Download
1 / 73

... - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

l. เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ  หลักการและประเด็นสำคัญ . รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตอรรถกระวีสุนทร หาดใหญ่. ประเด็นที่นำเสนอ. ๑. มหาวิทยาลัย –สังคมการเรียนรู้ และสร้าง “ ธรรมทายาท ”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ...' - orinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l

เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ

หลักการและประเด็นสำคัญ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตอรรถกระวีสุนทร หาดใหญ่


ประเด็นที่นำเสนอ

๑. มหาวิทยาลัย –สังคมการเรียนรู้ และสร้าง “ธรรมทายาท”

๒. สาน “ฝันส่วนตัว” กับ “ฝันขององค์กร”

๓. คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาตาม “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ-ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย :TQF HEd”

๔. เส้นทางความก้าวหน้าในมหาวิทยาลัย


ต้นไม้วิวัฒนาการ

มนุษย์ถือกำเนิดบนโลกเพื่อให้คิดเป็น

จึงเข้าใจปัญหา/เหตุการณ์ และเกิดการค้นพบ

แก้ปัญหาได้ และมีความสุขร่วมกัน

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่


Human by some quirk of nature do not easily live with uncertainty and so it was natural that people would seek ways to limit uncertainty.


การแสวงหาแก่นสารในชีวิตการแสวงหาแก่นสารในชีวิต

Jonathan Livingston Seagullby Richard Bach, 1970

I can because I think I can.

ปรัชญาชีวิต

“I don’t mind being bone and feathers, Mum. I just want to know what I can do in the air and what I can’t, that’s all.I just want to know.”สุภาษิตจีนโบราณการแสวงหาแก่นสารในชีวิต

 • ครูเปรียบเสมือนวัว 

 • กินหญ้าแต่ให้น้ำนม


สัจธรรมของความสำเร็จในการเดินทางสู่เป้าหมายสัจธรรมของความสำเร็จในการเดินทางสู่เป้าหมาย

One never goes so far as when one doesn't know where one is going. Author - Johann Wolfgang von Goethe

Born 1749 - Died 1832 (82 yrs)


ระดับความสำเร็จสัจธรรมของความสำเร็จในการเดินทางสู่เป้าหมาย

Recognition/Award

การงาน

Self actualization

ครอบครัว

การศึกษา

 ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฟื้นไม่มี  หนีไม่พ้น

ถนนสู่ความสำเร็จ  หว่านพืชเช่นไร ได้ผลเช่นนั้น

เกษียณ

27-60ปี

?


Sun Tzu (สัจธรรมของความสำเร็จในการเดินทางสู่เป้าหมายChinese: 孫子;pinyin: Sūn Zǐ; c. 544 – 496 BC)นักปราชญ์จีนชื่อเสียงกระฉ่อนโลกผู้เขียน “ศิลปะการทำสงคราม”-The Art of War (Chinese: 兵法) เคยกล่าวว่า:

“One who knows the enemy and knows himself will not be in danger in a hundred battles.”


๑. มหาวิทยาลัย –สังคมการเรียนรู้

 • มีคำกล่าวว่า “หากประสงค์จะยิงลูกธนูให้ไกลเท่าใด ต้องน้าวคันธนูไปข้างหลังมากเป็นสัดส่วนกันเท่านั้น”


Philosophy of higher education in a nutshell
ปรัชญาอุดมศึกษาโดยย่อปรัชญาอุดมศึกษาโดยย่อ(Philosophy of higher education in a nutshell)


Founded in 1636 by John Harvardปรัชญาอุดมศึกษาโดยย่อ

Harvard’s motto, Veritas, is Latin for truth. Harvard people seek truth in a seemingly infinite number of ways, from the student musical group Mariachi Veritas to the Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS), operated by a world-wide collaborative of universities.


A Venus flytrap lies open, waiting for an insect to set off its trap. Gordon McKay Professor of Applied Mathematics and Mechanics Lakshminarayanan Mahadevan and colleagues have shown that the plant uses stored elastic energy to operate its hinged leaves. (Photo courtesy of Yoel Forterre)


Challenges
มหาวิทยาลัยเป็นที่ชุมนุมของ Challenges

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ (Man)

 • มีกำลังทรัพย์ (Money)

 • อุปกรณ์/เครื่อวมือวิจัยทันสมัย (Materials)

 • ระบบบริหารจัดการ (Management system)มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


อาจารย์มืออาชีพ หรือ มีอาชีพอาจารย์

Main criteria for professional include the following:

 • Academic qualifications- A teaching degree (University doctoral program)theological, medical, or law degree - i.e., university college/institute.

 • Expert and specialised knowledge in field which one is practising professionally.

 • Excellent manual/practical and literary skills in relation to profession.

 • High quality work in (examples): creations, products, services, presentations, consultancy, primary/other research, administrative, marketing or other work endeavours.

 • A high standard of professional ethics, behaviour and work activities while carrying out one's profession (as an employee, self-employed person, career, enterprise, business, company, or partnership/associate/colleague, etc). The professional owes a higher duty to a client, often a privilege of confidentiality, as well as a duty not to abandon the client just because he or she may not be able to pay or remunerate the professional. Often the professional is required to put the interest of the client ahead of his own interests.

 • Reasonable work moral and motivation. Having interest and desire to do a job well as well as holding positive attitude towards the profession are important elements in attaining a high level of professionalism.

 • Is a individual who does not require supervision.

 • In Britain and elsewhere, professionalism is often designated by Royal Charter


Plato (427-347 BC) มีอาชีพอาจารย์

Plato in his academy, drawing after a painting by Swedish painter Carl Johan Wahlbom


นักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตกนักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตก

 • Plato (ΠλάτωνPlátōn(427- 347 BC): to differentiate children suitable to the various castes, the highest receiving the most education, so that they could act as guardians of the city and care of the less able. Education would be holistic, including facts, skills, physical discipline, and music and art, which he considered the highest form of endeavour.

 • Aristotle (Greek:Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (384 – 322 BC) :consideredhuman nature, habit and reason to be equally important forces to be cultivated in education. One of education’s primary missions for Aristotle, perhaps its most important, was to produce good and virtuous citizens for the polis.


Philosophy of education
Philosophy of Educationนักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตก

 • Aristotle’s philosophy(cont’d):All who have mediated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth.


THOMAS JEFFERSON: 1743-1826;นักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตก Third President of the United States; Declaration of Independence, 1776

 “I have sworn upon the altar of God, eternal hostility against everyform of tyranny overthe mind of man.”

 INALIENABLE RIGHTS: “We hold these truths to be self-evident, that ….

all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness; that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; ……….


Cardinal john henry newman 1801 1890
Cardinal นักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตกJohn Henry Newman (1801-1890)

Source: Professor Daniel Akyeampong.1998. Higher Education and Research Challenges and Opportunities, p. 1-2

While early scholars saw the function of higher education as the pursuit of knowledge for its own sake, today’s researchers see it as going beyond that to include applying such knowledge in order to enhance, directly or indirectly, the material well-being, happiness and comfort of mankind.Higher education is now regarded as an institution not only for

developing knowledge and training young minds, but for disseminating and applying such knowledge as well.

 Newman defined the function of the ideal university as the pursuit of knowledge for its own sake.

 Prince Mahidol Songkla: True success is not in the learning, but in its application to the benefits of mankind.


 • Rudolf Steiner (1861-1925):นักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตกemphasizesa balance of developing the intellect (head), feeling and artistic life (or heart), and practical skills (or hands). The education focuses on producing free individuals, and Steiner expected it to enable a new, freer social order to arise, through the creative, free human beings that it would develop.


 • Neil Postman & นักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตกInquiry Method (1931-2003):astrongcontemporary voice in both methods and philosophy of education; to get students themselves to ask and answer relevant questions. To provide the conditions for students to build progressively what they don’t know on top of what they do.

 • Jerome Bruner (1915- ):developed the concept of discovery learning which promoted learning as a process of constructing new ideas based on current or past knowledge. Students are encouraged to discover facts and relationships and continually build on what they already know.


Modern history sourcebook newman j h 1854 the idea of a university
Modern history sourcebook: Newman J H 1854 : นักปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมตะวันตกThe Idea of a University.

From its ancient designation, it is a Studium Generale OR “School of Universal Learning”

- the assemblage of strangers from all parts in one spot, professors and students from every department of knowledge?

- a university, in essence, is a place for the communication and circulation of thought, by means of personal intercourse.

What is a University?


เงื่อนไข ๓ ประการที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการเรียนรู้ 1. Spiritual binding 2. Organization 3. Interactive learning


Learning organization and systems thinking
Learning Organization and Systems Thinking ประการที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการเรียนรู้

 • According to Senge 'learning organizations' are those organizations where (1) people continually expand their capacity to create the results they truly desire,

  (2) where new and expansive patterns of thinking are nurtured, (3) collective aspiration is set free, and

  (4) where people are continually learning to see the whole together. "He argues that only those organizations that are able to adapt quickly and effectively will be able to excel in their field or market.

 • In order to be a learning organization there must be two conditions present at all times.

  (1) The first is the ability to design the organization to match the intended or desired outcomes and

  (2) second, the ability to recognize when the initial direction of the organization is different from the desired outcome and follow the necessary steps to correct this mismatch.

  Organizations that are able to do this are exemplary.


Boyer argues that if higher education is to meet its full range of responsibilities the concept of scholarship must be broadened to include not only basic research but other kinds of intellectual work in which faculty engage. Toward this end,four types of scholarshipare proposed: the scholarship of -

(1) Discovery (advancing KNOWLEDGE)

(2) Integrating & synthesizing KNOWLEDGE

(3) Application (applying KNOWLEDGE)

 • Teaching (representing KNOWLEDGE through teaching)

(อิงความคิดในรายงานต่อมูลนิธิ Carnegie ด้านการศึกษาของ Ernest L. Boyer 1990. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate. Princeton, NJ )


ความหมายของมหาวิทยาลัยความหมายของมหาวิทยาลัย: เป็นสถานศึกษาระดับสูง (institute of higher learning) มีความเชื่อเรื่องการรู้จริงเป็นปฐมด้วยความเชื่อว่าการรู้เพื่อรู้ ก็มีค่ามากพอในตัวมันเองแล้ว (knowledge for its own sake) เมื่อสังคมเปลี่ยน ไปมาก บทบาทมหาวิทยาลัยจึงถูกนำมาโยงกับการพัฒนา สังคมเด่นชัดมากขึ้น อย่างไรก็ดีการรู้จริงก็ยังคงเป็นจิตวิญญาณของคนอุดมศึกษาที่ไม่อาจแลกกับความโด่งดังเพียงเปลือกนอกได้


มัชฌิมาปฏิปทา ความหมายของมหาวิทยาลัย= ทางสายกลาง 

ปล่อยลูกธนูในความมืดShot in the dark

เห็นชอบ ดำริชอบ  ปัญญา วาจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ  ศีล พยายามชอบ ระลึกชอบ จิตมั่นชอบ สมาธิ


๒. สานฝันส่วนตัว กับฝันขององค์กร


วาทะของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี ท้าทาย คนอเมริกัน(และเชื่อว่าท้าทายคนทั่วโลก)คือ

“And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country.”


ชีวิตที่งดงาม จอห์น เอฟ เคนเนดี ท้าทาย คนอเมริกัน(และเชื่อว่าท้าทายคนทั่วโลก)คือ

ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติ จะตกมาแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ




Through academic excellence relevance
จุดหมายปลายทาง จอห์น เอฟ เคนเนดี ท้าทาย คนอเมริกัน(และเชื่อว่าท้าทายคนทั่วโลก)คือเพื่อพัฒนาสังคมthrough Academic Excellence & Relevance

Advancing knowledge

Integrating & synthesizing knowledge

Applying knowledge

Representing knowledge through teaching

(Source: Boyer, Ernest L. 1990. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate.)

(Academe + Students)Scholars

Academic freedom

Responsible autonomy

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


Transcendency จอห์น เอฟ เคนเนดี ท้าทาย คนอเมริกัน(และเชื่อว่าท้าทายคนทั่วโลก)คือ ภาวะอยู่เหนือโลก

การบรรลุอุดมการณ์ 

ความสำเร็จ 

ความรัก 

ความปลอดภัย 

ปัจจัยพื้นฐานเพื่อดำรงชีวิต

ลำดับความต้องการของ อับราฮัม มาสโลว์Abraham Maslow’s hierarchy of needs


วัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัยวัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ระดับความสำเร็จ

ศาสตราจารย์

PhD

BA, BSc

//

อายุ

60 ปี

21-22 ปี

25-30 ปี

39- 45 ปี

เกษียณอายุ

วัยทำงานหนัก


ระดับความสำเร็จวัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัย

Recognition/Award

การงาน

Self actualization

ครอบครัว

การศึกษา

 ไปไม่กลับ  หลับไม่ตื่น  ฟื้นไม่มี  หนีไม่พ้น

ถนนสู่ศาสตราจารย์

เกษียณ

27-60ปี

?


Senge also believed in the theory of วัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัยSystems Thinking which has sometimes been referred to as the 'Cornerstone' of the Learning Organization.

 • Systems thinking, focuses on how the individual that is being studied interacts with the other constituents of the system. Rather than focusing on the individuals within an organization it prefers to look at a larger number of interactions within the organization and in between organizations as a whole.


The idea of a university what is a university
The idea of a University: What is a university?วัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัย

 • It is a place where inquiry is pushed forward, and discoveries verified and perfected, and rashness rendered innocuous, and error exposed, by the collision of mind with mind, and knowledge with knowledge.

 • It is the place where the professor becomes eloquent, and is a missionary and a preacher, displaying his science in its most complete and most winning form, pouring it forth with the zeal of enthusiasm, and lighting up his own love of it in the breasts of his hearers.


อุดมศึกษาเน้นการพัฒนาปัญญา ๓ วิธี

1. สุตะมยปัญญา (Suttamaya-pañña)

2. จินตามยปัญญา (Cintamaya-pañña

3. ภาวนามยปัญญา (Bhavanamaya-pañña)


Seeking truth in the groves of academe
Seeking truth “in the groves of Academe” ๓ วิธี

Among those things which are required to make a University:-

 • First, a good and pleasant site, where there is a wholesome and temperate constitution of the air; composed with waters, springs or wells, woods and pleasant fields; which being obtained, those commodities are enough to invite students to stay and abide there.

Academia, academe [ækә’di:miә, ’ækәdi:m] =the world of learning, teaching, research, etc. at universities, and the people involved in it


Requirements for a phd
Requirements for a PhD ๓ วิธี

A PhD thesis is an in-depth, focused piece of work on one topic.

A PhD is an academic training or academic apprenticeship.

 A PhD is about the generation of new knowledge

 A PhD involves the incremental development of a range of generic and specific research skills


Question what kind of education should my child have in order to face this chaotic world
QUESTION: ๓ วิธีWhat kind of education should my child have in order to face this chaotic world?

Source: Krishnamurthy, K. 1995. Krishnamurti for beginners: an anthology. (b.1895- d. 1986)

 Our education now is merely a process of conformity.  become outwardly respectable

 help him to be free inwardly so that as he grows older, he is able to face all the complexities of life  help him to have the capacity to think free his own mind from all authority, from all fear, from all nationality, from the various forms of belief and tradition

 what it is to be free, what it is to question, to enquire, and to discover. (academic freedom)


๓. คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาตาม “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย”


Educational environment คุณลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาตาม

 CurriculumTeachers  Learning resources  Teaching aids, scientific instrument, etc.  Supporting facilities

What to learn? (contents)

Support

Do they learn?[Assessment]

Outcome

Input

How to learn? (methods & strategies)

Process

(ที่มา: ศาสตราจารย์ น.พ.ภิรมณ์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ปัจจัยกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน TQF

 • การกำหนด“คุณสมบัติ”หรือลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาโดยคำนึงถึง

  - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

  - ปรัชญาการศึกษา – มิติความดี + ความงาม + ความจริง

  - ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของนักศึกษา

  - การเปลี่ยนแปลงของสังคม – สังคมไทย สังคมโลก

 • การกำหนดระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะ

 • การกำหนดวิธีการผลิตบัณฑิต และวิธีการประเมินคุณสมบัติ

 • การมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง


Purpose and expectations

Purpose and Expectations

 • “Universities should seek to foster generally accepted values and behaviors such as honesty and racial tolerance. Within this mandate, several aims seem especially important:”

  • Ability to communicate

  • Critical thinking

  • Moral reasoning

  • Living with diversity

  • Living in a global society

  • A breadth of interest

  • Preparing citizens

Derek Bok: Our Underachieving Colleges (2006)


คุณลักษณะบัณฑิต ไทย: Thai Qualification Framework

ปัจจัยในการสร้างคนให้เป็น “บัณฑิต”

5 domains of learning

Ethical & moral development

 Knowledge

 Cognitive skills

 Interpersonal skills & responsibility

 Numerical analysis, communication and IT skills

• หลักสูตร

• ผู้สอน –คุณวุฒิสูงและรู้วิธีสอนอย่างดี

•นักศึกษา

• แหล่งเรียนรู้

• อุปกรณ์การเรียน/วิจัย

• ความมั่นคงทางการเงิน

• ระบบบริหารวิชาการ -องค์กรเข้มแข็ง + บัณฑิตศึกษา/วิจัย


พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือพระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ น.ม.ส. ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล "รัชนี"

พระประวัติ

พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พระองค์เจ้า ยอดยิ่งยศ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) กับ เจ้าจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ธิดานายสุดจินดา (พลอย ชูโต) ประสูติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๙

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่


Educated man 6
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) ถอดความหมายของผู้มีการศึกษา (educated man)เป็นกลอน โดยแสดงเป็น 6หลักดังนี้

หลักที่ 1.“ชำนาญแนวนัยใช้ภาษา พูดก็เนียนเขียนก็แนบแบบวาจา ไม่บอๆบ้าๆภาษาคน”

หลักที่ 2.ความประพฤติดีงามอร่ามผล -ความเป็นเยนตละแมน(gentleman)

หลักที่ 3.“Good taste”มีเลศไข –ต้องเป็นผู้มีรสนิยมดี

หลักที่ 4.“รู้ตรองให้ถ่องเที่ยง ต้องรู้จักคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนก่อนจะตัดสินใจ”

หลักที่ 5.“รู้ไม่พออยู่เป็นนิตย์คิดจะลอง ดำเนินคลองปัญญาวิชาการ”

หลักที่ 6.“แปลความคิดประดิษฐ์ให้ เป็นความทำขึ้นได้โดยนัยประสาน ทั้งความรู้ความคิดพิสดาร คิดไม่นานทำได้ดังใจคิด”รู้แล้วถ่ายทอดออกไปไม่ได้ ทำให้ไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ ไม่ใช่บัณฑิต

“เขาว่าลักษณ์หกฮกเป็นหลัก เพื่อประจักษ์ใจสำนึกเป็นศึกษิต

Educated manแสนโสภิต ชวลิตรปัญญาวิชาการ”


Programme (น.ม.ส

Programme specifications

Course specifications

Field experience specifications

Reports

THAI Qualifications Framework

Package

ตำรับยาที่ไม่ให้รายละเอียดวิธีปรุง


นักศึกษา (น.ม.ส

ความมั่นคงทางการเงิน

หลักสูตร

อุปกรณ์การเรียน/สอน/วิจัย

ProfessorE.O. Wilson

ระบบประกันคุณภาพ

แหล่งเรียนรู้/ระบบสนับสนุน


แนวโน้มอุดมศึกษาไทย (น.ม.ส

 • กระบวนการหรือกลไกของความรู้ 

 • เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

 • การขยายตัวของอุดมศึกษา 

 • ธุรกิจอุดมศึกษา 

 • การเงินเพื่ออุดมศึกษา 

 • แนวโน้มด้านคุณภาพในภาพรวม 


ปริญญาตรี (น.ม.ส

Meaningful(20%)

Useful (80%)

 เป็นคนดี

 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 มีโลกทัศน์กว้าง

 มีจิตสาธารณะ

 ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

Liberal arts

Professional subjects


Levels of learning (น.ม.สbased on Bloom’ s Taxonomy of learning 1956[revised]. Anderson and Krathwohl (2001) have made some apparently minor but actually significant modifications, to come up with:

ปริญญาตรี โท และเอก พัฒนาระดับความรู้ได้ถึงขั้นใด?

ระดับพัฒนาการเรียนรู้

เวลา

รูปที่ 1

รูปที่ 2


4 2545
วิกฤติอุดมศึกษาไทย 4 ด้าน(ที่มา: จรัส สุวรรณเวลา 2545.อุดมศึกษาไทย. สำนักพิมพ์จุฬาฯ กทม.)

 • วิกฤติคุณภาพ (quality)

 • ความตรงเป้าตรงปัญหา (pertinence)

 • ความเสมอภาคในโอกาสตามศักยภาพ (equity based on merit)

 • ความสามารถในการแข่งขันในสังคมนานาชาติ(competitiveness)


The general principles of any study you may learn by books at home; but the detail, the colour, the tone, the air, the life which makes it live to us, you must catch all these from those in whom it lives already.

If we wish to become exact and fully furnished in any branch of knowledge which is diversified and complicated, we must consult the living man and listen to his living voice.


๔. วัฒนวิถีในมหาวิทยาลัย

 • วิชาการ – อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์

 • บริหาร – หัวหน้าภาควิชา  คณบดี  รองอธิการบดี   อธิการบดี


วัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัยวัฒนะวิถีของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์

อธิการบดี

รองอธิการบดี

คณบดี, ผอ.สำนักฯ

รองศาสตราจารย์

หัวหน้าภาคฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คติ: Publish or Perish

อาจารย์


Boyer argues that if higher education is to meet its full range of responsibilities the concept of scholarship must be broadened to include not only basic research but other kinds of intellectual work in which faculty engage. Toward this end,four types of scholarshipare proposed: the scholarship of -

(1) Discovery (advancing KNOWLEDGE)

(2) Integrating & synthesizing KNOWLEDGE

(3) Application (applying KNOWLEDGE)

 • Teaching (representing KNOWLEDGE through teaching)

(อิงความคิดในรายงานต่อมูลนิธิ Carnegie ด้านการศึกษาของ Ernest L. Boyer 1990. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate. Princeton, NJ )


Learning organization
Learning Organization range of responsibilities the concept of scholarship must be broadened to include not only basic research but other kinds of

 • There are varying definitions of a Learning Organization in published literature, although the core concept between them all remains clear and has been summarised by Pedler et al. as, “an organization that facilitates the learning of all its members and continuously transforms itself".

 • Pedler et al later redefined this concept to “an organization that facilitates the learning of all its members and consciously trans-forms itself and its context”, reflecting the fact that change should not happen just for the sake of change, but should be well thought out.

 • Senge defines Learning Organizations as “Organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to learn together.”


William arthur ward
William Arthur Ward range of responsibilities the concept of scholarship must be broadened to include not only basic research but other kinds of

 The mediocre teacher tells.

 The good teacher explains.

The superior teacher demonstrates.

The great teacher inspires.


คุรุฐานิยธรรม range of responsibilities the concept of scholarship must be broadened to include not only basic research but other kinds of “กัลยาณมิตรธรรม”

 • คำว่า “ครู” หมายถึง “ผู้สั่งสอน อบรมบ่มนิสัย และถ่ายทอดความรู้” แก่ลูกศิษย์


คุรุฐานิยธรรม (กัลยาณมิตรธรรม)

 • น่ารัก(ปิโย)คือเข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สึกสนิทสนม เป็น-กันเอง ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม

 • น่าเคารพ(ครุ)มีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัย

 • น่าเจริญใจ(ภาวนีโย)คือมีความรู้จริงทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ

 • รู้จักพูดให้ได้ผล(วัตตา)คือพูดเป็น รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้คำแนะนำว่ากล่าว- ตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี


คุรุฐานิยธรรม (ต่อ) (กัลยาณมิตรธรรม)

 • ทนต่อถ้อยคำ(วจนักขโม) คือพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามแม้จุกจิกตลอดจนคำล่วงเกิน และคำตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เสียอารมณ์

 • แถลงเรื่องล้ำลึกได้(คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา)คือกล่าวชี้แจงเรื่องต่างๆที่ลึกซึ้งซับซ้อนให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

 • ไม่ชักนำในอฐาน(โน จัฏฐาเน นิโยชะเย)คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย หรือเรื่องเหลวไหลไม่สมควร


หน้าที่ครูต่อศิษย์ (กัลยาณมิตรธรรม)

“มีเมตตา และกระทำด้วยความตั้งใจจริง”(แหล่งอ้างอิง/ พระราชวรมุนี ๒๕๒๙. พุทธธรรม: ฉบับปรับปรุงและขยายความ. หน้า ๖๓๘)

 • แนะนำฝึกอบรมให้เป็นคนดี

 • สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง

 • สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง

 • ส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏ

 • สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ (คือสอนให้ใช้ความรู้ทำงานได้จริง สามารถใช้หาเลี้ยงชีพเป็นอยู่ได้)


คุณลักษณะชองครูที่ดี (กัลยาณมิตรธรรม)

 • มีความรู้ทันสมัย มีทักษะและความสามารถในสาขาวิชาที่สอน

 • ความน่ารักในมิติต่างๆคือ รักในวิชาที่สอน ปรารถนาให้เพื่อนร่วมงานมีความรักนี้ร่วมกัน ความตั้งใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาอยากช่วยเหลือให้อื่นเรียนรู้และพัฒนา ฯลฯ

 • เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้

 • คุณลักษณะส่วนตัว มีอารมณ์ขัน อดทน มีความมั่นใจในตัวเอง สามารถทำงานหนักได้

 • มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคนิคการสอน ใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างช่ำชอง มีความสามารถในการวัดและประเมินผล


กระบี่ (กัลยาณมิตรธรรม)อยู่ คนอยู่ กระบี่หัก คนม้วย

“กระบี่” ของคนมหาวิทยาลัยคือ วิชาการดี ประพฤติดี และสอนดี


World class university
World-class University (กัลยาณมิตรธรรม)

 • World-level facilities and conditions for teaching and research

 • High-level research strength and significant leading-edge research finding and achievements

 • High reputation at home and abroad

 • Outstanding alumni making great contributions in the fields of science, technology, economy, politics, business and management

 • Attractiveness to scholars and students from various nations


William arthur ward1
William Arthur Ward (กัลยาณมิตรธรรม)

 The mediocre teacher tells.

 The good teacher explains.

The superior teacher demonstrates.

The great teacher inspires.


Friedrich nietzsche
Friedrich Nietzsche (กัลยาณมิตรธรรม)

จิตวิญญาณความเป็นครู

 • Whoever is a teacher through and through takes all things seriously only in relation to his students –even himself.


A tree is known by its fruits. (กัลยาณมิตรธรรม)

Arterocarpus heterophyllus:Jackfruit


Utopia is on the horizon (กัลยาณมิตรธรรม). I move two steps closer, it moves two steps further away. I walk another ten steps and the horizon runs ten steps further away. As much as I may walk, I'll never reach it. So what's the point of Utopia?

The point is this: to keep walking.Author - Eduardo Galeano


Lord buddha
Lord Buddha (กัลยาณมิตรธรรม)

นักคิดระดับศาสดา

Jesus Christ

Muhammad


ad