Mare al fevz akmak t caret meslek l ses 2012 renc se me ve yerle t rme s stem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 51

GRUP BAŞARISI YERİNE DERS BAŞARISINI ÖLÇMEK PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ. İki Aşamalı Sistemin Amaçları. GRUP BAŞARISI YERİNE DERS BAŞARISINI ÖLÇMEK

Download Presentation

GRUP BAŞARISI YERİNE DERS BAŞARISINI ÖLÇMEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mare al fevz akmak t caret meslek l ses 2012 renc se me ve yerle t rme s stem

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK TİCARET MESLEK LİSESİ2012 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

İki Aşamalı Sistemin Amaçları

 • GRUP BAŞARISI YERİNE DERS BAŞARISINI ÖLÇMEK

 • Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, Coğrafya,Felsefe Grubu, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi ders başarılarını ölçmek.

 • SÜREDEKİ EŞİTSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK

 • Adaylara her dersin sorularını yanıtlamak için sınırlı bir süre vererek ders puanlarının eşit koşullarda elde edilmiş karşılaştırılabilir ölçütler olmasını sağlamak.

 • İLGİLİ ALAN BİLGİSİNİ ÖLÇMEK

 • Her sınavda adaylardan 10-15 gibi çok sayıda ders yerine, birbiriyle ilişkili birkaç dersle ilgili soruları yanıtlamalarını istemek.

 • BAŞARILAN ALANA GÖRE YERLEŞMEYİ SAĞLAMAK

 • Önceki sistemde ders grupları puanlarından hesaplanan 3 tür ÖSS puanı (SAY, SÖZ, EA) yerine, ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini arttırmak.

 • İSTENİLEN DERSTEN SINAV OLMAK

 • Adayların ikinci aşama sınavlardan yalnız seçtiklerine girebilmesini sağlamak.


Hangi s navlara ba vuruyoruz

Hangi sınavlara başvuruyoruz

 • YGS Sınav Ücreti : 35,00 TL

 • Sınavsız Geçiş Başvuru Ücreti : 10,00 TL

 • LYS Sınav Ücretleri (Girilmek istenen her bir LYS için) : 20,00 TL

 • ÖSYS Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL

 • Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL


Ne de i ti

Ne değişti ? !!!!!!!!

 • Katsayı kalktı…!

 • Katsayı ?

 • Katsayının kalkmasının bize etkisi ?

 • OBP ?

 • AOBP ?


Katsay fark kalkmazdan nceki hesaplama y ntemi

Katsayı farkı kalkmazdan önceki hesaplama yöntemi

500+(0.15 x 500)=575

Yani hem okulda birinci hem de her hangibir

puan türünde tüm soruları doğru cevaplayan

ve alanında tercih yapan 575 puan alacak.

Alanı dışında tercih yapınca

500+(0,12 x 500) =560


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puan Aralıkları


Katsay fark kalkt ktan sonraki hesaplama y ntemi

Katsayı farkı kalktıktan sonrakihesaplama yöntemi

OBP ve AOBP hesaplama yönteminde

başarı aralığı

100-500

olarak alınmaktadır.

Okul 1.si = 500 x 0,12 = 60

Okul sonuncusu = 100 x 0,12 = 12


Meslek ve retmen liselilerin ek puan

Meslek ve öğretmen liselilerin ek puanı !!!

Okulların birincilerine

500 x 0,06=30 ek puan gelecektir!!!


Bir nceki y l yerle ip okula devam etmeyen renciler

Bir önceki yıl yerleşip okula devam etmeyen öğrenciler !!!

0.12’le çarpılan okul puanları 0.06’le çarpılacak yani okul puanlarında yarı yarıya bir düşüş gerçekleşecektir.

Okul puanlarının 0.06 ile çarpımıyla hesaplanan ek puanları ise 0.03 ile çarpılarak yarıya düşecektir.


B r nc a ama ygs y ksek retime ge i s nav

BİRİNCİ AŞAMA:YGS(Yükseköğretime Geçiş Sınavı)

 • Testler ve Soru Sayıları

  Türkçe testi 40 soru

  Temel Matematik Testi 40 Soru

  Matematik 32, Geometri 8

  Sosyal Bilimler Testi 40 Soru

  Tarih 17, Coğrafya 14, Felsefe 9

  Fen Bilimleri Testi 40 Soru

  Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13

  TOPLAM 160 Soru

 • Sınav Süresi : 160 dakika

 • Soru Kitapçığı : Tek Soru Kitapçığı

 • Cevap Kağıdı : Tek Cevap Kağıdı


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

YGS


Birinci a ama y sek retime ge i s nav ygs

Birinci Aşama: Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

 • YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır.

 • Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar:

  Taban puan (140 / 16 – 18 NET)

  Önlisans ve Açıköğretim Programlarını tercih etme hakkı.

  Taban Puan (180 / 35 – 36 NET)

  İlgili Puan Türünden Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (2009-ÖSYS’de SAY-1,SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen programlar)

  Taban Puan (180 / 35 – 36 NET)

  Herhangi Bir Puan Türünden İkinci aşama sınavlara katılma hakkı.

  YGS Testlerinin; LYS Puanlarının oluşumunda %40 etkisi olacaktır.


Birinci a ama y ksek retime ge i s nav ygs

Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Birinci Aşama (YGS) Puan Türleri

SAY- 1 Yerine

SÖZ- 1 Yerine

EA- 1 Yerine

YGS’de 4 testin en az ikisinin ham puanı 0,5 olacaktır.


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Kısa Yoldan Puan Hesaplama- YGS


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

LİSANS PROGRAMLARI

Mareşal Fevzi Çakmak

Ticaret Meslek Lisesi

ve

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi

Okulumuzdaki alanlardan mezun olan öğrenciler, YGS Puanı ile öğrenci alan aşağıda yeralan YÜKSEKOKUL düzeyindeki lisans programlarına yerleştirilirken YGS ham puanlarına AOBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak eklenecek, ayrıca AOBP 0,06 katsayısı ile çarpılarak ek puan verilecektir.


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

 • Önlisans Programları

 • Mareşal Fevzi Çakmak

 • Ticaret Meslek Lisesi

 • ve

 • Anadolu TicaretMeslek Lisesi

 • Okulumuzdaki alanlardan mezun olan öğrenciler, aşağıda yeralan

 • ÖNLİSANS düzeyindeki MeslekYüksekOkulu ve AçıkÖğretimprogramlarından alanlarıyla ilgili olanları

 • Sınavsız Geçişle

 • tercih edebileceklerdir.


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının

Sınavsız Yerleşebilecekleri

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Programları


4396 muhasebe ve finansman devam

4396-Muhasebe ve Finansman-devam


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının

Sınavsız Yerleşebilecekleri

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Programları


4422 pazarlama ve perakende devam

4422-Pazarlama ve Perakende-devam


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının

Sınavsız Yerleşebilecekleri

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Programları


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının

Sınavsız Yerleşebilecekleri

Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Programları


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

-sınavsız geçiş-MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ ÖNCELİKLERİSınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.


Bak a s

Bakış Açısı


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

 • İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

 • İş Dünyası Hangi Niteliklere Öncelik Veriyor?


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

2.AŞAMA:LYS

LYS:Lisans Yerleştirme Sınavı

LYS 1 LYS 2 LYS 3 LYS 4 LYS 5

Matematik Fen Bil. Edeb.-Coğ Sosyal Bil. Dil

Sınavı Sınavı Sınavı Sınavı Sınavı


Matemat k sinavi lys 1

MATEMATİK SINAVI LYS 1

A-Matematik Testi: 50 soru 75 dk

B-Geometri Testi: 30 soru 45 dk

-Matematik ve geometri için ayrı kitapçık kullanılacaktır.

-Cevap kağıdı iki test için ortak olacaktır.

-Geometri testinin 8 tanesi analitik geometri olacaktır.


Fen b l mler sinavi lys 2

FEN BİLİMLERİ SINAVI LYS 2

A-Fizik Testi: 30 soru 45dk

B-Kimya Testi: 30 soru 45dk

C-Biyoloji Testi: 30 soru 45dk

-Fizik,kimya,biyoloji testleri için ayrı soru kitapları tek cevap kağıdı kullanılacaktır.


Edeb yat co rafya sinavi lys 3

EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI LYS 3

A-Türk Dili ve Edeb.Testi: 56soru 85dk

B-Coğrafya-1 Testi : 24soru 35dk

-Her ders için ayrı soru kitapçığı,aynı cevap kağıdı kullanılacaktır.


Sosyal b l mler test lys 4

SOSYAL BİLİMLER TESTİ LYS 4

A-Tarih Testi :44soru 65dk

B-Coğrafya-2 Testi :16soru 25dk

C-Felsefe Grubu Testi:30soru 45dk

-Her ders için ayrı kitapçık aynı cevap kağıdı kullanılacaktır.

-Felsefe Grubu testinde 10 Psikoloji,10 Sosyoloji,10 Mantık sorusu olacaktır.


Yabanci d l sinavi lys 5

YABANCI DİL SINAVI LYS 5

A-Yabancı Dil Testi:80 soru 120dk

-Yabancı dil testi İngilizce,Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.

-Yabancı dil testi tek kitapçık ve tek cevap kağıdından oluşacaktır.


K nc a ama puan t rler

İKİNCİ AŞAMA PUAN TÜRLERİ

 • SAY-2 YERİNE:

  -MF-1:Matematik ağırlıklı programlar

  (Uzay Bilimleri, Endüstriyel Tasarım, Matematik vb.)

  -MF-2:Fenağırlıklı programlar için

  (Fizik, Kimya, Biyoloji, Kimya Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı vb)

  -MF-3:Sağlık bilimleri programları için

  (Tıp,Moleküler Biyoloji ve Genetik,Beslenme ve Diyetetik vb.)

  -MF-4:Mühendislik ve teknik programlar

  (birçok Mühendislik,Mimarlık,Güverte vb.)


K nc a ama puan t rler1

İKİNCİ AŞAMA PUAN TÜRLERİ

 • EA-2 YERİNE:

 • TM-1:Azdaolsa matematik ağırlıklıprogramlar

  (Bankacılık,ÇEKO,Deniz İşletmeleri, Ekonomi, İşletme vb.)

 • TM-2:Matematik ve Türkçe edebiyat eşit ağırlıkta olan

  (Sınıf Öğretmenliği, Siyaset Bilimi, İç Mimarlık, Sağlık İdaresi vb.)

 • TM-3:Azdaolsa Türkçe ,edebiyatağırlıklı programlar

  (Psikoloji, Sosyoloji, Klasik Arkeoloji, Sosyal Hizmetler vb.)


K nc a ama puan t rler2

İKİNCİ AŞAMA PUAN TÜRLERİ

 • SÖZ-2 YERİNE:

  TS-1:Sosyalprogramlar için

  (Basın Yayın, Coğrafya, Çocuk Gelişimi, Halkla İlişkiler Reklamcılık vb.)

  TS-2:Türkçe,Edebiyat ve Tarih programlarıiçin

  (Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Türkçe Öğr. Sümeroloji vb.)


K nc a ama puan t rler3

İKİNCİ AŞAMA PUAN TÜRLERİ

 • DİL YERİNE

 • DİL-1:İngilizceAlmanca ve Fransızca Programları için

  (İngilizce Öğr.Amerikan Dili Edeb.,Fransızca Öğr.)

 • DİL-2:Diğer batıdil programları için

  (Hungaroloji,Arnavutça,İspanyol Dil. Edeb. V.b.)

 • DİL-3:DoğuDil Programları için

  (Arapça,Farsça,Rusça Dili ve Edeb. v.b.)


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Yerleştirme Puanı Nasıl Hesaplanacak?


Grup ba arisi yer ne ders ba arisini l mek

Çalışma Süresi (Günlük)


Lys puanlarinin de er arali i

LYS PUANLARININ DEĞER ARALIĞI

-En yüksek puan:500

En düşük puan: 100

-Bazı bölümlerde hem YGS hem de LYS puan türünde öğrenci alınacaktır.Bu bölümler meslek liseli öğrencilerin ek puanla girdikleri bölümler olmakla birlikte öğrenci yüksek olan puan türünü kullanabilecektir.


Mf puan t r n n olu umu

MF PUAN TÜRÜNÜN OLUŞUMU


Tm puan t r n n olu umu

TM PUAN TÜRÜNÜN OLUŞUMU


Ts puan t r n n olu umu

TS PUAN TÜRÜNÜN OLUŞUMU


Yabanci d l puan t r n n olu umu

YABANCI DİL PUAN TÜRÜNÜN OLUŞUMU


 • Login