Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer
Download
1 / 28

Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif Making sense of the SEF, Systems and PLCs for the 21 st Century. ‘Ymddiriedaeth a deialog – gweithio gyda’n gilydd i wella dysgu a chodi safonau yn Sir G âr ’. ‘ Trust and dialogue –

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer y 21ain ganrif

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gwneud synnwyr o’r FfEY, Systemau a CDP ar gyfer

y 21ain ganrif

Making sense of the SEF, Systems and PLCs

for the 21st Century


‘Ymddiriedaeth a deialog –

gweithio gyda’n gilydd i wella dysgu a chodi safonau yn

Sir Gâr’

‘Trust and dialogue –

working together to improve learning and raise standards in Carmarthenshire’

Ffocws ein gweithio heno …The focus of our work this evening…


Communication across the curriculum: literacy,

numeracy, bilingualism, IT and wellbeing

Assessment for Learning – raising expectations and consistency to drive out variation

System leadership and increased collaboration

Blaenoriaethau Sir GârCarmarthenshire priorities

 • Cyfathrebu ar draws y cwricwlwm: llythrennedd,

 • rhifedd, dwyieithrwydd, TG a lles

 • Asesu ar gyfer Dysgu – codi disgwyliadau a chysondeb er mwyn cael gwared ar amrywiaeth

 • Arweinyddiaeth System a chynyddu cydweithredu


Variation between classrooms

Variation between schools

Variation between local authorities

Taclo’r agenda amrywiaethTackling the Variation Agenda

 • Amrywiaeth rhwng

 • dosbarthiadau

 • Amrywiaeth rhwng

 • ysgolion

 • Amrywiaeth rhwng

 • awdurdodau lleol


Nid cystadleuaeth ond cydweithredu

Not competition but collaboration

Taclo’r Agenda AmrywiaethTackling the Variation Agenda


Common: Vocabulary and Understanding

Consistency:

Approach - Application

Collaboration: ‘in the way we work’

Cwtsh!

 • Cyffredin: geirfa a

 • dealltwriaeth

 • Cyson: ymagwedd ac ymroddiad

 • Cydweithredu:

 • ‘yn ein ffordd o weithio’


Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion (FfEY)The School Effectiveness Framework (SEF)

 • ‘Pigo lan pizza’

 • ‘Pick up a pizza’


Systems Thinking

Bilingual

Equality

and Interdependent

High Performance

Supportive

Culture


Systems Thinking

LEADERSHIP

Visionary and strategic

Resource deployment

Collaboration

z

Bilingual

Equality

WORKING WITH OTHERS

Citizen-centred

Community focused

Joined-up

Inclusive

CURRICULUM AND TEACHING

Outcomes focus

Engaging pedagogy

High expectations

Children and Young People’s Improved Learning and Wellbeing

CLASS-

ROOM

CLASS-

ROOM

LOCAL AUTHORITY

LOCAL AUTHORITY

WAG

WAG

SCHOOL

SCHOOL

INTERVENTION AND SUPPORT

Early and strategic

Differentiated

Accelerated development

NETWORKS OF PROFESSIONAL PRACTICE

Shared beliefs and understandings

Inquiry driven

Collective professionalism

and Interdependent

IMPROVEMENT AND ACCOUNTABILITY

Evidence based

Ambitious targets

Transparent processes

High Performance

Supportive

Culture


Themau ac ElfennauThemes and Elements

 • Pum Thema Graidd

 • Chwe Elfen Allweddol

 • Five Core Themes

 • Six Key Elements


Systems Thinking

Equality

Supportive and interdependent

High performance culture

Bilingual

Themau - Themes

 • Meddwl ar ffurf System

 • Cydraddoldeb

 • Cefnogol a chyd-

 • ddibynol

 • Diwylliant perfformiad

 • uchel

 • Dwyieithrwydd


Leadership

Working with Others

Networks of professional practice

Intervention and Support

Improvement and Accountability

Curriculum and Teaching

Elfennau - Elements

 • Arweinyddiaeth

 • Gweithio gydag Eraill

 • Rhwydweithiau

 • ymarfer proffesiynol

 • Ymyrraeth a

 • chefnogaeth

 • Gwelliant ac

 • Atebolrwydd

 • Cwricwlwm ac

 • Addysgu


Ble ydych chi’n ffitio i mewn ?Where do you fit in?

 • Dewis sleisen …

 • ‘Arweinyddiaeth’

 • Choose a slice … ‘Leadership’


Activity 1:

Key messages ?

Governor input ?

Ble ydych chi’n ffitio i mewn?Where do you fit in?

 • Gweithgaredd 1:

 • Prif Negeseuon ?

 • Mewnbwn

 • llywodraethwyr ?


Ymwreiddio’r FfEYEmbedding the SEF

 • Arweinyddiaeth System

 • Cymunedau Dysgu Proffesiynol

 • System Leadership

 • Professional Learning Communities


Arweinyddiaeth System Leadership

 • Siarad Sir Gâr!

 • Carmarthenshire Speak!


a move away from thinking only about your own situation towards a collective responsibility for all learners

a strategy for school improvement building on

what is already in place

a challenge to the mindset of the current teaching force

Beth yw Arweinyddiaeth System?What is System Leadership?

 • cefnu ar feddwl dim ond ar eich sefyllfa chi eich hun i gyfrifoldeb ar y cyd i bob dysgwr

 • strategaeth ar gyfer gwella ysgolion sy’n adeiladu ar yr hyn sydd eisoes ar waith

 • her effeithiol i feddylfryd athrawon presennol


Diffinio Arweinwyr SystemDefining System Leaders

 • ‘System leaders’ care about and work for the success of other schools as well as their own.

 • (Prof. David Hopkins)

 • ‘Leaders working within and beyond their individual organisations; sharing and harnessing the best resources that the system can offer to bring about improvement in their own and other organisations.’


Mentor/specialist support in a range of areas and contexts

Curriculum innovators – supporting the key areas of literacy, numeracy, IT etc

Innovate and lead PLC activity

‘swamwac System Leader roles’

Sut mae hynny’n edrych?What does that look like?

 • Cefnogaeth mentor/arbenigwr ar draws ystod o gyd-destunau

 • Arloeswyr Cwricwlwm – cefnogi

 • meysydd allweddol megis rhifedd,

 • llythrennedd, TG ac ati

 • Arloesi ac arwain gweithgareddau

 • CDP

 • ‘rolau Arweinwyr System swamwac’


Developing practitioners as System Leaders

Developing learners as System Leaders

Developing governors as System Leaders

Developing all partners as System Leaders

Sut mae hynny’n edrych?What does that look like?

 • Datblygu ymarferwyr fel

 • Arweinwyr System

 • Datblygu dysgwyr fel

 • Arweinwyr System

 • Datblygu llywodraethwyr fel

 • Arweinwyr System

 • Datblygu holl bartneriaid fel

 • Arweinwyr System


System Leadership at

School level

Local level

National level

= Sensible SEF and Systems Thinking

Y Neges Fwyaf Pwysig yw…The Most Important Message is …

 • Mae Arweinyddiaeth System ar

 • Lefel ysgol

 • Lefel lleol

 • Lefel cenedlaethol

 • = Systemau a FfEY synhwyrol


Ymwreiddio’r FfEYEmbedding the SEF

 • Arweinyddiaeth System

 • Cymunedau Dysgu Proffesiynol

 • System Leadership

 • Professional Learning Communities


PLCs for people and

perfecting practice

‘Don’t miss the opportunity’

Cymunedau Dysgu ProffesiynolProfessional Learning Communities

 • CDP i bobl a pherffeithio arfer

 • ‘Paid colli’r cyfle’


Why PLCs ?

Professional development

Improved learning for all

Increased capacity

Greater success and enjoyment … for all

Cymunedau Dysgu ProffesiynolProfessional Learning Communities

 • Pam CPD ?

 • Datblygiad proffesiynol

 • Gwell dysgu i bawb

 • Gallu cynyddol

 • Mwy o lwyddiant a

 • mwynhad … i bawb


PLCs …how ?

Within school

Between schools

Cymunedau Dysgu ProffesiynolProfessional Learning Communities

 • CPD … sut?

 • Tu fewn ysgol

 • Rhwng ysgolion


Activity 2:

PLCs unpacked

Ychydig o Heulwen y SeminarSome Seminar Sunshine

 • Gweithgaredd 2:

 • Dad-bacio CDP


Rhannu gweledigaeth, cyd-ymddiriedaeth, parch a chefnogaeth ar gyfer y 21ain GanrifShared vision, mutual trust, respect and support for the 21st Century


ad
 • Login