YAT MEVZUATI - PowerPoint PPT Presentation

Yat mevzuati
Download
1 / 21

 • 352 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YAT MEVZUATI. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EREN TERZİ GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI . YAT MEVZUATI. DÜZENLEMELER DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (2001/9). YAT MEVZUATI. Yat nedir ?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

YAT MEVZUATI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yat mevzuati

YAT MEVZUATI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EREN TERZİ

GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI


Yat mevzuati1

YAT MEVZUATI

 • DÜZENLEMELER

 • DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

 • GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (2001/9)


Yat mevzuati2

YAT MEVZUATI

 • Yat nedir?

 • Gezi, spor ve eğlence amacıyla deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun,

 • taşıdığı yatçı sayısı 36´yı geçmeyen,

 • yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan,

  deniz aracıdır.


Yat mevzuati3

YAT MEVZUATI

 • Yat İşlemi nedir?

 • Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş-çıkış yapan veya bu bölgede kışlayan yatların Türk limanları arasında seyrine veya limanda kışlamasına yönelik uygulamalardır.

GEZİ

TR

ÇIKIŞ

TR

GİRİŞ

KIŞLAMA


Yat mevzuati

GK

 • MADDE 33- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış,

  gümrük kapılarından yapılır

  TTK

 • MADDE 28 – Özel veya ticarî Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri deniz hudut kapılarında yapılır


Yat mevzuati

 • Yabancı Bayraklı Yatlara İlişkin İşlemler

 • HSSGM

 • Pasaport Polisi

 • Gümrük

 • Liman Başkanı


Yat mevzuati

Türkiye’ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları; Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilirler.

Yabancı bayraklı yatların Türkiye´de kalış süresi 5yıldır.

Güzergah belirtilir


Yat mevzuati

Seyir izin belgesi: Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının vardıkları ilk Türk limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama yerinde yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren, liman çıkış belgesi yerine de geçen belgedir.


Yat mevzuati

 • Seyir İzin Belgesinin Kullanılmayacağı Haller

  Yat tanımı içerisinde değerlendirilmiş olsa dahi yük ve yolcutaşımacılığı yapılan ticari kullanıma mahsus deniz taşıtları için kullanılmaz.

  Bunlar hakkında Gümrük Yönetmeliği’nin deniz taşıtlarının kontrolü hükümleri uygulanır.


Yat mevzuati

 • Seyir İzin Belgesinin Geçerlilik Süresi

  YIL

  Ancak, yatın kışlamaya bırakılması halinde, kışlama süresi boyunca bu belge geçerlidir.


Yat mevzuati

 • Kışlama


Yat mevzuati

 • Demirbaş Kontrolü


Yat mevzuati

6-d

Haklarında kaçak eşya taşıdıklarına dair usulüne uygun yapılmış bir ihbar olmayan yatlarda arama ve eşya muayenesi yapılmaz.


Yat mevzuati

 • Cezai Hükümler

  Geçerlilik süresi biten SİB ile seyir halinde bulunan yat yetkilisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1inci fıkrası hükmü uyarınca ceza uygulanır.

  Türk karasularında yasak bölgelerde seyretmek, izinsiz dalış yapmak, başka yatlardan veya gemilerden gümrük işlemleri tamamlanmamış malzeme almak ve satmak fiillerinin varlığı halinde yatlar ve sorumluları hakkında (5607)sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.


Yat mevzuati

 • Cezai Hükümler

 • 241 incimaddeninüçüncüfıkrası

 • Geçici ithalat süresini bir ay geçirenler 2*72=144 TL

 • Geçici ithalat süresini iki ay geçirenler 4*72=288 TL

 • Geçici ithalat süresini üç ay geçirenler 6*72=432 TL

 • Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul edilebilir belgelerle kanıtlanması. 144 TL


Yat mevzuati

 • Cezai Hükümler

 • getiriliş amacı dışında kullanılması,

 • başkasına kiralanması, izinsiz devredilmesi, satılması,

 • hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması,

 • taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi,

 • yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması (3 ay sonrası)

  gümrükvergileritutarınındörttebirioranında

  5607 hükümleri saklı kalmak kaydıyla.


Yat mevzuati

Dinlediğiniz

için

teşekkür

ederim.


 • Login