ICT projekty zaměstnaneckých ZP
Download
1 / 45

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav, předseda sekce informatiků SZP ČR. Osnova prezentace. Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth' - ornice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ICT projekty zaměstnaneckých ZPa jejich postoj k budování eHealth

Ing. Zdeněk Vitásek, MBA,

ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav,

předseda sekce informatiků SZP ČR


Osnova prezentace

 • Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci

  • se zdravotnickými zařízeními

  • zaměstnavateli

  • pojištěnci

 • Administrace přílohy č. 2

 • Karty pojištěnců zaměstnaneckých ZP

 • Možnosti budování eHealth


Portály ZZP

 • Existence 2 paralelně fungujících řešení

  • Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

  • Společný portál ZP (SPZP)

   • od roku 2003

   • Vojenská zdravotní pojišťovna

   • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

   • Oborová zdravotní pojišťovna

   • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

   • Revírní bratrská pokladna

   • Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance


Portály ZZP

 • Autentizace uživatelů portálů

  • Společný portál ZP

   • kvalifikovaný či komerční certifikát vyjmenovaných certifikačních autorit

   • uživatelské jméno, heslo a potvrzující SMS

  • Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

   • PIN a heslo

 • Komunikace probíhá v zabezpečeném prostředí https://


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Oba portály nabízejí funkce pro administraci záležitostí kolem vyúčtování úhrad za zdravotní služby

 • Operace iniciované ze strany zdravotnického zařízení

  • předání vyúčtování

  • předání registrací praktických lékařů

  • hlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)

  • předání hlášení nositelů výkonů (ZPMV) ostatní řeší P2

  • možnost pověřit zpracovatele komunikací se ZZP prostřednictvím portálů – práce v hromadném režimu

  • zasílání vyúčtování za cizince

  • vazba na administraci záležitostí dotýkající se klientských karet


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Operace iniciované ze strany zdravotní pojišťovny

  • zasílání protokolů o zpracování a případně chybových protokolů

  • zasílání zúčtovacích zpráv ve formátu pdf a html

  • zobrazení stavu vyúčtování

  • přehledy vykázané zdravotní péče

  • výpisy registrací

  • vyhodnocení lékových interakcí, administrace léčebných plánů ZPMV (hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidemie)

  • distribuce lékového auditu, týdenních analýz ZPŠ


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Ostatní funkce (Společný portál ZP)

  • zabezpečená informační výměna

   • mezi zdravotnickými zařízeními

   • mezi zdravotními pojišťovnami

  • možnost kreativně nabídnout na úrovni jednotlivých zdravotních pojišťoven strukturovaný formulář s požadavkem

  • komunikace se ZZ prostřednictvím schránek na portálu

  • odesílání hlášení o úrazu

 • Výhoda – jednotný systém za všechny ZP, individualizované uživatelské rozhraní


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Režimy práce s portály

  • V obou projektech je možné nabídnout

   • interaktivní komunikaci uživatele v prostředí internetových prohlížečů

   • implementaci komunikačního rozhraní do informačních systémů zdravotnických zařízení (B2B služby)

 • Bezpečnostní audity SPZP


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Počet podání sledovaných agend uživatelů Společného portálu ZP

  • Zahrnuty reálné podání nikoliv položky v podání

  • Leden 2012 – téměř 100.000 podání


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Podíly jednotlivých ZP na komunikaci Společného portálu ZP

  • Z pohledu F-Dávka

  • Sumární pohled za 2003 – 08/2012


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Počet jednotlivých druhů subjektů s přístupem na Společný portál ZP

  • Počet jednotlivých druhů subjektů s alespoň jedním oprávněním

  • Údaje k 08/2012


Portály ZZP pro komunikaci

s plátci pojistného

 • Společné vlastnosti obou projektů

 • Informace předávané od plátců do ZZP

  • administrace kontaktních údajů

  • předání měsíčních přehledů o platbě pojistného

  • předání hromadného oznámení zaměstnavatele o změnách u pojištěnců

 • Informace předávané od ZZP k plátcům

  • výpis zaregistrovaných zaměstnanců u příslušné ZZP

  • výpis předpisů a plateb pojistného

  • potvrzení bezdlužnosti (SPZP)


Portály ZZP pro komunikaci

s plátci pojistného

 • Režimy práce v oblasti plátců pojistného

  • ruční režim

  • dávkový režim – komunikace v datovém rozhraní VZP

  • B2B komunikační rozhraní u SPZP

 • V uvedeném rozsahu funkce dostupné i pro podnikatele (OSVČ) s možností podání ročního vyúčtování záloh na zdravotní pojištění

 • Možnost pověřit zpracovatele komunikací s agendou

 • Autentizace uživatele stejná jako u zdravotnických zařízení


Společný portál ZP

pro komunikaci s dalšími subjekty

 • Pojištěnci

  • poskytování individuálních účtů, přehled pojistných dob

 • Speciální klienti

  • Policie ČR

   • hlášení dopravních nehod, pohřešované osoby

  • zdravotní pojišťovny v ČR

   • křížová komunikace, vypořádání vzájemných pohledávek za migrujícími pojištěnci - poplatky u lékařů, doplatky za léky, …

  • FÚ, ČSSZ, MěÚ, exekutoři:

   • žádost o výpis FO či PO, příjem odpovědí pod soudním rozhodnutím


Portál ZP pro komunikaci

s dalšími subjekty

Počet podání exekutorů

 • dramatický nárůst v roce 2011


Administrace P2 v prostředí SPZP

 • Zjednodušení agendy pro uzavírání a aktualizaci smluvních vztahů

 • Nabídnout zdravotnickým zařízením nástroj

  • komplexní

   • šířka zpracovávané agendy

   • použitelný pro všechny zdravotní pojišťovny

   • využitelný i pro samotné zdravotnické zařízení

  • uživatelsky přívětivý

  • zabezpečující konzistenci dat

  • respektující dohodnuté standardy (VZP)

  • vycházející z požadavků ZZ a ZP

  • bez finančních požadavků na uživatele

  • realizovaný v časově krátkém období

  • zabudované kontroly zefektivňující komunikaci


Administrace P2 v prostředí SPZP

 • Formuláře na SPZP vycházejí z ověřených datových struktur

 • SPZP má integrované všechny používané typy struktur

 • SPZP umožňuje administraci všech zdravotních pojišťoven (i neportálových) v jednom formuláři. Vše se dělá pouze jednou (nikoliv 7x) + výjimky.

 • Provázání s archivem digitalizovaných dokumentů

 • Systém je budován nikoliv jednoúčelově pro vyřešení problematiky P2 se zdravotními pojišťovnami, ale aby nabídl přidanou hodnotu i zdravotnickým zařízením.

 • Systém vybaven vyhledávacím modulem pro přístup k jednotlivým dokumentům


Administrace P2 v prostředí SPZP

 • Data se neudržují v izolovaných formulářích, ale jsou zakládána do databáze - 100 procentní konzistence dat

 • Členění číselníků

  • statické (odbornosti)

  • s časovou historií (číselník zdravotních výkonů)

  • dynamicky měněné (číselník osob)

 • Data jsou izolována jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i mezi zdravotními pojišťovnami

  • je nepřípustné přenášet data (například naskenované kvalifikační předpoklady zdravotnického pracovníka) mezi ZZ.

  • je nepřípustné sdílet smluvní ujednání mezi ZP. ZP nikdy neví, jestli smluvní ujednání je sdílené či specifické.

 • Zajištění integrity významně snižuje chybovost předávaných informací na straně ZZ, dochází ke zefektivnění komunikace


P2 SPZP jako prostředí

zefektivňující komunikaci

 • Realizace formálních kontrol přímo na straně uživatele a po předání partnerovi neřešit formální záležitosti, ale pouze odborné

  • pokud je možné údaj sumarizovat z již vyplněních informací,je tak učiněno bez zásahu uživatele

  • pokud je možné údaj kontrolovat proti číselníku, je tak učiněno s respektováním charakteru číselníku (čas, ZP, …)

  • pokud je možné něco předvyplnit z dostupných informací, je tak učiněno s umožněním editace uživateli

 • Systém umožňuje, aby veškerý kontraktační proces nasmlouvání informací P2 až do podpisu statutárními zástupci smluvních stran probíhal v portálovém prostředí

 • Zde budou také sjednané informace oběma stranám poté přístupné


P2 SPZP jako prostředí

zefektivňující komunikaci

Dynamika nárůstu vyplněných P2 v prostředí Společného portálu ZP v posledním roce


Karty pojištěnců

 • V prostředí zdravotního pojištění působí 3 projekty klientských karet

 • Jedná se o klientské portály určené výhradně pojištěncům příslušné ZP

  • Karta života

   • projekt ZPMV, ČPZP

   • nejstarší

  • Vitakarta

   • OZP

   • od roku 2011

  • Karta mého srdce

   • ZPŠ

   • od roku 2012


Karta života

 • Obecná charakteristika

  • nejdéle působící projekt v systému v. z. p.

  • online zpřístupněný souhrn informací o zdravotním stavu pojištěnce z databází ZPMV

  • informace jsou zpřístupněny i praktickému lékaři či specialistovi dle volby pojištěnce

  • rozhraní pro verifikaci údajů ošetřujícím lékařem

  • verze pro mobilní zařízení

  • anglická mutace Karty života


Karta života

 • 3 elektronické služby Karty života

 • Správná a bezpečná léčba

  • vyplnění informací (zhruba v rozsahu anamnézy) pojištěncem a jejich sdílení s ošetřujícím lékařem

  • vyhodnocování interakcí u lékaře

 • Výpis ze zdravotního účtu včetně regulačních poplatků a doplatků

  • 3 roky zpětně ve věcném členění (léky, ZP, výkony, …)

  • měsíční agregované přehledy i včetně hospitalizací

  • grafická prezentace

 • Záchrana života

  • přístup informací pro zdravotnickou záchrannou službu


Vitakarta

 • Obecná charakteristika

  • datum otevření portálu klientům OZP 1. února 2011

  • zpřístupňuje přehled čerpané péče pojištěncem

  • možnost ukládat lékařské zprávy, výsledky vyšetření či vlastní poznámky ke zdravotnímu stavu včetně preskripce a zpřístupnit je ošetřujícím lékařům v prostředí Vitakarty+

  • přístup přes standardní internetové prohlížeče

  • verze pro mobilní zařízení (iPhone, iPad, Android)

  • 72 000 klientů


Vitakarta+

 • Zpřístupnění veškerých informací o vyúčtované zdravotní péči registrujícím praktickým lékařům

 • Přístup k ekonomickým údajům a přehledům týkající se poskytnuté zdravotní péče

 • Registrace přes Společný portál ZP

 • Registrováno více jak 600 lékařů

 • Pilotně testováno přístup k údajům Vitakarty+ ze sw lékaře (Medicus3) s autentizací na Společném portálu ZP


Karta mého srdce

 • Obecná charakteristika

  • portál pro klienty ZPŠ

  • nejmladší z provozovaných klientských portálů, spuštěn 2012

  • přístup prostřednictvím webových prohlížečů

  • důsledná customizace, veškerý obsah je orientován právě na přihlášeného pojištěnce

  • srozumitelnost

  • funkčnost představena a komunikována se zástupci lékařů

  • zaregistrovaný pojištěnec má k dispozici funkce ve 20 modulech


Karta mého srdce

 • Dashboard

  • pojištěncovi ošetřující lékaři s kontakty a ordinačními hodinami, události a upozornění, preventivní programy

 • Výpisy

  • hierarchizovaně uspořádaný výpis zdravotní péče s historií 5 let s možností kontroly, započitatelné doplatky, pojistné doby, zapůjčené pomůcky, platby zdravotního pojištění

 • Má péče a zdraví

  • sledování a vyhodnocování prevence a dispenzarizace, interakce, minimalizace doplatků za léky, lékové přesahy

 • Záznamy

  • anamnéza, zdravotnická dokumentace, vlastní záznamy, sledování tělesných veličin, menstruační a ovulační kalendář

 • Komunikace

  • příprava pro komunikaci se ZS, konzultace online, administrace kontaktních údajů


Definice eHealth

 • Elektronické zdravotnictví (eHealth)

 • Souhrnný název pro nástroje založené na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu

 • zahrnuje

  • předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními nebo osobní komunikaci mezi pacienty navzájem nebo mezi zdravotnickými oborníky

  • interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče

 • obsahuje sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů


Přínosy zavedení eHealth

 • Dostupnost informací v reálném čase jak zdravotníkům, tak i případně pacientům

 • Rychlé informace znamenají správnou a rychlou diagnostiku a mohou zkvalitnit a zefektivnt léčbu

 • Odpadají vyšetření již provedená, léčba může být rychlejší

 • Odpadá využívání pacientů jakožto distributorů dokumentace

 • Nabízí potenciál pro zlevňování zdravotní péče


Přínosy zavedení eHealth

 • Redesign práce lékařů a zdravotníků

 • Lékař pracuje s větším objemem informací při snížení administrativy

 • Uložení dokumentace ve strukturovaných datových objektech

  • zrychlí orientaci v dokumentaci

  • umožní sestavování trendů a identifikaci rizik

  • rychlou výměnu nebo sdílení

 • Elektronická preskripce

  • zvýší bezpečnost

  • umožní dálkový předpis léčiva

  • zamezí duplicitní preskripci a zneužívání systému


Zhodnocení podmínek

rozvoje eHealth v ČR

 • Relativně solidní výchozí podmínky

 • Vysoká penetrace IS v lůžkových zdravotnických zařízeních

 • Obecně tendence k vedení strukturované dokumentace

 • Od roku 1997 k dispozici datový standard DASTA, chybí legislativní podpora k jeho prosazování a závaznému užívání

 • Číselník 17000 laboratorních položek

 • Ne všechny informační systémy aktualizovány na aktuální verzi DASTA

 • Solidní podíl ambulantních IS

  • nekompatibilita s DASTA

  • absence strukturované dokumentace

 • Zřídka zaostalá výpočetní technika, snadná dostupnost nové


Zhodnocení podmínek

rozvoje eHealth v ČR

 • Absence elektronické identifikace zdravotnického pracovníka

  • Snaha řešit zákonem o zdravotních službách národním registrem zdravotnických pracovníků

 • Připravena základní infrastrukrura elektronického receptu – v testování

 • Rozvoj eHealth je nejvíce blokován 2 aspekty

  • Dobrovolnost - každý čeká, až to bude fungovat. Do té doby nehodlá investovat peníze ani čas. Tím znehodnocuje investice druhých. Zbytečné investice do alternativních technologií.

  • Příliš vysoko nastavené nároky, těžko komunikovatelné, ztráta podpory v terénu a spojence v prosazování systému. Absence jasné vize demotivuje.


Doporučení rozvoje

eHealth v ČR

 • Omezené zdroje nepřejí velkým projektům

 • Akcent na strukturovanou komunikaci jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i s navazujícími institucemi

 • Realizace prostřednictvím komunikačního uzlu

 • Integrování komunikačních technologií na základě B2B technologií do informačních systémů ošetřujících lékařů

 • Komunikace s komplementem pro odesílání žádanek a poloautomati-zovaný příjem a zakládání výsledků, vyžádání výsledků

 • Objednávání pacienta k ambulantnímu či předávání k lůžkovému ošetření, získávání výsledků z těchto vyšetření a jejich zakládání

 • Komunikace s úložištěm receptů nejen pro vystavení elektronické preskripce, ale i pro sledování případných rizik


Doporučení rozvoje

eHealth v ČR

 • Komunikace se zdravotními pojišťovnami

  • Odesílání vyúčtování a příjem zúčtovacích protokolů, vše ve struktorovaném tvaru

  • Přístup do individuálního účtu pacienta na základě zákona

  • Další individualizované informace z karet pojištěnce

 • ČSSZ – projekt elektronické neschopenky

 • ÚZIS – předávání statistických informací

 • Poučení v lokálně fungujících systémech

 • Inspirace v analogických agendách národního hospodářstvíad