Peters presentation - PowerPoint PPT Presentation

Peters presentation
Download
1 / 18

  • 92 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Peters presentation. Analyser av kompetensförsörjning och arbetsmarknaden samt prognoser för framtida kompetensbehov i Örebro län. Kvantitativt: Statistik för individer (16 år och äldre) som någon gång under åren 1990 - 2008 bott eller arbetat i Örebro län

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Peters presentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Peters presentation

Peters presentation


Peters presentation

Analyser av kompetensförsörjning och arbetsmarknaden samt prognoser för framtida kompetensbehov i Örebro län

  • Kvantitativt: Statistik för individer (16 år och äldre) som någon gång under åren 1990 - 2008 bott eller arbetat i Örebro län

  • Kvalitativt: Intervjuer med representanter för näringsliv, kommuner och landsting i Örebro län (cirka 120 intervjuer)


Peters presentation

Fem rapporter om framtida kompetensbehov och utmaningar i Örebro län

www.regionorebro.se

Om regionförbundet/rapporter


Peters presentation

Fem utmaningar för kompetensförsörjningen i nod syd

_______________________________________

1) Den åldrande befolkningen

2) Befolkningen som står utanför arbetsmarknaden

3) Den könsmässigt och etniskt segregerade arbetsmarknaden

4) Utbildning och matchning

5) Pendling


Hur m ter vi dessa utmaningar p b sta s tt

Hur möter vi dessa utmaningar på bästa sätt?

  • Samverkan

  • Lärande


Peters presentation

Sysselsatta inom industrin i Örebro län, år 2008


Peters presentation

Sysselsatta inom vård och omsorg i Örebro län, år 2008


Peters presentation

1990 = 37 år

Källa: SCB/BeDa


Utbildningsniv bland sysselsatta inom industrin r 1990 samt 2008

Utbildningsnivå bland sysselsatta inom Industrin år 1990 samt 2008

Källa: SCB/BeDa


Peters presentation

Utbildningsnivå för utpendlare boende i kommuner i nod norr samt

utbildningsnivå för samtliga pendlare över kommungräns i Örebro län, år 2008.


Peters presentation

”Om man tittar på våra invandrare så är de riktiga invandrare [?] … för de kan i princip inte svenska. En av dem pratar svenska, de övriga pratar engelska eller ungerska via Google-translate. Det fungerar alldeles utmärkt. De är yrkesskickliga, de kan läsa en ritning, de vet vad de ska göra och är stolta över vad de gör. Språk och härkomst har ingen betydelse.

(företagare, Örebro län)


Peters presentation

Andel män och kvinnor inom industrin i nod norr 1993 - 2008


F r ndring av andel sysselsatta m n och kvinnor inom v rd och omsorg i nod norr r 1993 2008

Förändring av andel sysselsatta män och kvinnor inom vård och omsorg i nod norr, år 1993 – 2008.


Peters presentation

Källa: SCB/BeDa


Peters presentation

Samverkan! Hur? Vems ansvar?

”Det är lätt att sitta och ha krav på skolan och alla andra som ska göra saker och ting, men så fort det kommer till att man till exempel ska ställa upp med praktikplats så tittar alla ner i bordet. Det håller inte. Vi måste göra det här tillsammans.” (företagare i Ölän, år 2008)

Samverkan innebär kulturmöten och bör ses som en lärandeprocess!


  • Login