Risk menad ment u osiguranju kao investicionom investitoru
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU. mr Milenka Jezdimirović. DEFINICIJA RISK MENADŽMENTA. Analiza Prepoznavanje rizika Procenjivanje rizika Klasifikacija rizika Upotreba resursa Minimiziranje rizika Praćenje rizika Kontrola rizika Uticaj rizika.

Download Presentation

RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RISK MENADŽMENT U OSIGURANJU KAO INVESTICIONOM INVESTITORU

mr Milenka Jezdimirović


DEFINICIJA RISK MENADŽMENTA

 • Analiza

 • Prepoznavanje rizika

 • Procenjivanje rizika

 • Klasifikacija rizika

 • Upotreba resursa

  • Minimiziranje rizika

  • Praćenje rizika

  • Kontrola rizika

  • Uticaj rizika

  • Upravljanje rizikom (risk menadžment) obuhvata:


  • Odlučivanje

   • U kapitalnim investicijama

   • Finansijskom tržištu

   • Kreditnim poslovima

   • Događajima od uticaja na ukupni biznis

  PRIMENA RISK MENADŽMENTA

  • Izbegavanje

   • Velikih gubitaka

   • Izgubljenih investicija

   • Propasti Kompanije

  • Kvalitativni pristup (merenje)

   • Poslovni rizik

   • Operativni rizik

  • Zahtevi pred menadžmentom

   • Definisanje

   • Izmena

   • Odluka


  POSTUPCI ANALIZE RIZIKA

  • Identifikacija rizika ( rizici procenta, firme, tržišta )

  • Metode merenja rizika ( nefortmalna procena, analiza verovatnoće, mere disperzije, portfelji, učinak)

  • Vrednovanje opcija ( kvalitativne analize, diskontne stope rizika, koeficijent ekvivalencije, očekivana vrednost, selekcija potrfelja, očekivana korist )

  • Analiza rizika simulacijom


  ZNAČAJ OSIGURANJA ( Funkcije )

  • Zaštita

  • Socijalna politika

  • Alokacija, mobilizacije, distribucije (značajno za temu)


  FAKTORI UTICAJA NA MOBILIZACIJU, ALOKACIJU I DISTRIBUCIJU KAPITALA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

  • Pravni okvir

  • Razvijenost tržišta i tražnja za kapitalom

  • Isplativost transfera

  • Pouzdanost distributivnog kanala

  • Regionalni razvoj

  • Likvidnost

  • Resurs i uticaj na razvoj regiona

   • Prirodni uslovi

   • Kvalitet menadžmenta kao nosioca razvoja


  FORMIRANJE INVESTICIONOG POTENCIJALA

  • Kvalitativnom analizom preuzetih rizika minimizirane štete (mogućnost plasmana do namenske upotrebe)

  • Kontrolisani troškovi sprovođenja osiguranja - povećana ekonomičnost

  • Visok koeficijent premije

   • Porast obima premije

   • Visoka likvidnost

 • Osećaj potrebe progresivnog očuvanja vrednosti kapitala

 • Replasman dobiti iz predhodnog perioda

 • Profit


 • POSLEDICE EKSPANZIJE

  • Rast tražnje za finansijskim tržištima

  • Povećanje kapitalnog budžeta osiguravajućih Kompanija

  • Problem mogućeg pogrešnog izbora

  • Problem moralnog hazarda

  • Averzija

   - Spremiti kompenzaciju za prenošenje rizika u smislu povrata minimalnog dela u osnovni imovinski oblik


  DISTRIBUCIJA (PLASMAN) SLOBODNIH SREDSTAVA OSIGURANJA ( upravljanje portfolijom )

  • Menadžerski tim sastavlja investicioni portfolio

  • Prva faza procesa:

   • Definisanje investicione strategije i politike

  • Druga faza procesa:

  • Prognoza budućih trendova

   • - Risk osiguranja

   • - Risk imovine

   • - Risk kamatne stope

   • - Biznis risk


  • Treća faza procesa:

  • Alokacija na što više alternativa koje vode minimizaciji rizika ili maksimizaciji prinosa

  Disperzija ulaganja

  Investiranje društva za ulaganje

  • Četvrta faza procesa: monitoring i obnavljanje portfolia

  • Princip

  • - Diversifikacija

  • - Usklađenost plasmana i obaveza

  • Instrumenti ulaganja

  • - Instrumenti tržišta novca

  • - Obveznice

  • - Instrumenti akcijskog kapitala - Preferencijalne akcije, Obične akcije, Investicione kompanijske akcije

  • - Tržište derivata – Opcije, fjučersi, Svopovi


  MENADŽERSKO UPRAVLJANJE RIZIKOM ( MENADŽMENT KAO FAKTOR DOBRE I LOŠE ODLUKE )

  • Korporativno upravljanje

   • Organizovani proces

   • Kontrola merenja i upravljanja rizikom

  • 2. Linijsko upravljanje

  • Uvođenje upravljanja rizicima u sve procese:

   • Stvaranje prihoda

   • Razvoja

   • Prodaje

   • Cena

  • 3. Upravljanje portfeljom

  • 4. Transfer rizika - radi otklanjanja izloženosti velikim troškovima

  • 5. Analiza rizika

  • 6. Podaci i tehnološki resursi

  • 7. Upravljanje odnosima u interesnim grupama


  • Rizici od uticaja na prihod koje meri menadžment

  • Rizik deviznog kursa

  • Rizik inflacije

  • Rizik eksterne likvidnosti oscilacija tržišta HOV


  • Svesnost mogućih problema

  • Sposobnost dobrog programa

  • Spremnost na progresiju upotrebe novih alata i znanja

  • Energija maksimiranja rezultata kompanije

  • Integrisanje u informativno okruženje

  • Dobra informisanost o profesionalnim trendovima okruženja i tržišta

  • Želja za učešćem u društveno – odgovornom funkcionisanju(kroz upotrebu RISK doktrine pojedinačne Kompanije)u konceptu šireg privrednog razvoja ( zemlje, regiona )

  SNAGA MENADŽMENT RIZIKA


  • Mnogi zajednički problemi u regionu

  • Finansijski sistemi manje razvijeni – uzroci krize u svetu i uticaj

  • Obim i razmera krize, poremećaji na svetskom tržištu – indirektno pogađaju sve zemlje

  • Velike razlike ali i dosta sličnosti

  • Kako se reagovalo?

  • -Iznenađenje i nespremnost – mnoge je iznenadilo

  • - Izgovor – mnogi krizu koriste kao izgovor

  • - Opravdanja – kriza psihološkog porekla, ne može nas puno pogoditi...- kasno reagovanje

  • Da je postojalo razvijeno tržište da li bi padovi bili tako veliki ????? ( veća razvijenost – veći pad)

  OTVORENI PROBLEMI


 • Login