfaatlereine zarar veren veya zarar verme tehditi ieren her hareket haksz rekabet saylr.


TTK ile ngrlen Davalar

 • Haksz rekabetin varl iin kusur art aranmaz ancak bir zarar veya zarar tehdidinin varl arttr.

 • Haksz rekabeti gerekletirenin kusuru olmasa dahi alabilecek davalar:

  • Haksz rekabetin tespiti davas,

  • Haksz rekabetin nlenmesi davas,

  • Haksz rekabetin dzeltilmesi davas


 • Ancak haksz rekabet yapan kiinin kusurlu olmas halinde alabilecek davalar :

  • Zarar ve ziyann giderimi iin maddi tazminat davas,

  • Manevi tazminat davas


Haksz Rekabet Davasnda Davaclar

 • Zarar gren veya grme tehlikesi olan iletme sahibi,

 • Ekonomik menfaatleri zarar gren mteriler,

  ( Mteriler bakmndan zarar grme tehlikesi davann almas iin yeterli deildir)


 • Mesleki ve ekonomik birlikler : yelerinin ekonomik menfaatlerini korumak amacyla kurulmu rgtlerin dava aabilmesi birlik yelerinden birinin ekonomik menfaatinin zarar grm olmas veya zarar tehlikesine maruz kalm olmas gerekir.

  Birlikler tazminat davas aamaz


Haksz Rekabet Davasnda Davallar

 • Haksz rekabette bulunan rakip,

 • Haksz rekabete konu mallar sata arz eden veya ahsi ihtiyacndan fazla elinde bulunduran nc kiiler,

 • Haksz rekabet fiilini ileyen kiiyi istihdam eden

 • Haksz rekabetin basn yoluyla ilenmesi halinde basn (yaz ileri mdr, yaymc veya matbaac)


Zamanam

 • Haksz rekabetten kaynaklanan davalar, dava hakknn douunun renildii tarihten itibaren 1 yl ve herhalde bu hakkn doumu tarihinden itibaren 3 yllk zamanamna tabidir.

 • Ceza kanunlar ile daha uzun bir sre ngrld hallerde ceza kanunundaki sre uygulanr.


Cezai Sorumluluk

 • Ktleme, geree aykr bilgi verme, haksz mesleki nvan ve adlar kullanmak, iltibas, bakalarnn yardmclarn srlar aklamaya ilerini yapmamaya tevik, haksz elde edilen iletme srlarndan faydalanmak, geree aykr bonservis vermek fiilleri ayn zamanda bir aydan bir yla kadar hapis cezas ile de cezalandrlabilir. Bu fiiller takibi ikayete bal sulardr.


Muhasebe Meslei YnndenHaksz Rekabet

 • Neden haksz rekabete ilikin meslek kurallarna htiya var ?

  • meslein uzun dnemli gvenilirliini ve verimliliini salamak,

  • sosyal sorumluluun gerei bakmndan. Bu sosyal sorumluluk meslein iinde her aamada yer alan herkes(devlet, iletme sahipleri ve yneticileri, meslek yeleri, Odalar) iin en doru ve ortak menfaate hizmet eden davran biimini benimsemeyi gerektirir.


 • Dzenlemenin amac ve kapsam

  Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mavir ve Yeminli Mali Mavirler arasnda tm meslek yelerinin menfaatine, drst ve bozulmam rekabetin salanmasdr.


 • Haksz Rekabet Tanm

  Serbest muhasebeci ve serbest mali mavirler arasndaki ilikileri etkileyen aldatc veya dier ekillerdeki drstlk kurallarna aykr davranlar veya ticari uygulamalar haksz rekabet tekil eder.


Haksz Rekabet Halleri

 • Drstlk kurallarna aykr beyanlar, tantm ve i alma yntemleri; zellikle

  1.1 Dier meslek yelerine ynelik olarak:

  (a) Meslekdalarnn drstl, gvenirlilii ve tarafszl hakknda yanl, aslsz beyanlarda bulunma

  (b) Meslekdalarnn hizmetlerini, faaliyetleri hakknda yanl, yanltc veya gereksiz yere incitici aklamalarla ktleme

  (c)Meslekdalar hakknda, ilgili kurululara aslsz ihbar ve ikayette bulunma


1.2 Kendisi ile ilgili olarak :

(a)Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakknda gerek d veya yanltc aklamalarda bulunmak;

(b) Sahip olmad meslek nvann, paye ve diplomalar kullanmak;


2. Drstlk kurallarna aykr ticari uygulama ve faaliyetler; zellikle

(a) Meslek ruhsatnn kiralanmas yoluyla, meslek yesi olmayan kiilere faaliyette bulunma imkan salama;

(b)Genel kabul grm muhasebe ilke ve standartlarna aykr mesleki faaliyette bulunma, gereken mesleki zeni gstermeme;

(c) Defterlerini tutmadklar ve mali tablolarn dzenlemedikleri mkelleflerin beyannamelerini imzalama;


(d)bir dier meslek yesi ile szlemesi bulunan

mteriler ile bizzat szleme yapmak

amacyla bu mterileri mevcut szlemelere

aykr davranmaya veya bu szlemeleri

feshetmeye yneltme;

(e)Baml alan meslek mensuplarnn birden

ok iletmede mesleki sorumluluk stlenmesi


(f) zinsiz olarak faaliyette bulunulmas, yetki belgeleri

ve ruhsatlar iptal olduu veya faaliyetleri geici olarak durdurulduu halde mesleki faaliyetlere dorudan

veya dolayl olarak devam edilmesi;

(g) yetki belgeleri ve ruhsatlar iptal olduu veya faaliyetleri geici olarak durdurulduu halde ticaret unvanlarnda, ilan ve reklamlarnda, mesleki faaliyette bulunduklar intiban yaratacak kelime veya ibareler kullanlmas;


(h) Bir dier meslek yesinin iilerine, vekillerine ve dier yardmc kiilerine, haketmedikleri ve onlar ilerini yerine getirirken ykmllklerine aykr davranmaya yneltebilecek karlar salayarak veya nererek dorudan veya dolayl menfaat salama;

()Bir dier meslek yesinin iileri, vekilleri ve dier yardmc kiileri her trl vastayla meslekdan veya mterilerinin i srlarn ele geirmeye veya aklamaya yneltme;


(i) Bir irket tzel kiilii altnda faaliyette bulunan meslek yelerinin, irket ortak saysndan daha fazla sayda ube amas veya ubede srekli mesai yapan irket orta meslek yesinin grevlendirilmemesi;


3. Drstlk kurallarna aykr cret uygulamalar ve mali nitelikli ve dier menfaatler temin etme; zellikle

(a) Asgari cret tarifesi ile belirlenen cretin altnda cret talebi;

(b) cret niteliinde olmak zere yaplacak hizmet veya i sonucu elde edilen menfaat zerinden ortaklk pay anlamalar yaplmas;


(c) bir meslek yesine olan cret borcunu yerine

getirmeyen i sahibine dier meslek yesinin

hizmet vermesi;

(d) sahiplerinden emanet para toplamak, alnan

crete karlk geree aykr serbest meslek

makbuzu, fatura dzenlemek;


(e) szleme deerinin altnda serbest meslek makbuzu

dzenlemek veya hi dzenlemeyerek az vergi demek,

mali ykmllklerini yerine getirmemek;

(f) araclara cret yahut da herhangi bir kar salamak

veya vaad etmek suretiyle i almak;

(g) hizmet verilen i sahiplerine ait veyai sahiplerinden

elde edilen ticari, finansal bilgileri kullanmak suretiyle

ekonomik kar salamak;


4Drstlk kurallarna aykr ii istihdam; zellikle

(a) alanlara i mevzuatnda ngrlen cret

ve sosyal haklar vermeme suretiyle veya

maliyetleri drmek iin yasal zorunluluklar

yerine getirmeme;

(b) TRMOB tarafndan belirlenen hizmet ve bro

standartlarna uymama;

(c) Meslei yapmalar yasaklananlar altrmak veya bu

kiilerle her ne ekilde olursa olsun mesleki ibirlii yapma;


5 elde etmek iin, reklam saylabilecek her trl teebbs ve eylemde bulunmak suretiyle reklam yasan ihlal etmek.

6. Kanun ve dier sair mevzuat hkmlerinin emredici kurallarna aykr davranmak suretiyle rakiplerle rekabette avantaj yaratmak.


Haksz Rekabetin nlenmesine Ynelik Tedbirler

 • Denetim

 • Bildirim

 • Meslek i Eitim

 • Meslekle Badamayan ler


Denetim

 • Denetim Kurulu Tekili

  Odalar, kendi bnyelerinde mesleki faaliyetlerin haksz rekabet tekil etmeyecek ekilde yrtlmesini salamak ve meslek mensuplarnn uygulamalarn denetleme ile grevli bir meslek kurulu tekil edebilirler.


Bildirim

Meslek yeleri Odalara mevcut mterilerini bildirmektedirler. Bu bildirimleri ciddi bir ekilde takip etmek i hacmi ve hizmet alt yaps arasndaki dengeyi izlemek mmkn olabilir. Ayrca, meslek yeleri i sahibi ile akdedilen szlemenin olaan d sebepler ile sona ermesi halinde bu durumu derhal Odaya bildirmekle ykml klnabilir.


Meslek i Eitim

Meslek yelerinin ylda belirli bir saat ngrlmek suretiyle bir meslek ii eitim programna veya sempozyum veya seminer programna katlmalar zorunlu klnabilir.

Belirli bir sre iinde (r: 2 yl) bu ykmlln gerekletirilmemesi belgenin askya alnmas sonucunu dourabilir.


Meslekle Badamayan ler

Meslekle badamayan iler belirlenebilir. rnein,

Aylk, cret, gndelik veya kesenek gibi demeler

karlnda grlen hizmet ve grevler, sigorta

prodktrl, tacirlik ve esnaflk veya meslekin

onuru ile badamas mmkn olmyan her trl i

serbest muhasebe ve mali mavirlik meslei ile

badamaz saylabilir.


Sorumluluk

 • Oda Bakmndan

  • Oda, yetkili organlar vastasyla, haksz rekabet yapt tespit edilen yeye para cezas dahil Disiplin Ynetmelii uyarnca ngrlen dier disiplin cezalarndan birini uygulayabilir.


 • Oda, yelerinin iktisadi menfaatlerini korumak amacyla, ihlalin varl halinde Trk Ticaret Kanunu ile ngrlen davalar aabilir :

  (a) fiilin haksz olup olmadnn tespiti;

  (b) haksz rekabetin meni;

  (c) haksz rekabetin neticesi olan maddi durumun

  ortadan kaldrlmasn, haksz rekabet yanl

  veya yanltc beyanlarla yaplmsa bu

  beyanlarn dzeltilmesi


 • Zarar Gren Bakmndan

  Haksz rekabet yznden mterileri, kredisi, mesleki itibar, ticari faaliyetleri veya dier iktisadi menfaatleri bakmndan zarar gren veya byle bir tehlike ile karlaabilecek kiiler

  • Oda Disiplin Kurulu ve/veya Denetleme Kuruluna ikayette bulunabilirler, ve/veya

  • Trk Ticaret Kanunu erevesinde haksz rekabete kar tannan dava haklarn kullanabilirler.


NER

 • Disiplin Ynetmelii ve Kanuna konulacak hkmle para cezas ngrme. rnein : haksz rekabet yoluyla elde ettii menfaatin belirli bir yzdesi para cezas.

 • Meslek yelerinin kendi aralarnda haksz rekabet nedeniyle doan uyumazlklarn zmnde tahkim usul

 • Reklam ynetmelii karlmas


ad
 • Login