BEYIN-OMURILIK SIVISI BOS BIYOKIMYASI

DownloadBEYIN-OMURILIK SIVISI BOS BIYOKIMYASI

Advertisement
Download Presentation
Comments
orrin
From:
|  
(147) |   (0) |   (0)
Views: 35 | Added: 16-07-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:

BEYIN-OMURILIK SIVISI BOS BIYOKIMYASI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1 BEYIN-OMURILIK SIVISI (BOS) BIYOKIMYASI Do?.Dr. Mustafa ALTINISIK AD?TF Biyokimya AD 2006

2. 2 BOS, koroid pleksuslardan salgilanan, subaraknoidal aralik ve ventrik?llerde bulunan, araknoid villus yapilardan ve lomber b?lgedeki damarlardan kana geri d?nen plazma ultrafiltratidir. BOS, beyin ve omuriligi dis travmalardan korur.

3. 3 BOS?un kimyasal bilesimi, kan plazmasinin bilesiminden olduk?a farklidir: 1) BOS, proteinden olduk?a fakirdir 2) BOS, plazma lipidlerini i?ermez. 3) BOS?un sodyum i?erigi plazmadakine esdeger; potasyum i?erigi d?s?kt?r. BOS?ta klor?r, plazmadakinden y?ksektir 4) BOS?ta glukoz konsantrasyonu, plazmadakinden d?s?kt?r; %40-70 mg arasinda degisir. 5) BOS?ta amino asit d?zeyleri, plazmadakinden d?s?kt?r. 6) BOS enzimleri lokal olarak sentezlenirler; kandaki enzimler BOS?a ge?mezler. 7) BOS pH?i kan pH?i civarindadir.

4. 4 Insanlarda BOS, lumbal ponksiyon ile elde edilir. BOS, hekim tarafindan steril sartlarda ve en az biri steril t?p olmak ?zere 2-3 test t?p?ne alinir. T?plerden biri hi? bekletilmeden bakteriyolojik analiz i?in g?nderilmelidir.

5. 5 BOS analizi, subaraknoid kanamalarini, beyin ve omurilik zarlarini tutan iltihabi hastaliklarin tani, ayirici tani ve tedavilerinin takibinde b?y?k ?neme sahiptir. BOS incelemesinde su sira izlenir: - G?zle muayene - Bakteriyolojik inceleme - Sitolojik inceleme - Biyokimyasal analiz

6. 6 BOS?un g?zle incelenmesi: BOS, normalde kaya suyu berrakliginda ve renksiz bir sividir. BOS?un kirmizi veya kirmizi-kahverengi g?r?n?m?, ventrik?ler veya subaraknoidal kanama veya ponksiyon sirasinda intratekal venlerin travmaya ugramasi ile ilgili olabilir. Ponksiyon sirasinda intratekal venlerin travmaya ugramasi sonucu karisan kan, BOS?un santrif?j? sirasinda dibe ??ker, ?st kisim renksiz ve berraktir. BOS?un sari (ksantokromik) g?r?n?m?, eski beyin kanamasi, BOS dolasimini bozan t?m?r, indirekt bilirubin d?zeyinde artis, p?y nedeniyle olabilir. BOS?un bulanik olusu, asiri miktarda l?kosit bulunmasina baglidir ve biyokimyasal inceleme i?in uygun degildir. BOS, bakteriyel menenjitte hafif bulanik ve iltihaplidir.

7. 7 BOS?un mikrobiyolojik incelenmesi: Steril t?pe alinan BOS?dan, uygun besi yerlerine ekim yapilir. Daha sonra etken, kalan kisimdan uygun boyamalar yapilarak mikroskobik olarak g?r?lmeye ?alisilir.

8. 8 BOS?un sitolojik incelenmesi: BOS, thoma lami ?zerine alinir ve mikroskobik olarak incelenir. H?crelerin tipi ve sayisi tayin edilerek hastaligin tani ve ayirici tanisina gidilir. BOS?ta h?cre sayisinin mm3 te 10?un ?zerine ?ikmasi patolojiktir. BOS?ta h?cre sayisi artisi pleositoz olarak tanimlanir ve menenjiyal irritasyonun isaretidir

9. 9 BOS?un biyokimyasal analizi: BOS?un biyokimyasal analizi berrak ve kansiz BOS?ta yapilmalidir; bulanik ve kanli BOS biyokimyasal inceleme i?in uygun degildir. BOS?da glukoz, protein, klor?r, bazi enzim ve metabolitlerin d?zeyi ?l??l?r. BOS glukoz, protein, klor?r d?zeylerine g?re menenjitlerin ayirici tanisi yapilabilir.

10. 10

11. 11 BOS?ta glukoz tayini, a? karnina yapilmali ve kan glukozu ile birlikte degerlendirilmelidir. Kan glukoz seviyesi degistik?e BOS glukoz d?zeyi de 1-3 saat i?inde degisir. BOS glukozu, normalde plazmadakinin %60-80?i kadardir. BOS?ta glukoz, intrakraniyal basin? artisi sendromunda, fonksiyonel mental hastaliklarda, diyabetes mellitusta artar. BOS?ta glukoz, s?p?ratif menenjitte, t?berk?loz menenjitte, l?semik menenjitte, diff?z leptomenenjiyal t?m?r metastazlarinda, hipoglisemide azalir.

12. 12 BOS?ta protein tayini, kan-beyin bariyerinin ge?irgenligini saptamak i?in yapilir. BOS?ta glob?lin artisini saptamak i?in Pandy reaksiyonu gibi ilkel testler ve elektroforez, kantitatif protein tayini gibi hassas testler yapilir. BOS?ta protein, normalde %15-45 mg kadardir. BOS?ta protein artisi, menenjitte, konv?lsiyonlarda, beyin ve med?lla spinalisin organik hastaliklarinda, multipl sklerozda g?r?l?r.

13. 13 BOS?ta Pandy reaksiyonu Bir saat cami i?ine yaklasik 1 mL kadar Pandy ayiraci (Pandy ayiraci hazirlamak i?in 8-10 g fenol 100 mL distile suda ??z?l?r. ??zelti 37oC?deki et?vde birka? saat ve sonra oda sicakliginda birakildiktan sonra ?st kisim kullanilir; Pandy ayiraci berrak olmalidir, koyu renkli sisede saklanmalidir.) konur ve saat cami siyah bir zemin ?zerine yerlestirilir. Saat camindaki Pandy ayiraci ?zerine 1 damla BOS damlatilir. Pandy ayiraci ?zerine 1 damla BOS damlatilmasiyla belirgin bulutlanma veya siddetli bir bulaniklik g?zlenmesi Pandy (+) olarak rapor edilir. Hafif bulaniklik g?zlenmesi normaldir. Pandy (+) sonu?, BOS?ta glob?lin artisini g?sterir.

14. 14 BOS?ta klor?r, normalde plazmadakinden y?ksektir. BOS?ta klor?r azalmasi, piyojenik menenjitte g?r?l?r. T?berk?loz menenjitte de BOS?ta klor?r d?zeyi d?s?k olmakla birlikte ?zellikle ?ocuklarda erken evrede BOS klor?r d?zeyi degismez

15. 15 BOS?ta enzimler, plazmadaki degisikliklerden etkilenmez; plazma enzimleri kan-beyin engelini asip BOS?a ge?emez. Konv?lsif bozukluklarin tanisi i?in CK, AST, LDH tayini yapilir. Santral sinir sistemi lipidozlarinin tanisi i?in aldolaz tayini yapilir. Primer beyin t?m?rlerinin tanisi i?in glukoz fosfat izomeraz tayini yapilir. Metastatik t?m?rlerin tanisi i?in AST ve LDH tayini yapilir. Bakteriyel menenjitte, metastatik karsinomda, subaraknoidal kanamada, serebral enfarkt?ste BOS?ta LDH aktivitesi y?ksektir.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro