Levek r byutvikling attraktivitet samfunnsutvikling i stfold og folkehelse
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse. Kst. Fylkesplansjef Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune. Dagens tema. Alt henger sammen med alt Folkehelse er resultatet Men hva er de viktigste utfordringene .. og hva er de viktigste årsakene

Download Presentation

Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold –og folkehelse

Kst. Fylkesplansjef Knut H. Ramtvedt,

Østfold fylkeskommune

Koordinatormøte 6 september 2013


Dagens tema

 • Alt henger sammen med alt

 • Folkehelse er resultatet

 • Men hva er de viktigste utfordringene

 • .. og hva er de viktigste årsakene

 • .. og dermed de viktigste virkemidlene

Koordinatormøte 6 september 2013


Den Nordiske Modellen

 • Basert på likhet

 • Likt tilbud/likt resultat

 • Har bidratt til velferd og konkurranseevne

 • Rikeste og likeste region i verden

Koordinatormøte 6 september 2013


Noen «skumle» tendenser til sosial segregering

 • Drivkrefter bak regional sosial segregering

 • Offshore- /kystnæringer

 • Sentralisering

 • => bl.a store variasjoner i boligpriser

Koordinatormøte 6 september 2013


Lokal sosial segregering

 • Levekårsundersøkelsen i Sarpsborg og Fredrikstad viser alvorlige ulikheter mellom bydeler

 • Disse kan bli selvforsterkende og vanskelig å «reparere»

 • Utdanning viktigste faktor for levekår og (folke-)helse

 • Dårlig læringsmiljø gir dårlige prognoser

Koordinatormøte 6 september 2013


Kampen om kompetanse

 • R. Florida (teknologi, toleranse, kreativitet), Who’s Your City

 • Fra arbeidskraft som søker kapital til kapital som søker kompetanse

 • Tilfellet Borregaard

 • Byenes attraktivitet avgjørende

 • Det vi lever FOR blir grunnlaget for det vi lever AV

 • Viktig erkjennelse for regional utviklingsstrategi/-planlegging

Koordinatormøte 6 september 2013


 • Login