Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse - PowerPoint PPT Presentation

Levek r byutvikling attraktivitet samfunnsutvikling i stfold og folkehelse
Download
1 / 6

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse. Kst. Fylkesplansjef Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune. Dagens tema. Alt henger sammen med alt Folkehelse er resultatet Men hva er de viktigste utfordringene .. og hva er de viktigste årsakene

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold – og folkehelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Levek r byutvikling attraktivitet samfunnsutvikling i stfold og folkehelse

Levekår, byutvikling, attraktivitet, samfunnsutvikling i Østfold –og folkehelse

Kst. Fylkesplansjef Knut H. Ramtvedt,

Østfold fylkeskommune

Koordinatormøte 6 september 2013


Dagens tema

Dagens tema

 • Alt henger sammen med alt

 • Folkehelse er resultatet

 • Men hva er de viktigste utfordringene

 • .. og hva er de viktigste årsakene

 • .. og dermed de viktigste virkemidlene

Koordinatormøte 6 september 2013


Den nordiske modellen

Den Nordiske Modellen

 • Basert på likhet

 • Likt tilbud/likt resultat

 • Har bidratt til velferd og konkurranseevne

 • Rikeste og likeste region i verden

Koordinatormøte 6 september 2013


Noen skumle tendenser til sosial segregering

Noen «skumle» tendenser til sosial segregering

 • Drivkrefter bak regional sosial segregering

 • Offshore- /kystnæringer

 • Sentralisering

 • => bl.a store variasjoner i boligpriser

Koordinatormøte 6 september 2013


Lokal sosial segregering

Lokal sosial segregering

 • Levekårsundersøkelsen i Sarpsborg og Fredrikstad viser alvorlige ulikheter mellom bydeler

 • Disse kan bli selvforsterkende og vanskelig å «reparere»

 • Utdanning viktigste faktor for levekår og (folke-)helse

 • Dårlig læringsmiljø gir dårlige prognoser

Koordinatormøte 6 september 2013


Kampen om kompetanse

Kampen om kompetanse

 • R. Florida (teknologi, toleranse, kreativitet), Who’s Your City

 • Fra arbeidskraft som søker kapital til kapital som søker kompetanse

 • Tilfellet Borregaard

 • Byenes attraktivitet avgjørende

 • Det vi lever FOR blir grunnlaget for det vi lever AV

 • Viktig erkjennelse for regional utviklingsstrategi/-planlegging

Koordinatormøte 6 september 2013


 • Login