INTERVJU – OBRAVNAVAJMO TIMSKO - PowerPoint PPT Presentation

Intervju obravnavajmo timsko
Download
1 / 19

 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTERVJU – OBRAVNAVAJMO TIMSKO. Srednja šola Črnomelj Gordana Popovič Lozar in Elizabeta Prus Junij 2009.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INTERVJU – OBRAVNAVAJMO TIMSKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Intervju obravnavajmo timsko

INTERVJU – OBRAVNAVAJMO TIMSKO

Srednja šola Črnomelj

Gordana Popovič Lozar in Elizabeta Prus

Junij 2009

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.


1 na rtovanje

Nosilni predmet in učiteljica

zgodovina

(Gordana Popovič Lozar)

Gostujoča predmeta in učiteljici

sociologija (Janja Jankovič),

slovenščina(Elizabeta Prus, Mateja Medvešek Rjavec)

Letnik in oddelka

1. aG, 1. bG

Št. izvedenih ur

2 uri v vsakem oddelku

Datuma izvedb

1. 10. in 2. 10. 2008

1. NAČRTOVANJE


Intervju obravnavajmo timsko

Oblika timskega poučevanja

kolaborativno (dialogično) timsko poučevanje


Intervju obravnavajmo timsko

Širša tema/učni sklop posameznega predmeta

ZGO: Zakaj je pomembna zgodovina? Pomen zg. virov;

SOC: Načini in metode raziskovanja v sociologiji, Različne metode pri raziskovanju;

SLO: Razvijanje zmožnosti pogovarjanja, Raziskovalni pogovor.

Skupni učni problem

Intervju kot besedilna vrsta, metoda dela z ustnimi viri in metoda spraševanja pri družboslovnih raziskavah.

Ključno vprašanje (napoved cilja dijakom):

Do kolikšne mere je intervju uporaben za pridobivanje kakovostnih informacij iz ustnih virov v okviru družboslovno-zgodovinskih raziskav?


Intervju obravnavajmo timsko

 • razložijofaze projektnega intervjuja in izdelajo načrt zanj;

 • vživijo se v vlogeljudi različnih poklicev inodigrajo intervjuje,v katerih presojajo vplivšengenske meje na njihovo življenje;

 • razčlenijo izvedene intervjuje, jih ovrednotijo in utemeljijosvoja mnenja;

 • argumentirajoodgovor naključno vprašanje Do kolikšne mere je besedilna vrsta intervju uporabna metoda za pridobivanje kakovostnih informacij iz ustnih virov?

 • razvijejo spretnosti dela z viri ob zbiranju, izbiranju in kritični presoji uporabne vrednosti informacij iz ustnih virov;

 • oblikujejo samostojna mnenja o uporabnosti intervjuja za pridobivanje kakovostnih informacij iz ustnih virov;

 • razvijejo sposobnost komunikacije pri oblikovanju vprašanj in odgovorov na delovnih listih in igranih intervjujih;

 • razvijejo socialne spretnosti pri sodelovalnem delu v skupinah;

 • razvijejo odgovoren in pozitiven odnos do ohranjene ustne tradicije in ustnega pričevanja ljudi tako, da ob (dejanski) izvedbi intervjuja popularizirajo ustne vire iz lokalnega okolja.


Intervju obravnavajmo timsko

Didaktični pristopi

 • učno-ciljni in procesno razvojni pristop,

 • kompetenčni pristop (sporazumevanje v maternem jeziku, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence),

 • kurikularne povezave,

 • aktivne oblike pouka (timsko delo, sodelovalno skupinsko delo),

 • aktivne metode pouka (igra vlog, delo z ustnimi viri),

 • avtentični/alternativni pouk (timski pouk).

  Tip učne ure

 • obravnavanje nove učne snovi, preverjanje znanja.

  Dejavnosti učiteljev in dijakov

  (Predstavi kolegica.)


Intervju obravnavajmo timsko

(Samo)refleksija učiteljev

Kaj nama je pri timskem pouku uspelo?

Kaj morava izboljšati?

Ali zaradi načina dela pri timskem pouku bolj kvalitetno uresničujeva učne cilje? Utemeljitev.

(Samo)refleksija dijakov

Kaj mi je bilo pri timskem pouku všeč?

S čim nisem zadovoljen?

Ali zaradi načina dela pri timskem pouku snov bolje razumem? Utemeljitev.


Mapa za timsko delo u iteljev

MAPA za timsko delo učiteljev

 • nekaj teoretičnih izhodišč o timskem delu,

 • obrazec za timsko načrtovanje,

 • obrazec za (samo)refleksijo dijakov,

 • obrazec za timsko refleksijo učiteljev,

 • (ocenjevalna obrazca za govorni nastop (za posameznika in za razred)).


2 pou evanje a uvodni del 1 olska ura

2. POUČEVANJEA: uvodni del – 1. šolska ura


B glavni del

B: glavni del


Miselni vzorec za povzemanje obravnavanega problema

Miselni vzorec za povzemanje obravnavanega problema


B glavni del 2 olska ura

B: glavni del – 2. šolska ura

Opomba: Intervjuji so bili dejansko izvedeni, zapisani in “izdani” v okviru delavnice na projektnih dnevih v Radencih, pri čemer je naloga pridobila na avtentičnosti.


Intervju obravnavajmo timsko

Primer navodil za dijake

Dijaki rešujejo delovne liste (priloženo).


C zaklju ni del

C: zaključni del


3 refleksija dijaki

3. REFLEKSIJA- dijaki

 • sodelovanje s sošolci

 • sproščenost, pestrost

 • tri profesorice, ki so na različen način

  predstavile intervju

 • profesorice so se nam bolj posvečale, pomagale so nam, se z nami več ukvarjale

 • na sproščen način smo se veliko naučili

 • OPOMBA: negativnih komentarjev ni bilo.


Refleksija u itelji

Refleksija - učitelji

Prednosti:

 • večperspektivni pogled na obravnavano temo,

 • racionalizacija časa,

 • sodelovanje s kolegi,

 • osebnostna rast sodelujočih učiteljev.

Slabosti:

 • veliko porabljenega časa za načrtovanje in analizo refleksije,

 • fleksibilnost urnika.


 • Login