T p 2 d abetes mell tus l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

TİP 2 DİABETES MELLİTUS PowerPoint PPT Presentation


 • 528 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

TİP 2 DİABETES MELLİTUS. Dr. ELA EKER AİLE HEKİMLİĞİ A.D. DİABET NEDİR?.

Download Presentation

TİP 2 DİABETES MELLİTUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T p 2 d abetes mell tus l.jpg

TİP 2 DİABETES MELLİTUS

Dr. ELA EKER

AİLE HEKİMLİĞİ A.D.


D abet ned r l.jpg

DİABET NEDİR?

 • İnsülin hormon sekresyonunun ve/veya insülin etkisinin mutlak veya göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan, oluşturduğu komplikasyonlar nedeniyle organ ve işlev kayıplarına yol açarak yaşam süresi ve kalitesini etkileyen kronik hiperglisemik bir grup metabolizma hastalığıdır.


Dm n n tani kr terler ada ya g re l.jpg

DM’NİN TANI KRİTERLERİ(ADA’ YA GÖRE)

 • En az iki ardışık ölçümde açlık kan glikoz düzeyinin ≥ 126 mg/dl

 • Günün herhangi bir saatinde açlık ve tokluk durumuna bakılmaksızın RKŞ ≥ 200 mg/dl + diabet semptomları

 • OGTT sırasında 2. Saat KŞ ≥ 200 mg/dl


T p ii ns l ne ba imli olmayan d abet niddm l.jpg

TİP II-İNSÜLİNE BAĞIMLI OLMAYAN DİABET ( NIDDM )

 • Her yaş grubunda ortaya çıkmakla birlikte prevalans yaşla artar

 • Dünyada tahmini 140 milyon insan diyabet hastasıdır

 • Bu rakamın 2025 yılı itibariyle 3 milyona ulaşacağı ileri sürülmektedir.

 • Erişkinlerde NIDDM prevalansının yaklaşık % 5 olduğu tahmin edilmekte

 • Tip 2 diyabet, bütün vakaların yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır.

 • Vakaların % 80’i fazla kiloludur

 • Karekteristik bulgu insülin eksikliğinden çok insülin direncidir.


T p i ve t p ii d abet n kar ila tirilmasi l.jpg

TİP I VE TİP II DİABETİN KARŞILAŞTIRILMASI


R sk fakt rler l.jpg

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Yaşlanma

 • Cinsiyet

 • Genetik faktörler

 • Ailevi kümelenme

 • Genetik belirteçler

 • Obezite

 • Fiziksel inaktivite

 • Diyet

 • Cinsiyet hormonları

 • Alkol ve sigara kullanımı


Slide7 l.jpg

OGTT

 • Karbonhidratlara karşı tolerans belirlemek için kullanılan tanı ve tarama testidir

 • 9-16 saatlik açlık sonrası sabah 8.00 de teste başlanır

 • 300 ml suda eritilmiş 75 gr. Glikoz 5 dk. İçinde içirilmeli

 • 2 saat boyunca her 30 dk. da bir kan örneği alınmalı


Ogtt le dm tanisi koyma l.jpg

OGTT İLE DM TANISI KOYMA


Ogtt end kasyonlari l.jpg

OGTT ENDİKASYONLARI

 • Diabet ve gestasyonel glukoz intoleransının araştırılması amacı ile

 • Obezite ve ailede diabet öyküsü bulunan bireyler

 • İri bebek doğum öyküsü olan kadınlar

 • Açıklanamayan nöropati, retinopati, erken ateroskleroz, koroner damar hastalığı veya periferik damar hastalığı olanlar


Slide10 l.jpg

 • Operasyon, stres, travma, infarktüs, diabetojenik ilaç kullanımı veya gebelik esnasında hiperglisemi ya da glukozüri saptanan vakalarda, bu olaylar geçtikten sonra

 • Sendrom X düşünülen vakalarda

 • Reaktif hipoglisemiye uyan yakınmaları olan kişiler


Dm un kontrol ndek hedefler l.jpg

DM ‘UN KONTROLÜNDEKİ HEDEFLER

 • Diabetik semptomların olmaması

 • Akut komplikasyonların oluşmaması

 • Kronik komplikasyonların önlenmesi

 • Nondiabetikler ile aynı yaşam kalitesinin sağlanması


T p 2 dm ta zlem l.jpg

TİP 2 DM’TA İZLEM

 • İLK VİZİT

  • Ayrıntılı anamnez, hastanın özgeçmişinin, soygeçmişinin ve soyağacının incelenmesi

  • Fizik muayene

   • Sistemik muayene,boy ve vücut ağırlığının ölçülmesi

   • Oftalmolojik muayene

   • Nörolojik muayene

   • Diş ve periodantal hastalık yönünden inceleme

   • Cilt ve ayak muayenesi


Slide13 l.jpg

 • Laboratuvar İncelemeleri

  • Açlık, tokluk plazma glukoz düzeyi

  • HbA1c

  • İdrar analizi ve gerekiyorsa idrar kültürü

  • Açlık lipid profili( total kolesterol, HDL, LDL, VLDL kolesterol, trigliserid )

  • Serum kreatinin, BUN

  • Mikroalbuminuri ve GFR tayini

  • EKG


S rekli zleme l.jpg

Sürekli İzleme

 • Vizit sıklığı ( 2-3 ayda bir, insülin kullananlarda ayda bir kez )

 • Fizik muayene (yılda bir kez sistemik)

 • Her yıl oftalmolojik muayene


Laboratuvar incelemeleri l.jpg

Laboratuvar incelemeleri

 • Açlık ve PP glisemi( her vizitte görülmek üzere ve haftanın bir günü en az günde 4 kez hasta tarafından ölçülüp izlem defterine kaydedilmiş olmalıdır.)

 • İdrar analizi(her vizitte)

 • HbA1c (3 ayda bir)

 • Mikroalbuminüri (başlangıçta mikroalbuminüri varsa her 6 ayda bir, yoksa yılda bir kez)

 • Serum kreatinin, BUN, GFR(her yıl, sürekli proteinüri saptandıktan sonra 3 ayda bir)

 • EKG(yılda bir kez)

 • Lipid profili(yılda bir kez, hiperlipidemisi olan ve ilaç tedavisi verilenlerde 2-3 kez)


Dm tedav s l.jpg

DM TEDAVİSİ

 • Eğitim

 • Diyet Tedavisi

 • Egzersiz

 • Oral antidiyabetikler

 • İnsülin


E t m l.jpg

EĞİTİM

 • Hastalık ve hastalığın seyri konusunda hastanın bilgilendirilmesi

 • Hastalığın komplikasyonlarla seyrettiği ve bunların önlenmesinde uzun süreli kan glukoz kontrolünün önemli olduğu

 • Hastaların ve yakınlarının eğitime aktif olarak katılmaları sağlanmalı


Hasta e t m l.jpg

HASTA EĞİTİMİ

 • Günlük metabolik kontrolün öğrenilmesi

 • Krizlerin doğru tedavi edilmesi

 • Uzun dönem komplikasyonların önlenmesi için yeterli bilgi ve becerinin kazanılması

 • Hastanın günlük tutmaya özendirilmesi yani kendini önemsemesinin sağlanması

 • Psikolojik destek verilmesi


D yet tedav s l.jpg

DİYET TEDAVİSİ

 • Tip 2 DM’ta Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT)’nin amacı;

 • Glisemi regülasyonu

 • Lipid kontrolu

 • Kan basıncı kontrolü

 • Tip 2 DM’luların yaklaşık %75’i ideal kilolarının üzerindedir.


1500 kcal lik rnek men l.jpg

1500 Kcal’lik Örnek Menü

 • 7.00 kahvaltı:1 kibrit kutusu beyaz peynir, 5 adet zeytin, 1 adet küçük domates ve 2 ince dilim ekmek

 • 10.00ara öğün:1 tane elma

 • 12.30 öğle yemeği:1 kepçe çorba, 4-5 yemek kaşığı kıymalı sebze yemeği, 2 yemek kaşığı bulgur pilavı, 2 ince dilim ekmek, 1tabak salata,1 çay bardağı yoğurt

 • 15.30 ara öğün:3 adet kepekli bisküvi veya 2 adet galeta, şekersiz çay

 • 18.30 akşam yemeği:2 adet etli sarma, 2 yemek kaşığı pilav, 2 ince dilim ekmek, 1 tabak salata ve 1 çay bardağı yoğurt

 • 21.30 gece öğünü:1 bardak süt veya yoğurt,1/2 orta boy greyfurt


Egzers z l.jpg

EGZERSİZ

 • Vücut hc.’lerinin insüline duyarlılığını arttırır

 • İnsülin reseptör sayısını arttırır

 • Hc.’lerin glukozu depolama yeteneğini arttırır

 • İnsülin reseptörlerinin duyarlılığını arttırır

 • Kc. Tarafından oluşturulan glukozu azaltır

 • Vücut yağını azaltır ve adale kitlesini arttırır

 • Bel-kalça yağ oranını azaltır

 • Kolesterol ve TG düzeyini adüşürür

 • Kan basıncını düşürür


Oral ant d yabet k tedav l.jpg

ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİ

 • Sülfonilüre

 • Biguanid

 • Alfa-glikozidaz inhibitörleri

 • Thiazolidinedion


S lfon l re l.jpg

SÜLFONİLÜRE

 • İnsülin sekresyonunu arttırarak etki gösterirler, fakat insülin biyosentezinde artış yapmazlar

 • Etki mekanizması beta hücre membranı üzerindeki bir reseptöre bağlanarak, ATP’ye duyarlı potasyum kanallarını etkilerler.


Slide24 l.jpg

 • Kas ve adipoz doku glukoz uptake’ ini arttırır

  • Doğrudan etkiyle

  • İnsülin etkisini arttırarak

   • İnsülinin reseptöre bağlanmasını arttırır

   • Postreseptör etki yapar

    • SÜLFONİLÜRELER YEMEKTEN 20-30 DK ÖNCE ALINIR


S lfon l re 1 ku ak l.jpg

SÜLFONİLÜRE(1.KUŞAK)


S lfon l re 2 ku ak l.jpg

SÜLFONİLÜRE(2. KUŞAK)


B guan dler l.jpg

BİGUANİDLER

 • Metformin (Glucophage retard 850, 500 ,Gluformin, Glukofen )

 • İştahı azaltır

 • Barsaktan glukoz emilimini azaltır

 • Hepatik glukoz yapımını azaltır

  • Doğrudan etkiyle

  • İnsülin etkisini arttırarak

   • BİGUANİDLER TOK KARNINA VERİLİR


Alfa gl koz daz nh l.jpg

ALFA-GLİKOZİDAZ İNH.

 • Akarboz (Glucobay 50, 100 mg) emilemiyen alfa- glikozidaz inh. dür.

 • Karbonhidrat sindirimini geciktirir.

 • Hem Tip 1, hem de Tip 2 DM hastalarda postprandiyal glukoz yükselmesini azaltır.

  • ALFA-GLİKOZİDAZ İNH. ‘LERİ YEMEĞİN İLK LOKMASYLA BİRLİKTE ALINIR


Th azol d ned on l.jpg

THİAZOLİDİNEDİON

 • TZD grubu ilaçlar insülin duyarlılık arttırıcıları olarak tanımlanmışlardır.

 • Hiperinsülinemi, plazma TG ve FFA ‘lerini azaltmışlardır.

 • Doz 200 mg günde 3 defa, yemekten 30 dk. sonra.


Slide30 l.jpg

SULFONİLÜRE

MEGLİTİNİDE

BİGUANİDE

THİAZOLİDİNEDİON

α-GLUKOZİDAZ İNHİBİTÖRÜ

HEDEF KİTLE

Şu andaki Tip 2 DM

HEDEF KİTLE

Şu andaki Tip 2 DM

HEDEF KİTLE

Kilolu/Obez

HEDEF KİTLE

Kilolu/Obez

HEDEF KİTLE

Artmış PPG

Tip 2 DM < 5 yıl

Artmış PPG

İnsülin resistant

İnsülin resistant

AVANTAJLARI

AVANTAJLARI

AVANTAJLARI

AVANTAJLARI

AVANTAJLARI

Hızla AKŞ ‘ini düşürür,

Hipoglisemi riski yok

Kilo alımı yok

Hipoglisemi riski yok

İnsülin duyarlılığını arttırır

Hipoglisemi riski yok

Düşük maliyet

Kısa etki

Hipoglisemi riski yok

DEZAVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

Kilo alımı

Yüksek maliyet

Gİ yan etki

Yüksek maliyet

Yüksek Maliyet

Hipoglisemi riski

Yüksek maliyet

Kilo alımı

Gİ yan etki

Nadir laktik asidoz

Hareketlerde yavaşlama

KC toksisitesi


Obez t p 2 dm de tedav l.jpg

OBEZ TİP 2 DM’DE TEDAVİ

 • Eğitim + diyet +egzersiz

 • İştahını kontrol edemeyenlerde kısa süreli anorektik ilaç ver

 • Yanıt yoksa Metformin ver

 • Yanıt yoksa sülfonilüre ekle

 • Yanıt yoksa sülfonilüreyi keserek kısa süre insülin ver


Normal k lolu t p 2 dm de tedav l.jpg

NORMAL KİLOLU TİP 2 DM ‘DE TEDAVİ

 • Eğitim + Diyet + Egzersiz uygula

 • Yanıt yoksa sülfonilüre ekle

 • Yetmezse akarboz ekle

 • Yanıt yoksa insüline geç


Zayif t p 2 dm de tedav l.jpg

ZAYIF TİP 2 DM’DE TEDAVİ

 • Eğitim +Diyet + Egzersiz uygula

 • Yanıt yoksa insüline geç


Vaka 1 l.jpg

VAKA:1

 • 49 yaşında, erkek hasta

 • Şikayeti:Çok iştahlı olmak, sık idrara çıkmak

 • AKŞ: 161 mg/dl ,Yinelenen ölçüm:176 mg/dl

 • Özgeçmişi:Özellik yok

 • Soygeçmişi:Anne 61 y Ex (stroke),diabet tanısı almış 15 yıl boyunca OAD kullanmış Baba 69 y Ex (KH )

 • Alışkanlık:20 yıldır ½ paket/gün sigara


F z k muayene l.jpg

FİZİK MUAYENE

 • Boy:1,72 m , kilo:98 kg, VKİ:33

 • TA:135/80 mmHg

 • Diğer sistem muayeneleri Normal

 • Göz Muayenesi: Normal

 • Nörolojik Muayene: Normal

 • EKG:Normal

 • Tele:Normal

 • Batın USG:Normal


Laboratuvar l.jpg

LABORATUVAR

 • AKŞ:161 mg/dl, TKŞ: 214 mg/dl,HbA1c:9,7

 • AST:21Ü/dl, ALT:28 Ü/dl, AF:173Ü/dl

 • Kolesterol:242mg/dl, TG:229 mg/dl, HDL:29 mg/dl, LDL:167 mg/dl

 • Üre:24 mg/dl, Cr: 0,84 mg/dl


3 saatlik ns lin ve c peptid yan tl ogtt l.jpg

3 Saatlik İnsülin ve c-peptid yanıtlı OGTT

*C-peptit Tip-1 de düşüktür. Tip-2 de yüksektir.Proinsülinin insüline dönüşümü sırasında ortaya çıkar.

İnsülinle beraber salınır. Ancak yarılanma ömrü insülinden fazla olduğu için insüline göre 5-10 kat

daha fazla bulunur. (Normal Değer: 0,15-1,30 pmol/ml )


Sorular l.jpg

SORULAR

 • Tanınız nedir?

 • Tipi nasıl belirlediniz?

 • Tedavi nedir?

 • Nasıl izlersiniz?


Vaka 2 l.jpg

VAKA 2

 • 50 yaşında, obez, erkek hasta

 • 13 yıl önce DM tanısı almış,1 yıl boyunca sadece diyet yapmış, kan glukoz düzeyleri ölçümlerde hep yüksek bulunduğundan OAD (sülfonilüre) tedaviye başlanmış.Bu tedavi sırasında seyrek olarak (birkaç ayda bir) AKŞ düzeyi ölçülmüş ve 120-180 mg/dl bulunmuş.3 yıl önce başvurduğu hekim kan glukoz değerlerini yüksek bulunca yeniden diyet düzenlemiş ve tedaviye biguanid eklemiş.Son zamanlarda bu ilçların dozlarını giderek arttırmasına karşın kan glukoz değerlerinin 200 mg/dl’nin üzerinde seyrettiğini, çok halsiz olduğunu bacaklarında ağrı ve uyuşmalar olduğunu belirterek tekrar hekime başvuruyor.


Slide40 l.jpg

 • Özgeçmiş: 40 yaşlarıda Tbc geçirmiş ve 1,5 yıl tedavi görmüş.13 yıllık diyabetiktir.

 • Soygeçmişi: Annesi 71 yaşında DM ve Kalp hastalığı nedeniyle, babası 58 yaşında Akc CA nedeniyle Ex.

 • Alışkanlıkları: Günde 8 adat sigara 20 yıldır


F z k muayene41 l.jpg

FİZİK MUAYENE

 • Boy:1,66m, Kilo:83, VKİ:30

 • TA:170/105 mmHg, pletorik bir yüz görünümü, dinlemekle mitral odakta 1/6 sistolik üfürüm, Akc’lerde bilateral ronküs,Hepatomegali(kot altında yaklaşık 2cm ele gelen)

 • Göz muayenesi:NPDR ve Grade 2 hipertansif retinopati

 • Nörolojik muayene:Diyabetik nöropati ile uyumlu bulgular


Laboratuvar42 l.jpg

LABORATUVAR

 • AKŞ: 268 mg/dl, TKŞ:341 mg/dl, HbA1c:12,3 AST:59, ALT:52, AF:161,Kolesterol:322 TG:271, HDL:31, LDL:237,Üre:23,Cr:1.0 Mikroalbuminüri:120 mg/gün,HbsAg:(-), Total Anti HAV:(+),Anti HAV IgM(-), Anti HCV:(-)

 • EKG:Anterolateralde ST-T değişiklikleri

 • Tele:Kardiyo-torasik oran artmış

 • Batın USG: KC’de diffüz ekojenite artışı ve yağlı KC bulguları


Vaka 3 l.jpg

VAKA 3

 • 58 yaşında, erkek hasta, 1yıl önce sağlık kontrolu amacıyla yapılan biyokimyasal tetkikler sırasında AKŞ:178 mg/dl olarak bulunmuş.Ama hasta buna pek önem vermemiş ve sadece bazı şekerli gıdaları kısıtlamakla yetinmiştir.Yaklaşık 10 gün önce hastada boğaz ağrısı, hafif ateş, halsizlik ve güçsüzlük başlamış.Hasta sadece ağrı kesici kullanmış.4-5 gün sonra ilk yakınmalarına fazla su içme, fazla idrara çıkma yakınmaları eklenmesine rağmen yine doktora başvurmayan hastada 2 gündür dalgınlık başlamıştır.4-5 saat kadar önce bilinci bulanıklaşan hasta 2 saat kadar önce konvülsiyon geçirince acil servise getirilmiştir.


Slide44 l.jpg

 • Özgeçmişi:5 yıl önce HT tanısı alarak Ca antagonisti ile tedaviye alınmıştır.1 yıl önce ayaklarında ödem ve nefes darlığı yakınmalarının başlaması üzerine Kalp Yetersizliği tanısı konularakdiüretik tedaviye başlanmış.Hidrochlorthiazide 25mg/gün kullanımı sürmektedir.

 • Soygeçmişi:Annesinde Tip 2 DM öyküsü var 68 yaşında MI nedeniyle Ex.Babası 62 y MI nedeniyle Ex.

 • Alışkanlıkları:21 yıl sigara kullanmış ve HT tanısı alınca 5 yıl önce bırakmış


F z k muayene45 l.jpg

FİZİK MUAYENE

 • Boy:1,71m, Kilo:89, VKİ:31 TA:165/100 Nb:108, genel durum kötü, bilinç kapalı, deri kuru, turgor ve tonus azalmış, dil kuru, farinks hiperemik, mitral ve mezokardiyak odakta midsistolik 1. Dereceden üfürüm duyulmaktadır.Karaciğer kot kavsini yaklaşık 2 cm geçmektedir.

 • Göz muayenesi:Normal

 • Nörolojik muayene:Bilinç kapalılığı ve geçirilen konvülsiyon metabolik nedenlere bağlanmıştır


Laboratuvar46 l.jpg

LABORATUVAR

 • AKŞ:988 mg/dl,HbA1c:9, AST:38, ALT:44, AF:262, Kolesterol:273, TG:256, HDL:29, LDL:193, Üre:121, Cr:2,6 , Na:147, K:4, İdrar dansitesi:1035, İdrarda glukoz: (++++),keton:(-), kan pH:7,35 ,HCO3:21,Kan osmolalitesi:339

 • EKG:Sinüs taşikardisi

 • Tele:Kardiyo-torasik oran artmış

 • Batın USG:KC boyutları normalden büyük ekojenitesi artmış.Yağlı KC ile uyumlu.

 • Beyin BT:Kitle lezyonu ya da infarktüs alanı saptanmamıştır.


H perosmolar h pergl sem k non ketot k koma l.jpg

HİPEROSMOLAR-HİPERGLİSEMİK NON-KETOTİK KOMA

 • Plazma glukoz konsantrasyonu 600 mg/dl 2den fazladır

 • Serum osmolalitesi 310 mosm/L den fazladır

 • Srum da keton yok veya çok azdır

 • Arteriyel pH > 7,3

 • Serum bikarbonat düzeyi>20 mEq/L

 • Orta dereceden ileri dereceye kadar gidebilen mental bozukluk

 • İdrarda keton negatif veya minimaldir.


Slide48 l.jpg

 • HHNK’nın iki temel belirteci.

 • Dehidratasyon

 • Şiddetli hiperglisemi

 • HHNK’da mortalite hızı DKA’dakinin yaklaşık 10 katı kadardır.Çünkü:

 • Hastalar daha yaşlıdır

 • Tanı ve tedavi aşamasında kardiyovasküler veya major hastalıklar vardır

 • Tanı ve tedavi gecikmesi nedeniyle şiddetli dehidratasyon bulunur.


Hhnk tedav protokolu l.jpg

HHNK TEDAVİ PROTOKOLU

 • BİRİNCİ SAAT

 • Dehidratasyonun şiddetine göre saatte 1000-1500 ml %0,45 NaCI İV verilir.Hipotansiyon varsa 1000 ml/saat % 0,9 NaCL verilir.

 • K Tedavisi: Başlangıçta K<5 mEq/L verilen her 1 Lt sıvıya 20 mEq/I KCI eklenmeli

 • İnsülin Tedavisi:Başlangıçta 10 Ü kristalize İnsülin İV olarak başlanır. Ve saatte 0,1-0,15 Ü/kg ile insülin infüzyonuna başlanır.


Slide50 l.jpg

 • İKİNCİ SAAT

 • Sıvı Tedavisi:Birinci saatteki protokol uygulanır

 • K Tedavisi:Serum K düzeyi < 5,5 mEq/L ise K infüzyonuna 20 mEq/Lsaat hızla devam edilir

 • İnsülin Tedavisi:Birinci saatteki gibi verilir

 • DAHA SONRAKİ SAATLER

 • Kan glukoz düzeyi 300 mg/dl nin altında ise %5 Dextroz ile devam edilir.


Vaka 4 l.jpg

VAKA 4

 • 56 yaşında kadın hasta, bilinç kaybının olduğunu görenler tarafından acil servise getirilmiş.Görenler ,saat 14.00 sıralarında yolda yürürken önce konuşmasında bozulma olduğunu daha sonrada aniden yere düştüğünü tanımlamışlardır.Çantasında yapılan araştırmada NPH insülin flakonu bulunmuştur.

 • Özgeçmiş, soygeçmiş, alışkanlıklar bilinç kaybı nedeniyle öğrenilememiştir.


F z k muayene52 l.jpg

FİZİK MUAYENE

 • Şuur kapalı,cilt nemli,TA:150/70, Nb:110/dk

 • KC kot kavsi altında 2cm kadar ele geliyor

 • Göz dibi muayenesinde background retinopati var

 • Nörolojik muayenesinde şuur kapalı, pupil ışık reaksiyonu normal, refleksler hiperaktif olarak alınmaktadır ve patolojik refleks yoktur.


Laboratuvar53 l.jpg

LABORATUVAR

 • Üre:36 mg/dL, Cr:0,8 mg/dL, Na:142, K:4,1, Ca:9,1

 • AST:23 mg/dl, ALT:34 mg/dl, Kolesterol:215 mg/dl,TG:168 mg/dl

 • Htc:40, WBC:10700, Sedim:12/h

 • TİT:Dan:1020, Şeker(+), Protein:(-), Keton:(-),2-3 lök. 1-2 eritrosit

 • Batın USG:Karaciğer yağlanması

 • EKG: Sinüs Taşikardisi

 • Akc Grafisi: Normal


H pogl sem l.jpg

HİPOGLİSEMİ

 • En sık görülen semptom titreme ve terlemedir

 • Erişkinlerde IV glukoz (30-50 ml %50 glukoz) en etkin terapotik yaklaşımdır. 5 dakika içinde 20 mg/dl kan glukozunu 250 mg/dl’ye kadar çıkarır.

 • Acil durumlarda glukagon 1 mg s.c. veya İM olarak verilebilir


Vaka 5 l.jpg

VAKA 5

 • 55 yaşında bayan hastanın 15 yıldır diyabeti vardır.1 haftadır nefes darlığı, çarpıntı , halsizlik, idrar yaparken yanma ve idrar miktarında azalma yakınmaları ile başvurmaktadır.Son 10 yıldır düzensiz olarak OAD kullanmakta;bazen almakta, şekerinin düştüğünü düşündüğü zamanlarda kesmektedir.Ayda bir yaptırdığı kan tetkiklerinde şekerleri:200-250 mg/dl arasında seyretmektedir.Tokluk şekeri ve HbA1c hiç bakılmamıştır.

 • Özgeçmişi:Son ikisi ölü olmak üzere 4 doğum yapmıştır.Bebeklerden ikincisi 4,5 kg olarak doğmuştur.

 • Soygeçmişi:Büyükanne ve baba diyabetiktir.Büyükanne böbrek yetmezliği nedeniyle, baba ise koroner arter hastalığı nedeniyle Ex olmuştur.


F z k muayene56 l.jpg

FİZİK MUAYENE

 • Kilo:65, Boy:163cm, VKİ:24,5 , TA:180/100, Nb:108/dk ritmik, Ateş:38,9 C, kalpte S3 galo, akc. kaidelerinde ral (+), Kostokondral bölgede perküsyonla duyarlılık vardır.Periferik ödem vardır.

 • Göz muayenesi:Proliferatif retinopati

 • Göz muayenesi:Periferik polinöropati


Laboratuvar57 l.jpg

LABORATUVAR

 • AKŞ:238 mg/dl, HbA1c:%11,Cr:4,2 mg/dl, Üre:180 mg/dl,Kolesterol:261, TG:320, HDL:32,LDL:165 mg/dl, Alb:2,1 g,Glob:3,2g sedim:70 mm/h

 • İdrar: Dan:1014, şeker(++), Aseton: ( - ), Protein:(++),24 saatlik idrar proteini:3,5 g, 24 saatlik idrar miktarı:600 cc

 • EKG:D1, aVL,V5-V6’da ST depresyonu

 • Tele:Kardiyomegali bulguları

 • Batın USG:Böbrekler Grade 1 parankim hast.

 • İdrar kültürü:E. Coli üremiştir.


 • Login