Lag och avtal - PowerPoint PPT Presentation

Lag och avtal
Download
1 / 32

  • 194 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Lag och avtal. Översikt. PRIVAT. AVTAL. LAG. Vad omfattas den anställde av?. ARBETARE Fora. TJÄNSTEMÄN Collectum. Arbetsskada TFA. Sjukdom / ålderspension ITP planen. Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ). Sjukdom AGS. PRIVAT. AVTAL. Ålderspension

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lag och avtal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lag och avtal

Lag och avtal

Översikt

Översikt


Lag och avtal

PRIVAT

AVTAL

LAG

Översikt


Vad omfattas den anst llde av

Vad omfattas den anställde av?

ARBETARE

Fora

TJÄNSTEMÄN

Collectum

Arbetsskada

TFA

Sjukdom / ålderspension

ITP planen

Dödsfall

TGL

(i Alecta eller annat valbart bolag)

Sjukdom

AGS

PRIVAT

AVTAL

Ålderspension

Avtalspension SAF-LO

LAG

Fora

Dödsfall

TGL

Arbetsskada

TFA

Arbetsbrist

AGB/TSL

Arbetsbrist

AGE/TRR

Föräldrapenningtillägg

FPT

Översikt


Basbelopp

Basbelopp

Översikt


Basbelopp f r ndring

Basbelopp - förändring

Översikt


Inkomsttak

Inkomsttak

ITP 1

Avtalspension SAF-LO

Sjuklön enligt lag och avtal

TFA

30 ibb

1 707 000 kr/år

ITP 2

10 ibb

569 000 kr/år

10-taggare/Alternativ ITP

10 pbb

444 000 kr/år

Föräldrapenning

7,5 ibb

426 750 kr/år

Allmän pension

7,5 pbb

333 000 kr/år

Sjukpenning/sjukersättning

Arbetsskadeförsäkring

Tillfällig föräldrapenning

Översikt


Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift

31,42%

Översikt


Arbetsgivaravgift avvikelse

Arbetsgivaravgift - avvikelse

Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare

www.arbetsformedlingen.se

Översikt


S rskild l neskatt

Särskild löneskatt

24,26%

av pensionskostnadernai företaget

Översikt


Premier arbetare

Premier - arbetare

* 0,60% för hängavtalsföretag

** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år.

Översikt


Premier itp 1

Premier - ITP 1

* 0,70% för hängavtalsföretag

Översikt


Premier itp 2

Premier - ITP 2

* 0,70% för hängavtalsföretag

Översikt


Premier tj nstem n

Premier - tjänstemän

* Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår

** 0,70% för hängavtalsföretag

Översikt


Maximal kostnad itp 2

Maximal kostnad - ITP 2

* tillkommer premie

familjepension

Översikt


Organisation arbetare

Organisation - arbetare

Fora

Avtalspension

SAF-LO

Omställningsstöd

AGB

TGL

AGS

TFA

FPT

Före-

taget

Förs.

bolag

AMF

TSL

AFA Försäkring

Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen

som gäller för företag med kollektivavtal

Översikt


Organisation tj nstem n

Organisation - tjänstemän

Fora

Collectum

Omställ-ningsavtal

ITP 2

ITP 1

TGL

TFA

Ålders-

pension

Familje-

pension

Ålders-

pension

Sjuk-

pension

Premie-

befrielse

Risk

ITPK

Företaget

Försäkringsbolag

Alecta

Alecta

Alecta

AFA

Försäkring

TRR

Bliwa

Folksam

LF

Movestic

SEB Trygg Liv

SEB Trygg Liv Fond

Skandia Liv

Företaget

PRI

Pensionsgaranti

Översikt


Frikretsen

”Frikretsen”

Översikt


Vem r f retagare

Vem är ”företagare”?

samt i företaget verksammake/a till företagaren

Översikt


Skyldighet att teckna f rs kring

Skyldighet att teckna försäkring

Medlem Svenskt Näringsliv

Företag

Företag

Förbundsavtal

t ex t ex

MAF - IF Metall MAF - Unionen

Hängavtal

med t ex IF Metall

Hängavtal

med t ex Unionen

  • Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda

  • AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare

  • TFA för tjänstemän

  • Försäkringsavtal skall tecknas församtliga anställda

  • AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare

  • ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän

Översikt


Garanti

Garanti

Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda

som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till

ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att

upprätthålla försäkringsskyddet

Retroaktiva premier för arbetsgivaren

Översikt


Finansieringssystem

Finansieringssystem

Fördelningssystem

Inkomstpension

Tilläggspension

Avgifter

Utbetalningar pensionsålder

Fonderat system

ITP/Avtalspension SAF-LO

Premiepension

fond

fond

Avgifter

Utbetalningar pensionsålder

Översikt


L nebegrepp pensioner

Lönebegrepp -pensioner

Översikt


L nebegrepp sjukdom

Lönebegrepp - sjukdom

Översikt


Lag och avtal

WWW

fora.se

afaforsakring.se

tsl.se

collectum.se

alecta.se

trr.se

finfa.se

Översikt


Lag och avtal

Lag

Översikt


Arbetare avtal

Arbetare - avtal

Översikt


Tj nstem n avtal

Tjänstemän - avtal

Översikt


Versikt arbetare

Översikt - arbetare

Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt)

Allmän pension

Premiebestämd

Förtida uttag

ASL

25 år

65 år

55 år

90 dagars kvalifikationstid

AGS

Arbetstid samt färd till och från arbetet

TFA

Nedtrappning

8 tim/vecka

TGL

55 år

Omställningsstöd

Omst.

förs.

AGB

40 år

Minst 12 mån anställning

FPT

Översikt


N r och hur arbetare

När och hur? - arbetare

Översikt


Versikt tj nstem n itp 1

Översikt - tjänstemän ITP 1

ITP(temp / livsvarig)

Förtida uttag

Premiebestämd

Sjukförsäkring

Allmän pension

ITP 1

55 år

65 år

25 år

18 år

Arbetstid samt färd till och från arbetet

TFA

Nedtrappning

TGL

70 år

55 år

18 år

AGE

Omställningsstöd

TRR

40 år

Översikt


Versikt tj nstem n itp 2

Översikt - tjänstemän ITP 2

ITPK(temp / livsvarig)

ITP(temp / livsvarig)

Allmän pension

Sjukförsäkring

Förmåns / premiebestämd

ITP 2

62 år

18 år

28 år

55 år

65 år

Slut-betalning

Förtida uttag

ITP ålderspensionITP familjepension > 7,5 ibbITPK

Arbetstid samt färd till och från arbetet

TFA

Nedtrappning

TGL

70 år

18 år

55 år

AGE

Omställningsstöd

TRR

40 år

Översikt


N r och hur tj nstem n

När och hur? - tjänstemän

Översikt


  • Login