RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU - PowerPoint PPT Presentation

Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru
Download
1 / 14

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU. mr Milenka Jezdimirović. DEFINICIJA RISK MENADŽMENTA. Analiza Prepoznavanje rizika Procenjivanje rizika Klasifikacija rizika Upotreba resursa Minimiziranje rizika Praćenje rizika Kontrola rizika Uticaj rizika.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU

mr Milenka Jezdimirović


Definicija risk menad menta

DEFINICIJA RISK MENADŽMENTA

 • Analiza

 • Prepoznavanje rizika

 • Procenjivanje rizika

 • Klasifikacija rizika

 • Upotreba resursa

  • Minimiziranje rizika

  • Praćenje rizika

  • Kontrola rizika

  • Uticaj rizika

  • Upravljanje rizikom (risk menadžment) obuhvata:


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  • Odlučivanje

   • U kapitalnim investicijama

   • Finansijskom tržištu

   • Kreditnim poslovima

   • Događajima od uticaja na ukupni biznis

  PRIMENA RISK MENADŽMENTA

  • Izbegavanje

   • Velikih gubitaka

   • Izgubljenih investicija

   • Propasti Kompanije

  • Kvalitativni pristup (merenje)

   • Poslovni rizik

   • Operativni rizik

  • Zahtevi pred menadžmentom

   • Definisanje

   • Izmena

   • Odluka


  Postupci analize rizika

  POSTUPCI ANALIZE RIZIKA

  • Identifikacija rizika ( rizici procenta, firme, tržišta )

  • Metode merenja rizika ( nefortmalna procena, analiza verovatnoće, mere disperzije, portfelji, učinak)

  • Vrednovanje opcija ( kvalitativne analize, diskontne stope rizika, koeficijent ekvivalencije, očekivana vrednost, selekcija potrfelja, očekivana korist )

  • Analiza rizika simulacijom


  Zna aj osiguranja funkcije

  ZNAČAJ OSIGURANJA ( Funkcije )

  • Zaštita

  • Socijalna politika

  • Alokacija, mobilizacije, distribucije (značajno za temu)


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  FAKTORI UTICAJA NA MOBILIZACIJU, ALOKACIJU I DISTRIBUCIJU KAPITALA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

  • Pravni okvir

  • Razvijenost tržišta i tražnja za kapitalom

  • Isplativost transfera

  • Pouzdanost distributivnog kanala

  • Regionalni razvoj

  • Likvidnost

  • Resurs i uticaj na razvoj regiona

   • Prirodni uslovi

   • Kvalitet menadžmenta kao nosioca razvoja


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  FORMIRANJE INVESTICIONOG POTENCIJALA

  • Kvalitativnom analizom preuzetih rizika minimizirane štete (mogućnost plasmana do namenske upotrebe)

  • Kontrolisani troškovi sprovođenja osiguranja - povećana ekonomičnost

  • Visok koeficijent premije

   • Porast obima premije

   • Visoka likvidnost

 • Osećaj potrebe progresivnog očuvanja vrednosti kapitala

 • Replasman dobiti iz predhodnog perioda

 • Profit


 • Posledice ekspanzije

  POSLEDICE EKSPANZIJE

  • Rast tražnje za finansijskim tržištima

  • Povećanje kapitalnog budžeta osiguravajućih Kompanija

  • Problem mogućeg pogrešnog izbora

  • Problem moralnog hazarda

  • Averzija

   - Spremiti kompenzaciju za prenošenje rizika u smislu povrata minimalnog dela u osnovni imovinski oblik


  Distribucija plasman slobodnih sredstava osiguranja upravljanje portfolijom

  DISTRIBUCIJA (PLASMAN) SLOBODNIH SREDSTAVA OSIGURANJA ( upravljanje portfolijom )

  • Menadžerski tim sastavlja investicioni portfolio

  • Prva faza procesa:

   • Definisanje investicione strategije i politike

  • Druga faza procesa:

  • Prognoza budućih trendova

   • - Risk osiguranja

   • - Risk imovine

   • - Risk kamatne stope

   • - Biznis risk


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  • Treća faza procesa:

  • Alokacija na što više alternativa koje vode minimizaciji rizika ili maksimizaciji prinosa

  Disperzija ulaganja

  Investiranje društva za ulaganje

  • Četvrta faza procesa: monitoring i obnavljanje portfolia

  • Princip

  • - Diversifikacija

  • - Usklađenost plasmana i obaveza

  • Instrumenti ulaganja

  • - Instrumenti tržišta novca

  • - Obveznice

  • - Instrumenti akcijskog kapitala - Preferencijalne akcije, Obične akcije, Investicione kompanijske akcije

  • - Tržište derivata – Opcije, fjučersi, Svopovi


  Menad ersko upravljanje rizikom menad ment kao faktor dobre i lo e odluke

  MENADŽERSKO UPRAVLJANJE RIZIKOM ( MENADŽMENT KAO FAKTOR DOBRE I LOŠE ODLUKE )

  • Korporativno upravljanje

   • Organizovani proces

   • Kontrola merenja i upravljanja rizikom

  • 2. Linijsko upravljanje

  • Uvođenje upravljanja rizicima u sve procese:

   • Stvaranje prihoda

   • Razvoja

   • Prodaje

   • Cena

  • 3. Upravljanje portfeljom

  • 4. Transfer rizika - radi otklanjanja izloženosti velikim troškovima

  • 5. Analiza rizika

  • 6. Podaci i tehnološki resursi

  • 7. Upravljanje odnosima u interesnim grupama


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  • Rizici od uticaja na prihod koje meri menadžment

  • Rizik deviznog kursa

  • Rizik inflacije

  • Rizik eksterne likvidnosti oscilacija tržišta HOV


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  • Svesnost mogućih problema

  • Sposobnost dobrog programa

  • Spremnost na progresiju upotrebe novih alata i znanja

  • Energija maksimiranja rezultata kompanije

  • Integrisanje u informativno okruženje

  • Dobra informisanost o profesionalnim trendovima okruženja i tržišta

  • Želja za učešćem u društveno – odgovornom funkcionisanju(kroz upotrebu RISK doktrine pojedinačne Kompanije)u konceptu šireg privrednog razvoja ( zemlje, regiona )

  SNAGA MENADŽMENT RIZIKA


  Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru

  • Mnogi zajednički problemi u regionu

  • Finansijski sistemi manje razvijeni – uzroci krize u svetu i uticaj

  • Obim i razmera krize, poremećaji na svetskom tržištu – indirektno pogađaju sve zemlje

  • Velike razlike ali i dosta sličnosti

  • Kako se reagovalo?

  • -Iznenađenje i nespremnost – mnoge je iznenadilo

  • - Izgovor – mnogi krizu koriste kao izgovor

  • - Opravdanja – kriza psihološkog porekla, ne može nas puno pogoditi...- kasno reagovanje

  • Da je postojalo razvijeno tržište da li bi padovi bili tako veliki ????? ( veća razvijenost – veći pad)

  OTVORENI PROBLEMI


 • Login