Goed gegist is het halve werk
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Goed geGISt is het halve werk! PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Goed geGISt is het halve werk!. Jerry van Heuven van Staereling (dwh architect) Vonne Bestevaar (eigenaar) Willem Katt (FB OR) Pedro Moreno (i-adviseur) Annelies Droge (FB B&W) Marcel Bode (GIS specialist) Janine van Rooijen (FB CS)

Download Presentation

Goed geGISt is het halve werk!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Goed geGISt is het halve werk!

Jerry van Heuven van Staereling (dwh architect)

Vonne Bestevaar (eigenaar) Willem Katt (FB OR)

Pedro Moreno (i-adviseur) Annelies Droge (FB B&W)

Marcel Bode (GIS specialist) Janine van Rooijen (FB CS)

Stefan Piet (GIS specialist)Corine de Jong (FB PWE)


Inhoud presentatie:

 • Geschiedenis van ons GIS:

  • Aanleiding

  • Producten

 • Toekomstplannen

 • Stellingen


Aanleiding (bereikbaarheid OR)

 • Bereikbaarheid moet gegarandeerd worden

 • Wordt sterk beïnvloed door projecten & activiteiten

  • Veel projecten in de binnenstad

  • Veel verschillende diensten en bedrijven

  • Veel vergunningen in de OR

 • Complexe Topografie

 • Rijrichtingen / voetgangersgebieden

  Ingewikkelde taak… met beperkte middelen


2001: Start GIS

Aanleiding (knelpunten)

 • Integraal overzicht activiteiten

 • Gebiedsgeörienteerd overzicht activiteiten

 • Activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden

 • Planning is zeer veranderlijk


2001: Start GIS

Ketenpartners

2002: Ketenpartners

 • DPG

  • Grootschalige Topografie

  • Kleinschalige Topografie

  • Luchtfoto

 • DIVV

  • Infrastructurele projecten

  • Bouwprojecten

 • Backoffice Stadsdeel

  • Projectinformatie

  • Projectplanning


2001: Start GIS

Mid- / Front-office

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Verzamelen

 • Analyseren

 • Structureren


2001: Start GIS

Mid- / Front-office

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Verzamelen

 • Analyseren

 • Structureren

 • Presenteren

2003: GIS desktop


2001: Start GIS

Producten

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Centrum in Beeld:

  • GIS beschikbaar stellen op Intranet

2003: GIS desktop

2005: Centrum in Beeld


2001: Start GIS

Centrum in Beeld

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Legale bebouwing

 • Vergunningen

 • Demografie

 • Bedrijvigheid

 • Parkeergelegenheden

 • Geo Objecten (bomen, straatmeubilair)

 • Beheerindelingen (rayon, buurt, buurtcombinatie)

 • Kwaliteitsaspecten (wegen, panden, schoonheidsgraden)

 • Huisvuilinzameling

 • Voorzieningen

2003: GIS desktop

2005: Centrum in Beeld


2001: Start GIS

Ketensamenwerking uitbreiden

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • DPG

 • DIVV

 • DRO

 • O&S

 • DICT

 • SHP

 • Backoffice stadsdeel

2003: GIS desktop

2005: Centrum in Beeld


2001: Start GIS

Producten

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Centrum in Beeld:

  • GIS beschikbaar stellen op Intranet

 • Kaart op maat:

  • Ruimtelijke analyse & advies

  • Op verzoek leveren van analoog en digitaal kaartmateriaal

2003: GIS desktop

2005: Centrum in Beeld

2006: Kaart Op Maat


Speelplaatsent.o.v. doelgroepenanaloge beleidsmedewerkers doen hier graag een elastiekje omheen


Unesco

dezekaart is in eenenveloppenaarZuid-Amerikagestuurd!


2001: Start GIS

Producten

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Centrum in Beeld:

  • GIS beschikbaar stellen op Intranet

 • Kaart op maat:

  • Ruimtelijke analyse & advies

  • Op verzoek leveren van analoog en digitaal kaartmateriaal

 • Mobiele data-inwinning:

  • Inventarisaties

  • Inspecties

2003: GIS desktop

2005: Centrum in Beeld

2006: Kaart Op Maat

2008: Mobiele Inwinning


Mobiele data-inwinning


2001: Start GIS

Toekomstplannen

2002: Ketenpartners

2002: Midoffice

 • Gegevensuitwisseling uitbreiden

 • Samenwerking applicaties

 • Presenteren / beheren via Internet

 • Kennisdeling

  Wat hebben we hiervoor nodig?

 • Bruisend Geo-netwerk

2003: GIS desktop

2005: Centrum in Beeld

2006: Kaart Op Maat

2008: Mobiele Inwinning

2011: Samenwerking / Afstemming


Stellingen

 • Introductie van GIS resulteert altijd!! in verandering van werkprocessen.

 • Betrouwbare informatie staat los van actuele gegevens!


Vragen?

[email protected]


 • Login